9.1.15

5.kl õpioskuste olümpiaad


Lääne-Viru maakondliku õpioskuste võistluse juhend 5. klassile

 
Õpioskuste võistlus toimub 15. aprillil 2015.a. kell 12.00 Rakvere Gümnaasiumis (Vabaduse 1).

 
2014/2015 õppeaasta õpioskuste maakondlikul võistlusel osalevad koolide viiendate klasside viieliikmelised võistkonnad.

Võistkonnad kinnitatakse võistlusele hiljemalt 1. aprilliks 2015. (k.a.) e-aadressil ingelasiniallik@rakgym.edu.ee saadetud registreerimiskirja alusel.

 
Võistlusülesanded ei hõlma kõiki õpioskusi. Pearõhk on otsitava teabe määratlemisel ja selle käsitlemise oskustel. Oluline on tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust, leida tundmatu teose kasutamise juhised, valida ülesande lahenduse leidmiseks sobiv raamat või muu allikas. Kasutatakse mitmesuguseid teatmeteoseid ja erinevaid töövahendeid. Igal võistkonnal palun kaasa võtta üks nutiseade (ruumis on WiFi). Kasutatavate teatmeteoste soovitusnimekirja ei esitata.

 

Iga võistlusele registreerunud võistkond koostab ühe ülesande, mida võistkond ise ei lahenda. Võistlusele võetakse kaasa vajalik arv paljundatud ülesandeid ja vajadusel lisamaterjale ülesande lahendamiseks. Ülesannet parandab kohapeal küsimuse koostanud kooli õpetaja/juhendaja.

Ülesannete teemadeks on:

1. Loodus

2. Keel, kirjandus ja kultuur

3. Varia

4. Matemaatika.

Ülesande teema saadetakse võistkonnale vastuseks registreerimiskirjale vastavalt registreerimisjärjekorrale (esimene registreeruja saab teemaks looduse, teine keele, kirjanduse jne).

 

Ülesannete koostamisel peaks arvestama, et:

·         ühe ülesande lahendamiseks tuleks planeerida viis minutit;

·         iga ülesande eest on võimalik saada kolm punkti, vajadusel võib ülesande osade eest saada ühe, pool (0,5) või veerand (0,25) punkti;

·         osa ülesannetest võiksid olla käelised või praktilised;

·         nutiseadet saab kasutada ainult nende ülesannete puhul, kus see on juhendis ära toodud.

Ülesannete koostamisel võtta eeskujuks ainevõistluse vabariigi vooru ülesanded. Ülesandeid saab näha TÜ teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/opioskuste-voistlus

 

Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot esitatakse tekstina, helindina, tabelis, piltide ja skeemidena, aga ka reaalsete objektide kaudu. Allikate valiku hindamisel arvestatakse andmete värskust ja ammendavust. Kasutada võib ainult neid vahendeid, mis töölaudadel olemas on. Treeningülesandeina soovitame harjutada: vaatlus- ja kõnelemisoskust,

- teksti mõistmist ja meeldejätmist kuulmise järgi,

- tekstis sisalduvate teabevõimaluste äratundmist (küsimuste ja diagrammide koostamine),

- vastuseks oluliste märksõnade leidmist ja vajaliku teabe eristamist vastuse seisukohalt ebaolulisest,

- ruumi plaani koostamist ja ruumis plaani järgi orienteerumist,

- teatmekirjanduse kasutamist,

- taskuarvuti kasutamist

Kindlasti soovitame tähelepanu pöörata:

ülesandeajast kinnipidamisele,

meeskonnana toimetulekule,

töö kavandamisele ja ülesannete jaotamisele meeskonnas.

 
Peame oluliseks õppimismõnu ja lahendamislusti!

 
Vastan hea meelega Teie küsimustele ja jagan selgitusi telefonil 32 53 085 või e-kirja teel.

 

Ingela Siniallik

Lääne-Virumaa kooliraamatukogude ainesektsioon

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar