26.5.12

TARKUSETURG 2012

Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liit kutsub klassiõpetajaid ja teisi huvilisi

15. juunil 2012.a  kell 10.00 Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse

III  TARKUSETURULE
Selle aasta peateemaks on õppekava läbivad teemad elukestev õpe ja karjääri planeerimine ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

Külalisesinejad:

*„Ettevõtlike inimeste kasvatamine – võimalused algkoolis. Tööjõuvajadust mõjutavad tegurid ja ettevõtlusõppe arengud Eestis“. Tiia Randma,  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, haridusnõunik.

*„Ettevõtlik kool - hariduse kvaliteedi tõstmine läbi ettevõtliku hariduse“. Kristi Ruusamäe, ettevõtliku hariduse koordinaator, „Ettevõtlik kool“ programmijuht

"Ettevõtluspedagoogika rakendamine üldhariduskoolis Avinurme Gümnaasiumi 4.klassi teatriprojekti näitel!" Kristina Pikas, Ida-Virumaa, Avinurme Gümnaasium, klassiõpetaja
 *

Comenius koolide koostööprojekt European Enterprise- A business full of adventure! "Ettevõtlus Euroopas- tegevus täis seiklusi" Jaana Kangro, Uhtna Põhikool, klassiõpetaja
 *

Koolituspäev toimub programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames.

1. juuniks ootame pakkumisi õpetajatelt, kes sooviksid oma koostatud-valmistatud teemakohaseid õppematerjale ja -vahendeid tutvustada või õpitubasid läbi viia
(kadikruusmaa@rakgym.edu.ee)
Osalemistasu:

LVKL-i liikmetele on osalemine tasuta, teistele 9 eurot.
Osalustasu kanda liidu arveldusarvele 221014599917 (registreerimislehel palun teatada, kas on vaja väljastada koolile arve).
TARKUSETURULe registreerib kooli kõik osalejad registreerimislehega (lisatud) üks klassiõpetaja, kes jääb ka edasiseks kontaktisikuks kooli ja korraldajameeskonna vahel.
Osalejate registreerimine kuni 6. juunini aadressil sirle.taaksalu@mail.ee  

Täpsema ajakava edastame hiljemalt 13. juunil.

Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu aktiivi nimel  Kadi Kruusmaa  Rakvere Gümnaasiumist

REGISTREERIMISLEHT

Kooli nimi:


Kooli aadress:


Kontaktisiku nimi:


.. ja tema kontaktandmed:

TARKUSETURUL osalejadLVKL liikmed (tasuta)
Teised osalejad (9 eurot)


OSALEJAID KOKKU


Tasumine

Kas on vaja arvet? (arve andmed)
Muu vajalik info: