30.3.15

AMI koolitused


Tere,
saadame uue kursuse teate

*  Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
 "Matemaatika õpetamisest 1.klassis" (metoodilisi võtteid matemaatika õpetamise mitmekesistamiseks)

TALLINNAS
teisipäeval, 28.aprillil kl 11.00-15.00  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja
Tartu kursus toimub õppeaasta lõpus, kuupäev täpsustub veel!

Teemad:
 * õpilast arendavad matemaatilised mängud;
 * mitmesugused materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * ainetevaheline lõiming;
... ja muud praktilist ning kasulikku

Lektor: Kaja Belials
(Kaja Belials on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, mitmete õppevahendite autor)

Kursuse osalustasu 47.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
------
et kursus
"Konfliktide vahendamine koolis" (Mis on konflikt? Kas konflikti on vaja vältida? Kuidas õpilasega konfliktis käituda?)
lükkus erakorralistel põhjustel edasi, siis saadame nüüd uue aja ja registreerimine sinna jätkub

TALLINNAS neljapäeval, 23.aprillil (varem välja kuulutatud 24.märtsi asemel) kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)

Sihtgrupp: I ja II kooliastme õpetajad, klassijuhatajad, sotsiaalpedagoogid


Teemad:
 
* Konflikti olemus ja mõju suhetele ning õpimotivatsioonile;
 * Konflikti vahendamist soodustavad eelhoiakud: positiivse kavatsuse printsiip- inimene ja tema käitumine pole üks ja seesama;
 * Konflikti vahendamise takistused;
 * Konflikti vahendamise üleehitus;
 * Lepingu sõlmimine osapooltega;
 * Aktiivse kuulamise oskuse rakendamine vahendamise juhtimisel;
 * Hinnanguvaba kirjeldamine kui konflikti selguse tagaja;
 * Osapoolte vajaduste sõnastamise abistamine;
 * Osapoolte tunnetega tegelemine

 Lektor: Ene Kulasalu

Kursuse osalustasu 52.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info  ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#konflikt Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena kevadejätku
AMI AK

27.3.15

Huvitav draamateraapia koolitus


Edastan infot draamateraapia koolituse kohta. Kursus toimub Tallinna Ülikooli rakendusloome osakonna poolt.

 Draama sobib väga hästi töös lastega, noortega. 

UURI!!!


 

HITSA


28.märtsil kell 10.30 toimuvale klassiõpetajate praktilisele koolitusele Hitsa nutiklassis on veel paar vaba kohta

Palun soovijatel registreerida antud lingi kaudu.

 

Klassiõpetajatele  mõeldud praktiline koolituspäev saab teoks Hitsa ja EKÕL-i koostöös. Programmeerimine muudab õppetöö põnevamaks, samuti aitab progemine arendada loogilist mõtlemist. Antud valdkond on paljude õpetajate jaoks võõras ja tekitab kõhedust. Kuidas teha esimesi samme selle õpetamisel ning missugused on programmeerimise seosed õppekavaga. Nendele küsimustele saab vastuse koolituspäeval.

 

Koolituspäeva ajakava

·  10:30 Mis on HITSA, mis on nutiklass? - Hitsa esindaja

·  11:30 - 12:00 Milleks klassiõpetajale ainetundides robootika?

·  12:00 lõunapaus

·  12:30 -14:45 Töötuba - Robootika Lego - Hitsa esindaja

·  14:45 - 16:30 Kaks erinevat töötuba vahetusega. Koolitajad: TTT - Tiiu Leibur, Tuuli Koitjärv, Tiia Salm

o Töötuba 1 - Scratch

o Töötuba 2 - Esimesed mängud programmeerimises

 

EKÕLi liikmetele koolitus tasuta. Mitteliikmetele osavõtt 10.-.

 


 

25.3.15

Virtuaalne käsitöönäitus

Eesti
Virtuaalne käsitöönäitus ,,Sõbralt sõbrale"  ootab töid kuni 15.aprillini.
Õpilase poolt tehtud töö peab pildil üksi olema. Pildi formaat jpg,  png või gif, lühem külg 1200 punkti
 
Pilte saab üles laadida www.virtuaalnaitus.ee 
 
tajate Selts koostöös Soome Tehniliste Ainete Liiduga kuulutab välja virtuaalse käsitöönäituse „Sõbralt sõbrale“.Töö peab olema õpilase poolt ise tehtud

• Ühel fotol peab olema üks ese

• Foto formaat peab olema jpg, png või gif

• Foto lühem külg peab olema vähemalt 1200 punkti

Tööde esitamise tähtaeg on 15. aprill
Näitusele, mis seatakse üles internetikeskkonda, saavad Eesti ja Soome koolid esitada pilte õpilastöödest, mis on valmistatud

oma käte ja oskustega. Tähtis pole eseme eesmärk või selle valmistamiseks kasutatud tehnoloogia. Oluline pole ka materjal või

kasutatud abivahendid - peamine, et see oleks tehtud õpilase enda hinge ja südamega - eesmärgiga Sõbralt sõbrale! Näitusel


osalemiseks tee teosest üks või mitu pilti ja lae need alates 1. veebruarist kuni 15. aprillini 2014 ülesse aadressile

24.3.15

Ideede laat


Ideede laat toimub 8. aprillil kell 10.00 - 14.30 Rakvere Ametikoolis.

Osalema on oodatud õpilased koos õpetajatega alates neljandast klassist.

Manuses on ülevaade töötubadest, infolaudadest ja osalevatest õpilasfirmadest. Sel aastal on töötoad veelgi mitmekülgsemad ning „vaba-ala“ on samuti täidetud mitmete üldharivate tegevuste ja infoga.

 
OLULINE INFO:

1.     REGISTREERIMINE: Osalemiseks palume grupi juhendajatel/klassijuhatajatel registreerida grupp kas elektroonselt SIIN või  

kirjutada e-posti aadressile haridusosakonad@laane-viru.maavalitsus.ee Kooli nimi, õpilaste arv ja juhendaja nimi ning kontaktandmed.

                PALUME REGISTREERIGE GRUPID HILJEMALT 2. APRILLIKS.

 
2.      Ideede laadal on tagatud kõigile osalejatele tasuta toit. Selleks antakse grupi juhile kohapeal osalejate arvu järgi talongid.
 

3.      Palume juhendajatel välja printida manuses olev registreerimisleht ja see bussis või klassis osalejate poolt ära täita, nii

tagame kiirema sisenemise laadale. Registreerimislehe järgi antakse koha peal juhendajale toidutalongid.

 
4.      Töötubadesse jagunemine toimub kohapeal, kuna töötubade kestused ja mahutavused on erinevad.

 

Kõik küsimused on samuti oodatud e-posti aadressil haridusosakonad@laane-viru.maavalitsus.ee .

 
Kohtumiseni laadal!


Lääne-Viru Maavalitsuse

Haridus- ja sotsiaalosakond

 

 

 

22.3.15

Eduard Vilde

Tere.
Palun edastage allolev 3-4 klasside õpetajatele.
Eduard Vilde lastejutustus "Minu esimesed triibulised" tähistas hiljuti väärikat juubelit - 110.

Sel puhul korraldasid Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eduard Vilde muuseum ja Õiguskantsleri Kantselei teemanädala. Kuna teemanädal pakkus koolidele suurt huvi, siis otsustasime ettevõtmist korrata.

 
12., 13. ja 15. mail ootame 3.-4. klasse Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuvasse teematundi, kus räägime autorist, tema teosest ja raamatus käsitletava erinevustest ajaloos ja tänapäeval. Arutame lastega nende õigustest, võrdsusest, probleemidest ja märkamisest. Viime läbi loovülesandeid ja lõpetuseks teevad lapsed grupis käelise loovtöö.

 
Teematund on tasuline ja maksab lapse kohta 1 euro.

 
Kohtade arv on piiratud. Ühes teematunnis osaleb korraga kahe klassi jagu lapsi. Teematund kestab ca 70-80 minutit.

 
Hetkel on veel pakkumisel järgnevad ajad:

12.05.2015

10.00 –1 klass

12.00 -2 klassi

13.05.2015

12.00 – 1 klass

15.05.2015

12.00 -1 klass

-- 
Katrin Tõnisson
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Programmijuht huvitegevuse alal
tel. 61 77 233, 55 594 314
www.elk.ee

„Lugemispesa“


Eesti Lugemisühing kutsub õpetajaid ja lapsevanemaid osalema 2015 aasta kevadel tasuta koolitustel, mis tähistavad „Lugemispesa“ projekti 10 aastapäeva. Lugemispesa kui mõtteviis toetab õpetajat olema loov, lapsekeskne ja mänguline.

Sellel aastal pakume kolme erinevat koolitust: lasteaiaõpetajatele (eesti keeles), kooliõpetajatele (eesti keeles) ja õpetajatele/lapsevanematele (vene keeles).  Ootame ühest asutusest osalema kuni kahte inimest.

Lisaks saab tellida koolituse ka oma asutusse, vaata infot www.lugemisyhing.ee

Koolitusi rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu ja MTÜ Eesti Lugemisühing.

Lugemiskoolitus kooliõpetajatele

 „Lugemispesa kui mõtteviis: lapsekeskne õpikeskkond lugeja arengu toetajana.``

 
Koolitusel osalejad saavad ülevaate lugemispesa loomisest ja võimalikkusest koolis. Praktikutest koolitajad on selle kooli õpetajad, kes tutvustavad koolitusel, kuidas saab asendada lapse lugemise kontrollimise tema eneseanalüüsiga ja tutvustavad oma kooli häid praktikaid.

 
Koolitusteemad:

  • Lugemiskeskkond koolis
  • Lugemistegevused, mis toetavad lapse lugemishuvi ja on kooskõlas lapse arenguga
  • Lugeja valikud ja vastutus
  • Lugeja arengu jälgimine ja toetamine

10 aprill 2015 kell 16:00-18:30

Koht : Eesti Rahvusvaheline Kool

Registreerimine: sirje.torim@mail.ee, palun lisada oma nimi ja asutus. Registreerumine kuni 6. aprill või kuni grupi täitumiseni. Ootame ühest asutusest kuni kahte inimest. Osalejad saavad tõendid. Koolitust finantseerib Hasartmängumaksu Nõukogu ja  MTÜ Eesti Lugemisühing.

Lugupidamisega

Maili Liinev
MTÜ Eesti Lugemisühingu
koolitusjuht

52 65 305

koolipäev Tallinna Vanalinnas


Puust ja punaseks -
Kaheksa Tallinna vanalinna (ja ümbruse) muuseumi ja keskust pakuvad võimalust viia läbi ehe koolipäev ehedate asjade keskel. 21., 22. ja 24. aprillil tehakse kahe paralleelse koolipäeva raames asjad 4. klassi õpilastele tõepoolest puust ja punaseks. Puitu teemaatiliselt käsitledes on võimalik ühe hoobiga omandada teadmisi ajaloo, teatri, kunsti ja muusika vallast või uurida hoopis lähemalt loodust, kirjandust, disaini ja inimest. Tundide sisuga saab tutvuda allpool. Koolipäev kestab 9.00-14.20, maksumus õpilase kohta on 12€, mis sisaldab endas nii tundideks vajaliku materjali kui ka lõunasöögi. Lisainfo ja eelregistreerimine: tel 6 442 132 või e-mail info@tmm.ee.

KOOLIPÄEV 1

KUNST/TÖÖÕPETUS Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis:
Uurime disaini püsiekspositsiooni, kus saame teada, mis rolli mängib disainis eseme välimus, otstarve ja materjal ning kuidas see kõik meid mõjutab. Pärast arutlevat ringkäiku saavad osalejad kavandada enda uuendusliku tooli, kus tuleb tähelepanu pöörata tooli värvile, vormile, otstarbele, materjalile, kasutajasõbralikkusele ja loodussäästlikkusele.

EESTI KEEL JA KIRJANDUS Eesti Lastekirjanduse Keskuses:
Lastekirjanduse keskusele kohaselt tiirutame tunni teemaga ümber raamatu. Saame teada, kuidas tehti raamatuid vanasti ja millised on nad tänapäeval. Kaante vahelt loeme lugu ühest pika ninaga puust poisist. Lõpetuseks meisterdame ka oma raamatu.

LOODUSÕPETUS Energia avastuskeskuses:
Kas puud ja taimed oskavad matemaatikat? Kas matemaatiline korrapära looduses on inimese loodud?
Kuidas on matemaatika on seotud erinevate mustrite ja kordustega, Mis on fibonacci jada ja kus võib seda looduses kohata? Lisaks vaatame kuidas käepäraste vahenditega määrata keha massi ning demonstreerime õhu takistust.

INIMESEÕPETUS Eesti Tervishoiu Muuseumis:
Miks me tunneme? Millist infot see välismaailma kohta kannab? Kuidas hoida oma meeli?
Meeltelaboris tutvume inimese 5 erineva meelega - kompimine, nägemine, kuulmine, haistmine ja maitsmine. Enne katseid, kus õpilased saavad proovile panna oma meeled, tutvustame lühidalt meele toimimist ning olulisust. Katsete käigus saadakse kogemus meelete omavahelisest koostööst. Arutame õpilastega kuidas saavad nad ise oma meeleelundeid kahjustuste eest hoida.

KOOLIPÄEV 2

KUNSTIÕPETUS Niguliste muuseumis:
Vaatleme puidust valmistatud keskaegseid kunstiteoseid, puitskulptuure ja altareid. Püüame mõista ja ühiselt arutleda nende tähenduse ja tähtsuse üle. Tunni lõpus saavad lapsed teha oma kordumatu mustri.

MUUSIKAÕPETUS Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis:
Muusikatunnis tutvutakse pillirühmadega ja saame teada, kuidas kõlavad erinevad puud. Tunnis tutvume nende pillide helidega ning mängime puidu kõlaga.

ÜHISKONNAÕPETUS Eesti Ajaloomuuseumis:
Ühiskonnaõpetuse tunnis tutvume Eesti riigi sümboolikaga  - lipu ja vapiga. Räägime meie jaoks nii tähendusliku sinimustvalge trikoloori ning riigivapi sünni- ja kujunemisloost. Arutleme lipu värvide ja vapi kujundite tähenduse üle. Grupitööna teeme ise oma vapi.

DRAAMAÕPETUS NUKU muuseumis:
NUKU muuseumis tutvuvad lapsed viie erineva nukuliigiga ja mõistatavad, milline nukk oli Pinocchio. Lapsed teevad ise lihtsa marionett-nuku ja õpivad selgeks mõne nuku animeerimise põhitõe.

Grupile tuleb valida sobiv kuupäev ja üks kahest koolipäevast.
Lisainfo ja eelregistreerimine: tel 6 442 132 või e-mail info@tmm.ee.

-- 
Lugupidamisega
 
Ele Pajula
Teabejuht
 
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
Müürivahe 12, 10146 Tallinn
Tel: 644 2132, 5551 5485
E-post: ele.pajula@tmm.ee
http://www.tmm.ee


18.3.15

kunstikonkursil “Minu lemmik multifilmikangelane”.


Hea Õpetaja,

Mr. Pritt kutsub kõiki lapsi osalema kunstikonkursil  “Minu lemmik multifilmikangelane”.

Konkursile on oodatud  erinevad tööd sellel teemal. Ainukeseks tingimuseks on, et pildi või miniskulptuuri valmistamiseks on
kasutatatud LIIMI. Töid võib teha kõikvõimalikest materjalidest.

 
Iga vanuserühma võitja saab auhinnaks uhke jalgratta! Lisaks peaauhindadele antakse konkursil välja ka eripreemiad.

Võitjad kuulutatakse välja 3 vanuserühmas:

a)      3-5 aastased

b)      6-7 aastased

c)       8-10 aastased

 
Tähelepanu! Kui annate konkursil osalemise soovist märku aadressil henkel.balti@henkel.com, siis

saadetakse teile posti teel tööde valmistamiseks vajalikud liimipulgad ning üllatus Fazerilt (kogus piiratud)!

 
Tööde esitamise tähtaeg on 10. mai ning tööd tuleb saata Henkel Balti kontrisse.

 
Täpsema info konkursi kohta leiate manuses olevast kutsest.

 
Palun edastage see informatsioon kõikidele 3-10 aastaste lastega tegelevatele õpetajatele!

Mõnusat meisterdamist soovides,


Henkel Balti OÜ
Sõbra 56B Tartu 51013
tel +372 730 5800

Keskkonnakäpp 2015


Tere head õpetajad!

Alates 16.märtsist kuni 12. aprilli südaööni saab esitada kandidaate Keskkonnaameti poolt läbiviidavale keskkonnasõbraliku haridustegevuse konkursile Keskkonnakäpp 2015.

Keskkonnasõbraliku haridustegevuse konkurss Keskkonnakäpp toimub tänavu teist aastat ning selle eesmärgiks on esile tõsta kõiki neid, kes on panustanud mõne keskkonnateadliku tegevusega keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse.

KANDIDEERIMINE:
Kokku on konkursil viis kandideerimise rühma: kool, lasteaed, õpilasrühm/klass, õpetaja ja keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon.Kandideerida saab kategooriates Tubli tegutseja, Tark tarbija, Õnnelik õpe, Kogukonna kaasamine ja Innukas innovaator.
Lähemalt loe: http://www.keskkonnakäpp.ee/ankeet

Konkursi žüriisse kuuluvad Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja vabaühenduste esindajad ning eelmise aasta konkursi üks võitjatest.

Võitjad selguvad Keskkonnakäpa galal, mis toimub 3. juunil.

Lisainfo: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/algab-kandidaatide-esitamine-konkursile-keskkonnakapp-2015/  

 
Lugupidamisega

Krista Kingumets
Keskkonnahariduse spetsialist


Künnimehe 1.kl õpik


Soovin teile viimaseks veerandiks edu ja indu!

Aabitsa veebivaramus (http://aabits.kynnimees.ee)on nüüd allalaadimiseks saadaval Küllike Kütimetsa ja Mare Küti 1. klassi eesti keele õpiku töökava ja õpetajaraamat, 4. õppeveerand.

 

Tervitusega

Martin Ehala

„Kommunikatsioon pedagoogina“.


Mul on hea meel teatada, et on veel mõned vabad kohad koolitusele „Kommunikatsioon pedagoogina“.


Koolitus toimub Palmse mõisas (Palmse küla Lääne-Virumaa).

 Olete kindlasti märganud, et osad pedagoogid on edukamad kui teised.

Miks osad neist kergelt ja lihtsalt õpilastega ühise keele leiavad, samas kui teised vaevlevad kroonilises stressis? Et laste teadlikke ja alateadlikke otsuseid suunata, peab õpetaja tundma inimkäitumise tagamaid ning lisaks tundma võtteid, kuidas seda teha.

Aeg: 8.-9. mai 2015

Registreerimine aadressil:


 Koolitus, toitlustus ja majutus tasuta.

Orienteeruv ajakava:

8. mai 2014

11.30 - 12.00      Tervituskohv

12.00 - 13.30      Töö

13.30 - 14.30      Lõuna

14.30 - 16.00      Töö

16.00– 16.15      Kohvipaus

16.15-  17.30      Töö

17.30                   Õhtusöök

  

9. mai 2014

Alates 7.00 Hommikusöök

  9.00 - 10.30       Töö

10.30  - 10.45     Kohvipaus

10.45  - 13.00     Töö

13.00 - 14.00      Lõuna

14.00-  15.30      Töö

Kohtade arv piiratud.

 

Lugupidamisega

Elve Kukk

peaspetsialist

8.3.15

EKÕLi seminar


Tere!

Eesti Klassiõpetajate Liit korraldab oma kevadise tööseminari esmaspäeval, 6. aprillil.

Täpsem päevakava SIIT

Registreerimine SIIT

LP EKÕL-i liikmed:

Pöörame tähelepanu, et pärast seminari kell 15 toimub üldkoosolek liidu liikmetele. Põhikirjast lähtuvalt on meie üldkoosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Meie liikmeskond on küllaltki  rohkearvuline (223). Seega, need liikmed, kes ei saa üldkoosolekul osaleda, võiksid oma hääletamisõiguse edastada lihtvolikirjaga liikmele, kes ise kohale tuleb. Sellega aitate  kaasa üldkoosoleku toimumisele.

AMI kursused


Jätkuvalt võimalik osaleda järgmistel kursustel

*  Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab  kursuse
 "Inimeseõpetuse õpetamisest I  kooliastmes" (metoodilisi võtteid inimeseõpetuse mitmekesistamiseks)

TALLINNAS
kolmapäeval, 18.märtsil kl 10.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja
TARTUS reedel, 20.märtsil kl 11.00-16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

Teemad:
Kursuse alapealkiri on "Õpetajalt õpetajale". Seal käsitletakse  I kooliastme inimeseõpetuse põhiteemasid läbi erinevate praktiliste tegevuste
 * diferentseeritud materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * veebipõhised õppematerjalid ainetunniks;
 * videomaterjali kasutamine ainetunnis;
 * mõttekaartide kasutamine inimeseõpetuses;
 * ainetevaheline lõiming;
 * õpilaste digipädevuste toetamine läbi erinevate tegevuste;
 * mitmesugust harjutusvara;
 * VOSK (võta oma seade kaasa) kasutusvõimalused ainetunnis;
.... ja muud praktilist ja kasulikku

VOSK seadmete all mõeldakse  isiklikke nutitelefone või tahvelarvuteid. Kursusele on soovitav (mitte kohustuslik!) kaasa võtta oma seade.

Lektor: Tiia Salm
(Tiia Salm on Jäneda Kooli õpetaja-metoodik. On töötanud pikka aega ka HITSA Innovatsioonikeskuse [endine Tiigrihüppe SA] koolitajana, koostanud klassiõpetajatele hulgaliselt erinevaid praktilisi õppematerjale)

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info  ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#inimese Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
---------------------------------
kursus
 "Konfliktide vahendamine koolis" (Mis on konflikt? Kas konflikti on vaja vältida? Kuidas õpilasega konfliktis käituda?)
TALLINNAS
teisipäeval, 24.märtsil kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
 lähem info siin
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#konflikt
!

Kena kevadeootust
ja kaunimale poolele pühapäevaks kolm @>---- @>---- @>----
AMI ainekeskus

„Aitan Lapsi kunsti juurde“


Heategevusfondil Aitan Lapsi on tore uudis. Projekt „Aitan Lapsi kunsti juurde“.

Alates veebruarist 2015 teeme koostööd Eesti Kunstimuuseumiga ja on võimalik kogu klassiga külastada 5 muuseumi.

– Kumu kunstimuuseum
– Kadrioru kunstimuuseum
– Mikkeli muuseum
– Adamson-Ericu muuseum
– Niguliste muuseum

Külastus Eesti Kunstimuuseumi muuseumitesse toimub spetsiaalse haridusprogrammi raames.

Käelist tegevust sisaldavad programmid on interaktiivsed ning heaks täienduseks kooli kunstiajaloo tundidele.

 

Haridusprogrammid leiad siit:


 
Ja registreerida saab siin:


 

Rohkem infot:


 

Kontaktisik:

Liis Suuressaar
Eesti Kunstimuuseumi „Aitan lapsi kunsti juurde” projektijuht
Tel: 602 6010, 5629 9959
E-post: liis.suuressaar@ekm.ee

Meetodimess


 17. märtsil k.a. kell 10.00. – 18.00. toimub hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) õpetajate meetodimess “Millised uudsed viisid toovad looduse ja keskkonna õppijatele lähemale?”.

 on omalaadne täiendõppe vorm/töötuba, mille käigus osavõtjad jagavad oma parimaid praktikaid. 17. märtsil on  kõne all looduse ja keskkonnateema käsitlemine. Messi eesmärk on toetada seniste kogemuste vahetamist ja uute meetodite arendamist, sõna saavad tunnustatud eksperdid ja messist osavõtjad.

Parim praktika tutvustab ja analüüsib osaleja poolt juba kasutatud või katsetamisel olevat meetodit/töövahendit/lähenemist, mille keskmes on uudne ja nutikas viis looduse ja keskkonna käsitlemisel õppetöös. Lisaks esitlustele töötatakse rühmatöös välja mõned uued nipid loodusainete käsitlemiseks kas koolis või loodusmajas. Seega on osalema oodatud kõik õpetajad ja keskkonnahariduse jagajad, kel on huvi teadmisi uudselt ja põnevalt vahendada.

Messi juhendavad Piret Jeedas ja Kristi Leps ühingust Ruumiloojad, osaliselt toetab Euroopa Sotsiaalfond SA INNOVE vahendusel.

 Palume huvilistel registreerida hiljemalt 10. märtsiks 2015 kas aadressil etalon2020@gmail.com või telefonil 5523290. Neil, kes soovivad messil oma kogemusi jagada, palutakse registreerimisel lühidalt (5-7 lauset) kirja panna, milles parim praktika seisneb. Kõigi laekunud ettepanekute seast teevad korraldajad vajadusel valiku. 

Osavõtumaks on 12 eurot, Liidu liikmetele 6 eurot. Palume tasuda Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu arvele nr. EE922200001120061999  Swedpangas, lisage selgitusse oma nimi.

 NB! Osavõtjatele, kes messi õnnestumisse oma heade kogemustega panustavad (palume registreerimisel oma parimat praktikat lühidalt kirjeldada) on osavõtt TASUTA!

Info

Anne Kivinukk


Eesti Loodusainete Õpetajate Liit

4.3.15

veebiloeng


Lugupeetud nutika noore leiutaja õpetaja, lapsevanem ja juhendaja!


Kutsume teid kasutama suurepärast võimalust, et  kuulata/vaatata veebiloengut „Disain kui praktiline loovus, mis see on ja kuidas seda rakendada kooliprogrammis“.
Loengus kuuldav on kindlasti kasutatav peale koolitunni ka kodus, huviringis jm ning avab uue vaate  ümbritsevale. 

Loengu otseülekanne (veebinar) algab 9. märtsil kell 15-16.30. Loeng kestab 60 minutit, seejärel on aeg online-küsimusteks. Ootame veebinari vaatama-kuulama kõiki üldharidus- ja kutsekoolide õpetajaid, huviringide juhendajaid ning lapsevanemaid.

Tähelepanu! Selleks, et ülekannet Internetis jälgida, palume registreeruda hiljemalt 9. märtsil kella 12ks (aga mida varem, seda parem!), et jõuaksime teile saata vajalikud juhendid ja veebilingi. Videoülekanne, st veebinar tehakse Scientixi portaali videokeskkonnas, kuhu on vaja eelnevalt sisse logida ja üht-teist oma arvutis ka sättida.
Registreerumiseks täitke vorm veebinari kodulehel
http://www.etag.ee/teadpop/opilasleiutajate-konkurss/opetajate-koolitused-kuidas-juhendada-leiutamist/veebinar-leiutamisest-loovtoona/

Loengu peab Merike Rehepapp Eesti Kunstiakadeemiast. Ta on ka varem õpetajaid koolitanud leiutamise ja disaini teemadel  ning osalenud õpilasleiutajate riikliku konkursi hindamiskomisjoni töös.

Sissejuhatus veebinari
Meie elu möödub suuremal või vähemal määral inimloodud ehk tehiskeskkonnas. Seetõttu on oluline seda keskkonda nii mõista kui vajadusel ka luua. Disainerlik mõtteviis loob võimaluse meid ümbritseva mõistmiseks, õpetab kriitiliselt suhtuma nii enda kui ka teiste poolt loodavasse keskkonda ja annab positiivsete lisaväärtuste loomise vahendid. Disain kui mõtteviis läbib kõiki meid ümbritsevaid eluvaldkondi ning seob neid omavahel. Disainiõpetuse sisuline eesmärk üldhariduskoolis on õpetada lapsi märkama neid seoseid nii erinevate eluvaldkondade ja õppeainete vahel kui ka seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel. Õpitakse disainerlikku mõtteviisi, mis annab inimloodud keskkonna tõlgendamise ehk lugemise oskuse.

Disainiõpe annab üldhariduses mitmekülgset tuge õpilase arengul. Põhieesmärk on arendada praktilist loovust. Mis on aga praktiline loovus? See on julgus mõelda asjadest, mida pole veel olemas või asetada olemasolevaid asju ebatavalisse keskkonda. Seda kõike praktilise eesmärgi saavutamiseks lahendades kellelegi olulist probleemi.

Loeng on toeks põhikooli loovtööde ning gümnaasiumi praktiliste tööde, aga  ka kodus või huviringis koos lastega tehtava juhendamisel.
Õnnestunud laste tööd saab saata sügisel toimuvale õpilasleiutajate riiklikule konkursile.

Veebinari korraldab Eesti Teadusagentuur rahvusvahelise projekti Scientix raames.
Eesti Teadusagentuur korraldab üleriigilist õpilasleiutajate konkurssi ja koolitusi juhendajatele. Veebiloeng on hiljem kõigile kättesaadav rahvusvahelises õppematerjalide veebivaramus scientix.eu. Rahvusvahelise projekti Scientix eesmärgiks on edendada loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaalast haridust ja kujundada üle-euroopalist võrgustikku. Projekti peamiseks sihtrgupiks on õpetajad ja selle keskmes asuv portaal scientix.eu koondab õppematerjale üle kogu Euroopa.

Tagasisidet veebinarile saab pärast selle toimumist jätta siin.


Lisainfo:


Margit Lehis
Õpilasleiutajate riikliku konkursi koordinaator
margit.lehis@etag.ee
Tel 730 0335, 520 3270

Reet Rannik
Scientixi projektikoordinaator
reet.rannik@etag.ee
Tel 730 0332, 5347 2959

Eesti teadusagentuur