20.12.14

säästvat arengut toetav hariduse konverents


Keskkonnaamet korraldab 22.-24. aprillil 2015 Tallinnas säästvat arengut toetava hariduse (SAH) konverentsi "Pathways to the Future".


Esinema oleme kutsunud kõrgetasemelisi säästva arengu valdkonna teadlasi ja praktikuid, et saaksime ülevaate SAH arengutest nii meil kui mujal.

Konverentsi üks põhieesmärke on tutvustada säästvat arengut toetavat haridust Eesti õpetajatele kõigis õppeastmeis ja keskkonnahariduskeskuste spetsialistidele ning pakkuda võimalust jagada oma kogemust.

Kutsume Teid konverentsil osalema nii kuulajatena kui ettekandjatena paralleelsessioonidel, kus jagatakse omavahel kogemusi, häid näiteid, uusi õppevahendeid ja palju muud, mis SAHi mitmekesiselt toetab. Suuliste ettekannete kõrval on oodatud ka postrid ja videod, kus on kokkuvõtlikult kirjeldatud idee, tegevus või üritus ning lahti mõtestatud selle tulemused.

 Paralleelsessioonide teemadeks on:

* Vaade kastist - Sessioon loovusest hariduses ja haridusest loovuse jaoks

 
* Mis värvi on armastus? - Väärtused ja eetika säästvat arengut toetavas hariduses

 
* Raamat, pliiats ja õpetaja - Säästvad ja jätkusuutlikud koolid

 
* Tormata kiirteel või tallata oma rada? - Jätkusuutlikud kogukonnad

 
Sessioonidele on oodatud ettekanded just sellest, kuidas säästvat arengut tegelikult õpetatakse ja seda kõigis õppeastmeis (alates lasteaiast ja lõpetades ülikooli ning täiskasvanutega). Samuti kõigis õpetamisolukordades (nii formaal- kui mitteformaalhariduses). Oodatud on ka ettekanded sellest, kuidas säästvat arengut õppekavadesse lõimitakse ning kuidas seda läbiva teemana käsitletakse ja kuidas kool

(hariduskeskus) sellele tervikuna pühendub.

 
Huvi pakuvad nii edulood kui kõigest katsetuseks jäänud üritused.

Oodatud on ka loodus- ja keskkonnaharidust käsitlevad ettekanded.

 
Ootame Teilt ettekande lühikokkuvõtet (ehk teese) hiljemalt 15. jaanuariks 2015. Vastuvõtmise teated saate 1. veebruariks 2015.

 
Täpsem info ja teeside esitamine kodulehel ("Esita abstrakt") www.esdconference2015.eu

 
Konverents on osalejatele tasuta ja selle toimumist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

 
Kontaktid:

Marek Sammul (marek.sammul@ut.ee) and

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar