8.3.14

Pedagoogide ühenduste ülene kuues koostööpäev PÜÜK6


Pedagoogide ühenduste ülene kuues koostööpäev PÜÜK6 toimub 20. märtsil Tartus Tartu Kutsehariduskeskuses, Tallinnas Teeninduskoolis ja Kuressaares Ametikoolis. Vali sobiv koht ja registreeru.

Päeva teema on "Õpetajast õpipoisiks".

Läbiv teema on "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine".

Põhirõhk on seekord rikkaliku valikuga töötubadel, sest õpipoisid peavad kõike oma käega järgi proovima ja silmaga nägema. Töötubasid juhivad üldhariduse ja kutseõppe tegevõpetajad. Osalema oodatakse koolieelsete lasteasutuste õpetajaid, üldhariduskoolide õpetajaid, kutseõppeasutustes üldhariduslikke aineid õpetavaid õpetajaid, koolijuhte.

Täpsem info ja registreerimine Õpetajate Ühenduste Koostöökoja kodulehel.

PÜÜKide toimumist toetab ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014".

Ette tänades

Elve Kukk

Üldhariduse ja seire agentuur

Õppekava- ja eksamitekeskus  

peaspetsialist

Tel: 7350691

Tel: 53 022 968

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar