27.10.15

“ Virumaa on virulaste hoida."


Viru Instituut koostöös Väike-Maarja vallavalitsuse  ja Väike-Maarja muuseumiga korraldab III pärimuspäeva “ Virumaa on virulaste hoida.

Pandivere lood“ 12.novembril Väike-Maarja seltsimajas.

 

Oodatud on rahvakultuuriga tegelejad, kultuuriloo õpetajad, koduloouurijad, kogukondade kultuurihoidjad ja teised huvilised üle Virumaa.

Kuna Väike- Maarja  ja Simuna kihelkonna kohta on palju huvitavat materjali arhiivides ja muuseumides, siitkandist on aegade jooksul palju kogutud kultuuripärandit ja tehakse seda ka hästi tänapäeval, siis otsustas instituudi juhatus sel aastal tutvustada enam Pandivere töid-tegemist kultuuriloo säilitamisel ja propageerimisel. Varasematel aastatel  on olnud pärimuspäev Haljalas ja Rakveres.

 

Pärimuspäev algab kell 10.30 Väike-Maarja seltsimajas. Esinejad on nii kohapealt kui Tartust. Eve Põldma Simuna koolist jagab oma kogemusi kodukohaloo õpetamisest, Karin Kiik Väike-Maarja gümnaasiumist aga pajatuste pajatamisest. Annika Michelson annab ülevaate vanadest sortidest ja koduloomadest Väike-Maarjas.

Virumaa rahvapärimust kaua uurinud Mall Hiiemäe Eesti Rahva Arhiivist tutvustab Väike-Maarja rahvapärimust ja selle kogujaid ning Virve Tuubel Eesti Rahva Muuseumist  omakorda Väike-Maarja ja Simuna kihelkonna kultuuripärandit muuseumi kogudes.

Väike-Maarja muuseumi juhataja Marju Metsman esineb teemal Pandivere kohapärimusest, kombestikust ja tavadest Eduard Leppiku kogutud kohapärimuse põhjal, tutvustab muuseumi ja näitust “Juured“.

 

Pärimuspäev on osalejate tasuta. Päeva korraldamist toetavad Kultuurkapital, Hasartmängude Nõukogu ja Virumaa pärimuskultuuri programm.

Info ja registreerumine 5.novembriks aadressil marge@viruinstituut.ee

 

 
Oma osavõtust palume anda teada 5. novembriks aadressil marge@viruinstituut.ee

 

lugupidamisega

Marge Lepik

projektijuht

Viru Instituut

 

Fotod isadest


Lääne-Virumaa Maavalitsus ja Rakvere Põhjakeskus jahivad tänasest 3. novembrini fotosid, et rõhutada isadepäeva eel isa rolli ning väärtustada isa ja laste veedetud ühisaega.


Maavanem Marko Torm on mitmel aastal toonud Põhjakeskust eeskujuna esile just seetõttu, et põhitegevusele lisaks on Virumaa suurim kaubanduskeskus alati aktiivselt mõtlemas kohaliku kogukonna peale ja isadepäeva üritust veetakse traditsiooniliselt juba mitmendat aastat. „Tänapäeva kiires elutempos on taaskord paslik meelde tuletada seda, mis kõige tähtsam. See on lähedaste olemasolu, isa kaasatus lapse igapäeva ellu. Need ajad peaksid ammu möödas olema, kus isa asi oli raha teenida ja ema asi lapsi kasvatada. Need rollid on tänapäeval õnneks võrdsustunud ja isad panustavad ühisesse aega perega aina enam. Usun, et isadepäev on taaskord võimalus ka ülejäänud perel isale rõõmsa ühise päeva näol kinnitada, et teda peetakse väga kalliks,“ kirjeldas nelja ja poole aastase Joonatani isa Marko Torm isadepäeva tähtsust.

Põhjakeskuse turundusjuht Marilys Pruul lisas, et isa roll on oluline lapse sirgumisel. „Ühised mälestused koos veedetud ajast salvestuvad mälupiltidena terveks eluks. Fotojahiga “Paps ja laps” aitame kaasa kõige erilisemate hetkede talletamisele – kutsume üles jäädvustama rõõmuhetki, et neid oleks võimalik taas kogeda ja jagada ka tulevaste põlvedega.”

Fotojahil „Paps ja laps” võivad osaleda kõik, kes tunnevad, et isa ja laste ühised hetked väärivad jäädvustamist. Oodatud on nii humoorikad, armsad, erilised ja ka ootamatult lahendatud fotod, mis kajastavad papside ja laste ühishetki.

Iga autor tohib konkursile esitada kokku kuni kolm fotot. Konkursile ei või esitada töid, mis on osalenud teistel fotokonkurssidel.

Võistlusfoto peab olema hea kvaliteediga, et seda oleks võimalik vähemalt A4 formaadis välja trükkida (resolutsioon soovitavalt min 180 dpi, suurus 2048×1536 pikslit).

Pildid ei tohi olla digitaalselt töödeldud, va minimaalne kontrastsuse, heleduse ja värvikorrektsioon ning teravustamine. Lubatud on pildi vähene lõikamine. Piltidel ei ole lubatud elementide kustutamine või asendamine. Pilt ei tohi olla mitmest pildist kokku pandud. Ei tohi esitada ka digitaalselt kokku kleebitud panoraame. Filmile pildistatud või lõigatud panoraamid on lubatud.

Pilte saab konkursile esitada alates 26. oktoobrist kuni 3. novembrini, saates need meiliaadressile
kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee. Fotod tuleb varustada autori nime ja kontaktandmetega, ning pealkirjaga.

Saadetud töödest valib žürii välja parimad fotod, mille autoreid premeeritakse Lääne-Viru Maavalitsuse, Põhjakeskuse ja Kuma Foto auhindadega. Auhinnakategooriasse kuuluvad I-III koht ja publiku preemia. Publiku lemmikuks osutub lehel
http://www.facebook.com/papsjalaps 2015. aasta albumis hiljemalt 3. novembri südaööks enim "Meeldib" klikke kogunud foto.

Fotojahile esitatud fotode puhul hinnatakse väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist taset ning headest pildistamise tavadest kinni pidamist. Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei haaku konkursi teemaga, kus ei ole märgitud korrektsed osaleja andmed, kus osaleja on esitanud valeandmeid või kus avalikul hääletamisel on kasutatud ebaausaid võtteid.

Konkursi võitjate väljakuulutamine ning auhindade üleandmine toimub 8. novembril Rakvere Põhjakeskuses toimuval isadepäeval.

 

Lisa 1: Mulluse fotojahi võitja ja publiku lemmik - Lee Nuutre "Pühapäeval isaga lutsu võib visata"

 

Lisainfo:

Kristel Kitsing

avalike suhete peaspetsialist

Lääne-Viru Maavalitsus

Tel +372 32 58 007/ +372 5349 9629

Lugupeetud 1.-3. klasside õpilased ja õpetajadHull Teadlane kutsub kõiki Eesti koolide 1.-3. klasside õpilasi osalema teaduskonverentsil „Muld kui kuld“. Konverentsil osalemiseks tuleb õpilastel nelja- kuni kuueliikmelistes rühmades kasvatada taimi, viia läbi vaatlusi, nende põhjal uurimistöö koostada ja see Hullule Teadlasele saata.

Igal rühmal tuleb kuue nädala jooksul vaadelda seemnetest kasvama pandud taimi kolmes erinevas kasvukeskkonnas, mille tingimused erinevad temperatuuri, niiskuse ja valguse poolest: näiteks niiske ja soe, kuiv ja külm, pime ja soe. Vaatluste läbiviimisel ja tulemuste kirjapanemisel soovitame kasutada ka tehnoloogilisi vahendeid (nt mobiiltelefoni või kaameraga filmimine/pildistamine).

Vaatlusperiood peab jääma vahemikku november 2015 kuni veebruar 2016. Uurimistööde koostajatel on võimalus kirjutada Hullule Teadlasele (hull.teadlane@ut.ee) ning esitada küsimusi ja saada nippe praktiliste vaatluste läbiviimiseks ja uurimistulemuste kirjapanemiseks. Parimate uurimistööde selgitamisel hinnatakse atraktiivset uurimisküsimuse püstitamist ja sellele vastamist, uurimistöö teoreetilist osa ja praktiliste vaatluste läbiviimist ning oskust luua seoseid teiste loodusnähtustega.

Konverentsi käigus valmivate uurimistööde tulemuste esitamine on jagatud kolme etappi: koolisisene voor, piirkondlik voor (osalevad maakonnad jagunevad piirkondadesse) ja lõppvoor. Koolisiseses voorus ei ole võistkondade arv piiratud, kuid
projektis osalevad meeskonnad tuleb hiljemalt novembris 2015 registreerida.

Piirkondlikku vooru saab iga kool saata vanuseastme arvestuses parima võistkonna, st üks võistkond 1. klassidest, üks võistkond 2. klassidest ja üks võistkond 3. klassidest. Piirkondliku vooru korraldamist koordineerib Tartu Ülikooli muuseum. Piirkondliku vooru üheks osaks on Hullu Teadlase külaskäik koos teemaga seotud eksperimentide ja katsete tegemisega, kus ka õpilased saavad kaasa lüüa.

Piirkondlike voorude parimad uurimistööd ja nende autorid saavad võimaluse osaleda Hullu Teadlase II teaduskonverentsi lõppvoorus, mis toimub 2016. aasta mais Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis.

Teaduskonverents viiakse läbi Tartu Ülikooli muuseumi ja Tartu Ülikooli teaduskooli koostöös ja seda toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo: hull.teadlane@ut.ee, tel 737 6071

Parimate tervitustega
Hull Teadlane

15.10.15

AMi kursused

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
 "Eesti keele erinevate osaoskuste arendamine ja lõimimine I kooliastmes"

TALLINNAS
reedel, 20.novembril kl 11.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja) TARTUS neljapäeval,26.novembril kl.11.30- 15.30 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

Teemad:
* Suuline keelekasutus - kõnelemine ja kuulmine;
* Lugemine -   lugemistehnika ja teksti mõistmine;
* Kirjutamine - kirjatehnika, õigekiri ja tekstiloome
 Kursusel räägitakse klasside kaupa kõigist osaoskustest, lisades juurde rõhuasetused ning lõimingu
võimalused erinevates klassides

Lektorid: Kaie Kubri, Thea Simmerman
(Kaie Kubri ja Thea Simmerman on Tartu Erakooli (TERA) õpetajad, mitmete õppevahendite autorid)

Kursuse osalustasu 48.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

7.10.15

säästmisteemaliste mängude konkurss

Ettevõtlusteater MTÜ kutsub koole osalema säästmisteemaliste mängude konkursil  

Rahvusvahelise rahanädala tähistamiseks korraldab Ettevõtlusteater MTÜ koos partneritega üldhariduskoolidele säästmisteemaliste mängude koostamise konkursi.

Eestis 14.-20. märtsini toimuva Global Money Week 2016 raames toimub võidutööde autorite tunnustamine ja valminud mängude tutvustamine.

Mängude koostamise konkursil kutsub Ettevõtlusteater MTÜ osalema kõigi põhikoolide õpilasi kolmes vanuseastmes. Võidutöid premeeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Europe Direct Lääne-Virumaa ja Ettevõtlusteater MTÜ poolt välja pandud rahalise auhinnaga. Konkursile on oodatud  lauamängud, veebilahendused ja muud mängud.

 
Rahvusvaheline finantskirjaoskust edendav organisatsioon Child and Youth Finance International (CYFI) tähistab igal aastal rahvusvahelist Global Money Week`i, mille alateemaks on käesoleval aastal Take part. Save Smart.

 
Rohkem informatsiooni: Ettevõtlusteater MTÜ tegevjuht Piret Põld (piretpold@gmail.com)

 

4.10.15

küünlaümbrised

Jälle küünlaümbriseid koguma!

https://www.kuusakoski.com/et/estonia/ettevote/ettevote/uudised/2015/kuunlaumbriste-jaht-20152016/

uute õppevahendite õpitoad

Keskkonnaamet tuletab meelde, et järgmisel nädalal, teisipäeval (6.okt) ja kolmapäeval (7.okt), ootame teid uute õppevahendite õpitubadesse.
Õpitoad toimuvad Keskkonnaameti Rakvere kontoris, Kunderi tn 18 (I korrus), kell 15.00-17.00.

Õppevahendite tutvustused leiate leheküljelt: http://www.keskkonnaharidus.ee/oppematerjalid/oppevahendid/  

Palun andke mulle oma osalemissoovist teada hiljemalt 5.oktoobri keskpäevaks, kella 12.00ks. Juurde märkida, kummal päeval soovite osaleda.

Tervitades,


Krista Kingumets

Tel: 5562 4391

 

3.10.15

Avita sügiskonverents


Hea õpetaja!

 Kutsume Sind Avita sügiskonverentsile „ALGKLASSID - ELUKESTVA ÕPPE KÕIGE TÄHTSAM ASTE“

 
20.oktoobril 2015 - Tartusse Dorpati konverentsikeskusesse

 või


 
Konverentsi loengud käsitlevad erinevaid algklassiõpetajale vajalikke teemasid eesti keele, matemaatika ning loodus- ja inimeseõpetuse õpetamiseks nt õpilaste motiveerimisest ja hindamisest, erinevatest metoodikatest, e-õppevahenditest jne.

Ajakava:

9.30–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–13.15 Loengud suures saalis

13.15–13.45 Lõunapaus

13.45–14.45 Loeng suures saalis

14.45–16.00 Töö sektsioonides (1., 2., 3. klass).

 

Suure saali loengud:

Mis motiveerib õpilast? - Tiina Kikerpill, Tartu Ülikooli eesti keel võõrkeelena lektor

Mitmekeelsus ja keele omandamine - Renate Pajusalu, Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professor

 Vältehääldus ja õigekiri - Pire Teras, Tartu Ülikooli eesti murrete dotsent

Oluliste matemaatiliste teemade areng läbi algklasside - Esta Erit, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, Avita matemaatikatoimetaja ja Malle Saks, Tartu Erakooli õpetaja-metoodik, Avita õppematerjali autor ja toimetaja

 

Mida tähendab normaalne söömine? Kuidas juhatada lapsed läbi erinevate õppeainete normaalse söömiseni (loeng Tartus) - Mihkel Zilmer, Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor

 

Õppekäigud looduses (loeng Tallinnas) - Mati Kaal, zooloog ja loomaökoloog, Tallinna Loomaaia direktor

 
Klassisektsioonides räägime teemapäevadest ja heidame pilgu õppematerjalidesse.

Klassisektsioonide juhendajad on Avita kirjastuse autorid ja toimetajad.

 
Palume kindlasti ennast eelnevalt registreerida meie kodulehel ja märkida juurde, mitmendas klassis praegu õpetate.

 
Lugupidamisega

 
Anneli Veskimäe

AS BIT-i turundusjuht

Avita kirjastus

Pikk 68, Tallinn

6275413


etund.avita.ee