22.5.17

Loovharidus suvekooli „Õpetajate emotsionaalne koostöö – eneseväestamine“

Hea õpetaja!

Kutsume Teid ühenduse Loovharidus suvekooli „Õpetajate emotsionaalne koostöö – eneseväestamine“

Suvekool toimub 27. ja 28. juunil Karepa Rahvamajas.

Ühendus LoovHA Suvekooli eesmärgiks on pakkuda õpetajatele võimalusi töö-, vaimse tervise- ja loomeressursside hoidmiseks vastastikuse eneseväestamise kaudu. Suvekoolis toimuvad antud teemal ettekanded, töötoad ja mõttetalgud.

Ka teised kooliga seotud osapooled (juhtivtöötajad, lapsevanemad) on väga oodatud, kuna kool saab toimida täisväärtuslikult vaid koostöös, milleks on vajalik üksteisega arvestamine, mõistmine ja ühtsed väärtused. Meie suvekool pakub aluseid üksteise mõistmiseks, ühtsete väärtuste kujunemiseks. Tulge looge alused koostööks!

Registreerumine ja ettekannete/töötubade tutvustused aadressil www.loovharidus.ee, osalemistasu 80 eurot (tasumine kohapeal või arvega, lisage arve soov registreerumisel). Ööbimine Karepal „Kullo“ laagris (naridega 6-8 inimese toad).

PÄEVAKAVA
27. juuni
10.00 - 10.45 Kogunemine ja väike eine
10.45 - 11.45 Tiiu Kuurme ettekanne „Mõtteid inimese väärtusest ja väärtustamisest”.
12.00 - 13.30 Mihkel Kangur töötuba “Teistmoodi ennast kehtestav käitumine”.
12.00 - 13.30 Marit Kuusk töötuba “Märkamine, kuulamine ja kehtestamine”
13.30 - 14.45 Lõuna ja majutus
14.45 - 16.30 Mihkel Kangur töötuba “Teistmoodi ennast kehtestav käitumine”.
14.45 - 16.30 Marit Kuusk töötuba “Märkamine, kuulamine ja kehtestamine”
16.45 - 17.45 Riina Harma ettekanne „Mis juhtub, kui õpetajad teevad koostööd“
17.45 - 18.30 Katrin Napp, eurütmia töötuba: “Elujõud liikumisest I”.
18.30 – 19.00 Õhtusöök
19.30 – 21.30 Eda Heinla, “Naudime loovat enesetõhususust – mängime liivas“
Lõpetame õhtu rannas arutledes.
28. juuni
8.00 - 9.00 Hommikusöök
9.00 - 10.00 Sirje-Tiiu Kivilo, „Hommikune eneseväestamine”.
10.00 - 11.45 Aivar Haller “Kuidas lapsevanemast õpetaja stressilangetaja saab?”
12.00 - 13.15 Katrin Napp, eurütmia: “Elujõud liikumisest II”.
13.15 - 14.15 Lõuna
14.15 - 15.30 Triin Tarn,“ Eneseväestamine läbi laulu – Werbeck laul”. MTÜ LoovHA juhatuse liige
15.30 - 16.00 Lõpuring
16.00 - 17.00 Harfimäng Triin Hio
17.00 Kerge eine.

"Lugemisega metsa poole ja teisi tõsilugusid"

Tere
jätkuvalt võimalik osaleda järgmisel kursusel

* MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab eraldi  Tallinnas ja Tartus kursuse
  "Lugemisega metsa poole ja teisi tõsilugusid"

TARTUS  reedel 09.juunil kl 10.45- 15.45 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
TALLINNAS  toimub kursus augusti II poolel (orienteeruvalt vahemikus 22-25.08) varem väljakuulutatud 12.juuni asemel. Uue kuupäeva saadame maikuu lõpus.

Kellele: klassiõpetajad 3.-5. klass
Millest: Emakeele põimimine loodusõpetuse ja teiste ainetega
               * Loodusalaseid eakohaseid lugemistekste
               * Erinevad võtted ja harjutused arendavad loovat ja kriitilist mõtlemist
               * Klassiväline lugemine rikastab mõttemaailma
               * Matemaatikata läbi ei saa
               * Robootika- kuidas seda ainetundides kasutada?
               * Ärme unustame liikumist!
               * Digivõimalused on avarad

Lektorid: Anne Orav, Taimi Ruusmäe
(Anne Orav ja Taimi Ruusmäe on Tartu Kivilinna Kooli  klassiõpetajad. Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autorid)

Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval

Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info ka koduleheküljel
http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-metsa-poole-ja-teisi-tosilugusid.html

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta.
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida

Kena kevadejätku!
Kajari Koolitused 

virtuaalne käsitöönäitus "Rütm"Näitust saab vaadata www.virtuaalnaitus.ee


Tark tarbimine

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus koostöös Tarbijakaitseametiga kutsub klassiõpetajaid koolitusele

Tark tarbimine

Koolitus lähtub nüüdisaegse õpikäsituse oodatavatest õpiväljunditest: enesejuhitud õppimine; sisemine motivatsioon;  avatus;  valmisolek kiireteks muutusteks, mida uued ideed ja lahendused võivad kaasa tuua; koostöö; õppija kaasamine eesmärgistamisse jne.

Koolitus toimub 5 õppepäeval, kus käsitletakse järgmisi teemasid:
·          
 • Tarbijahariduse eesmärgid ja sisu. Tarbija õigused ja kohustused
  Avame tarbijahariduse eesmärgid, sisupunktid.
  Sissejuhatuse koolitusse teevad Anne- Mai Helemäe ja Tartu Ülikooli õppejõud Egle Säre ning praktilisi näiteid jagab Konguta kooli direktor Liina Tamm
 • Kodune majandamine
  Mõtiskleme teemadel majapidamise korrashoid ja sellega seonduvad kohustused, vesi koduses majapidamises ja inimeses,  tervislikkus ja ohutus igapäevastes valikutes, mõistlikud valikud ja elustiil ning nimetatud teemade praktiline rakendamine õppetöös.
  Õppepäeva juhib Tartu Ülikooli õppejõud Irja Vaas ning praktilisi näiteid jagab Rocca al Mare Kooli õpetaja Kaie Mei
 • Isiklikud rahaasjad
  Käsitleme raha, kui väga olulist teemat Tartus Ettevõtlusküla Äritänaval. Miks on oluline rääkida õpilastega rahast? Kuidas arutleda rahaga seotud teemadel? Missugune on ettevõtlik õpilane? Kuidas õpetaja saab õpilaste ettevõtlikkust toetada ja millised väljakutsed on tänaseid õpilasi tööturul ootamas?
  Õppepäeva juhivad Ettevõtlusküla tegevjuht Evelin Rätsep ja Tartu Ülikooli õppejõud Egle Säre
 • Turundus ja reklaam
  Arutleme, mis on turundus ja mis reklaam ning mida võiksid sellest teada õpetajad, mida õpilased. Räägime ohtudest, mis meid sel teemal ümbritsevad ja mõtleme, mida saame klassiõpetajatena ära teha, et need ohte vältida. Jagame kogemusi, kuidas turundust ja reklaami õppetöös  kasutada.
  Õppepäeva viivad läbi Tarbijakaitseameti teenuste talituse juhataja Katrin Malm, TÜ haridusteaduste instituudi turundus –ja kommunikatsioonispetsialist Tuuli Hiiesalu, praktilisi näiteid jagavad Tartu Erakooli Tera õpetajad Kersti Kaplinski ja Merle Pindmaa.
 • Kursuse lõpuseminar
  Õpetajate ja õppijate kogemusi teemal “Tark tarbija”: Kuidas mõjub lapsele reklaam? Mida teab laps rahast? Miks on vaja tarbijakasvatust?
  Õppepäeva viivad läbi õppejõud Egle Säre ja kursuse koordinaator Marge Kimmel.

Koolitusel on võimalik valida 3 toimumise vahel (Tallinnas, Pärnus, Tartus).


Koolitus toimub projekti Tarbijahariduse edendamine Eestis raames ja selle läbiviimist toetab Tarbijakaitseamet. Koolitus on osalejatele TASUTA.

18.4.17

RMK metsaviktoriin

Ilusat kevadet kõigile!

Anname teada, et alates tänasest on võimalik oma teadmisi proovile panna RMK metsaviktoriinil osaledes. 

Head lahendamist!
Jana Jaanson

12.4.17

Eesti Lugemisühingu konverents

Head kolleegid klassiõpetajad ja lasteaiaõpetajad!
Peatselt saate kutse Eesti Lugemisühingu konverentsile "Kirjaoskus peegeldab heaolu". See toimub 15. juunil Pärnus Kuninga Tänava Põhikoolis.
Et mõnevõrra mõtteid koguda ja materjale ette valmistada, pakume vastamiseks küsitlust õpiabi kohta.
Igaüks, kes tunneb, et teema puudutab - olge lahked, leidke kümmekond minutit oma hinnangute ja ettepanekute avaldamiseks. Kõik see meie laste parema tuleviku nimel!
Palun püüdke vastata enne 1. maid.
Tänuga
Eesti Lugemisühingu juhatuse esinaine

Mare Müürsepp

11.4.17

Loodusloopäev

Reedel, 12. mail 2017. a  algusega 12.00 toimub Lasila Põhikoolis  1.-2. kl õpilaste maakondlik loodusloopäev.
Võistkondade registreerumine (kool, õpilaste nimed, juhendaja nimi ja kontakt) toimub 
21.aprillini 2017 e-posti aadressil: evekangur@gmail.com
Korraldusmeeskonna nimel

Eve Kangur

10.4.17

Tervise Arengu Instituudi õpetajaraamat

Kutsume Teid osalema  õpetajaraamatu koolitusele, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, koolis töötavad tugispetsialistid, klassiõpetajad.
Tervise Arengu Instituut korraldab õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks koolitused järgmiselt:
*      1.-5.klassi õpetajatele:
17.aprill 2017 Tartu, Teaduskeskus AHHAA, aadressil Sadama 1
Koolitusele registreerumine:

Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat.
Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.

Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Koolitus lugeja arengu toetamisest

Osale koolitusel!
Tegevused, mis toetavad lugeja arengut.
Koolitus toimub 5.05.2017 kell 16:00-18:30 Eesti Rahvusvahelises Koolis, Juhkentali 18 Tallinn.
Koolitajateks on Eesti Rahvusvahelise Kooli õpetajad Terje Äkke ja Sirje Torim
Sihtgrupp - Algklasside õpetajad
Koolituse sisu:

·  Lugemiskeskkond koolis
·  Lugemistegevused, mis toetavad lapse lugemishuvi ja on kooskõlas lapse arenguga
·  Lugeja valikud ja vastutus
·  Lugeja arengu jälgimine ja toetamine 
Registreerimine
Registreerida saab kuni 1.maini või kuni grupi täitumiseni
Koolitus on tasuta, sisaldab kohvipausi ja osalejad saavad tõendid.

Lugupidamisega,

Sirje Torim ja Terje Äkke 

Nutitund

Kutsun Teie asutuse õpetajaid osalema klassiruumide piltide jagamisel. 

Eesti Informaatikaõpetajate Selts kuulutas eelmisel nädalal välja välk-konkursi aprilliks innovaatilistele klassiruumi piltidile/videole. Ootame põnevaid lahendusi, kuidas on lahendatud teie klassi õpinurgad, valgus õppija toetajana, seinad-põrand-lagi, vahendid klassis (digi, teadus) jne. Näiteks proovi kasutada mõnda huvitavat vaatenurka või panoraami või 360 vaadet, et saada peale oma klass parimast küljest. Üllatage meid!

Juhend: Lae üles: 1 PILTi/VIDEO innovaatilisest klassiruumist (ilma inimesteta); lisa oma nimi, asutus, õpetatav aine ja vanusegrupp, kellele õpetate. Padleti aadress https://padlet.com/birgy_lorenz/klassiruum

Teie pingutust kogemuse jagamiselt hindavad ja nutikat klassiruumi toetavad: Haridus- ja Teadusministeerium, HITSA, Rekato AS, Microsoft Eesti, Sertifitseerimiskeskus, Eesti Teadusagentuur ja Tallinna koolidele on eriauhinnad Tallinna Haridusameti poolt.​ 

Auhinnad loositakse kõikide osalejate vahel välja 1. mail, seega osaleda tasub kindlasti!

………………………..

Samuti annan teada, et EV100 Nutitund igasse kooli algatus on saavutanud 1400 nutitunni postitust ja projektis osaleb üle 164 haridusasutuse lasteaedadest ülikoolideni. Kuna teie asutus veel meie kaardilt puudu, siis ootan teid kindlasti osalema! 

Tegutseme Facebooki kanalil: https://www.facebook.com/groups/nutitund/ ja iga kuu jagame välja erinevaid loosiauhindu osalejate vahel. Aprillis on need näiteks droon, Loquiz kasutusõigus aastaks, Õpiveebi kasutusõigus jne.


Tänud ja ilusat kevadet!

Nutitund igasse kooli algatuse vedaja,
Birgy Lorenz


RMK

Ilusat kevadet kõigile!

Anname teada, et tänasest on alanud registreerimine RMK looduskeskuste kevadprogrammidele. Programmid üldhariduskoolidele ja lasteaia lastele on soodushinnaga 1.- EUR osaleja kohta (eelnevalt registreeritud täiskasvanud saatjad tasuta – õpetaja, lapsevanem). Transport tuleb toimumiskohta ise tagada ja tasuda.

Programmide arv on piiratud ja nendega saab tutvuda siin: http://www.loodusegakoos.ee/metsakool  Otsingusüsteemi abiga saate valida sobiva looduskeskuse või teema. Kui tekib küsimusi, siis nende esitamiseks leiate iga programmi kirjelduse lõpust kontaktandmed. Programmi tellimiseks tuleb programmi kirjelduse juures ära täita tellimisleht ning Teiega võetakse esimesel võimalusel ühendust, et soov kinnitada ja programmi toimumise osas edasi suhelda.

Alates 18.aprillist saab oma teadmisi proovile panna ka RMK metsaviktoriini küsimustele vastates. Metsaviktoriin on avatud vastamiseks kuni 10.maini.Täpsem info ja küsimustele vastamine avatakse 18.aprillil loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin. 

Riigimetsas algas istutushooaeg, sel aastal pannakse kasvama üle Eesti 21 miljonit pisikest puud. See on aeg, mil raielangil metsas algab uus eluring.
Kui Sinu klass või kool soovib osaleda metsa istutamisel ja kaasa aidata uuele metsa eluringile, registreerige end 21. aprillil Valgamaal toimuvale metsaistutuspäevale. Täpsem info http://rmk.ee/mis-on-puude-taga/sundmused/metsaistutuse-paev


Kohtume metsas!
RMK looduskeskused

Swedbanki pakkumine
Võimalik Swedbanki toel ja laste ettevõtlikkuse kasutamise läbi organiseerida klassile üks põnev klassiekskursioon. Lähem teave ja juhised ülaltoodud lingil. 

13.3.17

toiduteemalised haridusprogrammid

Eesti Põllumajandusmuuseum viib 2017. aastal maaeluministeeriumi finantseerimisel läbi üleriigilise projekti „Eesti toit“ raames järgmisi toiduteemalisi haridusprogramme: „Milleks muna?“; „Avastades kartulit“; „Maagiline mesi“; „Viljaterast leivani“.
Muuseumitundide kestus koos toitlustamisega 2–2,5 tundi.
Projekti raames toitlustatakse muuseumitunni lõpus kõiki haridusprogrammides osalenud õpilasi ja õpetajaid.

Täpsem info programmide ja registreerimise kohta

https://epm.kovtp.ee/muuseumitunnid-haridus

Veepäev

Hea õpetaja!

Oled oodatud osalema Veepäeval.

Veepäeva kava ja registreerimise vorm avanevad siit: https://goo.gl/forms/Od3d4gkqC4U3ZGhk2 Veepäev toimub 22. märts kell 9.00-12.00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis Pärnu maantee 62, 10135 Tallinn (http://www.tktk.ee/) E- õppekeskus 0 korrusel ruumis nr 001. (mahutavus 100 inimest)

Korraldatava veepäeva eesmärgiks on Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tervishoiukõrgkooli tudengitele ning avalikkusele tutvustada milline peab olema joogivee kvaliteet  ja kuidas mõjutab  see tervist.

Veepäeva kava
Kell 09.00- 09.10   Veepäeva avamine - Keskkonnaminister Marko Pomerants
Kell 09.10- 09.50   Vesi meis ja meie ümber - professor Viiu Sillaste  Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond
Kell 09.5 0-10.30    Puhas vesi on Eesti rikkus - Margus Ameerikas Baltic Agro AS arendusdirektor
Kell 10.30-10.50    Virgutuspaus vee joomiseks
Kell 10.50-11.30    Põhjavee keemiline seisund Eestis - Kristiina Kebbinau Eesti Geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia hüdrogeoloog
Kell 11.30-11.55    Mineraalvete degusteerimine ja alkoholivaba kokteili valmistamine - Galina Borissova  mikrobioloog/tehnoloog
Kell 11.55-12.00    Veepäeva kokkuvõte, lõpetamine

Veepäeval osalemine on tasuta!

Degusteerimise algmaterjal: Vitamin Well ja, I-Vesi, ja Reval Vesi,  Devin, Selters, A. Le Coq, Devin.

"Võluv geomeetria".

Kuidas muuta geomeetria õppimine võluvaks ja aktiivseks? Millega arvestada õpilase ruumilise mõtlemise arendamisel? Millised praktilised tööd ja mängud annavad hea tulemuse? 20. märtsil Tartus ja 24. märtsil Tallinnas toimub Malle Saksa koolitus "Võluv geomeetria".

Oled oodatud osalema! Registreerimine aadressil:

Kellele: I ja II kooliastme (1.-6. klass) õpetajad
Millest:
* geomeetria õpetamisest I ja II kooliastmes
* ruumilise mõtlemise arendamine
* praktilised tööd geomeetrias
* mänge geomeetria õpetamisel
Kogemuslik õpe: rühmatööd, lühiloengud, arutelud, praktiline harjutamine
Õpiväljundid: kursusel osalenu
– saab ülevaate põhikoolis käsitlevatest geomeetria teemadest ja vastavatest õpitulemustest – teab, mis on ruumiline mõtlemine – teab, millega arvestada õpilase ruumilise mõtlemise arendamisel – oskab teha õpilastega praktilisi töid geomeetrias – kogeb geomeetriliste mängude kasutamist õppetunnis

Lektor: Malle Saks
(Malle Saks on Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, matemaatikaõpetaja ning kirjastuse Avita matemaatika toimetaja, mitmesuguse matemaatikaalase õppevara autor) Maht 6 AK Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse  tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info
Anett Holter
51984930


28.2.17

Virtuaalne käsitöönäitus

Virtuaalne käsitöönäitus ootab õpilastöid aadressil www.virtuaalnaitus.ee

Selle aasta teemaks on "Rütm" 

Märksõnad on: muster, korrapärasu, järjepidevus, laulupidu, pillid.

Täpsem info on manuses!!!

Lugupidamisega
Jürgo Nooni

Eesti Tööõpetajate Selts

MTÜ Kajari Koolitused

Jätkuvalt võimalik osaleda järgmistel kursustel

* MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse

  " Matemaatika- õppimise kunst"

TALLINNAS teisipäeval, 21.märtsil
   kl 10.45- 15.45 Gustav Adolfi Gümnaasiumis aadressil Suur-Kloostri 16
TARTUS reedel, 21.aprillil
   kl 10.45- 15.45 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)

  Kellele:
klassiõpetajad
  Millest:
 Matemaatika õppimise ja õpetamise võlu ning valu I kooliastmes

* matemaatika lõimimine erinevate õppeainetega;
* erinevad aktiivõppemeetodid matemaatikas;
* matemaatika murekohad, mis valmistavad õpilastele raskusi;
* kuidas muuta matemaatika huvitavamaks neile lastele, keda matemaatika ei huvita?
* kuidas aidata neid lapsi, kellel on matemaatikas raske?

Lektor: Mare Kütt
(Mare Kütt on Rakvere Gümnaasiumi klassiõpetaja ja haridustehnoloog. On töötanud pikka aega Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmis noorte õpetajate juhendajana. Kirjastuses Künnimees ilmunud  1. klassi eesti keele õppekomplekti kaasautor)


Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info  ka koduleheküljel

http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-matemaatika-oppimise-kunst.html
Enne registreerumist vaadake palun kodulehekülge. Juhul kui kursuse kohad on täis, on seal värske info võimaliku lisakursuse kohta

Info ja registreerimine:
   e-post: kajarikool@gmail.com
   tel: 56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Ja lisateade- õpetajad, kes ei ole senini oma meilitsi registreerumisele vastust saanud, võtke kindlasti kontrolliks telefonitsi ühendust- on tuvastatud juba mitmed seni seletamatud kirjade kaod!

---------
* MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
  " Kuidas saame lapsed lugema ja suhtlema?"

TARTUS reedel, 24.märtsil
   kl 11.00- 16.00 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
TALLINNAS teisipäeval, 18.aprillil
   kl 10.45- 15.45 Telliskivi loomelinnakus aadressil Telliskivi 60a koolitusruumis "Vägi"

Kellele: klassiõpetajad
Millest: Kogemused õpetajalt õpetajale. Võtteid I kooliastme emakeeletundides.

* Praktilisi näiteid 1.-4.kl eesti keele tundidest;
* Lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskuse arendamine;
* Rühmatöö eesti keele tundides;
* Klassiväline lugemine;
* Veebipõhised keskkonnad või toetavad veebikeskkonnad/-materjalid eesti keele tundi


Lektor: Lemme Sulaoja
(Lemme Sulaoja on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli klassiõpetaja. Lisaks HITSA koolitaja ning on töötanud Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmi grupijuhina . Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autor)


Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info  ka koduleheküljel

http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-kuidas-saame-lapsed-lugema-ja.html
Enne registreerumist vaadake palun kodulehekülge. Juhul kui kursuse kohad on täis, on seal värske info võimaliku lisakursuse kohta

Info ja registreerimine:
   e-post: kajarikool@gmail.com
   tel: 56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Ja lisateade- õpetajad, kes ei ole senini oma meilitsi registreerumisele vastust saanud, võtke kindlasti kontrolliks telefonitsi ühendust- on tuvastatud juba mitmed seni seletamatud kirjade kaod!

Kena talvejätku
Kajari Koolitused

17.1.17

JAGA MEIEGA OMA KLASSI ENERGIAT


Pikk talv on veel ees ja talvisel ajal ei ole nii palju päevavalgust ja päikest D-vitamiini kogumiseks, et püsida virk ja kraps. Igalühel on kindlasti siin omad nipid.
Kust teie klass energiat saab? Kuidas hoiate ennast pimedal ajal erksana?
Kas teete hommikuvõimlemist, tantsite, toote puuvilju kooli, lähete matkama, mängite lumesõda või meisterdate midagi koos?
Mõelge koos klassiga välja, mis on teie jaoks kõige parem viis hoida end rõõmsa ja tervena. Kui olete koos midagi toredat ette võtnud, jäädvustage see pildile ja saatke meile aadressil: mbd.reklaam@gmail.com
Kõikide osalejate vahel loosime välja kolm energiast pakatavat puuviljakorvi tervele klassile.
Kampaania maandumisleht on: http://id.ekool.eu/SelverEnergia2017/

Pilte ootame kuni 15.veebruarini.

Eesti kooli- ja alushariduse koolituspäev 2017

Olete oodatud osalema haridusmaastiku olulisemal ja suurimal üritusel Eesti kooli- ja alushariduse koolituspäev 2017, kuhu on alanud kohtade broneerimine ja registreerimine. Üritus toimub juba neljandat aastat ning eelmisel aastal osales enam kui 400 õpetajat, haridusjuhti ja haridusvaldkonna spetsialisti.
 
Tänavused peaesinejad konverentsiosas on
Gerli Padar, Marko Reikop, Epp Kärsin, Mika Keränen
Loe, miks nad seksist, meediast ja noortest räägivad: www.mottemaru.com/haridus
 
Lisaks on programmis VIIS ERINEVAT KOOLITUSSAALI, kus muuhulgas koolitatakse
 • Kuidas suurendada õpimotivatsiooni läbi projektõppe?
 • Toitumisteraapia: kuidas toituda ja elada tervislikumalt?
 • Millised muutused toimuvad õpilase ajus läbi kooliea?
 • Kuidas vormistada töölepingut, mis hoiab ära vaidlused õpetajatega?
 • Kuidas juhtida aega?
 • Kuidas muuta lapsevanemate või õpetajate koosolekud sisukamaks?
 • Lisaks on kavas veel kümmekond olulist teemat!
Kuna kõik need praktilised teemad siia ei mahu, siis ootame Teid nendega tutvuma ürituse veebilehel www.mottemaru.com/haridus

Eesti kooli- ja alushariduse koolituspäev 2017 toimub 27. märtsil 2017 Tartus ning alanud on kohtade broneerimine ja registreerimine! Tule julgelt ise ja võta kolleeg samuti kaasa, kuna see päev:
 • pakub igale õpetajale just tema soovidest lähtuva koolitusprogrammi
 • võimaldab end harida ka töövälistel ja igapäevaelulistel teemadel
 • annab juurde tööalast inspiratsiooni, energiat ja motivatsiooni
 • varustab oluliste teadmistega õpetajatööks koolis
Ürituse ja korraldaja veebileht www.mottemaru.com/haridus

Soovin Teile häid mõtteid!
Andero Teras
Mõttemaru
Eesti kooli- ja alushariduse koolituspäev 2014, 2015, 2016, 2017 korraldaja
+372 50 67 204
andero@mottemaru.com
www.mottemaru.com

Matetalgud

Registreerimine Matetalgutele, digitaalsele matemaatikavõistlusele, on alates tänasest avatud! Kutsume teid kaasa lööma. REGISTREERUGE siin! 

Matetalgutel võivad klassid vaid mängides ja õppides võita igal nädalal vahvaid auhindu – näiteks populaarseid lauamänge. Peaauhinnaks on uued sülearvutid või iMac kogu klassile. Matetalgud on kindlasti selle aasta kõige toredam matemaatikavõistlus.

Matetalgutel osalemine on tasuta. Registreerudes saate litsentsi 10monkeys Math Worldi e-õppe rakenduse kasutamiseks. Rakendust saab TASUTA kasutada kogu võistluse jooksul! Juba sellepärast tasub meiega ühineda! 10monkeys Math Worldi rakendus sisaldab paljusid harjutamiseks mõeldud matemaatikaülesandeid, selle värskeimaks lisanduseks on kirjalik korrutamine ja jagamine!  

Matetalgute matemaatikavõistlust on nüüdseks Eestis korraldatud kahel korral ning mõlemal aastal on võistlus osutunud väga populaarseks. Ainuüksi Eestis on lapsed lahendanud 27 miljonit matemaatikaülesannet. See on vapustav! 

Võistluse eesmärgiks on innustada lapsi matemaatikat õppima ning aidata kaasa digitaalsete õppematerjalide kasutamisele algkoolides.

Võistlus toimub: 6.2.–7.4.2017


Õpetajad saavad oma klassi Matetalgutele registreerida siin:


10.1.17

Nuku sooduskampaania

Eelteade: teatripiletite soodusmüük


Anname just õpetajatele esmajärjekorras teada, et meie teatripiletite sooduskampaania toimub 17.–22. jaanuarini.

Koolilastele mõeldud etenduste soodushind on kampaania ajal 8 € (muul ajal grupisoodustus 8.80 €) ja noorte ning täiskasvanute lavastused 9 € (muul ajal grupisoodustus 12.80 €). Lavastusele „Linnud on erihind 14 € (tavahind 20 €).

Soodustus kehtib ainult kampaania ajal pileteid välja ostes ning ei kehti varem tehtud broneeringutele. Seega soovitame mängukavast leida oma õpilastele sobivaimad etenduste ajad. Õpetajate jaoks alustame broneeringute tegemist juba 13. jaanuarist! Piletid tuleb välja osta hiljemalt 22. jaanuaril.


„Aitan lapsi kunsti juurde“

Registreerumine 2017. aasta kevadel toimuvatesse tasuta muuseumitundidesse projekti „Aitan lapsi kunsti juurde“ raames on avatud.

Registreeruda on võimalik kaheksasse erinevasse muuseumitundi kuus ning need toimuvad kõikides Eesti Kunstimuuseumi filiaalides. Teid ootavad Kumu kunstimuuseum, Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Adamson-Ericu muuseum ja Niguliste muuseum.
Muuseumitunnid pakuvad avastamis-, kaasategemis- ja õppimisrõõmu igas vanusest õpilastele. Tundide tavapärane kestus on 60–90 minutit.

„Aitan lapsi kunsti juurde“ on heategevusfondi Aitan Lapsi uus projekt koostöös Eesti Kunstimuuseumiga, mille raames võimaldatakse väga paljudel koolilastel tasuta osaleda Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundides.

Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ saab teoks tänu taarakogumispunktides kogutud annetustele ning sponsoritele. Kogu annetatud raha läheb laste muuseumikülastuste tarbeks.

Kõiki Eesti Kunstimuuseumi muuseumitunde saab vaadata siit.

Registreerumiseks palume täita ankeet. Ankeet vaadatakse üle ning taotlejaga võetakse broneeringu kinnitamiseks ühendust.

Lisainfo:
Liis Suuressaar
Eesti Kunstimuuseumi „Aitan lapsi kunsti juurde“ projektijuht
Tel: 602 6010, 5629 9959

Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ toimub koostöös organisatsiooniga Heategevusfond Aitan Lapsi SA.
Loe lisaks: www.aitanlapsi.ee


programmeerimisvõistlus

Täna algab programmeerimisvõistlus Facebook Hacker Cup: https://www.facebook.com/hackercup/

Tegemist on kasuliku võistlusega kõigile võistlusprogrammeerimise huvilistele, samuti saab osalemise eest EIO häkkeripunkte.