2.6.14

„Tuleviku õpperuum 2050“


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kutsub Teid kaasa lööma ProgeTiiger programmi konkursist Tuleviku õpperuum 2050!

 2014. aasta sügisel korraldame Euroopa Code Week´i raames põneva tehnoloogiahariduse konkursi õpilastele. Konkurss koosneb kolmest suuremast etapist:

-          Code Week, 11.-17. oktoober – konkursitööde eelüritused maakondlikes keskustes

-          CodeVision, 10. - 30. november – konkursitööde hindamisperiood

-          Superfinaal,  jaanuar 2015 – parimate konkursitööde finaal Tallinnas

Konkursi eesmärk on pakkuda õppijatele väljundit oma teadmiste ning oskuste demonstreerimiseks tehnoloogiahariduse valdkonnas. Maakondlike üritustega pakume õpilastele võimalust esitleda ProgeTiiger konkursile esitatavaid töid ja saada oma maakonna ekspertidelt tagasiside töö täiustamiseks.  Kõik maakondlikel eelüritustel osalejad peavad esitama oma töö (digitaalse arengumapi) HITSA konkursil osalemiseks 31. oktoobriks. Konkursi eelinfo on lisatud kirja manusesse.

Konkursi edukaks õnnestumiseks teeme üleskutse teie maakonna kõikidele huvilistele aidata kaasa korraldada oma maakonnas üks või mitu ühisüritust, kus õpilased saavad näidata oma põnevaid töid nii robootika, programmeerimise kui multimeedia alalt. Maakondlikele korraldusmeeskondadele ja hindamisekspertidele korraldatakse 18.-21. august ettevalmistavad koolitused.

Ootame hiljemalt 9. juuniks teie maakonnast sooviavaldusi kaasa lüüa korraldusmeeskonnas. Sooviavalduses märkige palun kontakt (nimi, asutus, telefon) ja lasteaia, kooli ja/või keskuse nimi, kus eelüritus läbi viiakse.

Konkursiga seotud detailne informatsioon (konkursil osalemise tingimused, hindamiskriteeriumid jne.) edastatakse juba konkreetsetele korraldusmeeskondadele.

Palun levitage üleskutset kõikidele huvigruppidele!

Lugupidamisega,

Mari-Liis Peets

Programmijuht

IT Hariduse Arenduskeskus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar