21.4.16

"Matemaatika mõista(ta)b.."

*  Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
 "Matemaatika mõista(ta)b.."

TALLINNAS
neljapäeval, 09.juunil kl 11.00-16.00  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja) TARTUS teisipäeval, 14.juunil kl.11.00- 16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

Teemad:
Matemaatika ja kõik sellega seonduv:
* Näiteid läbiviidud tundidest;
* Tekstülesannete lahendamine;
* Peastarvutamise võtteid;
* Nuputamine;
* Õpioskuste arendamine;
* Mänge matemaatika tunnis
* Interaktiivsed ülesanded.  Erinevad veebikeskkonnad, mis aitavad õppimisele kaasa.
* Soovitusi õppekirjanduse ja -materjalide valikul

Lektor: Lemme Sulaoja
(Lemme Sulaoja on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetaja-metoodik, klassiõpetaja. Lisaks HITSA koolitaja ning on töötanud Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmi grupijuhina . Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autor
)

Kursuse osalustasu 58.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
------------

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar