4.10.16

AMI kursused

Avatud Meele Instituudi (majandustegevusteade nr 154941) ainekeskus kordab Tallinnas ja Tartus kahte kursust- "Lugemine loeb" ja "Matemaatika mõista(ta)b". Lugemiskursuste ajakavas on muudatusi-täiendusi.

Mõlemale kursusele info ja registreerimine:
e-post: tallinn@ami.ee
tel: 6816414, 56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

---------
* Kursus "Lugemine loeb!" (Korduskursus. Eelmised toimusid Tallinnas ja Tartus k.a. veebruaris-märtsis ning augustis)

TARTUS reedel, 14.oktoobril kl.10.30- 15.30 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus) nb! varem väljakuulutatud Ülikooli raamatukogu asemel

TALLINNAS neljapäeval, 27.oktoobril kl 11.00-16.00  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja) nb! Sellele kursusele kõik kohad täis!

Lisakursus TALLINNAS teisipäeval, 25.oktoobril kl 11.00-16.00  aadressil Pärnu mnt 67
(Perekonnaseisuameti õuemaja)  nb! varem väljapakutud 18.novembri asemel

Kellele:
klassiõpetajad
Millest:
Lugemine ja kõik sellega kaasnev:
* lugema õppimine; 
* lugemisoskuse arendamine;
* miks lapsed ei mõista alati teksti, kuigi loevad?
* kuidas tuua lugemist lastele lähemale ja mõistetavamaks?
* vabalugemine- mõtted, kuidas panna lapsed huviga lugema.
* lugemise õpetamime ja lõiming teiste ainetega;
* erinevate pädevuste kujundamine

Lektor: Mare Kütt
(Mare Kütt on Rakvere Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, klassiõpetaja ja haridustehnoloog. On töötanud pikka aega Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmis noorte õpetajate juhendajana. Kirjastuses Künnimees ilmunud  1. klassi eesti keele õppekomplekti kaasautor
)

Kursuse osalustasu 58.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi.  AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb  ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#lugemineloeb
-------------
* Kursus “Matemaatika mõista(ta)b.. (Korduskursus. Eelmised toimusid Tallinnas ja Tartus k.a. juunis ning augustis)

TARTUS esmaspäeval, 24.oktoobril kl.11.00- 16.00 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus) nb! Tartu kursusele veel 3-4 vaba kohta

TALLINNAS reedel, 04.novembril kl 10.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)

Kellele: klassiõpetajad
Millest: Matemaatika ja kõik sellega seonduv:
* Näiteid läbiviidud tundidest;
* Tekstülesannete lahendamine;
* Peastarvutamise võtteid;
* Nuputamine;
* Õpioskuste arendamine;
* Mänge matemaatika tunnis
* Interaktiivsed ülesanded.  Erinevad veebikeskkonnad, mis aitavad õppimisele kaasa.
* Soovitusi õppekirjanduse ja -materjalide valikul

Lektor:  Lemme Sulaoja
(Lemme Sulaoja on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetaja-metoodik, klassiõpetaja. Lisaks HITSA koolitaja ning on töötanud Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmi grupijuhina . Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autor
)

Kursuse osalustasu 58.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse  tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info  ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#matemaatika

Kaunist sügisejätku!
AMI AK


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar