23.12.15

HÄID PÜHI!


HÄID PÜHI!  ILUSAT KOOLIVAHEAEGA!!!!   KÕIKE HEAD UUEL AASTAL!

2.12.15

spirograafia


Kunsti ainesektsiooni järjekordne koolitus on planeeritud 04.jaanuarile 2016 Rakveres. Koolituse teema on spirograafia..Palun anna teada, kas sa oleks osaleja?Vabu kohti plaanin pakkuda ka lasteaednikele.Spirograafiavahendid

toob Anu,teie võtke kaasa peenikese otsaga erinevaid värve tintepenne. Ka algklasside õpetajatele,äkki on ka nendel huvi.

Kohti on 15-20.

 

 

 

1.12.15

AMI koolitused


Head klassiõpetajad

Tere

 Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab jaanuarikuus traditsioonilise (toimunud ka 2013-2015.a.) kursuse "Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes". Kursus viiakse läbi eraldi Tallinnas ja Tartus

 TALLINNAS kolmapäeval, 06.jaanuaril 2016.a. kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS reedel, 08.jaanuaril 2016.a. kl 10.30- 15.30 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

    Teemad:
     * funktsionaalse lugemisoskuse arendamine;
     * erinevate harjutuste/ülesannete tüübid;
     * 3. kl tasemetöödest emakeeles ja matemaatikas

Lektor: Küllike Kütimets

  Kursuse osalustasu 59.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

-------
Veel mõned vabad kohad järgmisele kursusele
* Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab jätkuva osalussoovi tõttu kursusele
"Eesti keele erinevate osaoskuste arendamine ja lõimimine I kooliastmes" lisakursuse

TALLINNAS reedel, 11.detsembril kl 11.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
 Tallinnas toimus eelmine kursus 20.11 ja Tartus 26.11

Teemad:
* Suuline keelekasutus - kõnelemine ja kuulmine;
* Lugemine -   lugemistehnika ja teksti mõistmine;
* Kirjutamine - kirjatehnika, õigekiri ja tekstiloome
 Kursusel räägitakse klasside kaupa kõigist osaoskustest, lisades juurde rõhuasetused ning lõimingu
võimalused erinevates klassides

Lektorid: Kaie Kubri, Thea Simmerman
(Kaie Kubri ja Thea Simmerman on Tartu Erakooli (TERA) õpetajad, mitmete õppevahendite autorid)

Kursuse osalustasu 48.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
Eelneval kokkuleppel võimalik tasumine järgmisel eelarveaastal!

  nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#eestikeele

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena sügisejätku!
AMI ainekeskus

”Nutikad õpilastööd 2015”


Tere klassiõpetajad,

Olge head ja palun edastage klassiõpetajatele infot toimuva konkursi

”Nutikad õpilastööd 2015” kohta,


 

Parimate tervitustega,

Mart Soobik

23.11.15

„Toidumaja lindudele“


Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsub osalema projektis „Toidumaja lindudele“, et meisterdada toidumaja, pakkuda talvel meie väikestele sõpradele lisatoitu ning neid paremini tundma õppida.

Igast üldhariduskoolist saab osaleda üks klass koos juhendajaga.

Projektis osaleda soovivale koolile saadab Võrumaa Kutsehariduskeskus kogu komplekti vajalike detailidega lindude toidumaja meisterdamiseks.

Toidumaja komplekti kohale toimetamiseks palume koolil registreeruda hiljemalt 10.detsembriks aadressil:  http://goo.gl/forms/IR93X4Bm4p

 

Lindude toitmisega võib alustada kohe pärast toidumaja valmimist ja sobivasse kohta ülesriputamist. Lisaks sellele on põnev jälgida erinevaid linde ja määrata, milliste liikidega on tegemist.

Pilte toidumaja külalistest koos liikide nimedega ootame igalt osalevalt klassilt õues õppimise päevaks ehk 14.aprilliks.

Selleks,

·         Pildistage toidumaja külastanud linde

·         Määrake lindude liigid

 

Parimad tublid toidumaja projektis osalejad kutsume tunnustamiseks ja auhindade üleandmiseks suurele lõpuüritusele.

Lisainfot anname ja tekkinud küsimustele vastame aadressil toidumaja@vkhk.ee ja telefonil 7850817.

 

Head koostööd soovides,

Võrumaa Kutsehariduskeskus

 

 

 

 

 

Eesti Leivaliidu joonistus- ja videovõistlus

Tere päevast
Kutsume Teid osalema Eesti Leivaliidu joonistus- ja videovõistlusel. Täpsem info on lisatud failides. Vajadusel saadame Teile A3 formaadis plakatid võistluste kohta.
Lugupidamisega
Raivo Vilbaste
projektijuht
5018665
http://www.leivaliit.ee/2015/10/05/joonistuskonkurss-leib-lauale/

http://www.leivaliit.ee/2015/10/05/videokonkurss-leib-lauale/

Üleskutse


Viru Instituudi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi koostöös ilmusid "Virumaa vanad lastemängud" (2012) ja "Virumaa vanad vaimujutud" (2015). Nüüd tahaksin alustada Virumaa rahvakalendri väljaande koostamisega. Kahjuks kajastub kombestik 20. sajandi keskmest tänapäevani rahvaluulearhiivi kogudes üsna ebaühtlaselt. Loodan täiendava teabe kogumisel paljude Virumaa elanike abile nii lasteaiakasvatajatelt, kooliõpetajatelt ja -õpilastelt kui ka matka-, ringi- ning tantsujuhtidelt, raamatukoguhoidjatelt, ürituste korraldajatelt ja eestvedajatelt, kodu-uurijatelt, pereliikmetelt lastest pensionärideni.

            Oodatud on meenutused kõikide vanade rahvakalendri tähtpäevade tähistamisest kodudes, aga samuti ka hilisemad juurde tulnud tavad ja nende muutumine kaasajal, nt sõpruskonnas, perekonnas, töökollektiivis, koolis, huviringides, klubitöös jne. Mis aitab vanadel traditsioonidel edasi püsida? Kas iseenda kogemused ja mälestused? Raadio, internet? Trükised? Individuaalne loometöö? Erialainimeste poolne juhendamine?

            Aasta tähtpäevade loendi saab seinakalendrist. Tavandi muutumisest annavad tunnistust sõbrapäeva, vastlate (nt toidud), lihavõtete (nt ruumide kaunistamine), 1. aprilli (naljapäevana), volbripäeva (nt näomaalingud), muinastulede öö, halloween'i, hingedepäeva, advendiaja väljakuulutamise jne traditsioonid.

            Küllap sobib tubane talveaeg kaastöö tegemiseks, eriti nende traditsioonide osas, milles on isiklikult osaletud. Kaastöö ärasaatmise tähtaeg on 15. jaan. 2016, et arhiivis jõutaks saadetised Eesti Vabariigi aastapäevaks üle vaadata.

 
Oodatud on ka fotod ja videod (vajadusel need tagastame), mis aitaksid kommetest elavama ettekujutuse saada.

 

Vastuseid küsimustele võib läkitada käsikirjaliste saadetistena aadressile

Vanemuise 42, 51003, Tartu. Samuti võib need saata Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumismooduli „Kratt“ kaudu http://kratt.folklore.ee/ või e-kirja teel aadressile


 

Lisateavet küsitluskava kohta saab telefonil 7 377 730 (Eesti Rahvaluule

Arhiiv). Kogumisega seotud infot jagame ka Facebookis:

www.facebook.com/rahvaluulearhiiv.


Kogumisvõistlusel osalemiseks palume kaastööd saata hiljemalt 15. jaanuariks 2016.

Soovi korral on võimalik seada oma vastustele kasutuspiiranguid. Piiranguteta materjalid teeme kasutajatele kättesaadavaks meie digihoidla kaudu ning neid on võimalik vabalt kasutada artiklites, uurimustes jm.

 

                                                                                                          Mall Hiiemäe,

                                                                                              Eesti Rahvaluule Arhiiv

27.10.15

“ Virumaa on virulaste hoida."


Viru Instituut koostöös Väike-Maarja vallavalitsuse  ja Väike-Maarja muuseumiga korraldab III pärimuspäeva “ Virumaa on virulaste hoida.

Pandivere lood“ 12.novembril Väike-Maarja seltsimajas.

 

Oodatud on rahvakultuuriga tegelejad, kultuuriloo õpetajad, koduloouurijad, kogukondade kultuurihoidjad ja teised huvilised üle Virumaa.

Kuna Väike- Maarja  ja Simuna kihelkonna kohta on palju huvitavat materjali arhiivides ja muuseumides, siitkandist on aegade jooksul palju kogutud kultuuripärandit ja tehakse seda ka hästi tänapäeval, siis otsustas instituudi juhatus sel aastal tutvustada enam Pandivere töid-tegemist kultuuriloo säilitamisel ja propageerimisel. Varasematel aastatel  on olnud pärimuspäev Haljalas ja Rakveres.

 

Pärimuspäev algab kell 10.30 Väike-Maarja seltsimajas. Esinejad on nii kohapealt kui Tartust. Eve Põldma Simuna koolist jagab oma kogemusi kodukohaloo õpetamisest, Karin Kiik Väike-Maarja gümnaasiumist aga pajatuste pajatamisest. Annika Michelson annab ülevaate vanadest sortidest ja koduloomadest Väike-Maarjas.

Virumaa rahvapärimust kaua uurinud Mall Hiiemäe Eesti Rahva Arhiivist tutvustab Väike-Maarja rahvapärimust ja selle kogujaid ning Virve Tuubel Eesti Rahva Muuseumist  omakorda Väike-Maarja ja Simuna kihelkonna kultuuripärandit muuseumi kogudes.

Väike-Maarja muuseumi juhataja Marju Metsman esineb teemal Pandivere kohapärimusest, kombestikust ja tavadest Eduard Leppiku kogutud kohapärimuse põhjal, tutvustab muuseumi ja näitust “Juured“.

 

Pärimuspäev on osalejate tasuta. Päeva korraldamist toetavad Kultuurkapital, Hasartmängude Nõukogu ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Info ja registreerumine 5.novembriks aadressil marge@viruinstituut.ee

 

 
Oma osavõtust palume anda teada 5. novembriks aadressil marge@viruinstituut.ee

 

lugupidamisega

Marge Lepik

projektijuht

Viru Instituut

 

Fotod isadest


Lääne-Virumaa Maavalitsus ja Rakvere Põhjakeskus jahivad tänasest 3. novembrini fotosid, et rõhutada isadepäeva eel isa rolli ning väärtustada isa ja laste veedetud ühisaega.


Maavanem Marko Torm on mitmel aastal toonud Põhjakeskust eeskujuna esile just seetõttu, et põhitegevusele lisaks on Virumaa suurim kaubanduskeskus alati aktiivselt mõtlemas kohaliku kogukonna peale ja isadepäeva üritust veetakse traditsiooniliselt juba mitmendat aastat. „Tänapäeva kiires elutempos on taaskord paslik meelde tuletada seda, mis kõige tähtsam. See on lähedaste olemasolu, isa kaasatus lapse igapäeva ellu. Need ajad peaksid ammu möödas olema, kus isa asi oli raha teenida ja ema asi lapsi kasvatada. Need rollid on tänapäeval õnneks võrdsustunud ja isad panustavad ühisesse aega perega aina enam. Usun, et isadepäev on taaskord võimalus ka ülejäänud perel isale rõõmsa ühise päeva näol kinnitada, et teda peetakse väga kalliks,“ kirjeldas nelja ja poole aastase Joonatani isa Marko Torm isadepäeva tähtsust.

Põhjakeskuse turundusjuht Marilys Pruul lisas, et isa roll on oluline lapse sirgumisel. „Ühised mälestused koos veedetud ajast salvestuvad mälupiltidena terveks eluks. Fotojahiga “Paps ja laps” aitame kaasa kõige erilisemate hetkede talletamisele – kutsume üles jäädvustama rõõmuhetki, et neid oleks võimalik taas kogeda ja jagada ka tulevaste põlvedega.”

Fotojahil „Paps ja laps” võivad osaleda kõik, kes tunnevad, et isa ja laste ühised hetked väärivad jäädvustamist. Oodatud on nii humoorikad, armsad, erilised ja ka ootamatult lahendatud fotod, mis kajastavad papside ja laste ühishetki.

Iga autor tohib konkursile esitada kokku kuni kolm fotot. Konkursile ei või esitada töid, mis on osalenud teistel fotokonkurssidel.

Võistlusfoto peab olema hea kvaliteediga, et seda oleks võimalik vähemalt A4 formaadis välja trükkida (resolutsioon soovitavalt min 180 dpi, suurus 2048×1536 pikslit).

Pildid ei tohi olla digitaalselt töödeldud, va minimaalne kontrastsuse, heleduse ja värvikorrektsioon ning teravustamine. Lubatud on pildi vähene lõikamine. Piltidel ei ole lubatud elementide kustutamine või asendamine. Pilt ei tohi olla mitmest pildist kokku pandud. Ei tohi esitada ka digitaalselt kokku kleebitud panoraame. Filmile pildistatud või lõigatud panoraamid on lubatud.

Pilte saab konkursile esitada alates 26. oktoobrist kuni 3. novembrini, saates need meiliaadressile
kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee. Fotod tuleb varustada autori nime ja kontaktandmetega, ning pealkirjaga.

Saadetud töödest valib žürii välja parimad fotod, mille autoreid premeeritakse Lääne-Viru Maavalitsuse, Põhjakeskuse ja Kuma Foto auhindadega. Auhinnakategooriasse kuuluvad I-III koht ja publiku preemia. Publiku lemmikuks osutub lehel
http://www.facebook.com/papsjalaps 2015. aasta albumis hiljemalt 3. novembri südaööks enim "Meeldib" klikke kogunud foto.

Fotojahile esitatud fotode puhul hinnatakse väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist taset ning headest pildistamise tavadest kinni pidamist. Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei haaku konkursi teemaga, kus ei ole märgitud korrektsed osaleja andmed, kus osaleja on esitanud valeandmeid või kus avalikul hääletamisel on kasutatud ebaausaid võtteid.

Konkursi võitjate väljakuulutamine ning auhindade üleandmine toimub 8. novembril Rakvere Põhjakeskuses toimuval isadepäeval.

 

Lisa 1: Mulluse fotojahi võitja ja publiku lemmik - Lee Nuutre "Pühapäeval isaga lutsu võib visata"

 

Lisainfo:

Kristel Kitsing

avalike suhete peaspetsialist

Lääne-Viru Maavalitsus

Tel +372 32 58 007/ +372 5349 9629

Lugupeetud 1.-3. klasside õpilased ja õpetajadHull Teadlane kutsub kõiki Eesti koolide 1.-3. klasside õpilasi osalema teaduskonverentsil „Muld kui kuld“. Konverentsil osalemiseks tuleb õpilastel nelja- kuni kuueliikmelistes rühmades kasvatada taimi, viia läbi vaatlusi, nende põhjal uurimistöö koostada ja see Hullule Teadlasele saata.

Igal rühmal tuleb kuue nädala jooksul vaadelda seemnetest kasvama pandud taimi kolmes erinevas kasvukeskkonnas, mille tingimused erinevad temperatuuri, niiskuse ja valguse poolest: näiteks niiske ja soe, kuiv ja külm, pime ja soe. Vaatluste läbiviimisel ja tulemuste kirjapanemisel soovitame kasutada ka tehnoloogilisi vahendeid (nt mobiiltelefoni või kaameraga filmimine/pildistamine).

Vaatlusperiood peab jääma vahemikku november 2015 kuni veebruar 2016. Uurimistööde koostajatel on võimalus kirjutada Hullule Teadlasele (hull.teadlane@ut.ee) ning esitada küsimusi ja saada nippe praktiliste vaatluste läbiviimiseks ja uurimistulemuste kirjapanemiseks. Parimate uurimistööde selgitamisel hinnatakse atraktiivset uurimisküsimuse püstitamist ja sellele vastamist, uurimistöö teoreetilist osa ja praktiliste vaatluste läbiviimist ning oskust luua seoseid teiste loodusnähtustega.

Konverentsi käigus valmivate uurimistööde tulemuste esitamine on jagatud kolme etappi: koolisisene voor, piirkondlik voor (osalevad maakonnad jagunevad piirkondadesse) ja lõppvoor. Koolisiseses voorus ei ole võistkondade arv piiratud, kuid
projektis osalevad meeskonnad tuleb hiljemalt novembris 2015 registreerida.

Piirkondlikku vooru saab iga kool saata vanuseastme arvestuses parima võistkonna, st üks võistkond 1. klassidest, üks võistkond 2. klassidest ja üks võistkond 3. klassidest. Piirkondliku vooru korraldamist koordineerib Tartu Ülikooli muuseum. Piirkondliku vooru üheks osaks on Hullu Teadlase külaskäik koos teemaga seotud eksperimentide ja katsete tegemisega, kus ka õpilased saavad kaasa lüüa.

Piirkondlike voorude parimad uurimistööd ja nende autorid saavad võimaluse osaleda Hullu Teadlase II teaduskonverentsi lõppvoorus, mis toimub 2016. aasta mais Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis.

Teaduskonverents viiakse läbi Tartu Ülikooli muuseumi ja Tartu Ülikooli teaduskooli koostöös ja seda toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo: hull.teadlane@ut.ee, tel 737 6071

Parimate tervitustega
Hull Teadlane

15.10.15

AMi kursused

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
 "Eesti keele erinevate osaoskuste arendamine ja lõimimine I kooliastmes"

TALLINNAS
reedel, 20.novembril kl 11.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja) TARTUS neljapäeval,26.novembril kl.11.30- 15.30 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

Teemad:
* Suuline keelekasutus - kõnelemine ja kuulmine;
* Lugemine -   lugemistehnika ja teksti mõistmine;
* Kirjutamine - kirjatehnika, õigekiri ja tekstiloome
 Kursusel räägitakse klasside kaupa kõigist osaoskustest, lisades juurde rõhuasetused ning lõimingu
võimalused erinevates klassides

Lektorid: Kaie Kubri, Thea Simmerman
(Kaie Kubri ja Thea Simmerman on Tartu Erakooli (TERA) õpetajad, mitmete õppevahendite autorid)

Kursuse osalustasu 48.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

7.10.15

säästmisteemaliste mängude konkurss

Ettevõtlusteater MTÜ kutsub koole osalema säästmisteemaliste mängude konkursil  

Rahvusvahelise rahanädala tähistamiseks korraldab Ettevõtlusteater MTÜ koos partneritega üldhariduskoolidele säästmisteemaliste mängude koostamise konkursi.

Eestis 14.-20. märtsini toimuva Global Money Week 2016 raames toimub võidutööde autorite tunnustamine ja valminud mängude tutvustamine.

Mängude koostamise konkursil kutsub Ettevõtlusteater MTÜ osalema kõigi põhikoolide õpilasi kolmes vanuseastmes. Võidutöid premeeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Europe Direct Lääne-Virumaa ja Ettevõtlusteater MTÜ poolt välja pandud rahalise auhinnaga. Konkursile on oodatud  lauamängud, veebilahendused ja muud mängud.

 
Rahvusvaheline finantskirjaoskust edendav organisatsioon Child and Youth Finance International (CYFI) tähistab igal aastal rahvusvahelist Global Money Week`i, mille alateemaks on käesoleval aastal Take part. Save Smart.

 
Rohkem informatsiooni: Ettevõtlusteater MTÜ tegevjuht Piret Põld (piretpold@gmail.com)

 

4.10.15

küünlaümbrised

Jälle küünlaümbriseid koguma!

https://www.kuusakoski.com/et/estonia/ettevote/ettevote/uudised/2015/kuunlaumbriste-jaht-20152016/

uute õppevahendite õpitoad

Keskkonnaamet tuletab meelde, et järgmisel nädalal, teisipäeval (6.okt) ja kolmapäeval (7.okt), ootame teid uute õppevahendite õpitubadesse.
Õpitoad toimuvad Keskkonnaameti Rakvere kontoris, Kunderi tn 18 (I korrus), kell 15.00-17.00.

Õppevahendite tutvustused leiate leheküljelt: http://www.keskkonnaharidus.ee/oppematerjalid/oppevahendid/  

Palun andke mulle oma osalemissoovist teada hiljemalt 5.oktoobri keskpäevaks, kella 12.00ks. Juurde märkida, kummal päeval soovite osaleda.

Tervitades,


Krista Kingumets

Tel: 5562 4391

 

3.10.15

Avita sügiskonverents


Hea õpetaja!

 Kutsume Sind Avita sügiskonverentsile „ALGKLASSID - ELUKESTVA ÕPPE KÕIGE TÄHTSAM ASTE“

 
20.oktoobril 2015 - Tartusse Dorpati konverentsikeskusesse

 või


 
Konverentsi loengud käsitlevad erinevaid algklassiõpetajale vajalikke teemasid eesti keele, matemaatika ning loodus- ja inimeseõpetuse õpetamiseks nt õpilaste motiveerimisest ja hindamisest, erinevatest metoodikatest, e-õppevahenditest jne.

Ajakava:

9.30–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–13.15 Loengud suures saalis

13.15–13.45 Lõunapaus

13.45–14.45 Loeng suures saalis

14.45–16.00 Töö sektsioonides (1., 2., 3. klass).

 

Suure saali loengud:

Mis motiveerib õpilast? - Tiina Kikerpill, Tartu Ülikooli eesti keel võõrkeelena lektor

Mitmekeelsus ja keele omandamine - Renate Pajusalu, Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professor

 Vältehääldus ja õigekiri - Pire Teras, Tartu Ülikooli eesti murrete dotsent

Oluliste matemaatiliste teemade areng läbi algklasside - Esta Erit, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, Avita matemaatikatoimetaja ja Malle Saks, Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, Avita õppematerjali autor ja toimetaja

 

Mida tähendab normaalne söömine? Kuidas juhatada lapsed läbi erinevate õppeainete normaalse söömiseni (loeng Tartus) - Mihkel Zilmer, Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor

 

Õppekäigud looduses (loeng Tallinnas) - Mati Kaal, zooloog ja loomaökoloog, Tallinna Loomaaia direktor

 
Klassisektsioonides räägime teemapäevadest ja heidame pilgu õppematerjalidesse.

Klassisektsioonide juhendajad on Avita kirjastuse autorid ja toimetajad.

 
Palume kindlasti ennast eelnevalt registreerida meie kodulehel ja märkida juurde, mitmendas klassis praegu õpetate.

 
Lugupidamisega

 
Anneli Veskimäe

AS BIT-i turundusjuht

Avita kirjastus

Pikk 68, Tallinn

6275413


etund.avita.ee

 

30.9.15

luulevõistlus


Sõmeru Põhikool kuulutab välja järjekordse ülevirumaalise õpilaste luulevõistluse  teemal „Meie maal kõik tööd on head …“

Kutsume  4.-9.klassi õpilasi luuletama töötegemisest, töötegijatest või unistuste ametist .
Koolide parimaid luuletusi ootame 30.novembriks 2015 meiliaadressile: 
leasalumets@gmail.com .

Tööle lisada õpilase ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja juhendaja nimi.
Võiduluuletused trükitakse raamatusse „Viru laste laulud“.

Head loomisindu!

29.9.15

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal 21.-29. november 2015


Juba aastaid on kogu Euroopa tähistanud jäätmetekke vähendamise nädalat novembrikuu kolmandal nädalal. Eestis on sellest siiani olnud juttu veidike vähevõitu ja seetõttu tahame sellel aastal teemale rohkem tähelepanu juhtida.

Jäätmevaba nädala korraldamise eesmärk on:

* näidata, kuidas tarbimisele suunatud ühiskond mõjutab keskkonda ning rõhutada jäätmetekke vähendamise ja säästva eluviisi omavahelist seost;

*muuta avalikkuse tarbijakeskset mõtteviisi säästvamaks;

*ühendada ja julgustada üksikisikuid, organisatsioone ning teisi sihtrühmi aktiivselt tegelema jäätmetekke vähendamisega.

 

Oleme kokku pannud omalt poolt väikese infolehe, mida saate ise välja printida või kasutada arvutist näitamiseks. Loodetavasti saate pöörata sellel nädalal rohkem tähelepanu jäätmetekke vähendamisele.

Rohkem infot Keskkonnaministeeriumi kodulehelt - http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmetekke-valtimine ja samuti rahvusvaheliselt kodulehelt - http://www.ewwr.eu/

 

Lugupidamisega,

 

Kairi Toiger

Avalike suhete osakond

Keskkonnaministeerium

6262 931

eTwinning


Saadan info eTwinningu algajate  koolituse kohta, oodatud on kõik veebipõhisest projektõppest huvitatud õpetajad.  Palun levitage infot oma kooli õpetajate hulgas.

 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub kõiki projektõppest huvitatud õpetajaid eTwinningu koolitusele algajatele, mis toimub 9.-10. oktoobril Tallinnas Seaport hotellis.
Koolitus algab reedel, 9. oktoobril kell 14.30 ja lõppeb laupäeval,  10. oktoobril  kell 15.30.

 
eTwinningu algajate koolitus on eelkõige  õpetajatele, kes soovivad alustada projektitööd eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud. eTwinningu kaudu on võimalik nii rahvusvaheline kui ka Eesti koolide vaheline koostöö.

Koolitusel anname ülevaate eTwinning portaali võimalustest koostööpartneri leidmiseks ning õpiprojekti läbiviimisel. Samuti arutame, kuidas integreerida veebipõhine projektitöö igapäevase õppetööga ning tutvustame koostööks sobivaid veebivahendeid.

Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine. Grupp moodustatakse registreerumise järjekorras, kohtade arv on piiratud.

Koolitus on õpetajatele tasuta (sh majutus), kuid kui registreerunud osaleja jätab põhjuseta ja ette teatamata koolitusele tulemata, siis esitatakse arve.

Majutust vajavatele osalejatele on ööbimisvõimalus hotelli kahekohalistes tubades. Registreerumine avatud 05. oktoobrini 2015

Koolituse täpse ajakava  ja registreerimisinfo leiate selle lingi kaudu


 

Twinning on programm, mis pakub õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil.

eTwinning annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida ja omavahel häid kogemusi jagada ning koos oma õpilastega õpiprojektides osaleda.

eTwinning toimib kui suhtlusvõrgustik, mis koondab endas õpetajaid üle Euroopa. See aitab kaasa uute õppemetoodikate kiirele levikule.

 Osalejatel palume kaasa võtta tahvel- või sülearvuti.

 

Tervitades

Elo Allemann

 

projektijuht

HITSA Innovatsioonikeskus


tel + 372 5885 6869

skype elo.allemann

Akadeemia tee 21, 12616 Tallinn
 

27.9.15

Laste tervise kuu joonistus- ja esseekonkurss


Kirjutan Teile Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsist.

Septembri alguses saite meie kutse Laste tervise kuu joonistus- ja esseekonkursis osalemiseks.

Hea meelega teatame, et arvukatel palvetel pikendame konkursitööde esitamise tähtaja – ootame töid kuni 09.oktoobrini.

Palun edastage manuses olevad failid oma kooli algklasside klassijuhatajatele ning eesti ja vene keele õpetajatele.

Laste tervise kuud toetavad Tallink, Aura veekeskus, ForumCinemas ja Valemvihik.

 
Parimate soovidega,

 
Aleksandra Rautio

Triin Pohlak

Maria Fomina

Kadi Kuusik

Anu Parvelo

Ingrid Lesdorf

 

Laste tervise kuu korraldusrühm

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

23.9.15

säästmisteemalisete mängude koostamise konkurss

Rahvusvahelise rahanädala tähistamiseks korraldab Ettevõtlusteater MTÜ koos partneritega üldhariduskoolidele säästmisteemalisete mängude koostamise konkursi. Eestis 14.-20. märtsini 2016.aastal toimuva Global MoneyWeek2016raames toimub võidutööde autorite tunnustamine ja valminudmängude tutvustamine.
 
Mängude koostamise konkursil kutsub Ettevõtlusteater MTÜ osalema kõigi põhikoolide õpilasi kolmes vanuseastmes. Võidutöid premeeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Europe Direct Lääne-Virumaa ja Ettevõtlusteater MTÜ poolt välja pandud rahalise auhinnaga. Konkursile on oodatud  lauamängud, veebilahendused jne.
Rahvusvaheline finantskirjaoskust edendav organisatsioon Child and Youth Finance International (CYFI)  tähistab igal aastal rahvusvahelist Global Money Week`i, mis 2016.aastal toimub ajavahemikus 14-20. märts ning alateemaks on Take part. Save Smart. Rahvusvahelise Global Money Week  tähistamist on viimasel kolmel aastal koordineerinud CYFI esindaja Eestis  Ettevõtlusteater MTÜ koos parteritega.
Rohkem informatsiooni:
Piret Põld
Ettevõtlusteater MTÜ tegevjuht
piretpold@gmail.com

22.9.15

IKT sügiskonverents

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Haridusamet, eKool ja Tallinna Reaalkool kutsuvad kõiki õpetajaid 21. oktoobril 2015 IKT sügiskonverentsile.

Juubelit tähistava IKT sügiskonverentsi „10 aastat tagasi ja edasi“ märksõnaks on tehnoloogia laiaulatuslikum kasutamine õppetöös. Konverentsile on esinema kutsutud erinevaid aineõpetajaid ja digiharidusele kaasaaitajaid, kes jagavad kogemusi, kuidas infotehnoloogia abil õppimist ja õpetamist huvitavamaks muuta. Konverentsi avaettekande teeb Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, kes esineb teemal „Haridustehnoloogilised võimalused - privileegist õiguseks“.

Konverentsi praktilistes töötubades tutvustatakse põnevaid projekte nii õpetajatele kui koolijuhtidele. Jutuks tuleb internetiturvalisus, digitaalse õppevara loomine ning uued tehnoloogiad, sh 3D-printerite ja nutiseadmete kasutamine õppetöös. Oluliste teemadena käsitletakse ka uusi trende õpetamisel, õppetöö tõhusat haldamist IKT teenuste abil ning IKT arenguvajadusi kooli juhtimisel.

Konverentsi lõpetame juubelile kohaselt – toimub HITSA digitaalsete õppematerjalide konkursi "Täna samm, homme teine" ja Tallinna Haridusameti uuenduskonkursi „Digimõte“ võitjate autasustamine, sellele järgneb pidulik vastuvõtt.

Sellel aastal on konverentsil osalemine taas tasuta! Tutvu kavaga ja registreeru Tallinna Reaalkoolis toimuvale IKT sügiskonverentsile SIIN. NB! Registreerumine on avatud kuni kohtade täitumiseni.

Loe IKT sügiskonverentsist ka värskest e-Õppe Uudiskirjast.

 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Akadeemia tee 21/1, Tallinn


628 5889

21.9.15

„Kohandatud õppekava ja õppeprotsessid“.


Head klassiõpetajad, tugispetsialistid ja õppejuhid!

Lääne- Virumaa Rajaleidja keskus koos Lääne- Virumaa klassiõpetajate ainesektsiooniga korraldab Rakveres 5. novembril 2015. a seminari „Kohandatud õppekava ja õppeprotsessid“. Peatähelepanu pöörame individuaalse õppekava koostamisele ning õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile. Seminari veab tunnustatud eripedagoog Ana Kontor. Seminar toimub Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoones (Tallinna 29/Võidu 26).

 
Seminar on osalejatele tasuta. Lõuna omal kulul (kooli sööklas 2 eurot, tasumine sularahas).

Sujuvamaks  korraldamiseks palume huvilistel registreeruda hiljemalt 01.oktoobriks 2015. a.

Täpsustatud päevakava saadame osalejatele.

Registreerimise link:


Täpsem info sisu osas: Inna Kivimäe

telefon 58853621


Lugupidamisega
Merle Kodu

juhataja

Lääne - Virumaa Rajaleidja keskus 

18.9.15

Vanemuise INFOPÄEV


Head õpetajad,

 

Olete väga oodatud ÕPETAJATE INFOPÄEVALE 7. oktoobril 2015 Vanemuise suures majas

 

Uksed avatakse kell 17 

17:15-18:15 toimub infotund suures saalis         

-        tutvustame uusi noortetöö programme

-        räägime koostööprojektidest, mis toimuvad koos Ahhaa, Linnamuuseumi ja Loodusmajaga

-        näitame katkendi Vanemuise Kollase Kassi suvekooli lavastusest NOOREMUINE

 

Samal ajal kell 17 – 19

-        toimub piletite soodusmüük II korruse fuajees ja kassas (kassa on avatud ka etenduse vaheajal).

-        toimub õpikute müük  I korruse fuajees

-        Kollased Kassid  jagavad noortetöö infot

-        viiakse läbi butafoorse roosi valmistamise töötuba lastetoas

 

Kell 19 etendus KUI TUVID KADUSID

Etenduse vaheajal on kõik õpetajad oodatud kohvile ja kringlile fuajees.

 

REGISTREERUMISINFO

Sel aastal anname võimaluse osaleda eraldi infopäeval või etendusel või mõlemal korraga.
Ainult infopäeval osalemiseks registreeruda ei ole vaja – infotunni ajal on saalis nummerdamata kohad ning pääsme saamiseks tuleb registreeruda vaid etendusele jääjatel.

Infopäevale on kutsutud õpetajad üle Eesti.

Kohtade arv saalis on piiratud – ühest koolist saame etendusele kutsuda kuni 5 õpetajat, et tagada võimalikult paljudele koolidele osalusvõimalus.

Palume registreeruda kuni 24. septembrini kassa aadressil kassa@vanemuine.ee. Samale meilile on oodatud ka täpsustavad küsimused.

Koolidel palume registreerida ühise kirjaga, kus kirjas kuni viie õpetaja nimi. Seejärel saadetakse soovitud e-aadressile juba netipiletid.


Eripakkumine kõigile selle kirja saajatele!

Lastemuusikali DETEKTIIV LOTTE mängime vaid septembris ja oktoobris, seejärel läheb lavastus pikemale mängupuhkusele.
Kiirematele tellijatele pakume DETEKTIIV LOTTE etendusele 30. septembril kell 12 pileteid hinnaga 7 eurot (tavahind 15 eurot).

Piletite kogus pole piiratud ja pakkumine kehtib kuni kohti jätkub! Broneerimine kassa aadressil kassa@vanemuine.ee

 

16.9.15

Niguliste muuseumisse


Ootame kõiki õpetajaid ja haridustöötajaid  21. septembril 2015 15.00 Niguliste muuseumisse Eesti Kunstimuuseumi traditsioonilisele muuseumihariduse infopäevale.

Meil on sünnipäev. Eesti Kunstimuuseumi interaktiivne  haridustegevus saab juba 20 aastaseks. Sel puhul on oodata külalisi ja loomulikult on kohal ka meie muuseumide haridustöötajad, kellelt saab uue hooaja muuseumitundide kohta kõike küsida. On valminud ka uued pidulikud haridusbukletid. Sel hooajal on bukletis muuseumitundidele lisatud ka õpiväljundid, mis võimaldavad erinevaid aineid omavahel lõimida.

Kohtumiseni!

Loomulikult saate juba enne infopäeva meie muuseumitunde külastada. Siin väike valik erinevatest võimalustest. Vaata ka meie kodulehele www.kunstimuuseum.ekm.ee

vahepalaks


Kutsume Teid vaatama või osa võtma oma lemmikloomaga rahvusvahelisel kassinäitusel ja ZooExpol. 

 Üritus võtab aset 10.oktoobril Tallinna Lauluväljakul

 
Kasse hindavad rahvusvahelised kohtunikud (Saksamaa, Valgevene,USA)- 2 hinnet ühe päevaga.

Näituse lõpus valitakse näituse parim kass ehk General Best!

 
Närilistele korraldatakse aga vahvad võistlused - kõige kiirem sööja, kaalumine , mõõtmine, tõkkejooks jne.

 
Kõikidele osalejatele kingitused sposorite poolt ! - karikad, resetid , toidud, mänguasjad jne. 

Lastele jagab maiustusi suur kass TOM!

 
Küsimuste või lemmiklooma registreerimise puhul julgelt kirjutage või helistage meile:)

 

Parimate soovidega,

Eliit Kassiklubi Jessy

55 99 7117 

"Loodusõpetuse õpetamisest I ja II kooliastmes"


* Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab  kursuse "Loodusõpetuse õpetamisest I ja II kooliastmes"

TARTUS
esmaspäeval, 19.oktoobril kl 11.00-16.00  Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides
NB! Tegemist 2014.a. sügisel Tallinnas ja Tartus ning 2015.a. kevadel Tallinnas  toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud.

Teemad:
* loovuse arendamine loodusõpetuse tundides;
* videote, simulatsioonide ning animatsioonide kasutamine;
*
visualiseerimine loodusõpetuse tundides (idee- ja mõistekaartide kasutamine);
* kuulamisülesanded;
* õppeainete lõimingu võimalusi

Lektor: Tuuli Koitjärv

Kursuse osalustasu 56.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka  koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Hüva tarkusekuu jätku!
AMI ainekeskus

seminar „Kohandatud õppekava ja õppeprotsessid“


Head klassiõpetajad, tugispetsialistid ja õppejuhid!
Lääne- Virumaa Rajaleidja keskus koos Lääne- Virumaa klassiõpetajate ainesektsiooniga korraldab Rakveres 5. novembril 2015. a seminari „Kohandatud õppekava ja õppeprotsessid“. Peatähelepanu pöörame individuaalse õppekava koostamisele ning õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile. Seminari veab tunnustatud eripedagoog Ana Kontor. Seminar toimub Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoones (Tallinna 29/Võidu 26).

 
Seminar on osalejatele tasuta. Lõuna omal kulul (kooli sööklas 2 eurot, tasumine sularahas).

Sujuvamaks  korraldamiseks palume huvilistel registreeruda hiljemalt 01.oktoobriks 2015. a.

Täpsustatud päevakava saadame osalejatele.

Registreerimise link:


 Täpsem info sisu osas: Inna Kivimäe

telefon 58853621


 

Lugupidamisega

 

Merle Kodu

juhataja

Lääne - Virumaa Rajaleidja keskus

9.9.15

"Floromaania".

Hea kolleeg!

Ilusat õppeaasta algust teile kõigile!

Nii nagu alati oleme me valmis jälle uuteks tegemisteks ja toimetamisteks.Broneerisin meile uue ja põneva sisekoolituse. Oktoobri vaheajal 19.oktoobril tuleb meie maakonna kunstiõpetajaid koolitama Anu Purre KUMUst.Teemaks valisin tema uuest raamatust inspireerituna "Floromaania". Koolituse tahan teha Rakvere Reaalgümnaasiumis kui Heidi meile oma juhtkonnalt luba saab.Koolituse jaoks palus Anu kaasa võtta VÄGA ERINEVAID viltpliiatseid.

Seltskond võiks olla max 20 .Kaasan sellel korral ka lasteaednikud ja pakun algklasside õpetajatele.Palun registreeri oma osalus hiljemalt 20.september.

Jaga ka ise seda teavet.

Päikest,

Eve Allsoo