15.12.17

Hea struktuuritoetuste huviline!Ootame Innovest toetust taotlema koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks.

Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia õpitubasid, huviringe ning korraldada ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi. Sama tegevuse eelmises taotlusvoorus esitati Innovesse mitmeid uudseid ja huvitavaid projekte – näiteks käivitati õpilasfirmade inkubaator, viidi läbi õppelaagreid, kohtuti ettevõtjatega ning loodi lausa muusikal.
Käesolevasse vooru ootame põnevaid projekte esitama koole ja ka juriidilisi isikuid, kes kaasavad partnerina kooli. Projektide vahel jagame 250 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile anname toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust.

Taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks" ootame taotlusi hiljemalt 7. veebruariks 2018 kl 17.00. Taotlused saab Innovele mugavalt esitada
e-keskkonnas.

Kõiki huvilisi ootame ka enne taotluste esitamist infopäevadele, mis toimuvad 10. jaanuaril Tartus ja 11. jaanuaril Tallinnas.

Uuri kindlasti vooru kohta täpsemalt Innove kodulehelt ja registreeru ka infopäevadele: 

www.innove.ee/ettevotlusoppevoor

"Põhiained algklassides"

MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) kordab eraldi nii Tallinnas kui ka Tartus kursust
"Põhiained algklassides"
(abiks õpetajale õpilaste 3.klassi tasemetöödeks ettevalmistamisel)

TALLINNAS  reedel 19.jaanuaril 2018.a.
kl. 11.00- 16.00 Telliskivi loomelinnakus aadessil Telliskivi 60a koolitusklassis "Vägi" (Telliskivi loomelinnak asub Balti jaamast 300 m kaugusel)
nb! Samale kursusele Tallinnas 05.jaanuaril kõik kohad täis!

TARTUS reedel 02.märtsil 2018.a. kl 10.30- 15.30  Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
nb! Samale kursusele Tartus 04.jaanuaril kõik kohad täis!

Kellele: klassi-, eriti 3.klassi õpetajad
Millest: Raudvara - õpilase ainealased põhioskused ja -teadmised I kooliastme lõpus
* Lugemine -  lugemistehnika ja teksti mõistmine;
* Kirjutamine- kirjatehnika, õigekiri ja tekstiloome;
* 3.klassi tasemetöödest emakeeles ja matemaatikas;
* Erinevaid ülesandetüüpe;
* Kordamise metoodika, praktilist harjutusvara

Lektor: Küllike Kütimets
(Küllike Kütimets on Tartu Descartes´i Kooli klassiõpetaja, mitmesuguse  õppevara autor)

Kursuse osalustasu 63.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval.
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info   ka koduleheküljel
http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-pohiained-algklassides.html

Puust ja punaseks

Muuseumide ühine infopäev „PUUST JA PUNASEKS – ÕPETAJATE ERI“
16. jaanuaril 2018 Eesti Kunstimuuseumi filiaalis Niguliste muuseumis

Tallinna vanalinna ja selle lähiümbruse muuseumidel on rõõm kutsuda õpetajaid muuseumihariduse infopäevale „PUUST JA PUNASEKS – ÕPETAJATE ERI“ 16. jaanuaril 2018 algusega kell 14.00 Niguliste muuseumis. Teabepäeval avaneb õpetajatel eriline võimalus tutvuda muuseumide haridusprogrammidega, osaleda vestlusringis ning näidistundides.

Infopäevast võtavad osa Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Meremuuseum, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Eesti Tervishoiumuuseum, Niguliste muuseum ja NUKU muuseum.

Muuseumihariduse minimessil saavad õpetajad tutvuda kaheksa muuseumi erinevatele kooliastmetele suunatud muuseumitundidega ja osaleda kahes enda valitud näidistunnis. Valikus on muuseumitunnid kõikidele sihtgruppidele – lasteaiast gümnaasiumini. Näidistunnid kestavad 30 minutit ning nendes osalemiseks on vaja end eelnevalt infopäeva jooksul registreerida.

Lisaks leiab aset õppimise ja õpetamise teemaline vestlus, kus oma mõtteid jagavad Joonas Hellerma, Jan Kaus, Marju Kõivupuu ja Indrek Neivelt. Koos arutletakse, kuidas muuta õppekavasid ja -aineid sobivamaks üha keerulisemaks muutuva maailma ja ühiskonna vajadustele ning küsitakse, mis moel leida tasakaalu ajatute väärtuste ja ajastu uuenduste vahel.

PROGRAMM:
14.00 – Tervituskohv, registreerumine näidistundidesse, muuseumihariduse minimessi külastamine
14.30 – Vestlusring „Mida me koolis ei õppinud“: hariduse teemadel arutlevad Joonas Hellerma,
Marju Kõivupuu, Jan Kaus ja Indrek Neivelt
15.30 – Oma kogemusi „Puust ja punaseks“ projektis osalemisest jagab Gustav Adolfi Gümnaasiumi abiturient Kaja Silva
15.45 – Registreerumine näidistundidesse, muuseumihariduse minimessi külastamine, loosimine
16.20 – Esimene näidistund
16.50 – Suundumine ühest muuseumist teise
17.10 – Teine näidistund
17.40 – Infopäeva lõpp

Näidistundidega saab tutvuda SIIN.

Infopäeval osalevaid õpetajaid ootavad üllatused! Välja loositakse kaheksa tasuta haridusprogrammi.
Lisaks on infopäeva raames võimalik broneerida haridusprogramme soodushinnaga.

Muuseumihariduse infopäeval osalemine on tasuta.
Infopäevale saab registreeruda kuni 8. jaanuarini SIIN. Osalejate arv on piiratud.
Õpetajatel on vajadusel võimalik saada üritusel osalemist kinnitav koolitustõend.

Programm on leitav ka e-kirja manusest.
Teave Niguliste muuseumi kodulehel.