6.1.14

EESTI ÕPILASETLEJATE RIIGIKONKURSS JUHEND

Tulenevalt suurenenud huvist luule ja selle interpreteerimise vastu taaskorraldatakse

alates 2000.a. Eesti õpilasetlejate riigikonkurssi.

EESMÄRK

Suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda

võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate

luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest.

AEG JA KOHT

Lääne-Virumaa õpilasetlejate konkurss toimub neljapäeval, 6. veebruaril 2014. a Rakvere

Reaalgümnaasiumi (Võidu 67) aulas.

OSAVÕTJAD

Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

1. 4.-6. klasside õpilasetlejad

2. 7. - 9. klasside õpilasetlejad

3. 10. -12. klasside õpilasetlejad

KORRALDUS JA TINGIMUSED

Iga õpilasetlejate konkursil osaleja esitab ühe luuletuse ja ühe proosapala.

Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.

4. - 6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit

7. - 9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.

10. - 12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.

Iga paralleelklassi kohta võib vastavas vanuses osaleda üks õpilane (kui koolis on

neljandast kuuenda klassini kõiki klasse üks, võib selles vanuses osaleda üks õpilane, kui

aga on näiteks kolm parelleeli, saab osaleda kolm õpilast).

Iga vanuseklassi võitja esindab Lääne-Virumaad Eesti õpilasetlejate riigikonkursil, mis
toimub 14.-15.veebruaril 2014 Kuressaares, Saaremaal.
Korraldaja ei maksa etlejate ja juhendajate transpordikulusid konkursipaika ja tagasi.
Toitlustamist ei toimu. On avatud koolisöökla puhvet.
Palume kaasa võtta vahetusjalatsid.

HINDAMINE
Konkursil esinejaid hindab žürii. Vanuserühmade paremaid etlejaid autasustatakse. Žürii
moodustab Rakvere Reaalgümnaasium koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga.
REGISTREERIMINE
Osalemiseks registreeruda hiljemalt 1.veebruariks, 2014.a.

Selleks palume täita ANKEET ja saata see aadressile mariakingsepp@gmail.com .

Täpne ajakava saadetakse osalevatesse koolidesse teisipäeval 4. veebruaril 2014. a

ANKEET
(palume täita trükitähtedega)
Osavõtja ees- ja perekonnanimi:

Õpilase juhendaja ees- ja perekonnanimi:
Kontaktandmed:

e-post
telefon

Maakond:
Linn/alev/küla:

Kool:
Klass:

Esitatava luuletuse pealkiri
autor

Esitatava proosateksti pealkiri
autor

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar