30.9.16

IKT sügiskonverents


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Haridusamet, eKool ja Tallinna Reaalkool kutsuvad õpetajaid 26. oktoobril 2016 taas IKT sügiskonverentsile. Sedapuhku on konverentsi läbivaks teemaks digitaalselt aktiivne kool.

Tallinna Reaalkoolis toimuva konverentsi teemadeks on tehnoloogiaharidus, digivahendite kasutamine õppetöös, koostöövõimalused äriettevõtete ja koolide vahel ning muidugi digipädevused. Praktilistes töötubades tutvustatakse põnevaid projekte nii õpetajatele kui ka koolijuhtidele. Üle mitme aasta on konverentsil rahvusvaheline mõõde – Soome koolid jagavad praktilisi kogemusi. Avaettekande teeb sellel aastal ajakirjanik Henrik Roonemaa.

Pidulikul dineel kuulutame välja Haridusameti korraldatud konkursi parimad ning esimest korda tunnustab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus koole, kes kõige aktiivsemalt digitaalseid võimalusi kasutavad. Autasustamistseremooniale järgnevas paneeldiskussioonis arutlevad õpilane, õpetaja, koolidirektor ja lapsevanem „digipöörase“ kooli teemal Indrek Vaheoja juhtimisel.


Pudruprogramm

Vaata, võta osa!
http://www.pudruprogramm.ee/

luulevõistlus

Sõmeru Põhikool kuulutab välja järjekordse ülevirumaalise õpilaste luulevõistluse, kuhu ootame töid unistamisest.
Kutsume luuletama 4.-9.klasside õpilasi kõikvõimalikust, millest üks laps unistab.
Koolide parimaid luuletusi ootame 30.novembriks 2016 meiliaadressile: leasalumets@gmail.com .
Tööle lisada õpilase ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja juhendaja nimi.
Võiduluuletused trükitakse raamatusse „Viru laste laulud“.

Head loomisindu!

metsapostkaart

14. korda toimuv RMK poolt korraldatud konkurss "Eesti koolilaste metsapostkaart" ootab taas Eesti koolide 1.-9. klasside õpilaste joonistatud postkaarte. Tänavuse konkursi teemaks on "Metsa eluring".
Nii nagu inimesel on eluring, mis algab sünniga ja kuhu mahuvad lapseiga, noorukiiga, keskiga ja raugaiga, on ka metsal oma eluring. Ka mets saab alguse sünnist, mil pannakse mulda seeme. Seemnest kasvab taim ja taimest sirgub puu. Selleks, et mets oleks elujõuline, tuleb metsa eest hoolt kanda ja teda majandada. Kui metsa eluring hakkab täis saama, viiakse läbi uuendusraie. Raielangile aga jäetakse kasvama seemnepuud, millest hakkab kasvama uus mets.
Palumegi teil joonistada postkaartidele oma mõtted, mis seostuvad teie jaoks metsa eluringiga. Millistest etappidest koosneb metsa eluring ning kuidas metsa majandada, et see oleks kestev ja pakuks meile ning järeltulevatele põlvedele tööd ning kohta, kus puhata ja lõõgastuda.

http://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2016

 

Konkursi tingimused

  • Konkursil on oodatud osalema Eesti koolide 1.-9. klassi õpilased.
  • Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10x15 cm või 15x10 cm. Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass.
  • Mõtle oma postkaardile pealkiri (teema „Metsa eluring“)
  • Joonistusviis ning sobivad materjalid leia omal valikul. (Palume kasutada vaid värve ühel pildipinnal, mitmesugused taimekompositsioonid ei lähe hindamisele).
  • Töid saab esitada posti teel koolide kaupa kuni 12. oktoobrini 2016 aadressil:
RMK Pähni looduskeskus
Pähni küla
Varstu vald
66116 Võru maakond

Lisada kindlasti ka oma kooli postiaadress!

Konkursi ajakava

Konkurss on avatud 12. septembrist - 12. oktoobrini 2016.
Kõigi esitatud tööde hulgast valitakse välja 100 postkaarti, mis seatakse 31. oktoobriks 2016 üles RMK kodulehele rahvahääletuseks.
Rahvahääletus toimub 31. oktoobrist - 13. novembrini 2016.
Rahvahääletuse tulemusel selgunud 36 paremast tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks kõikidele osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele. Hindajatele kõige enam meeldinud kümne töö autorid saavad auhinnaks loodusraamatu.

Esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi korraldaja RMK poolt tulevikus loodavates materjalides.
Küsimuste korral helistage 5691 0529 või kirjutage pahni.looduskeskus@rmk.ee
12.9.16

Tervise Arengu Instituudil on valminud õpetajaraamat

Meil on rõõm teatada, et Tervise Arengu Instituudil on valminud õpetajaraamat, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
2016. aasta II poolaastal korraldab Tervise Arengu Instituut õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks 1.-5.klassi õpetajatele veel 5 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        29.09.2016 Rakveres. Registreerimine: http://udesuux.havike.eenet.ee/limesurvey/index.php/649444/lang-et   

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Tutvumiseks on kirjale lisatud väljavõte õpetajaraamatust. Lisaks on võimalik koolitusel saada õpetajaraamat sotsiaalsete oskuste õpetamiseks püsiva õpiraskusega lastele (raamat vastab lihtsustatud õppe 1.-5.klassi õppekavale).
Koolitus on osalejatele tasuta. 
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee.

Heade soovidega,


Liisa Maistrov

9.9.16

KUMU

infopäev toimub 12.09 kell 15. 00 Kadrioru Kunstimuuseumis.

Tallinna Teletorni haridusprogrammide infopäevale!

Ootame Teie kooli klassijuhatajaid, aineõpetajaid ja huvijuhte kolmapäeval, 14. septembril kell 15.00 Tallinna Teletorni.  
Jalutame Teletorni avastusretkel "20. august 1991" ja tutvustame haridusprogramme.
Kogunemine kell 14.45.
Infopäev kestab 15.00- 16.30. Tutvustame 5 programmi, mis mõeldud erinevatele vanuseastmetele ning seotud õppekavadega.

Naudime vaadet 175m maapinnast asuvalt Põhja-Euroopa kõrgeimalt avatud vaateplatvormilt, tutvume Teletorniga.

Pakume külalistele kohvi ja suupisteid.


Ajalooprogramm „1991 august. Vabaduse kaitsel“
Ajalooprogramm „Mida silm seletab“
Televisiooniprogramm „Televisioon – aken maailma“

Spordiprogramm „Terves kehas terve vaim!”

Inseneriprogramm „Kuidas ehitada teletorni?“


programmide kestvus 1,5 tundi;
eesti, vene ja inglise keeles;
grupi suurus alates 15 noorest;
tasu noore kohta - sooduspilet + 1 euro;
iga kümne õpilase kohta üks saatja tasuta;

Teletorni tulla on lihtne -  linnaliini bussidega 34A, 38, 49 ja 288  Tallinna kesklinnast (peatus
"Teletorn"). Sõiduks kulub ca 20 minutit.


Registreerimiseks võtke palun  ühendust aadressil: info@teletorn.ee

Oma tulekust andke teada hiljemalt 12. septembriks.

Kohtume Teletornis !