26.1.15

AMI koolitused

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab  klassiõpetajatele kursuse
 "Väärtuskasvatus algkoolis"

TALLINNAS neljapäeval, 26.veebruaril kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja)

NB! Tegemist 2014.a. kevadtalvel Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud. Tartus toimub kursus aprillikuus.

Sisu:
Kursusel tutvustatakse õppematerjale, mis on abiks aineõpetajale algkooli I kooliastmes (inimeseõpetuse, eesti keele tundides). Koolil ja õpetajal on oluline roll väärtuskasvatajana aineõpetuse kõrval. Antud õppematerjalid toetavad õppijat mõtlemisel, valikute tegemisel ning otsuste langetamisel. Järjest mitmekesisem elu meie ümber nõuab suuremaid valikute tegemisi, mis nõuavad lastelt ka suuremaid oskusi. Uues RÕK-is on lisatud läbivate teemade hulka ka teema “Väärtused ja eetilisus”.

 Teemad:
- õppematerjali tutvustus ( tunnikavad õpetajale- erinevate õppemeetodite rakendamine koos õppematerjalidega õpilastele)
- õppeainete lõimingu võimalusi väärtuskasvatuse teema käsitlemisel (õppekava rakendamine)
- videote kasutamine õppetöös
- IKT vahendite kasutamise võimalusi

Lektor: Tuuli Koitjärv

Kursuse osalustasu 56.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
------------
Veel võimalik osaleda järgmisel kursusel

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab veebruarikuus Tallinnas lisakursuse "Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes".
NB! Tegemist 2013.-14.a. toimunud kursuste kordusega. Materjale uuendatud

 TALLINNAS kolmapäeval, 11.veebruaril kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja) kursusele veel 3-4 vaba kohta
nb! 28.jaanuari samale kursusele Tallinnas kõik kohad täis! Tartus toimus kursus 21.jaanuaril

    Teemad:
     * funktsionaalse lugemisoskuse arendamine;
     * erinevate harjutuste/ülesannete tüübid;
     * 3. kl tasemetöödest emakeeles ja matemaatikas

Lektor: Küllike Kütimets

  Kursuse osalustasu 58.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info  ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar