18.3.14

HITSA koolitused


HITSA Innovatsioonikeskus kutsub osalema märtsis ja aprillis algavatele koolitustele, mis on suunatud erinevate haridustasemete õpetajatele ja õppejõududele, haridustehnoloogidele ning haridusasutuste juhtidele. Samuti on kõik haridustöötajad oodatud meie kevadkonverentsile.
 
Kevadkonverents „Pöördepunkt hariduses“
9. aprill - eelkonverents, 10.-11. aprill põhikonverents
Õppimine ja õpetamine muutuvad iga päevaga, aga milline suund valida, kui enam ei ole õigeid vastuseid ja valikuid on palju? Teame seda, et meil on Y-generatsioon, on tehnoloogia, on ühiskonna vajadused ja tuleviku töökohad, millest tänasel päeval ettekujutuski puudub. Kuidas õpetada lapsi praegu nii, et nad saaksid tulevikus hakkama? Oleme hariduse pöördepunktis. Tutvu konverentsi täpse programmi ning osavõtutingimustega HITSA Innovatsioonikeskuse konverentsiveebis. Registreerumine lõppeb 2. aprillil 2014.
 
Helifailid õppetöös
24.03.-04.05.2014, veebipõhine õpe
Koolitusele on oodatud lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad, õppejõud,  kes ei ole helifailidega väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma töös kasutada. Koolitusel õpitakse kasutama erinevaid veebipõhiseid keskkondi helifailide loomiseks ja avaldamiseks, samuti saadakse teadmised helifailide kasutamiseks vajalikust riistvarast, käsitletakse ka autoriõigusega seonduvat. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Testide koostamine ja metoodika
24.03.-20.04.2014, veebipõhine õpe
Kursuse eesmärgiks on tutvustada testide loomise metoodikat: kuidas koostada küsimusi, missugused on head ja halvad küsimused, missuguseid erinevaid testi- ja küsimustetüüpe kasutatakse, missuguseid keskkondi nende loomiseks kasutatakse ning kuidas valminud teste veebis avaldada? Koolituse käigus valmib igal kursuslasel veebileht, kus avaldatakse kodutööd ja valminud testid. Tutvu koolituse lisainfoga siit. Koolituse korraldajaks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus.
 
Innovaatilised õpilood
31.03.-18.05.2014, veebipõhine õpe
Koolitus aitab õpetajal muuta enda õpetamist kaasaegsemaks ja põnevamaks. Koolituse käigus räägitakse õpetamise muutumisest ning muutuva õppija vajadustest. Osalejatel on võimalus hinnata enda tööd ja kooli innovatsiooniküpsuse mudeli abil. Tutvutakse mitmete erinevate õpilugudega ning töötatakse välja ning rakendatakse õpilastega kaasaegne ja põnev õpilugu. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Õppeprotsessi juhtimine digiajastul – haridusjuhtide programmi I moodul
02.-03.04, Viimsis; gruppide ühine seminar Tallinnas 27.05.2014
Kutsume haridusasutuste juhte koos oma meeskonnaga osalema koolitusele, mis keskendub õppeprotsessi muutmisele  ja juhtimisele vastavalt digiajastu nõudmistele. Koolitusel analüüsitakse, kuidas peaks olema korraldatud õpetamine ja õppimine, nii et tänane õpilane tuleks edukalt toime väljakutsetega tulevikus. Arutelude ja praktilise tegevuse kaudu innustame meeskondi leidma just oma organisatsioonile sobilikke lahendusi. Osalevate meeskondade arv on piiratud, grupid moodustatakse registreerumise järjekorras. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Infotehnoloogia ja suhtlemine lasteaias
03.-24.04, Jäneda
Kursuse eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele kasulikke veebilehti ja -rakendusi, projektitöö aluseid ning lasteaedadele pakutavaid koostööprojekte. Osalemiseks on vajalikud arvutikasutuse algteadmised. Osalema on oodatud lasteaiaõpetajad, logopeedid ja õpetaja abid. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Koolitusel tutvustatakse, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Ülevaate saab nii õpiprojektide kavandamisest, nende integreerimist kooli õppekavasse kui ka veebipõhistest eTwinningu võimalustest projektide läbiviimisel. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Tutvumine programmiga KODU Game LAB II
07.04-04.05, veebipõhine õpe
Koolitusega soovitakse õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid, õpetab süsteemsemalt mõtlema ning on mänguline ja huvitav. Programm Kodu Game Lab arendab laste loovust, probleemide lahendamisoskust ja jutustamisoskust ehk oma loo rääkimist/väljendamist loodud mängu kaudu. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Õppimine digiajastul – Tuleviku õpetaja programmi I moodul
12.04-31.05, kontaktpäevadega Viljandi mk; 21.04.-05.06, kontaktpäevadega Pärnus
Koolituse läbimine aitab osalejal ühendada oma ainealased ja pedagoogilised teadmised ning oskused tehnoloogia kasutamisega, et arendada õppijate õppimisoskusi, loovust ja innovaatilisust nii klassiruumis kui ka digitaalsetes keskkondades. Koolitus algab aprillis nii Viljandi maakonnas kui Pärnus. Tuleviku õpetaja programmi kõikide moodulitega saate tutvuda siit.
 
Koolitustele registreerumine
HITSA Innovatsioonikeskuse koolitustel on osalejate arv piiratud ning grupid komplekteeritakse registreerumiste järjekorras. Palun tutvuge enne koolitusele registreerumist koolituse kavaga ning hinnake, kas Teil on koolitusel osalemiseks ning sisuliste kodutööde tegemiseks piisavalt aega ja võimalust. Samuti palume meile teada anda, kui olete registreerunud, kuid soovite osalemisest loobuda. Koolitustele registreerumise üldiste tingimustega saab tutvuda siit.
 
Tulge ise ja võtke kolleegid kaasa!
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Raja 4c, 12616 Tallinn
Koolituste lisainfo: koolitus@hitsa.ee
www.innovatsioonikeskus.ee
www.facebook.com/innovatsioonikeskus
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar