25.8.10

LÄÄNE-VIRU HARIDUSE PÄEV

LÄÄNE-VIRU HARIDUSE PÄEV
26. august 2010
RAKVERE GÜMNAASIUM


PÄEVAKAVA

9.30 Avamine
Sven Hõbemägi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Mihkel Juhkami, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Einar Vallbaum, Lääne-Viru maavanem

9.40 Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu haridusvaldkonna tegemised
Ain Suurkaev, VIROL hariduskomisjoni esimees

PEAETTEKANNE
10.00 - 10.40 „Haridus ja väärtused“
Koidu Tani-Jürisoo, SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse Avatud Meele Instituudi arendusjuht

ETTEKANDED
10.40 – 11.10 „Andekuse võlu ja valu“
Liina Randmann, TTÜ Tööstuspsühholoogia Instituudi psühholoogia õppetooli lektor, MSc

11.10 - 12.00 Kohvipaus

12.00 – 12.40 „Õpetaja läbipõlemine: olukord Eestis”
Kaidi Kiis, kliiniline psühholoog- psühhoterapeut, Mainori Kõrgkooli psühholoogialektor, MA

12.40 – 13.20 „Liikumisharjumus – õpetusest kasutuseni“
Kaarel Zilmer, TLÜ Terviseteaduste ja Spordi Instituudi rekreatsiooni-korralduse õppekava juht

13.20 – 13.45 „Kaitseliidu ja haridusasutuste koostööst”
Rudolf Jeeser, Kaitseliidu Viru maleva pealik

13.45 - 13.55 2010/2011 õppeaasta info
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna esindaja

14.00 - … Haridusjuhtide infominutid
Töö ainesektsioonides.
Algõpetus:
14.00-16.00 I-II kooliastme matemaatika uue õppekava muudatused. Lektorid Anu Palu ja Sirje Pihlap. Ootame koolitusele ka III kooliastme matemaatikaõpetajaid.


23.8.10

MATEMAATIKA UUE ÕPPEKAVA KOOLITUS

Uus matemaatika õppekava toob endaga kaasa olulisi muutusi matemaatika aineõpetuses ja natuke ka sisus. Seoses sellega on väga oluline, et uue õppekava koolitusel osaleksid kõik matemaatikat õpetavad õpetajad alates I kooliastmest kuni gümnaasiumini välja.

Algklasside ainesektsioon korraldab hariduse päeva,
26. augustil kell 14
Rakvere Gümnaasiumi aulas I ja II kooliastme matemaatika uue riikliku õppekava koolituse. Koolituse kestus 2 tundi.

Lektorid on Sirje Pihlap ja Anu Palu.