26.3.18

Võhma Valgusevabrik


Tere

Kevad läheneb ja kindlasti otsite head ideed, kuhu klassidega ekskursioonile minna. Võhma Valgusevabrik kutsub Teid külla. Meie juures on võimalik tehases tutvuda sellega, kuidas valmivad käsitööküünlad. Valmistate ka ise oma käega küünla. Näete kuidas teevad kunstnik ja kaardimeistrid oma tööd... Lisaks ekskursioonile küünlatehases on teil võimalus külastada ka ainulaadset parafiinist uisuväljakut, kus saate uisutada, kaartautodega sõita ja hüppata batuudil. Meie sisehoovis ootab Teid mänguväljak ning külastada võib ka meie väike loomaaaeda.

Ootame Teid külla 🙂


sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitus


Hea õpetaja!
Kutsume Teid osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele. Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas. Uimastiennetuse õpetajaraamat sisaldab tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Raamat on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid.
2018.aasta I poolaastal korraldab Tervise Arengu Instituut uimastiennetuse õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks:
·        1.-5.klassi õpetajatele 2 koolitust. Koolitused toimuvad:

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppemapi „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust.
Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Heade soovidega

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

14.3.18

"Loovus ja kasvatus"


TLÜ Rakvere kolledž pakub suurepärast võimalust osaleda koolitusel "Loovus ja kasvatus". 

Koolitaja phD Maarika Pukkpikaajaline Pedagoogilise Seminari ja Tallinna Ülikooli lektor, lapsest lähtuva kasvatuse uurija ja edendaja Eestis ja Soomes. 

Koolituse sihtgrupp: sotsiaalpedagoogid ja lasteaedade/koolide pedagoogid. 

EesmärkOmandada teadmised loovusest kasvatuse ja hariduse kontekstis. Suunata osalejate loovat mõtlemist. Kursuse läbinu oskab teadlikult toetada erinevate inimeste loovuse avaldumist.

Koolituse lühikirjeldus:  Loovuse mõiste ja loovusteooriad. Loominguprotsess. Loovuse olulisus lapsepõlves, hariduskultuuris, ühiskonnas. Loovusele avatud sotsiaaltöö keskkond. Tegevuskultuuri mõiste olulisus sotsiaaltöö valdkonna argipäevas. Laste, noorte, täiskasvanute, eakate loovuse arendamine. Inimese arengu motiveerimine loovate õppemeetodite kaudu. Lapsest lähtuv kasvatus (Kinos, Pukk 2010; Pukk 2015) Bronfenbrenneri (1996) ökoloogiline paradigma. Kultuur-ajalooline lähenemine (L.Võgotski) inimese elukaares. Reggio Emilio põhimõtete (kogukondlikus) rakendus ülikoolis, üldhariduskoolis ja lasteaias. J. Käisi mõju 3.aastatuhandel. Tulevikukasvatuse lähtekohad ja käsitlused sotsiaaltöö probleemide ennetamise võimalusena. Tulevikuvalmidus läbi kultuuri, väärtuste, eetilisuse ja moraali. Kasvatusteadus globaliseeruvas maailmas. Kõrghariduse alussammas – loovus. Loovuse olulisus lapsepõlves, hariduskultuuris, sotsiaaltöös. Inimese omakultuur.

Toimumise aeg ja koht: 19.-20.märts, Rakvere kolledž Pikk 40
19.märts kell 10:00-17:15 ja 20.märts kell 8:15-15:30

Hind: 40 eur (käibemaksu ei lisandu)

Koolitus toimub samas grupis tudengitega. Kohtade arv piiratud. 
Osalemissoovist palume teada anda merle.vallner@tlu.ee (osaleja nimi, isikukood, arve saaja ja maksja andmed, arve saatmise aadress). 

Lugupidamisega, 
Merle Vallner
Täienduskoolituse spetsialist 
TLÜ Rakvere Kolledž


Kajari koolitused


MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) kordab eraldi  Tallinnas ja Tartus  kursust
"Mõelda või mitte mõelda? See on küsimus!"


Korduskursus TALLINNAS  teisipäeval 27.märtsil kl. 11.00- 16.00 Telliskivi loomelinnakus aadessil Telliskivi 60a koolitusklassis "Vägi" (Telliskivi loomelinnak asub Balti jaamast 300 m kaugusel)
Eelmine kursus toimus Tallinnas 28.veebruaril
Korduskursus TARTUS kolmapäeval 25.aprillil  kl 11.00- 16.00  Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
Eelmine kursus toimus Tartus 01.märtsil

Kellele: klassiõpetajad
Millest:
Kes ei tunneks ütlust, et mõtle ikka oma peaga ka. Kuidas toetada õpilase mõtlemisprotsesside arengut?  Nuputada meeldib kõikidele lastele. Tuleb leida vaid sobiv ülesanne, mis on piisavalt motiveeriv ning pingutust nõudev. Kuidas toetada õppeprotsessis võimekamaid õpilasi? Nutiseadmed pakuvad diferentseeritud õppetööks väga palju erinevaid võimalusi. Õpilasest saab õpetajale partner, kaasõpilaste toetaja oma kogemuste ning teadmiste jagaja.
Koolitusel käsitletavad teemad:
* keerdküsimused
* tähelepanu-, mälu- ja loogikaülesanded 
* programmeerimise esimesed sammud (sealhulgas ka tegevused, kui nutiseadmed puuduvad)
Kursusele on soovitav kaasa võtta nutiseade.

Lektor:
Tuuli Koitjärv
(Tuuli Koitjärv on Pärnu Vanalinna Kooli klassiõpetaja, mitmesuguse  õppevara autor)

Kursuse osalustasu 63.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval.
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info   ka koduleheküljel
http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-moelda-voi-mitte-moelda-see-on.html

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta. Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida
--------

MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab eraldi  Tallinnas ja Tartus  kursuse
"Loodusega koos"

TALLINNAS esmaspäeval 23.aprillil  kl. 11.00- 16.00 Tallinna Ühisgümnaasiumis aadressil Pärnu mnt 71
TARTUS teisipäeval 24.aprillil  kl 10.30- 15.30  Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)

Kellele: klassiõpetajad
Millest: Loodusõpetus toimub klassiruumis ja õues läbi erinevate ainetundide, projektide ja väärtuskasvatuse
* Loodusõpetuse sidumine teiste õppeainetega
* Õuesõppe rakendamine
* Õpilaste liikumisharrastuse toetamine
* Mängud looduses
Osalejatel palume riietumisel arvestada, et teatav osa kursusest viiakse läbi õues. Kummagi kooli juures on selleks piisav roheline ala

Lektor: Küllike Kütimets
(Küllike Kütimets on Tartu Descartes´i Kooli klassiõpetaja, mitmesuguse  õppevara autor)

Kursuse osalustasu 63.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval.
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info   ka koduleheküljel
http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-loodusega-koos.html

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta.
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida

Kaunist talvejätku
Kajari Koolitused

Avita kursused


Hea õpetaja!

Suve paremaks planeerimiseks oleme juba praegu oma kodulehel avaldanud kaks kursust, mis peaksid klassiõpetajale huvi pakkuma.

1. klassi õpetaja kursus
Kursusele ootame õpetajat, kes kindlasti alustab 1. septembril tööd 1. klassiga ja hakkab kasutama Avita õppekomplekte esimest korda. Kursus toimub erinevate ainete moodulitena (erinev kellaaeg), et osaleja saaks valida kursuse, kus ta pole veel käinud.  Üks moodul kestab 1-2 tundi (eesti keel 2h, matemaatika 1,5h ja loodusõpetus 1h). Igasse moodulisse tuleks registreerida eraldi. Moodulite vahel on kohv ja suupisted.

1. klassi õpetaja kursused toimuvad 13. juunil Tartus Vallikraavi 9 ja 14. juunil Tallinnas Pikk tn 68. Kursused on tasuta ning osaleja saab tõendi vastava mooduli kohta.

Rohkem infot 1. klassi õpetaja kursuse kohta ja registreerimine erinevatesse moodulitesse toimub SIIN


E-tund: kursus algajatele
Kursusele ootame õpetajat, kes ei ole varem e-tundi kasutanud ega kursusel käinud, kuid saab algaval õppeaastal esmakordselt võimaluse kasutada Avita e-tundi. Avita e-tund on tasuta õpetajale, kes kasutab Avita õpikuid ja töövihikuid kogu klassiga. Kas kool on tasuta e-tunni kirjastuselt tellinud ja kes seda kasutama hakkab, teab kooli raamatukoguhoidja. Kursus kestab orienteeruvalt 2 tundi.
E-tunni kursused algajatele toimuvad 28.augustil Tartus Vallikraavi 9 ja 29.augustul Tallinnas Pikk 68. Kursused on tasuta ning osaleja saab tõendi.
Rohkem infot e-tunni kursuste kohta, milliseid e-tunde järgmiseks õppeaastaks pakutakse ning registreerimine toimub SIIN

Lugupidamisega

Anneli Veskimäe
Turundusjuht
Kirjastus Avita/AS BIT
Pikk 68, Tallinn
6275413
etund.avita.ee

Ideede laat


Aprillikuu hakkab lähenema ja see on teadupärast ikka olnud aeg, mil toimub traditsiooniline Ideede laat.

Sel aastal aga on Ideede laat muutnud nime ja formaati – uueks nimeks on saanud Õpime koos! Traditsioonid küll vajalikud, kuid iga traditsioon vajab teatavasti veidi muutusi ja arenguid, et elujõulisena püsida.
Sisuliselt on ikkagi tegemist Õpime koos! ürituse puhul hulga töötubadega, aga need ei toimu sel aastal ainult Ametikoolis, vaid üle kogu Rakvere linna – erinevates asutustes ja organisatsioonides ja töötube juhendavad oma ala spetsialistid ja professionaalid. Sihtrühmaks on endiselt põhikool, täpsemalt 5.-9.klass. Kui varasemalt olid töötoad võibolla pigem just nooremale earühmale, siis sel aastal on väga suur valik töötubasid just suunatud 8. ja 9. klasside noortele.
Muutuste põhjuseks on soov kogu sündmuse eesmärki ja ka tegevusi rohkem fokusseerida – et tagada tugevam seos õppeainetega ning ka piisav õpitulemus õpilastele. Ise arvame, et õppijateks on kindlasti ka töötubade  juhendajad, kel oma kohtumistelt noortega on võimalik ammutada parajas koguses uusi kogemusi.

Töötubadest ja registreerimisest!
Töötube on kokku kogunenud 68 ja tegijaid üle 40 erineva ettevõtte ja asutuse üle kogu linna! Kõik töötoad on piiratud osalejate arvuga (keskmisel 10-15 osalejat), mis tagab noorte keskendumisvõime ja juhendajate jõudmise iga nooreni.

Töötoad on ära toodud kodulehel opimekoos2018.weebly.com

Kõikidesse töötubadesse on kindlasti vajalik eelnev registreerimine – lihtsalt kohale minna, ilma registreerimata, ei ole võimalik! Registreerimisel annavad noored teavet ka oma kooli, klassi ja klassijuhataja kohta ja enne sündmuse toimumist saadame õpetajatele info tema klassis osalevate õpilaste registreerumise kohta nimeliselt ja töötoaliselt. Koha peal allkirjastavad noored ka osalemise registreerimislehe. Seetõttu ei maksa koolide juhtkondadel ja õpetajatel karta, et neil puudub kontroll selle üle, kas noored töötubadesse jõuavad – saame hiljem selle kohta registreerimislehtede põhjal aru anda.

Külastage veebilehte ja loodame väga, et suunate oma koolinoori neist osa võtma. Tegemist on tõesti väga põnevate ja lahedate töötubadega, mis usutavasti noori kõnetavad! Seega ootame rohket osavõttu!


Õpime koos 2018! idee pärineb Rakvere Reaalgümnaasiumi eesti keele õpetajatelt, kes korraldasid 2017.aasta kevadel RRG koolinoortele projektipäeva Mina ka!. RRG eesti keele õpetajate lahkel loal seda ideed kasutada, jõuab suur õpisündmus Õpime koos 2018! maakonna koolinoorteni.

Heade soovidega

Anu Oja
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere
Tel +372 325 8028
GSM +372 588 11639