27.10.16

AMI koolitused

Avatud Meele Instituudi (majandustegevusteade nr 154941) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse  "Matemaatika ja mõtlemine"

TARTUS
kolmapäeval, 07.detsembril kl.11.00- 15.15 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)

TALLINNAS reedel, 09.detsembril kl 10.30-14.45  aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)

Kellele: klassiõpetajad
Millest:
  * Tunni ülesehitus. Erinevad õpistiilid ja nendega arvestamine tunni planeerimisel;
  * Aktiivõppemeetodid ja rühmatööd algklassides. Lapse õppimine läbi mängu;
  * Loogilise mõtlemise arendamine ja seoste loomine matemaatika õppimisel;
  * Erinevaid võtteid peastarvutamisel ja korrutustabeli õppimisel;
  * Mitmesugused matemaatilised trikid;
  * Matemaatika seostamine elu ja ümbritseva keskkonnaga;
  * Põhikooli matemaatikaõpetaja soovitusi klassiõpetajale
Lektor: Malle Saks  (Malle Saks on Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, matemaatikaõpetaja ning kirjastuse Avita matemaatika toimetaja, mitmesuguse matemaatikaalase õppevara autor)

Kursuse osalustasu  52.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
 Eelneval kokkuleppel võimalik tasumine järgmisel eelarveaastal!

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi.  AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
-----------
Kursus neile, kes algklassides inglise keelt õpetavad
“Kuidas laduda vastupidavat keeleõppe vundamenti? (inglise keele näitel)”
info sellel lingil
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#kuidas
-----
Väga praktiline ajakasutuskursus
“Aega küll…(küll jõuab!)”
info sellel lingil
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#aega
------
Viimased 5-6 vaba kohta sellele kursusele 04.novembril
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#matemaatika

Kena sügisejätku
AMI ainekeskus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar