24.1.14

"Tagasi kooli" fookusnädal


"Tagasi kooli" 2014. aasta fookusnädal toimub 17.-21. veebruaril. Teeme koos teoks enneolematu sündmuse: 1 000 külalistundi vähemalt 300 koolis ja muudame külalisõpetamise ühiskonnas nähtavaks!

Mida rohkem külalisõpetajaid noortega kohtub, seda suurem on tõenäosus, et noored leiavad endale eeskujusid ning oskavad teha teadlikumaid valikuid oma tuleviku kohta. Mida rohkem külalistunde toimub, seda rohkem saavad inimesed väljaspool kooli teadlikumaks õpetajate töö tähendusest ja haridusmaailmas toimuvast ning vastupidi.

Andke oma panus: leppinge kokku mõni külalistund just 17.-21. veebruari nädalaks. Kindlasti registreerige see ka "Tagasi kooli" infosüsteemis - sel viisil saame pidada arvet, kui palju tunde toimumas on. 
Loe edasi

PS Veebruaris on koostöös "Tagasi kooli" strateegilise partneri Swedbankiga tulemas ka avalik teavitustegevus - oleme juba väga põnevil ning loodame, et sellest tuleb palju rõõmu ja väärt ideid meile kõigile!

Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse koolitused


Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus kutsub teid koolitustele. Pakume nii avatud koolitusi, kui ka Eduko programmi poolt toetatavaid koolitusi, mis on töötavale õpetajale tasuta. Kui te ei leia meie koolituskalendrist endale sobivat kursust, saate tellida koolituse, mille õppekava on koostatud just teie organisatsiooni vajadusi silmas pidades. Valik tellitavatest koolitustest on leitav SIIT. Küsige koolituspakkumist tk@tlu.ee või 6210560.

Av
Avalikud koolitused

10.02.2014 Huvitavad ja arendavad tegevused muusikatundides, 26 h (põhikooli muusikaõpetajad)
12.02.2014 Õppimise ja arengu toetamine koolis. Pedagoogiline nõustamine, 52 h (üldhariduskoolide õpetajad, erikoolide õpetajad, õppealajuhatajad)
17.03.2014 Rõõm ja avastamine lapse esimestel eluaastatel, 16 h (kõik huvilised)
17.03.2014 Haridusasutuse juhtimine, 240 h (haridusasutuste juhid)
28.03.2014 Mäng ja muusika, 26 h (vene keeles, koolieelsete lasteasutuste, huvikoolide ja algklasside muusikaõpetajatele)
10.04.2014 Matemaatika põhikooli III kooliastmes, 26 h, (üldhariduskoolide õpetajad)
14.04.2014 Matemaatikapädevuse kujundamise võimalusi I ja II kooliastmes matemaatika õppimisel ja õpetamisel
16.05.2014 Kunstid lapse tervikliku arengu teenistuses, 26 h (üldhariduskoolide õpetajad)

Pikem tutvustus ja registreerimisvorm avaneb, kui klõpsata lingil.

 
Valik lähiajal algavatest Eduko koolitustest, kuhu on veel vabu kohti:

 
13.02 13 Õhinapõhine kümblemine, 52 h (põhikooli aineõpetajad ja klassiõpetajad)

Kursus tutvustab keelekümblusprogrammi eesmärki, põhimõtteid, seost riikliku õppekavaga ning millised on keelekümblusmetoodika põhimõtted. Kuidas toimub lõimitud aine- ja keeleõpe, kuidas seda õppeprotsessi juhtida.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

21.02 
. Arvuti kasutamine uurimistöös, 52 h (gümnaasiumi valikkursuse „Arvuti kasutamine uurimistöös“ õpetavad õpetajad)
Kursusel tutvustatakse AKU metoodikat, õppematerjale ja e-õppekeskkonna kasutamist.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

27.02 
.2 Üldpädevuste hindamine ja nende arengu toetamine suhtlus-, õpi-, sotsiaalse-, ja enesemääratluspädevuse näitel, 104 h (põhikooliõpetajad)

Tutvustatakse, kuidas rakendada üldpädevusi õppetöös. Milline on üldpädevuste kirjeldamise teoreetiline taust, kuidas arendada suhtlus-, õpi-, sotsiaalset ja enesemääratluspädevust.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

 


Antakse uusi teadmisi ja oskusi tehnoloogia ja innovatsiooni teemade rakendamisvõimalustest põhikooli loovtöö või uurimistöö juhendamisel.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

17.03 . Andekuse võlu ja valu: kuidas mõista ja õpetada andekat last, 52 h (vene õppekeelega koolide klassiõpetajad ja põhikooli aineõpetajad) 

Kuidas ära tunda ja kuidas õpetada andekat last, millised on tema eripärad, kuidas teha koostööd andeka lapse vanematega.
Lisainfo: Irina Birjukova,
irina.birjukova_1@tlu.ee, 6210560

20.03 
Uurimistöö juhendamine gümnaasiumis, 78 h (gümnaasiumiõpetajad)

Kursusel antakse vajalikke teadmisi, mida läheb vaja gümnaasiumiastme uurimistööde juhendamisel.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

20.03 Õppimist ja õppija arengut toetav nõustamistegevus koolis, 52 h (üldhariduskoolide õpetajad)

Kursusel õpetatakse pedagoogilist nõustamist koostöös kooli teiste meeskonnaliikmetega ning lapsevanematega.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

08.04 Eesvedamine ja juhtimine õpetaja töös haridusasutuse ja õppija arengu toetamisel, 52 h, (üldhariduskoolide õpetajad)

Kursusel käsitletakse õpetajat kui juhti ja liidrit ning organisatsiooni väärtuste kandjat ja kultuuri loojat.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

 


Tutvustatakse veebipõhise õppe võimalusi keeleõppes.
Lisainfo: Irina Birjukova,
irina.birjukova_1@tlu.ee, 6210560

 

17.04 1717Uurimistöö juhendamine põhikoolis, 78 h (põhikooli õpetajad)

Antakse vajalikke teadmisi põhikooli uurimistööde juhendamiseks.
Lisainfo: Monica Sakk,
monica.sakk@tlu.ee, 6011074

 

Eduko koolituskalender täismahus on leitav SIIT.  Eduko kursuste leidmiseks tuleb koolitusvaldkonna lahtrile sisestada sõna „Eduko“.

 

Virtuaalne käsitöönäitus „Käte puudutus“

Juba sünnist alates hakkab laps oma kätega maailma avastama. Iga pind on erinev ja olukord uudne. Õpilaste käte vahelt tuleb iga päev tõelisi maailmaimesid ja kunstiteoseid. Olgu selleks voolitud loomafiguur, heegeldatud kõrvarõngad või freesitud võtmehoidja.


Et kõik need unikaalsed teosed saaksid ka laiale avalikkusele nähtavaks, kuulutab Eesti Tööõpetajate Selts välja virtuaalse käsitöönäituse „Käte puudutus“. Näituse eesmärgiks on  kokku koguda ning eksponeerida fotosid erinevatest õpilastöödest. "Tähtis pole eseme valmistamisel kasutatud tehnoloogia, materjal või abivahendid. Oluline on, et see on valmistatud õpilase hinge ja südamega - oma kätega!"

Näitusel osalemiseks tee teosest üks või mitu pilti ja lae need alates   1.märtsist 2014  üles aadressile  www.virtuaalnaitus.eeTingimused:

·    Töö peab olema õpilase poolt ise tehtud

·    Ühel fotol peab olema üks ese

·    Fotol peab olema ühtlane taustavärv

·    Foto formaat peab olema jpg, png või gif

·    Foto lühem külg peab olema vähemalt 1200 punkti.

·    Tööde esitamise tähtaeg on *4. mai*

Küsimustega palun pöörduda *tooopetus@gmail.com <tooopetus@gmail.com>*


Parimate soovidega

Jürgo Nooni

Eesti Tööõpetajate Selts

 

 

IKT-põhised emakeeleharjutused

Head klassiõpetajad!

Tuuli Koitjärv ja Tiia Salm on koondanud Aabitsa veebivaramusse (aabits.kynnimees.ee) suure hulga huvitavaid emakeeleharjutusi. Kõik harjutused on IKT-põhised, enamik neist Tuuli ja Tiia enda koostatud. Lisaks veel harjutusi teisteltki tegijatelt. Kõik vabalt kasutamiseks.

Kui kellelgi on õppevara, mida soovib aabitsa veebivaramu kaudu jagada, siis võtke minuga ühendust (ehalam@gmail.com).


Harjutustele lisaks on veebivaramus ka Künnnimehe kevadel ilmuvast aabitsast kolm uut paarislehekülge näidiseks - vaadake kui meeleoluka terviku moodustavad tekst ja pildid!

 

tervitusega

Martin

19.1.14

jäätisepakendi kujundamise konkursile „Minu jäätis“


Head õpetajad ja lapsevanemad!
Kodumaisel jäätisetootjal AS Balbiinol on hea meel kutsuda kõiki põhikooli- ja lasteaiaealisi lapsi osalema üle-eestilisele jäätisepakendi kujundamise konkursile „Minu jäätis“, mis pakub lastele võimalust ise disainida jäätisepaber – just selline, mille sees olevat jäätist nii iga laps kui ka täiskasvanu süüa tahaks!

Konkursi võidutööst valmib Balbiino vahvlikoonuses jäätise uus pakend ja parimaks valitud töö autor ning tema juhendaja saavad auhinnaks suure kastitäie võidutöö kujundusega jäätist! Võidutöö autor saab koos oma klassi või lasteaiarühmaga külastada näitust „Kuldaja värvid. Eesti klassikaline maalikunst Enn Kunila kollektsioonist“ Mikkeli muuseumis (näitus on avatud 20.03.–07.09.2014). Eksklusiivse võimalusena on võitja koos oma kaaslastega oodatud ekskursioonile Balbiino jäätisetehasesse, et näha oma kujundatud jäätise valmimist. Lisaks annab Balbiino välja mitmeid eriauhindu.

 
Balbiino otsib uut pakendit ehtsast koorest valmistatud vahvlikoonuses jäätisele. Kujundustööl võib olla jäätise pilt, kuid ei pea olema. Lapsed võivad lasta oma fantaasial vabalt lennata! Ka tehnika valik on vaba: oodatud on nii värvi-, viltpliiatsite, vesivärvide, tuši kui ka guaššidega tehtud tööd. Samuti võib töö valmida segatehnikas või hoopiski värvipaberite kleeptööna. Teretulnud on ka kõik teised loomingulised lahendused!

Loomelendu soovides
Enel Kolk

AS Balbiino kommunikatsiooni- ja turundusjuht

„Minu jäätise“ konkursi tingimused:
 • Üle-eestilisel jäätise pakendi kujundamise konkursil „Minu jäätis“ on osalema oodatud kõik põhikooli- ja lasteaiaealised lapsed, samuti huviringide ja kunstikoolide õpilased (vanuses kuni 18-aastased).
 • Konkursitööl ei pea jäätis kujutatud olema, kuid võib olla. Pakendil ei tohiks olla kujutatud marju, rosinaid vms, sest otsitakse pakendit lisanditeta jäätisele.
 • Tehnika valik on vaba. Oodatud on nii värvi-, viltpliiatsite, vesivärvide, tuši kui ka guaššidega tehtud tööd, kuid samuti segatehnikas valminud konkursitöö või hoopiski värvipaberite kleeptööna valminud jäätise kujundus. Teretulnud on ka kõik teised loomingulised lahendused.
 • Konkursile on oodatud kunstitööd mõõtudega: 10,5 cm x 29,7 cm. Kunstitöö tegemiseks võib paberi ette võtta nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.
 • Etteantud mõõdu saamiseks tuleb A4 formaadis paber pikuti pooleks jagada, nt tõmmata harilikuga joon ette, või murda paber pikuti pooleks, et lastel oleks lihtsam kunstitööd teha. Ülejäävale osale palume kirjutada andmed töö autori ja juhendaja kohta (vt järgmist punkti).
 • Esiküljele peab olema loetavalt kirjutatud: autori eesnimi, vanus ja kooli või lasteaia nimi. NB! Mitte kunstitöö peale, vaid jäätisepaberi kavandist ülejäävale osale.

Tagaküljele peab olema kirjutatud autori ees- ja perekonnanimi, lasteaia või kooli nimi (koduste laste puhul postiaadress), konkursitöö juhendaja (nt õpetaja või lapsevanema või muu seadusliku esindaja) nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.
 • AS Balbiino väljastab konkursil osalevate laste juhendajatele tõendid osalemise kohta.
 • Peaauhind: võidutöö autor saab auhinnaks kaks kasti enda kujundusega jäätist (Balbiino annab ühe kasti üle autasustamisel ja teise jäätisekasti annab Balbiino võidutöö autorile aasta jooksul võitja valitud ajal, nt sünnipäeval või muul tähtpäeval).

Lisaks saab võidutöö autor koos oma klassi või lasteaiarühmaga külastada näitust „Kuldaja värvid. Eesti klassikaline maalikunst Enn Kunila kollektsioonist“ Mikkeli muuseumis (näitus on avatud 20.03.–07.09.2014). Eksklusiivse võimalusena on võitja koos oma klassi või lasteaiarühmaga oodatud ekskursioonile Balbiino jäätisetehasesse, et näha oma kujundatud jäätise valmimist.
 • Võidutöö autori juhendaja saab tänutäheks kasti võidutöö kujundusega jäätist.
 • Lisaks annab Balbiino välja mitmeid eriauhindu.
 • Žüriisse kuuluvad: Eesti Kunstimuuseumi peadirektor ja kunstiteadlane Sirje Helme, AS Balbiino nõukogu esimees ja kunstikollektsionäär Enn Kunila ning AS Balbiino turundus- ja kommunikatsioonijuht Enel Kolk koos tootearendusmeeskonnaga.
 • Konkursil osalemise eelduseks on lapsevanema või muu seadusliku esindaja nõusolek tema lapse töö esitamiseks ning nõusolek töö eksponeerimiseks koos lapse eesnime, vanuse ja lasteaia või kooli nimega.
 • Konkursitöö saatmisega konkursile „Minu jäätis“ annab töö autor kõik varalised autoriõigused üle AS-ile Balbiino ning loa kasutada autori isiklikke õigusi. Võidutöö kujundust kasutab AS Balbiino oma jäätise pakendil. AS Balbiino võib võidutööd modifitseerida, täiendada, sh lisada pakendi esiküljele tootenime jms kaubandusliku info.
 • Tööd palume tuua või saata aadressil: Balbiino, Viljandi mnt 26, 11217, Tallinn, märgusõna „Minu jäätis“.
 • Tööde esitamise tähtaeg on 1. aprill 2014.
 • Kui Teil tekib küsimusi konkursil osalemise kohta, siis palume kirjutada aadressil konkurss@prpartner.ee.
 • Konkursi korraldaja on AS Balbiino, konkursi tingimused www.balbiino.ee/konkurss.
 • Võitjatega võtab AS Balbiino ühendust. Nii peaauhinna kui ka eriauhindade võitjate nimed avaldatakse 14. aprillil AS Balbiino kodulehel www.balbiino.ee/konkurss, Balbiino Facebookis https://www.facebook.com/Balbiino ja pressiteate vahendusel meedias.

 

14.1.14

Nobenäppude laegas

Tere,
täname väga kõiki õpetajaid, kes saatsid pilte õpilaste töödest Nobenäppude laekasse.

Laiendasime nobenäppude laeka ideed, luues sinna erinevate aastaaegade kaustad. Loodame, et ka edaspidiseks jääks see laegas ideekohaks, kust leida vajalikke mõtteid kunsti- või käsitöötundideks.


Praegu täidame üheskoos nobenäppude laegast talve- ja jõuluteemaliste omaloominguliste töödega. Lisada võib veel jõulupilte, mis kiirel jõuluajal saatmata jäid. Hiljem saate saata kevadtöid.
Saatke pildid vahvatest ideedest meie postkasti (klassiopetajateliit@gmail.com).
Faili nimeks pange kooli nimi, õpilase eesnimi ning klass. Sarnastest töödest valige maksimaalselt kaks parimat välja.


Vaata, laekakaas avaneb
siit.

Vahvat meisterdamist ja joonistamist!
Jagamisrõõm on kõige suurem rõõm.

 
EKÕL juhatus

13.1.14

Tagasi kooli!

Hea õpetaja!

Kas olete kuulnud „Tagasi kooli“ algatusest? Olete ehk sellest osagi võtmas?

Olgu vastused „jah“ või „ei“, on suur rõõm kutsuda Teid alanud aastal kaasa tegutsema! „Tagasi kooli“ algatusega oleme Teile ja Teie õpilastele abiks õppetöö rikastamisel, koostööpartnerite  leidmisel ning uute teadmiste ja kogemuste omandamisel. Meie keskne üleskutse on üks: haarake võimalusest kinni, kutsuge oma tundidesse külalisõpetajaid!

Alates 2013. aastast on „Tagasi kooli“ algatus aastaringne. Selle kõrval toimub kord aastas „Tagasi kooli“ fookusnädal eesmärgiga tõsta külalisõpetamise nähtavust Eesti ühiskonnas.


2014. aasta fookusnädal leiab aset enne vabariigi aastapäeva, 17.-21. veebruaril. Võimalusel palume Teil võtta mõni külalistund vastu ka just sellel nädalal, et teha ühiselt teoks üks enneolematu arv külalistunde: seame koos eesmärgiks 1 000 külalistunni toimumise vähemalt 300 koolis üle Eesti!

Mida rohkem külalisõpetajaid noortega kohtub, seda suurem on tõenäosus, et noored leiavad endale eeskujusid ning oskavad teha teadlikumaid valikuid oma tuleviku kohta. Mida rohkem külalistunde toimub, seda rohkem saavad inimesed väljaspool kooli teadlikumaks õpetajatöö tähendusest ja haridusmaailmas toimuvast.

 
Tunni kokkuleppimiseks
saate leida just enda ja oma õpilaste huvidele vastavaid külalisõpetajaid „Tagasi kooli“ infosüsteemist. Juba praegu leiate valikute seas enam kui 600 külalisõpetajat kõige erinevamatelt elualadelt ning see arv aina kasvab: neid inimesi, kes soovivad teha kooliga koostööd ning kes on valmis jagama noortega oma teadmisi ja kogemusi, on palju, ja neid jätkub kõigisse Eesti piirkondadesse.

Kui Teil on külalisõpetajaga kokkulepe tehtud, palun registreerige tunni toimumine „Tagasi kooli“ infosüsteemis. Nii aitate muuta külalisõpetamise süsteemseks osaks Eesti haridusest ning info talletub ka Teie enda ja Teie koostööpartneri jaoks.


„Tagasi kooli“ meeskond on Teid valmis aitama mis tahes küsimuste korral – võtke meiega ühendust aadressil info@tagasikooli.ee või telefonil 574 27645.

Allpool leiate info veel kahe ettevõtmise kohta, mis toimuvad juba nüüd, jaanuaris.


Ootame Teid! www.tagasikooli.ee

Parimad soovid ning säravat ja koostöörikast 2014. aastat!
Triin Noorkõiv ja Tiina Pauklin, „Tagasi kooli“ eestvedajad


* *

Järgneva kahe teate puhul on meil suur palve: palun aidake kaasa, et need võiksid jõuda huvilisteni: Teie õpilasteni ja teiste tuttavate / sõpradeni.


1. „Tagasi kooli“ videokonkurss

Kuni 31. jaanuarini ootame õpilastelt loomingulisi videosid selle kohta, mida nad soovivad külalisõpetajatelt õppida. Osaleda saavad igas vanuses õpilased nii üksi, sõprade kui klassiga.

Žüriilt enim hääli saanud videote tegijatel aitab „Tagasi kooli“ meeskond saada kokku nende kirjeldusele vastavate külalisõpetajatega.

Lähem info: www.tagasikooli.ee/videokonkurss


2. Lugude kogumine

Jaanuari jooksul ootame vabas vormis lugusid külalisõpetajate mõjust. Kui Teie eluteed ja valikuid on mõjutanud külalisõpetaja, palun jutustage oma lugu! Kui Te teate, et  mõnel sõbral või tuttaval võiks olla selline lugu palun aidake sellel üleskutsel ka temani jõuda.

Lähem info: www.tagasikooli.ee/jutusta-lugu

8.1.14

Osale kutse hindajate konkursil


Hea kolleeg!

Ilusat alanud uut aastat!

Käivituv õpetajate kutsesüsteem – võimalus oma professionaalset arengut planeerida, kolleegidelt õppida ja neid toetada, oma professiooni ja selleks nõutavaid kompetentse väärtustada - saab toimivaks siis, kui see on õpetajate endi poolt tunnustatud, täiustatud ja rakendatud.

Selleks, et kutsesüsteem täisväärtuslikult käivituks ning saaks tõeliselt õpetajate omaks, sh õpetajate endi poolt juhitud ja arendatud, kutsub Õpetajate Liit Sind oma kogemuse ja oskustega kaasa lööma.


Tule, osale kutse hindajate konkursil - vt manust ja osale õpetajate kutseliidu ettevõtmistes - astu liikmeks siin.

Me saame ise olukorra paremaks muutmiseks ja enda kindlamana tundmiseks palju ära teha!


Parimate soovidega,

Margit Timakov

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees

e-kursused


Tere,
 
HITSA Innovatsioonikeskus kutsub osalema jaanuaris algavatel koolitustel, mis on suunatud kõikide haridustasemete õpetajatele ja õppejõududele, samuti haridustehnoloogidele ning haridusasutuste juhtidele.
 
E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
13.01.-09.03.2014, e-kursus
Moodle on üks levinumaid vabal tarkvaral põhinevaid õpikeskkondi, kuhu on sisse ehitatud hulk erinevaid õppimist toetavaid võimalusi - õppematerjalide esitamine, ülesannete ja testide loomine ning kasutamine, foorum jne. Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid iseseisvalt kasutama õpikeskkonda Moodle oma kursuste loomisel ning õppetöö läbiviimisel. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Erivajadustega laps tavakoolis
20.01.-02.03.2014, e-kursus
Erinevate erivajadustega õpilasi on tavakoolis üha enam, kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest, tutvustatakse õppematerjalide loomise ja kohandamise võtteid ning kaasava tehnoloogia vahendeid. Tutvu koolituse lisainfoga siit.

Juhendite loomine
20.01.-09.03.2014, e-kursus
Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama internetis. Kursus on mõeldud algajatele. Tutvu koolituse lisainfoga siit.

Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul
25.01.-15.02.2014, e-kursus kahe kontaktpäevaga Tallinnas
Koolitus annab teadmised, millised on õppijate individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digitaalsetes keskkondades õppides ning millised tehnoloogilised vahendid sobivad erinevate õppijate toetamiseks ja hindamiseks. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
Koolitus kuulub
Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning enne algust on vaja iseseisvalt läbida kohustuslik eelmoodul Õpetaja pädevused digiajastul, tehes läbi selles kirjeldatud iseseisvad ülesanded.
 
Õpetaja professionaalne areng digiajastul
27.01.-16.03.2014, e-kursus ühe kontaktpäevaga Tartus
Koolituse läbimine võimaldab õpetajal arendada oma tööalaseid oskuseid digitaalsete vahendite efektiivsel kasutamisel õppetöös. Koolitusel käsitletavate teemade seas on muuhulgas reflektsioon õpetaja professionaalses arengus ja mudelid reflektsioonitasemete iseloomustamiseks; tutvustatakse professionaalse arengu erinevaid käsitlusi. Samuti saab ülevaate haridustehnoloogilistest pädevustest ning õpetaja kutsestandarditest. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
Koolitus kuulub
Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning enne algust on vaja iseseisvalt läbida kohustuslik eelmoodul Õpetaja pädevused digiajastul, tehes läbi selles kirjeldatud iseseisvad ülesanded.

Koolitustele registreerumine
HITSA Innovatsioonikeskuse koolitustel on osalejate arv piiratud ning grupid komplekteeritakse registreerumiste järjekorras. Palun tutvuge enne koolitusele registreerumist koolituse kavaga ning hinnake, kas Teil on koolitusel osalemiseks ning sisuliste kodutööde tegemiseks piisavalt aega ja võimalust. Samuti palume meile teada anda, kui olete registreerunud, kuid soovite osalemisest loobuda. Koolitustele registreerumise üldiste tingimustega saab tutvuda siit.
 
 
Kohtumiseni koolitustel!
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Raja 4c, 12616 Tallinn
koolitus@hitsa.ee

www.innovatsioonikeskus.ee
 

6.1.14

EESTI ÕPILASETLEJATE RIIGIKONKURSS JUHEND

Tulenevalt suurenenud huvist luule ja selle interpreteerimise vastu taaskorraldatakse

alates 2000.a. Eesti õpilasetlejate riigikonkurssi.

EESMÄRK

Suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda

võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate

luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest.

AEG JA KOHT

Lääne-Virumaa õpilasetlejate konkurss toimub neljapäeval, 6. veebruaril 2014. a Rakvere

Reaalgümnaasiumi (Võidu 67) aulas.

OSAVÕTJAD

Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

1. 4.-6. klasside õpilasetlejad

2. 7. - 9. klasside õpilasetlejad

3. 10. -12. klasside õpilasetlejad

KORRALDUS JA TINGIMUSED

Iga õpilasetlejate konkursil osaleja esitab ühe luuletuse ja ühe proosapala.

Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.

4. - 6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit

7. - 9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.

10. - 12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.

Iga paralleelklassi kohta võib vastavas vanuses osaleda üks õpilane (kui koolis on

neljandast kuuenda klassini kõiki klasse üks, võib selles vanuses osaleda üks õpilane, kui

aga on näiteks kolm parelleeli, saab osaleda kolm õpilast).

Iga vanuseklassi võitja esindab Lääne-Virumaad Eesti õpilasetlejate riigikonkursil, mis
toimub 14.-15.veebruaril 2014 Kuressaares, Saaremaal.
Korraldaja ei maksa etlejate ja juhendajate transpordikulusid konkursipaika ja tagasi.
Toitlustamist ei toimu. On avatud koolisöökla puhvet.
Palume kaasa võtta vahetusjalatsid.

HINDAMINE
Konkursil esinejaid hindab žürii. Vanuserühmade paremaid etlejaid autasustatakse. Žürii
moodustab Rakvere Reaalgümnaasium koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga.
REGISTREERIMINE
Osalemiseks registreeruda hiljemalt 1.veebruariks, 2014.a.

Selleks palume täita ANKEET ja saata see aadressile mariakingsepp@gmail.com .

Täpne ajakava saadetakse osalevatesse koolidesse teisipäeval 4. veebruaril 2014. a

ANKEET
(palume täita trükitähtedega)
Osavõtja ees- ja perekonnanimi:

Õpilase juhendaja ees- ja perekonnanimi:
Kontaktandmed:

e-post
telefon

Maakond:
Linn/alev/küla:

Kool:
Klass:

Esitatava luuletuse pealkiri
autor

Esitatava proosateksti pealkiri
autor

Joonistuste konkurss ,,Ohutu tee"


Sulgenud oma koduukse, puutume me kokku ohtliku teega. Kõik me peame järgima liikluseeskirju, olema teel tähelepanelikud ja kannatlikud. Teel käitumist ja liiklemist õpivad lapsed oma vanematelt, õpetajatelt ja kasvatajatelt. Oleme kindlad, et te teate hästi, kuidas ohutult läbida valitud rada, miks on vajalikud helkurid, ülekäigurada või valgusfoor jne. Seepärast kutsume teid jagama liiklusalaseid teadmisi oma sõpradega. Joonistage pilt-plakat teemal "Ohutu tee" (näiteks: mõelge välja soovitused ettevaatamatutele juhtidele või hajameelsetele sõpradele, kujundage oma isiklik helkur või liiklusmärgi makett) ja osalege meie konkursil!

Osalejad: konkursil võivad osaleda lasteaiarühmad ja algkoolide klassid, tehes ühise pildi-plakati projektitööna.

Oma töö võite skaneerida või pildistada ja saata meile e–maili aadressil info@nuputaja.ee.

Palun märkige ära konkursil osalenud laste ja õpetajate nimed, samuti rühma, klassi ja kooli nimi.

Konkurss kestab 6. jaanuarist - 17. veebruarini.

Kolme klassi või rühma lapsed, kes on saatnud kõige huvitavamad ja teemat kõige paremini kajastavad tööd, saavad auhinnaks originaalsed NUPUTAJA helkurid. Need 3 kollektiivi valib Nuputaja meeskond. Veel kaht kollektiivi, kelle valivad NUPUTAJA sõbrad Facebook´is, autasustatakse kupongiga NUPUTAJA kaubale ( www.nuputaja.ee ) väärtuses 20.- euri. Ootame põnevusega teie töid!

1.1.14

uusaastasoov

loodus

HEAD UUT AASTAT!

Nii ruttu see aasta lähebki! Jõudu - jaksu sellele tempole vastu pidamiseks.