26.11.09

ÜRITUSED LÄÄNE-VIRUMAAL

2010.a

6. jaan. ajaveebi koolitus õpetajatele RAKVERE GÜMNAASIUMIS
12. - 29. jaan. Pranglimise I etapp koolides
6. veebr. matemaatikaolümpiaad (4.-12. kl) Rakvere Gümnaasiumis
8. - 19. veebr. Pranglimise II etapp koolides
19. veeb. etlusvõistlus "Ellen Niiduga Midrimaal" (1.-6. kl) maakonnavoor Tapal
1. - 12. märts. Pranglimise III etapp koolides
3. märts matemaatikavõistlus NUPUTA (5.-6. kl) Rakvere Gümnaasiumis
4. märts tööõpetuse konkurss (6.-7. kl) Kadrina KK-s
10. märts informaatikaolümpiaad (6.-9.kl)
19. märts matemaatikavõistlus kÄNGURU
22. märts II etlusvõistlus "Ellen Niiduga Midrimaal" Tapal - võistlusjuhend
25. märts joonistusvõistlusele Kunda Ühisgümnaasiumis tööde esitamise viimane tähtaeg
5. aprill avatakse joonistusvõistlusele laekunud tööde näitus Kunda Ühisgümnaasiumis
31. apr. Miksikese Pranglimise 2010 maakondlik finaal Kadrina Keskkoolis
6. aprill õpioskuste võistlus (3. kl) Tamsalu Gümnaasiumis
9. apr. algusega kell 11 Vinni-Pajusti Gümnaasiumis Pranglimise Eesti Karikavõistluse finaal
14. apr. õpioskuste võistlus (5. kl) Rakvere Gümnaasiumis
16. apr. kell 12 emakeeleolümpiaad (5.-6. kl) Rakvere Põhikoolis
28. apr. loodusloopäev (1.-2. kl) Rakvere Vene Gümnaasiumis
29. apr. XII Aino Paju nimeline algklasside teatripäev Uhtna Põhikoolis
8. mai meisterdamise võistlus Sepapoisid (4.-6. kl) Haljala Gümnaasiumis
16. juuni Tarkuseturg (Uhtna koolis)

25.11.09

AKTIIVI NÕUPIDAMINE

28. oktoobril oli koos LVALi aktiivi 9 liiget.

Otsustati muuta LVALi põhikirja, et viia see kooskõlla MTÜ põhikirjaga.

Tehti tööplaan aastaks 2010:

  • 4.klassi Matemaatika olümpiaad 6. veebruaril. Koht Rakvere Gümnaasium.
  • 3. klassi Õpioskuste olümpiaad 6. aprillil. Koht Tamsalu Gümnaasium.
  • 1.-2. klassi Loodusloopäev aprillis. Koht Rakvere Gümnaasium.
  • Ajaveebikursus õpetajatele- 6.jaanuar.
  • Tarkuseturg- juunis või augustis.
Otsustati luua L-V klassiõpetajate infoveeb.

LOODUSLAAGER VASTA KOOLIS

21. augustil 2009 korraldasime maakonna klassiõpetajatele looduslaagri, mis seekord toimus Vasta Koolis.

Õppematerjalid:

LOODUSLOOPÄEV

25. mail 2009 toimus loodusloopäev Lääne-Virumaa 1.-2. klasside võistkondadele.

Päeva materjalid:

Töölehed koostasid Ülle Klaasen ja Marina Liiker Rakvere Algkoolist.

12.11.09

LIIDULE LOGO VALIMINE

2007. aasta sügisel valisime Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liidule logo.
Idee autoriks on Gertu Matikainen Kadrina Keskkoolist.

LVAL-i AKTIIV

Kadi Kruusmaa      kadikruusmaa[at]rakgym.edu.ee
Õnnela Lembke     onnela.lembke[at]haljala.ee
Ülle Klaasen
Hilja Järv
Etty Mätlik
Eve Randver
Eha Kaukvere
Sirle Taaksalu
Anneli Martinson

11.11.09

AJALUGU ... tähtsamad üritused enne infoveebi avamist

2009
21. aug. LVAL looduslaager Vasta Koolis

2008
18.-19. aug. algklassiõpetajate loomelaager Põlula koolis

2007
31. okt. konverents "Uue ajastu lapsed" Rakvere Gümnaasiumis

2006
24.-25. aug. algklassiõpetajate õppepäevad Jäneda Põhikoolis