30.4.14

"Käte puudutus"


Virtuaalsele käsitöönäitusele "Käte puudutus" saab pilte üles laadida kuni 4. maini.

Täpsem info www.virtuaalnaitus.ee

28.4.14


Head õpetajad!
Veel on vabu kohti Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi koolitustel Õppeprotsess digiajastul ja Õpetaja digitaalses ühiskonnas. Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi näol on tegemist täiendõppeprogrammiga, kuhu ootame kõiki, kes soovivad lihvida oma õpetamise oskusi digiajastu võimalusi rakendades.
02.05-29.05, koolitaja Anne Rosenberg
Milline on õpetaja muutuv roll digiajastu õppeprotsessis, kuidas planeerida ja juhtida kogu õppeprotsessi digitaalseid vahendeid kasutades? Kui Sa pole vastustes kindel, siis lähme õpime ja loome oma huviliste kogukonna just selles moodulis.
 
Osalejate tagasiside:
 
  • Koolitus on aktuaalne ja vajalik. Koolitus sisaldab palju erinevaid digivahendeid, mida iga osaleja saab vastavalt vajadusele ja sihtrühmale kasutada. Materjalid on hästi koostatud ja arvan, et kasutan neid ka edaspidi.
  • Tutvusin paljude uute vahenditega ning oli võimalus neid katsetada. Olen juba paari kasutanud ka kursuse jooksul toimunud tundides.
 
06.05-27.05, koolitaja Piret Joalaid
Käesolev moodul sobib huvilistele, kes peavad oluliseks digitaalsete vahendite vastutustundlikku ja ohutut kasutamist, autoriõiguste tundmist ja korrektset viitamist ning soovivad seda edasi anda ka oma õpilastele.
 
Osalejate tagasiside:
  • Hea on, et suunatakse mõtlema oma erinevate veebi-identiteetide üle, tutvustati toredaid kohti, kus saab jälgida ennast kõrvalt; näha, mis sinust veebis maailmale paistab.
  • Koolitus võttis maha hirmu veebis liikumisel, saan ikka ise jälgida, milliseid märke maha jätan.
Koolitusel osalemine on kõigile alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele TASUTA!
Kõrgkooli õppejõududele on koolitusel osalemine tasuline (65 eurot), koolitustasu võimalikuks kompenseerimiseks PRIMUS programmi kaudu kooskõlastage palun osalemine oma kooli PRIMUS koordinaatoriga.

Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm annab osalejale oskused digiajastul haridusvaldkonnas toimetulekuks: nii  õppijate toetamiseks õppeprotsessis kui enda professionaalseks arenguks. 
 

Küsimuste korral võtke ühendust!

Triin Pajur

Koolituste projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
tel: 65 10 107/ 57 503 545

 

PÜÜK 7

On alanud registreerimine Pedagoogide Ühenduste Ülestele Koostööpäevadele (PÜÜK 7)

 
Koostööpäeva teema: Kaasaegne, rakendatav ja valikuid võimaldav

Aeg: 5.-6. august 2014

 
Koht: Hotell Saaremaa, Mändjala, Kaarmaa vald, Saaremaa

 

Palun registreerida hiljemalt 20. maiks aadressil:

 

 

NB! Kohtade arv piiratud.

 
Kui Te ei saa ise osaleda, saatke sõber ühendusest!

 
Lugupidamisega

 
Elve Kukk

õppeekskursioon Mäos asuvasse PlastRexi tehasesse

Palun tagasisidet neilt, kes käisid õppeekskursioonil  Mäos asuvasse PlastRexi tehasesse.
 Kas sinna tasub minna algklasside õpilastega ekskursioonile?

23.4.14

kandidaadid tunnustusahinnale „Lastega ja lastele“


Tere!

Kuni 5. maini saab esitada kandidaate tunnustusahinnale „Lastega ja lastele“, mille laureaadid kuulutatakse välja 1. juunil toimuval tunnustusüritusel Õiguskantsleri Kantseleis.

Seitse laste heaolu väärtustavat organisatsiooni soovivad tänada ja tunnustada häid inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on silmapaistavalt muutnud või mõjutanud laste ja perede käekäiku ja väärtustamist kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates: lapse suur tegu, aasta pere, aasta tegu, muutuste looja, elutöö tunnustus.

 
Lastekaitse Liidu presidendi Loone Otsa sõnul oleks kõige toredam aeg, kui me ei peaks kedagi tunnustama laste märkamise eest, sest see oleks nii loomulik osa meist: "Kuni ühiskond aga ei ole sellise tasemeni kasvanud, tuleb rajaleidjaid väärtustada ja neist eeskuju võtta."
 

Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru hinnangul on Eestis palju erilisi inimesi ja organisatsioone, kes teevad laste heaks rohkem, kui neilt oodatakse. „Laste heaks tegutsevate inimeste tegevusel on oluline mõju kogu ühiskonnale, kuid liiga tihti jääb nende inimeste pühendumus ja oluline panus silma vaid teistele sama valdkonna inimestele. Tunnustades pühendunud tegutsemist laste ja perede heaolu nimel tahame konkreetsete lugude kaudu nende inimeste panust ühiskonnas laiemalt tutvustada ja seda esile tõsta. Samuti tahame tunnustada tublisid lapsi ja peresid, kes on aidanud teisi või on muul põhjusel teistele eeskujuks,“ selgitas Andres Aru.

 

Kandidaatidena, kes laste heaolusse panustajatena väärivad esiletõstmist, võib üles seada nii häid inimesi (sh lapsi) kui organisatsioone (nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist). Ettepanekuid, keda tunnustada, võivad samuti teha kõik – nii eraisikud kui organisatsioonid.

 

Kandidaatide esitamise eel palume tutvuda kategooriate kirjeldustega tunnustusauhinna statuudis ning seejärel täita taotlusvorm, mõlemad leiab aadressilt http://oiguskantsler.ee/et/taotlus-tunnustusauhinnale. Ettepanek peab sisaldama kandidaadina üles seatava inimese või organisatsiooni nime ning vabas vormis kirjeldust ja põhjendust. Samuti tuleb lisada taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed.

 
Tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ algatajateks on MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, SA Dharma, MTÜ Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Õiguskantsleri Kantselei.

 
Lugupidamisega
Kati Käpp

 
-------------------
Kati Käpp
projektijuht
MTÜ SEB Heategevusfond

22.4.14

õppeekskursioon Mäos asuvasse PlastRexi tehasesse.


25. aprillil toimub Keskkonnaameti projekti "Jäätmevabam elu" raames õppeekskursioon Mäos asuvasse PlastRexi tehasesse.

Tehase põhitegevuseks on plastikpakendijäätmete taaskasutusse võtmine ning plastikust ehitusmaterjalide tootmine. Tooted on valmistatud koduse majapidamise plastijäätmetest. Seega on tegevus eriti keskkonnasõbralik aidates nii vähendada meie keskkonda saastavate jäätmete hulka, andes neile optimaalseima kasutusala ja säästes väärtuslikku puitu.
Koduleht: http://www.plastrex.eu/

Buss (M.K.Reiside 19 kohaline buss) Rakvere Aqva veekeskuse parklast väljub kell 12.45. Buss liigub Mäosse üle Tapa, seega Pärnu-Rakvere maanteele jäävatest bussipeatustest on samuti võimalik seltskonnaga liituda.
PS! Kohtade arv on piiratud.

Üritus on tasuta!

Ürituse toimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

PS! Palun oma osalemissoovist ja pealetuleku kohast teada anda meili teel, krista.kingumets@keskkonnaamet.ee
 


 
Lugupidamisega

Krista Kingumets
Keskkonnahariduse spetsialist


11.4.14

valikvastustega e-mälumäng


Liikumisaasta 2014, Eesti Spordimuuseum ja Rahvakultuuri Keskus kutsuvad kõiki osalema 29. aprillil, rahvusvahelisel tantsupäeval toimuvas harivas e-mälumängus. Kui liikumisaasta peamine eesmärk on innustada Eesti inimesi rohkem liikuma, siis koostöös kultuuripärandiaasta korraldusmeeskonnaga panustatakse ka inimeste spordi- ja liikumisharrastuse alase silmaringi laiendamisse. E-mälumängus osalejad saavad testida, kui head on nende teadmised spordiga seotud Eesti kultuuri- ja ajaloosündmustest ja sportlastega seotud paikadest.


Liikumisaasta e-mälumäng kutsub kõiki retkele ajamasinaga, et panna proovile oma teadmised Eesti spordi, ajaloo ning kultuuripärandi seoste tundmises. Interaktiivne valikvastustega e-mälumäng toimub teisipäeval, 29. aprillil 24 tunni jooksul aadressil www.liigume.ee, kus 30-le küsimusele vastamiseks on osavõtjatel aega pool tundi.

 
Mälumängu oodatakse mängima nii täiskasvanuid (ka õpetajaid!) kui ka gümnasiste ja põhikooli õpilasi. Kõik koolid, klassid, ettevõtted, seltsid ja sõpruskonnad on oodatud moodustama võistkondi, et ühiselt tähistada nii liikumisaastat kui ka valmistuda Eesti 100. sünnipäevaks, käies värske pilguga üle oma teadmistest meie riigi ajaloo kohta ühes konkreetses valdkonnas. Mälumäng sobib hästi nii koolitunnis kui ka lõunapausil mängimiseks, osaleda saab nii Eestist kui väljaspoolt Eestit, sest kõrvale ei peaks jääma ükski eestlane ja Eesti sõber.

 
Mälumängus osalejatele on Eesti spordiorganisatsioonid, kultuuri- ja mäluasutused pannud välja enneolematult põneva auhinnafondi.  Näiteks  võimalused professionaalide juhendamisel mõnel spordialal kätt proovida – mh curlingus, uisutamises ja golfis. Auhinnafondis on harrastusspordiürituste osaluspääsmed ja personaaltreenerite abil individuaalsete treeningplaanide koostamine. Kõige tublimate mälumängu-võistkondadega koolidesse tulevad Eesti tuntud sportlased aga isegi kohapeale esinema ja õpilastega kohtuma. Muidugi on auhindade seas ka temaatiliste muuseumide pääsmed, raamatud ja palju muud.

 
Eelmisel aastal toimunud kultuuripärandi aasta ja Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva-aasta toimkonna korraldatud e-mälumängu mängiti kokku üle 22 tuhande korra - siis prooviti kätt eelkõige kultuurimälestiste tundmise osas. Sel aastal saame targaks spordivallas – pärast mälumängu lõppemist saab õigeid vastuseid uurida Liikumisaasta kodulehel www.liigume.ee.

 
Liikumisaasta 2014 eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu, tõsta liikumise ja sportimise alast teadlikkust ning panna inimesed rohkem märkama sporti ja liikumisharrastust. Iga inimene peaks liikuma vähemalt 30 minutit järjest kaks korda nädalas. Uuringud näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt vaid kuni 39 protsenti Eesti elanikest - liikumisaasta soovib seda muuta. Teema-aastal tutvustame liikumisharrastusega tegelemiseks sobivaid võimalusi ja erinevaid liikumisviise ning korraldame üritusi, innustamaks inimesi liikuma. Tahame, et liikumisest saaks iga Eesti inimese igapäevaelu lahutamatu osa, mille tulemusel oleks elanikkond tervem ja jätkusuutlikum. Liikumisaastast lähemalt: www.liigume.ee

 

Lisainfo:

 

Triin Männik

E-mälumängu infojuht

õppeekskursioon Suur-Sõjamäele


Kutsume Teid  17.04.2014 projekti "Jäätmevabam elu" raames õppeekskursioonile Suur-Sõjamäele, kus külastame Ragn Sellsi jäätmete sorteerimisliini.
Väljasõit algab kell 12.30 Rakvere Aqva Spa eest. 
Tagasi Rakverre jõuame orienteeruvalt kell 17.30.

Registreerimine http://doodle.com/92anbwmh8d7eepiw ja lisainfo: liina.niinemagi@keskkonnaamet.ee, 53047344

Lugupidamisega

Liina Niinemägi
keskkonnahariduse spetsialist

Keskkonnaameti Viru regioon
Palmse küla, 45435 Vihula vald
mob: 53047344