19.1.13

5.kl õpioskuste olümpiaad


Lääne-Virumaa õpioskuste olümpiaadi 2013 maakondlik voor toimub kolmapäeval, 17. aprillil kell 13:00 Rakvere Gümnaasiumis (kestus ca 2,5-3 tundi).

Võistkonnas on 5 viienda klassi õpilast. Juhendajad-õpetajad õpilaste juures ei viibi.

Vajalikud teatmeteosed:
- Eesti Atlas (Avita, TÜGI 2007, koost. R.Aunap)
- TEA laste- ja noorteentsüklopeedia 1.-3. kd. (TEA Kirjastus 2007,2008)
- Võõrsõnastik (TEA Kirjastus 2006)
- ÕS 2006 (Eesti Keele Sihtasutus 2006)
- R. Lederer. Imelised linnud. (Koolibri 2008)
- L. Miles ja A. Smith. Astronoomia & Kosmos (Koolibri 1999)

Igal võistkonnal on vajalik kaasa võtta ülalloetletud teatmeteosed (ühel võistkonnal lubatud üks eksemplar igast teavikust), taskuarvuti, kirjutusvahend, joonlaud ja sirkel. Vajaminevad kaardid ja tabelid on korraldajate poolt. Ülesannete lahendamisel on vaja tunda 5. klassi programmi tasemel ka kaardimõõtu.

Tulemuste hindamisel arvestatakse tööde vormistamist (kasutatud allikate loetelu, lahenduste selgust, ülesannete vormistamist koos vastuste väljatoomisega). Võrdsete punktide korral saab parema koha võistkond, kellel kulus lahendamiseks vähem aega.

Registreerimine 16. aprillini 2013.

Info ja registreerimine:
Ingela Siniallik
telef. 3253085
e-mail: ingelasiniallik@rakgym.edu.ee
Rakvere Gümnaasium

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar