13.3.17

toiduteemalised haridusprogrammid

Eesti Põllumajandusmuuseum viib 2017. aastal maaeluministeeriumi finantseerimisel läbi üleriigilise projekti „Eesti toit“ raames järgmisi toiduteemalisi haridusprogramme: „Milleks muna?“; „Avastades kartulit“; „Maagiline mesi“; „Viljaterast leivani“.
Muuseumitundide kestus koos toitlustamisega 2–2,5 tundi.
Projekti raames toitlustatakse muuseumitunni lõpus kõiki haridusprogrammides osalenud õpilasi ja õpetajaid.

Täpsem info programmide ja registreerimise kohta

https://epm.kovtp.ee/muuseumitunnid-haridus

Veepäev

Hea õpetaja!

Oled oodatud osalema Veepäeval.

Veepäeva kava ja registreerimise vorm avanevad siit: https://goo.gl/forms/Od3d4gkqC4U3ZGhk2 Veepäev toimub 22. märts kell 9.00-12.00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis Pärnu maantee 62, 10135 Tallinn (http://www.tktk.ee/) E- õppekeskus 0 korrusel ruumis nr 001. (mahutavus 100 inimest)

Korraldatava veepäeva eesmärgiks on Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tervishoiukõrgkooli tudengitele ning avalikkusele tutvustada milline peab olema joogivee kvaliteet  ja kuidas mõjutab  see tervist.

Veepäeva kava
Kell 09.00- 09.10   Veepäeva avamine - Keskkonnaminister Marko Pomerants
Kell 09.10- 09.50   Vesi meis ja meie ümber - professor Viiu Sillaste  Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond
Kell 09.5 0-10.30    Puhas vesi on Eesti rikkus - Margus Ameerikas Baltic Agro AS arendusdirektor
Kell 10.30-10.50    Virgutuspaus vee joomiseks
Kell 10.50-11.30    Põhjavee keemiline seisund Eestis - Kristiina Kebbinau Eesti Geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia hüdrogeoloog
Kell 11.30-11.55    Mineraalvete degusteerimine ja alkoholivaba kokteili valmistamine - Galina Borissova  mikrobioloog/tehnoloog
Kell 11.55-12.00    Veepäeva kokkuvõte, lõpetamine

Veepäeval osalemine on tasuta!

Degusteerimise algmaterjal: Vitamin Well ja, I-Vesi, ja Reval Vesi,  Devin, Selters, A. Le Coq, Devin.

"Võluv geomeetria".

Kuidas muuta geomeetria õppimine võluvaks ja aktiivseks? Millega arvestada õpilase ruumilise mõtlemise arendamisel? Millised praktilised tööd ja mängud annavad hea tulemuse? 20. märtsil Tartus ja 24. märtsil Tallinnas toimub Malle Saksa koolitus "Võluv geomeetria".

Oled oodatud osalema! Registreerimine aadressil:

Kellele: I ja II kooliastme (1.-6. klass) õpetajad
Millest:
* geomeetria õpetamisest I ja II kooliastmes
* ruumilise mõtlemise arendamine
* praktilised tööd geomeetrias
* mänge geomeetria õpetamisel
Kogemuslik õpe: rühmatööd, lühiloengud, arutelud, praktiline harjutamine
Õpiväljundid: kursusel osalenu
– saab ülevaate põhikoolis käsitlevatest geomeetria teemadest ja vastavatest õpitulemustest – teab, mis on ruumiline mõtlemine – teab, millega arvestada õpilase ruumilise mõtlemise arendamisel – oskab teha õpilastega praktilisi töid geomeetrias – kogeb geomeetriliste mängude kasutamist õppetunnis

Lektor: Malle Saks
(Malle Saks on Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, matemaatikaõpetaja ning kirjastuse Avita matemaatika toimetaja, mitmesuguse matemaatikaalase õppevara autor) Maht 6 AK Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse  tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info
Anett Holter
51984930


28.2.17

Virtuaalne käsitöönäitus

Virtuaalne käsitöönäitus ootab õpilastöid aadressil www.virtuaalnaitus.ee

Selle aasta teemaks on "Rütm" 

Märksõnad on: muster, korrapärasu, järjepidevus, laulupidu, pillid.

Täpsem info on manuses!!!

Lugupidamisega
Jürgo Nooni

Eesti Tööõpetajate Selts

MTÜ Kajari Koolitused

Jätkuvalt võimalik osaleda järgmistel kursustel

* MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse

  " Matemaatika- õppimise kunst"

TALLINNAS teisipäeval, 21.märtsil
   kl 10.45- 15.45 Gustav Adolfi Gümnaasiumis aadressil Suur-Kloostri 16
TARTUS reedel, 21.aprillil
   kl 10.45- 15.45 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)

  Kellele:
klassiõpetajad
  Millest:
 Matemaatika õppimise ja õpetamise võlu ning valu I kooliastmes

* matemaatika lõimimine erinevate õppeainetega;
* erinevad aktiivõppemeetodid matemaatikas;
* matemaatika murekohad, mis valmistavad õpilastele raskusi;
* kuidas muuta matemaatika huvitavamaks neile lastele, keda matemaatika ei huvita?
* kuidas aidata neid lapsi, kellel on matemaatikas raske?

Lektor: Mare Kütt
(Mare Kütt on Rakvere Gümnaasiumi klassiõpetaja ja haridustehnoloog. On töötanud pikka aega Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmis noorte õpetajate juhendajana. Kirjastuses Künnimees ilmunud  1. klassi eesti keele õppekomplekti kaasautor)


Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info  ka koduleheküljel

http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-matemaatika-oppimise-kunst.html
Enne registreerumist vaadake palun kodulehekülge. Juhul kui kursuse kohad on täis, on seal värske info võimaliku lisakursuse kohta

Info ja registreerimine:
   e-post: kajarikool@gmail.com
   tel: 56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Ja lisateade- õpetajad, kes ei ole senini oma meilitsi registreerumisele vastust saanud, võtke kindlasti kontrolliks telefonitsi ühendust- on tuvastatud juba mitmed seni seletamatud kirjade kaod!

---------
* MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
  " Kuidas saame lapsed lugema ja suhtlema?"

TARTUS reedel, 24.märtsil
   kl 11.00- 16.00 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
TALLINNAS teisipäeval, 18.aprillil
   kl 10.45- 15.45 Telliskivi loomelinnakus aadressil Telliskivi 60a koolitusruumis "Vägi"

Kellele: klassiõpetajad
Millest: Kogemused õpetajalt õpetajale. Võtteid I kooliastme emakeeletundides.

* Praktilisi näiteid 1.-4.kl eesti keele tundidest;
* Lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskuse arendamine;
* Rühmatöö eesti keele tundides;
* Klassiväline lugemine;
* Veebipõhised keskkonnad või toetavad veebikeskkonnad/-materjalid eesti keele tundi


Lektor: Lemme Sulaoja
(Lemme Sulaoja on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli klassiõpetaja. Lisaks HITSA koolitaja ning on töötanud Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmi grupijuhina . Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autor)


Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info  ka koduleheküljel

http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-kuidas-saame-lapsed-lugema-ja.html
Enne registreerumist vaadake palun kodulehekülge. Juhul kui kursuse kohad on täis, on seal värske info võimaliku lisakursuse kohta

Info ja registreerimine:
   e-post: kajarikool@gmail.com
   tel: 56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Ja lisateade- õpetajad, kes ei ole senini oma meilitsi registreerumisele vastust saanud, võtke kindlasti kontrolliks telefonitsi ühendust- on tuvastatud juba mitmed seni seletamatud kirjade kaod!

Kena talvejätku
Kajari Koolitused