13.3.17

"Võluv geomeetria".

Kuidas muuta geomeetria õppimine võluvaks ja aktiivseks? Millega arvestada õpilase ruumilise mõtlemise arendamisel? Millised praktilised tööd ja mängud annavad hea tulemuse? 20. märtsil Tartus ja 24. märtsil Tallinnas toimub Malle Saksa koolitus "Võluv geomeetria".

Oled oodatud osalema! Registreerimine aadressil:

Kellele: I ja II kooliastme (1.-6. klass) õpetajad
Millest:
* geomeetria õpetamisest I ja II kooliastmes
* ruumilise mõtlemise arendamine
* praktilised tööd geomeetrias
* mänge geomeetria õpetamisel
Kogemuslik õpe: rühmatööd, lühiloengud, arutelud, praktiline harjutamine
Õpiväljundid: kursusel osalenu
– saab ülevaate põhikoolis käsitlevatest geomeetria teemadest ja vastavatest õpitulemustest – teab, mis on ruumiline mõtlemine – teab, millega arvestada õpilase ruumilise mõtlemise arendamisel – oskab teha õpilastega praktilisi töid geomeetrias – kogeb geomeetriliste mängude kasutamist õppetunnis

Lektor: Malle Saks
(Malle Saks on Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, matemaatikaõpetaja ning kirjastuse Avita matemaatika toimetaja, mitmesuguse matemaatikaalase õppevara autor) Maht 6 AK Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse  tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info
Anett Holter
51984930


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar