31.3.10

Õpetajate võrgustkutöö uudikiri

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt saab lugeda õpetajate võrgustikutöö uudiskirja esimest numbrit http://www.ekk.edu.ee/opetajale/uudiskiri .
Uudiskiri toetab õpetajate kutse- ja erialast võrgustikutööd, see valmib ESFi programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames ning hakkab ilmuma kord kvartalis.
Esimesest numbrist saab lugeda käsitöö ja kodunduse õppest uues ainekavas, ülevaadet tegevõpetajate koostööküsitlusest, lühisõnumeid ja uudiseid koolituste, ühenduste tegemiste jm kohta; tutvustatakse pedagoogide võrgustike arendamise konkursi tingimusi; arutletakse töönõustamise vajalikkuse üle, samuti joonestamise kui õppeaine kohast uues RÕKis. Ennast tutvustavad Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Eesti Kehalise kasvatuse Liit, Käsitööõpetajate Selts „Aita“, Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, Bioloogia- ja Geograafiaõpetajate Liit, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing, Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liit, Eesti Ajalooõpetajate Selts, MTÜ Kunstihariduse Ühing ja Eesti Tööõpetajate Selts.

30.3.10

TULGE TEATRIPÄEVALE, veel on vabu kohti!

29. aprill 2010 Uhtna Põhikoolis, algusega kell 10.00 XII A.Paju nimeline Lääne-Virumaa algklasside teatripäev.

Täname truppe, kes on teatripäevale registreerunud.
Ootame veel näitetruppe sellele teatripäevale.

Registreerimine
Oma osalussoovist palume teatada 1. aprilliks 2010.
Registreerumiseks täita ankeet ja saata see aadressile:
Uhtna Põhikool
Uhtna alev
Nooruse 18
tel 3257768
või uhtnapohikool@hot.ee
Täpsema juhendi ja registreerimislehe leiad SIIT.

Kohtumiseni teatripäeval!
Uhtna Põhikool

19.3.10

AKTIIVI NÕUPIDAMINE

17. märtsil oli koos 6 aktiiviliiget.

Arutluses olid:
  • projekt Tarkuseturu läbiviimiseks (toimub ilmselt juunis Uhtna koolis)
  • 28. aprilli loodusloo päev 1.-2. klassi õpilastele
  • liitklasside koolitus või ümarlaud
  • erinevad koolitused
Õpetajad võiks hakata mõtlema ja koguma oma õppematerjale, mida saaks Tarkuseturul reklaamida, näidata või müüa.

16.3.10

KONVERENTSILE!

Eesti Lugemisühingu ning Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduste instituudi koostöös toimub sel suvel Tartus konverents „Lugemine. Kirjutamine. Mõtlemine: Lugemine on nauding” 11. juunil 2010 algusega kell 10.00 Salme tn.1A.

Eesti Lugemisühingu konverentsid, kus vahendatakse nii rahvusvahelist teadusinfot kui rahvuslikku õpetamiskogemust, on oma kõrge taseme, praktilise suunitluse ja osalejate kaasatuse tõttu olnud pedagoogide hulgas populaarsed juba aastaid. Lugemisaastal toimuvale konverentsile on osalema kutsutud kõik huvilised, kes soovivad toetada lugemise ja kirjutamisoskuse arengut ning lugemise populariseerimist Eestis.

Konverentsi plenaaresinejateks on dots. Aira Lepik, prof. Tiiu Reimo; MA Tiina Naarits; Kalev Pihl ja Pille Kriisa.

Konverentsi töötubades keskendutakse praktilistele teemadele (IT; lugemisraskused jm), praktikud esitlevad õppemeetodeid ja –materjale (lugemismängud, lugemisprojektid). Uuringuid ja õpetajate praktilisi kogemusi tutvustatakse poster- ja lauaettekannetega.

o Toimub „Raamatunaudinguvahetus“: igal osalejal on võimalus kaasavõetud raamatuid vahetada
o Konverentsil on võimalik annetada raha ja/või raamatuid Lugemispesade loomiseks õpilas- ja lastekodudes.
o Konverentsil on kavas üllatusi ja loovaid tegevusi osalejatele.
o Konverentsi lõpetab koosviibimine paremate tunnustamise ja muusikaga.
o Osalejad ja esinejad saavad vastavad tõendid.

Konverentsi osalustasu on 390 krooni,
Eesti Lugemisühingu liikmetele ja üliõpilastele 290 krooni.
Hinnas sisalduvad konverentsi materjalid, lõuna, kohvipausid ja koosviibimine.
Tasumine arvetega.
Registreerimise tähtaeg on 30. mai
Registreerimisvormi ja täiendava info leiate siit.

Kaja Kivisikk
Eesti Lugemisühing
Konverentsi korraldaja
Kaja.kivisikk@gmail.com või reading@tlu.ee
Tel 56486535

1.3.10

MINU LEMMIKAUTO 2010

MTÜ Kivisisalik kuulutab välja üleriigilise autode joonistamise võistluse 1.-6. klassi poistele - MINU LEMMIKAUTO 2010

Tänavuse joonistusvõistluse teemaks on suured autod. Juba kuuendat aastat kutsume poisse osalema joonistusvõistlusel, mis on pühendatud Tartu Kivilinna Gümnaasiumis õppinud andeka poisi Oliver Opmanni mälestusele. 2009 aastal laekus 134 Eesti koolist 1143 tööd tuleviku autodest. Auhinna vääriliseks peeti 60 poisi töid.

Tänavu võtame vaatluse alla rekkad, autotreilerid, tsisternautod, autorongid, buldogautod, kallurid ja teised väga suured autod, miks mitte ka kahekorruselised bussid. Kus ja miks on inimestel nii suuri autosid vaja? Missugust kasu nad toovad? Kui palju niisugused autod kaaluvad? Kindlasti vajab suure auto juhtimine kindlat kätt ja kogemust.
Mõelge probleemidele: kuidas mõjutavad suured veokid meie maanteede olukorda, kui palju paiskavad nad õhku heitgaase ja missugune võiks olla pikamaaautojuhi argipäev?
Tutvuge autoajakirjadega, autoraamatutega, mõelge ise välja midagi põnevat!

Võistlusele MINU LEMMIKAUTO 2010 oodatakse 1.-6. klassi poiste kunstitöid vabalt valitud tehnikas A3 formaadis .
Töö vormistamine : töö tagumisele küljele kirjutada trükitähtedega
ees- ja perekonnanimi;
kool;
klass;
juhendaja nimi;
kontaktandmed; telefon, e-post, kooli aadress

Tööd tuleb tuua HEA ALGUSE KOOLITUSKESKUSESSE, Veski tänav 42, Tartu või saata aadressile : Postkast 542, Tartu Peapostkontor Vanemuise 7 50002 Tartu
Märksõna: MINU LEMMIKAUTO 2010
Tööde esitamise tähtaeg on 5. aprill 2010
Töid hinnatakse kuues erinevas vanusegrupis. Parimatele auhinnad. Valitud töödest korraldatakse näitus, mida saab vaadata Vanemuise suures majas . Autasustamine toimub 7. mail 2010 Vanemuise suures majas.
Vaata ka meie kodulehekülge http://web.zone.ee/joonistusvoistlus

Lisainfo: Elma Piirimägi mailto:elmapiirimagi@hot.eetel. 553 3730