26.11.13

Jõululaegas


Täidame üheskoos nobenäppude jõululaeka talve- ja jõuluteemaliste omaloominguliste töödega. Selleks saatke pildid vahvatest ideedest meie postkasti (klassiopetajateliit@gmail.com). Faili nimeks pange kooli nimi, õpilase eesnimi ning klass. Sarnastest töödest valige maksimaalselt kaks parimat välja.

Laekakaas avaneb 
siit
Vahvat meisterdamist ja joonistamist!

Jagamisrõõm on kõige suurem rõõm.

--

EKÕL juhatus

 

Nutikad õpilastööd 2014

Üleriigilise konkursi „Nutikad õpilastööd 2014“ mõte on koostada huvitavaid, lahedaid ja nutikaid praktilisi töid, mida koolis, kodus ja huviringides saab teostada. Ühelt poolt annab see võimaluse omi töid tuua esile ja teiselt poolt õpetajatel ning õpilastel neid kasutada. Kasutada kas kui näidist või kui mõtet-ideed, mida edasi arendada. Teretulnud on õpilaste (või ka õpetaja abiga) ja õpetajate poolt loodud nutikad praktilised õpilastööd. Konkursile saadetud paremate tööde autoreid tunnustame nii auhindade ja preemiate kui ka piduliku vastuvõtuga ning sellele järgneva restoranisöögiga.

Väga on oodatud nii tööõpetuse (I kooliaste), käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse alased praktilised õpilastööd.

Konkursi täpsem info on kättesaadav: http://tehnoloogia.ee/nutikad-opilastood-2014/

 

Soovin teile ja õpilastele jõudu ning edu konkursil osalemiseks,

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse esimees

Mart Soobik

56499135 

 

20.11.13

HITSA Innovatsioonikeskuse info


Kui Te ei näe infokirja korrektselt, vajutage siia.

Head õpetajad ja koolijuhid,

Saadame Teile HITSA Innovatsioonikeskuse info koolituste, konkursside ning teiste tegevuste ja võimaluste kohta, head lugemist ning osavõttu!
 
 
HITSA Innovatsioonikeskus logo väikse ääregaEelmisel nädalal korraldas HITSA Innovatsioonikeskus seminari Tuleviku kool, kus haridusvaldkonna eksperdid, koolijuhid ja õpetajad arutlesid selle üle, milliseid võimalusi peaks pakkuma 21. sajandi haridus. Nagu ütles innovatsioonikeskuse juhataja Ene Koitla, on ootused haridusele muutunud ning vaja on keskenduda erinevatele metoodikatele, mida õpetajad ja õppejõud saavad tänu tehnoloogiate mitmekesisusele rakendada. Soovitame kindlasti lugeda haridusportaalis Koolielu ilmunud ülevaadet seminaril esinenud Kristi Vinteri ja Margus Pedaste ettekannetest. Tuleviku kooli vajadustele ja loovusele on pühendatud ka äsja ilmunud e-õppe uudiskirja mahukas number, millega saate tutvuda siit.
 
2013/2014 õpetajate konkursid
http://www.e-ope.ee/images/50001518/Untitled.jpgSellel õppeaastal korraldame õpetajatele kaks konkurssi. Õppemetoodika konkursile „Tipptund“ ootame osalema kõikide haridustasemete õpetajaid ja õppejõude. Konkursi eesmärgiks on tutvustada häid levinud praktikaid erinevate innovaatiliste metoodikate rakendamiseks õppetöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil. Osalemiseks tuleb kasutatav metoodika üles filmida ning 7-minutiline video koos kirjeldusega konkursile saata. Inspiratsiooni leidmiseks küsige oma õpilastelt – mis neile Teie tundides meeldib, nad on kindlasti valmis ka filmimisel ja monteerimisel abistama! Tööde esitamise tähtaeg on 14. veebruar 2014.
Digitaalsete õppematerjalide konkursile „Täna samm, homme teine“ kutsume osalema kõiki alus- ja üldhariduse õpetajaid. Konkursi eesmärgiks on tõsta esile parimaid lahendusi ning innustada õpetajaid looma ja jagama digitaalseid õppematerjale. Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 15. aprilliks 2014 oma materjal lisada haridusportaali Koolielu. Tutvu konkurssidega täpsemalt siin.
 
Pilveteenused haridusasutustele – miks ja millised, vaata ettekandeid!
Oktoobris toimus sarjast „Võrgustik võrgutab“ seminar, mille teemaks oli pilveteenuste kasutuselevõtmine haridusasutustes. Pilveteenused võimaldavad internetipõhiselt rakendada välise teenusepakkuja juures asuvat riist- või tarkvara, mille soetamine ja arendamine igas väikses haridusasutuses eraldi on ebaotstarbekas nii finantsiliselt kui professionaalse taseme poolest. Vaata toimunud seminari ettekandeid siit, samuti saab viidatud veebilehel tutvuda ettekannete materjalidega.
 
Registreeru „Võrgustik võrgutab“ seminarile!
5. detsembril toimub sarja „Võrgustik võrgutab“ seminar nimega „A, B – hakka pähe!“. Sellel korral on läbivaks teemaks õpetajate ja õppejõudude IKT-alane enesetäiendus. Räägime, millised  on õpetajate täienduskoolituse võimalused tulevikus; jagame ideid, kuidas toetada õpetaja professionaalset arengut koolis ning  milliseid alternatiivseid lähenemisi traditsioonilise täienduskoolituse kõrval veel kasutada. Ootame seminarile kõiki õpetajaid ja õppejõude ning spetsialiste, kes toetavad õpetaja IKT alast arengut koolis. Seminar toimub Tallinna Teeninduskoolis ning sellel osalemine on tasuta. Täiendava sisulise ning registreerimisinfo leiate siit.
 
Moodul III: Õppeprotsess digiajastulHea võimalus osaleda veel sel aastal algavatel koolitustel!
30.11-31.12 algab koolitus Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul, mille teemadeks on õppijate individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digitaalsetes keskkondades õppides ja õppetöö läbiviimine digitaalses õpikeskkonnas; samuti tutvustatakse, millised tehnoloogilised vahendid sobivad erinevate õppijate toetamiseks ja hindamiseks. Koolitus kuulub Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning enne osalemist on vaja iseseisvalt läbida kohustuslik eelmoodul Õpetaja pädevused digiajastul, tehes läbi selles kirjeldatud iseseisvad ülesanded.
 
Lisaks saab registreeruda koolitustele:
Õpiotstarbelise video loomine, 28.-29.11, toimub Tallinnas
LibreOffice koolielus, 29.11.-20.12, e-kursus haridusportaalis Koolielu
Pedagogy of Simultaneity (mobiilsete seadmete kasutamine õppetöös), 04.12, toimub Tallinnas
 
ProgeTiigri õppematerjalid on huvilistele tasuta kättesaadavad
Tänapäeval ei piisa põneva ja väljakutset pakkuva IKT õppeprotsessi pakkumiseks enam õpilastele arvuti kasutamise põhitõdede ja tekstitöötlusvahendite õpetamisest. Selleks, et lastel tekiks kooli ja tehnoloogiat täis igapäevaelu vahel rohkem seoseid, soovitame õppetöös kasutada programmeerimise võimalusi. ProgeTiigri programmi raames loodud kõikide kooliastmete jaoks õppematerjalid, milles on nii õpetaja juhendmaterjalid kui praktilised harjutused õpilastele. Materjalid sobivad kasutamiseks lõimituna erinevatesse ainetundidesse, õpilasringide töös või kodus lapsevanema juhendamisel. Tutvu programmi ja loodud materjalidega siit.
 
Targalt Internetis projekt ootab õpilaste esseesid ja kirjandeid
HITSA Innovatsioonikeskuse veebilehele on koondatud erinevaid internetivaldkonnaga seotud videod, mida soovitame õpetajatel kasutada klassis ühisarutelude läbiviimiseks, samuti õpilaste iseseisva kirjaliku töö teemadeks essee või kirjandi vormis. Ootame õpilaste töid ka meiliaadressile triin.kangur@hitsa.ee 30. novembriks 2013 märksõnaga "veebikirjand". Parimate kirjutajate looming avaldatakse kogumikus ning neile saadetakse projekti Targalt Internetis meeneid. Viiele parimale klassile korraldame interaktiivse "Targalt internetis" töötoa.
 
http://www.tiigrihype.ee/sites/default/files/pictures/moodle%20pilt.jpgKasutage Moodle juhendmaterjali!
HITSA Innovatsioonikeskusel on valminud juhendmaterjal "Moodle - moodsa õpetaja sõber“. Moodle on üks levinumaid vabal tarkvaral põhinevaid õpikeskkondi, kuhu on sisse ehitatud hulk erinevaid õppimist toetavaid võimalusi - õppematerjalide esitamine, ülesannete ja testide loomine ning kasutamine, foorum jne. Juhendmaterjal aitab keskkonnas esimesi samme tegevatel õpetajatel ja õppejõududel selgeks saada programmi põhitõed ning luua seal oma esimene e-kursus. Tutvu materjaliga siit.
 
Liituge meie facebook lehega
Ootame kõiki liituma HITSA Innovatsioonikeskuse virtuaalse koduga, kus toome viiteid olulistele uudistele ja huvitavatele artiklitele, saate infot algavate koolituste, konkursside, õppematerjalide ja muu olulise kohta, mis haridust edendada aitab.
Aadressil https://www.facebook.com/innovatsioonikeskus „like“ nuppu vajutades olete meie uudistega kursis.
 
HITSA Innovatsioonikeskus
Raja 4c, 12616 Tallinn
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
www.tiigrihüpe.ee
www.e-ope.ee
www.koolielu.ee
 

Konverents „21. sajandi õpetaja“

Eesti Õpetajate Liidu, Tallinna Haridusameti ja Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse konverents „21. sajandi õpetaja“, mis toimub neljapäeval, 28. novembril 2013 Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses, Narva mnt 29.

Konverentsil esinevad nii uurijad kui praktikud, õpetajad ja koolijuhid. Lisaks vaatame viise
ja võtteid, kuidas õpetaja juba täna uuenenud oludega hakkama on saanud, millised on
tänase õpetajatöö värsked ideed ja parimad praktikad.
 Konverentsi osalemistasu on 5 eurot, mis sisaldab lõunat ja kohvipausi ning konverentsi materjale. Konverentsile saab registreeruda  kuni 25. novembrini
EÕLi kodulehe kaudu www.opetajateliit.ee 
 
 
 
KAVA:
Registreerimine 9.15-10.00
Avamine 10.00 Tervitus. Avasõnad. Tallinna Ülikooli arendusprorektor Eve Eisenschmidt

MAAILM JA EESTI
 
10.20 – 11.20 Pasi Sahlberg (üks Soome eduloo autoritest, 2014 alates Harvardi ülikooli

külalisprofessor): Global educational reform movement and the school of the future – mis

toimub maailmas ja kuidas see mõjutab õpetajat?
 
11.20 -12.00 Margit Timakov (Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetaja, Eesti Õpetajate Liidu

juhatuse esimees): Väljakutsed ja ootused Eesti õpetajale, õpetaja valmisolek muutustega


kaasa minna.
12.00-12.30 Kosutuspaus

KOOSTÖÖ JA AVATUS
 
12.30 – 13.00 Kristi Vinter (Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi direktor) Muutuvad

õpilase vajadused, muutuvad ühiskonna vajadused. Kuidas õpetajaharidus saab õpetaja

toimetulekut toetada?
13:00 – 13:30 Karin Lukk (Tartu Kivilinna Gümnaasiumi koolijuht) Koostöine arengu

toetamine - arengu hindamisest ja monitoorimisest. Erinevad viisid, võtted ja praktikad.
13.30 – 14.00 Mart Laanpere (Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskus) Avatud

õpikeskkond. Mis on õppimine, kui see toimub kõikjal?
14:00 – 14:30 Ingrid Maadvere (HITSA Innovatsioonikeskuse ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi

haridustehnoloog) Õpe avatud õpikeskkondades – mida see õpetajalt eeldab?14.30 – 15.30 LÕUNA

LOOV MUUTUMINE
 
15.30 – 16.00 Priit Hõbemägi Mõtteviisi muutumine - kuidas uuega kaasa minna(kse)?

Näide ajalehetoimetusest.
16.00 – 16.30 Toomas Kruusimägi (Tallinna Inglise Kolledži koolijuht, Eesti Koolijuhtide

Ühenduse esimees) Julgus uut proovida – kas võimalik ka koolis?
16.30 - 17.30 Otsiv kool ja otsiv õpetaja Miks hea? Miks vajalik? Mida otsida? Mida on

selleks vaja teha? Kuidas leida võimalused?

Seinteta õpe - Klassideta õpe - Pingeteta õpe
17.30 – 18.00 Lõppsõna – 21. sajandi õpetaja Laur – käegakatsutav tulevik või võimatu

muutus?


,,Oh kuusepuu, ..."


29. novembril avame Sagadi metsamuuseumis uue näituse „Oh kuusepuu, oh jõulupuu“, kuhu ootame ka kõiki Teid ja Teie õpilasi uudistama.

Selleks, et näitusele eelnev aeg oleks veidike põnevam, kuulutasime Facebookis Sagadi mõisa (Sagadi Manor) lehel välja parima jõulupuu pildi otsingud.

Ootame sinna nii Teie kui ka Teie õpilaste pilte oma jõulupuust. Parimatele pildtidele auhinnad!

 
Täpsem informatsioon manuses ja Sagadi mõisa Facebooki lehel :http://www.facebook.com/sagadimanor

 
Vahvaid jõulupuu otsinguid!

 
Kaia Kauts

RMK Sagadi metsakeskuse arendusjuht

11.11.13

haridusteadlaste ajakiri

Ilmus uus haridusteadlaste ajakiri, mille esimene number keskendub õpetajakoolitusele

Ilmunud on Eesti haridusteaduste uus ajakiri, mis kajastab kõrgetasemelisi empiirilisi uurimusi ja teoreetilisi ülevaateartikleid haridusteadustest ja sellega seotud valdkondadest. Esimese erinumbri fookuses on õpetajakoolitus ja kõrgkoolipedagoogika.

 Ajakiri pakub kindlasti huvi õpetajatele ja koolijuhtidele, kuna sisaldab aktuaalseid uurimusi haridusvaldkonnast, mis annab uusi teadmisi arendustöö tarbeks.  Artiklites antakse ka praktilisi soovitusi õpetajakoolituse ja laiemalt kõrgkooliõpingute arendamiseks. Näiteks käsitletakse õpetajakoolituse teoreetiliste õpingute ja õpetamispraktika parema seostamise võimalusi, samuti arutletakse kõrgkoolides õppimiskeskse õpetamisviisi rakendamise eelduste ja tingimuste üle.

 Ajakiri on eestikeelne ja tasuta ning ligipääsetav aadressil http://eha.ut.ee/

Ühes ajakirjas ilmub 7-8 teadusartiklit ning kuni kaks eesti keeles avaldatud välisautori artiklit. Rubriigis „Raamatututvustus” ilmuvad arvustused uuema haridusteaduste kirjanduse kohta. Ajakiri hakkab ilmuma 2 korda aastas.

Eestikeelne ajakiri võimaldab juurutada ja arendada eestikeelset erialaterminoloogiat, kindlustada omakeelse haridusteaduse kestvus ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti pedagoogikateadlaste järelkasvu.

Ajakirja peatoimetaja on eesti keele lektor Krista Uibo. Esimese numbri toimetajateks on Tartu ülikooli haridusteaduste vanemteadur Äli Leijen, kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm ja üldpedagoogika professor Edgar Krull.


 
Hedi-Liis Toome

TÜ innovatsioonikoolide koordinaator

Pedagogicum

Haridusteaduste Instituut


Tel: 7376472

 

foto- ja videokonkurss


 Tuletame Teile meelde, et Eesti Puuetega Inimeste Kojas on käimas foto- ja videokonkurss teemal „Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed“. Konkurss on suunatud põhikooli noortele (st. 1.-9. klass) ning toimub kahes kategoorias – foto ja video. Konkursi peaauhindadeks on  Rohkem Nikoni peegelkaamera D3200 + 18-105mm objektiiv (väärtusega 649 eurot)! Lisaks veel  fotokoolitusi, väärtkirjandust ning põnevaid üllatusauhindu.

 Lisainfot leiab EPIKoja koduleheküljelt – www.epikoda.ee/konkurss

 Konkursi lõpuni on jäänud 1 nädal, st ootame mitmekülgseid töid 18. novembrini.

 Auhinnad ootavad ning saadaval on veel ka kinopääsmeid kiirematele reageerijatele! Kutsume kõiki suunama informatsiooni nii noortele, lastevanematele ja igapäevaselt noortega tegelevatele spetsialistidele.

 Parimat
Helen Kask

peaspetsialist

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Tel: 55606123


 

7.11.13

Tere headele kolleegidele!


TULE HARJUTAMA ja  TUTVUMA E-VIKTORIINI KESKKONNAGA! Tegemist ei ole  ajakirjade põhise mänguga. Lihtsalt proov, küsimuste teemaks VARIA :) Alusta proovimängu sellelt lingilt!


Miks harjutama? Keskkond oleks lastele võistlusmängu ajal juba tuttav. Kuid ise huvitun sellest, mis peaks juhtuma juhul, kui vastajaid palju on. 


Parimate tervitustega, 

Margit 

Kärla kool, Saaremaa


5.11.13

Õpi koos teistega üksi kodus olles- Koolielu veebiseminarid

Tänaseks on toimunud juba kolm veebiseminari, millest kahe salvestust saate vaadata aadressil http://www.haridustehnoloogid.ee/veebiseminarid

Järgmine veebiseminar "Koolielu uued töövahendid oktoobris" toimub juba 11. novembril kell 19.00-20.00. Veebiseminaril tutvustatakse Koolielu portaali lisatud uusi vahendite juhendeid (Looplabs, Smore, Videonot, Blubbr, Coggle, Cacoo) ning seda, kuidas neid võiks õppetöös kasutada. Oodatud on kõik huvilised. 

Täpsem info, kuidas seminarile saab ja mis on salasõna, tuleb registreerujatele e-mailile.Tervitades
Ingrid Maadvere
ingrid.maadvere@hitsa.ee
HITSA Innovatsioonikeskuse haridustehnoloog

EESTI LUGEMISÜHING KUTSUB VÕISTLUSELE "TEADUSRAAMAT ANNAB TEADA"

Dinosaurused, tähekogud, ookeani saladused, kiired sõidukid, tibatillukesed organismid, kauged maad ja rahvad - kõigest on lastele kirjutatud ja kujundatud palju toredaid raamatuid. Selle võistluse mõte on õhutada lapsi koostama raamatututvustusi teistele lastele.
Minge koos raamaturiiuli juurde ja avastage, milliseid teadusväljaandeid (aimeraamatuid ja -sarju) on lastele ilmunud. Süvenege raamatuisse, mis tutvustavad loodust, ajalugu, täppisteadustest, kuulsaid teadlasi ja kultuurisündmusi. Leidke oma lemmik ja koostage selle kohta raamatusoovitus posteri, video, slaidiesitluse vm kujul.
Esitlusi võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Ootame nii lasteaialaste kui ka põhikooliõpilaste töid.
Töö võib saata meilitsi kui ka laadida oma kooli vm kodulehele või pilverakendusele ja saata vastav link.
Töid eksponeeritakse (neile osutatakse) Eesti Lugemisühingu kodulehel ja ka võistluse lõpuüritusel 2014 kevadel.
Paremad tööd selgitatakse välja vanuserühmiti ja ka teemade osas (looduskirjandus, tehnikakirjandus...), kusjuures hindamisse kaasatakse Tartu ja Tallinna ülikoolide teadlasi.
 
Tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2014. Võistluse lõpetamine toimub aprillis 2014.
 
Autasudeks on piletid teaduskeskusesse AHHAA ja raamatud.
 
Tööd tuleb saata
või
postiaadressil Eesti Lugemisühing Narva mnt 25 Tallinn 10120
Kirjas palume nimetada
töö autor(id) - nimi, vanus, kool ja klass
juhendaja nimi ja kontaktandmed (meil, telefon, postiaadress)
 
Täiendav teave
6199 718 Mare Müürsepp

Tähekese ja Hea Lapse viktoriin


Saaremaa klassiõpetajad on juba mõnda aega õpilastele korraldanud Tähekese lugemise peale viktoriini, tehes seda elektroonselt. Sel aastal on lisandunud ka ajakiri Hea Laps.

Kutsume käesoleval aastal kõiki huvilisi selles oma õpilastega osalema. Ise me nimetame seda pilootprojektiks. 

Tasemevoor algab 25.novembril ja on aktiivne ka 26. ja 27.novembri hilisõhtuni. Lootes, et meie kasutatav keskkond ei saaks üle koormatud. Registreerumine aga on avatud  www.saareklop.edu.ee  28.oktoobril ja kestab kuni 8.novembrini. Ka viktoriin viiakse meie kodulehel läbi. 

Kuulutuse ja e-viktoriini juhendi leiad  http://www.saareklop.edu.ee/koduleht/

Heade soovidega
Margit Lindau