11.2.14

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe ja IKT


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub õpetajaid ja haridustehnolooge osalema koolitusel Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe ja IKT (toimub 20.veebruar-13.märts)

Vastavalt kaasava õppe suundumusele, kus hariduslike erivajadustega (HEV) õpilased õpivad üldjuhul elukohajärgses koolis, on vaja luua tingimused, mis aitavad arvestada erinevate õppijate isikupära ja võimekust.

Kursusel osalejad saavad teadmised HEV laste õpetamiseks jõukohase õppevara koostamise põhimõtetest ja IKT kasutamise võimalustest HEV laste õppetöö toetamisel.
Koolitusel tutvustatakse infotehnoloogia kasutamise võimalusi erinevate HEV õppetekstide ja –ülesannete koostamisel, osalejad koostavad õppematerjale ka ise. Analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui ka internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV lastega tehtavas õppetöös.

Koolituse tulemusena õppija:
- teab üldiselt, mis on hariduslikud erivajadused ja millised on erivajaduse kaardistamise põhimõtted
- oskab kaardistada õpilaste erivajadusi
- teab erinevate õppetekstide ja ülesannete koostamise tingimusi ja suudab luua neid ise, kasutades infotehnoloogiat
- analüüsib teiste poolt koostatud õppematerjalide sisu ja rakendatavust.

Koolitus toimub Tallinnas, Vanalinna Hariduskolleegiumi ruumides neljapäeviti (20.02, 27.02, 06.03 ja 13.03) kell 16.00. Koolituse kogumaht on 20 akadeemilist tundi, sealhulgas 16x45 minutit auditoorset õpet ja 4x45 minutit kodutööd.

Osalemiseks on vaja eelnev registreerumine. Koolituse lähema kirjelduse, osavõtutingimuste ja registreerumisinfoga saab tutvuda siit.

 isainfo:
Kairi Sulsenberg

Koolituse projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
tel: 651 0108
e-post:
kairi.sulsenberg@hitsa.ee
www.innovatsioonikeskus.ee

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar