28.2.17

Virtuaalne käsitöönäitus

Virtuaalne käsitöönäitus ootab õpilastöid aadressil www.virtuaalnaitus.ee

Selle aasta teemaks on "Rütm" 

Märksõnad on: muster, korrapärasu, järjepidevus, laulupidu, pillid.

Täpsem info on manuses!!!

Lugupidamisega
Jürgo Nooni

Eesti Tööõpetajate Selts

MTÜ Kajari Koolitused

Jätkuvalt võimalik osaleda järgmistel kursustel

* MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse

  " Matemaatika- õppimise kunst"

TALLINNAS teisipäeval, 21.märtsil
   kl 10.45- 15.45 Gustav Adolfi Gümnaasiumis aadressil Suur-Kloostri 16
TARTUS reedel, 21.aprillil
   kl 10.45- 15.45 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)

  Kellele:
klassiõpetajad
  Millest:
 Matemaatika õppimise ja õpetamise võlu ning valu I kooliastmes

* matemaatika lõimimine erinevate õppeainetega;
* erinevad aktiivõppemeetodid matemaatikas;
* matemaatika murekohad, mis valmistavad õpilastele raskusi;
* kuidas muuta matemaatika huvitavamaks neile lastele, keda matemaatika ei huvita?
* kuidas aidata neid lapsi, kellel on matemaatikas raske?

Lektor: Mare Kütt
(Mare Kütt on Rakvere Gümnaasiumi klassiõpetaja ja haridustehnoloog. On töötanud pikka aega Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmis noorte õpetajate juhendajana. Kirjastuses Künnimees ilmunud  1. klassi eesti keele õppekomplekti kaasautor)


Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info  ka koduleheküljel

http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-matemaatika-oppimise-kunst.html
Enne registreerumist vaadake palun kodulehekülge. Juhul kui kursuse kohad on täis, on seal värske info võimaliku lisakursuse kohta

Info ja registreerimine:
   e-post: kajarikool@gmail.com
   tel: 56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Ja lisateade- õpetajad, kes ei ole senini oma meilitsi registreerumisele vastust saanud, võtke kindlasti kontrolliks telefonitsi ühendust- on tuvastatud juba mitmed seni seletamatud kirjade kaod!

---------
* MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
  " Kuidas saame lapsed lugema ja suhtlema?"

TARTUS reedel, 24.märtsil
   kl 11.00- 16.00 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
TALLINNAS teisipäeval, 18.aprillil
   kl 10.45- 15.45 Telliskivi loomelinnakus aadressil Telliskivi 60a koolitusruumis "Vägi"

Kellele: klassiõpetajad
Millest: Kogemused õpetajalt õpetajale. Võtteid I kooliastme emakeeletundides.

* Praktilisi näiteid 1.-4.kl eesti keele tundidest;
* Lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskuse arendamine;
* Rühmatöö eesti keele tundides;
* Klassiväline lugemine;
* Veebipõhised keskkonnad või toetavad veebikeskkonnad/-materjalid eesti keele tundi


Lektor: Lemme Sulaoja
(Lemme Sulaoja on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli klassiõpetaja. Lisaks HITSA koolitaja ning on töötanud Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmi grupijuhina . Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autor)


Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info  ka koduleheküljel

http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-kuidas-saame-lapsed-lugema-ja.html
Enne registreerumist vaadake palun kodulehekülge. Juhul kui kursuse kohad on täis, on seal värske info võimaliku lisakursuse kohta

Info ja registreerimine:
   e-post: kajarikool@gmail.com
   tel: 56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Ja lisateade- õpetajad, kes ei ole senini oma meilitsi registreerumisele vastust saanud, võtke kindlasti kontrolliks telefonitsi ühendust- on tuvastatud juba mitmed seni seletamatud kirjade kaod!

Kena talvejätku
Kajari Koolitused