17.12.13

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri


Uudiskirja autorite koolituspäevad Tartus
29.-30. novembril olid koos õpetajate võrgustikutöö uudiskirja kaasautorid, et täiendada teadmisi ja koguda muljeid Eesti meedias toimuvast. Oli, millest rääkida...
 
SA Innove jõulutervitus
 
Õpetajad arendasid finantskirjaoskust
Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskus korraldas 27. novembril seminari õpetajatele. Peamine teema oli noored ja finantsmaailm, aga suurt elevust tekitas ka töötuba "Kaelani võlgades, kuidas edasi?"
 
Kui laps käitub halvasti...
Haiglaõpetajate seltsi liikmed õppisid, kuidas aidata käitumis- ja suhtlemisprobleemidega last, tema vanemaid ja õpetajaid endidki.
 
Probleem kui oskus, mida pole veel õpitud
Õpilaste käitumisprobleemidega on kimpus nii õpetajad kui ka lapsevanemad. Justkui seda õpetajate muret tajudes korraldas Eesti Klassiõpetajate Liit sügisseminari „Ei ole üksi ükski jüts“, mille võõrustaja oli Tartu Tamme gümnaasium.
 
Loodi Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit
ERMHLi liikmeks on oodatud nii muusikaõppeasutuste õpetajad, juhid ning arendajad, huvi- ja erahariduse vallas tegutsevad õpetajad kui ka kõik teised, kes rütmimuusika hariduse edendamise vastu huvi tunnevad.
Saksa keel avab uksed
25. oktoobril toimus Tallinna saksa gümnaasiumis koostöös Tallinna ülikooliga rahvusvaheline konverents „Saksa keel avab uksed“.
 
Saksa keele õpetajad on jätkuvalt toimekad
Saksa keele õpetajatel ei tule aktiivsetest tegemistest puudu –  Baltimaade saksa keele õpetajate  ja aastakonverentsi korraldamine, veebiviktoriinid koduleheküljel, kuues saksakeelne e-konkurss toimumas, IT-grupi veebitunnid.
 
Tagasivaade koolimeeskondade koolitusele: kuidas toetada HEV-õpilast
Tabasalu ühisgümnaasium on suur kool, kus kolmandat aastat töötavad ka HEV-õpilaste eriklassid, on koduõppel ja lihtsustatud õppel olevaid õpilasi, õpilasi toetatakse erinevate tugiteenustega, mis kooli pädevuses määrata.
 
Konkurss "Nutikad õpilastööd 2014"
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit korraldab üleriigilise praktiliste õpilastööde konkursi "Nutikad õpilastööd 2014".
 
Õpetamine ja hindamine tehnoloogiavaldkonna õppeainetes
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub osalema täienduskoolitusseminaril "Õpetamine ja hindamine tehnoloogiavaldkonna õppeainetes".
 
Innovaatika ja loovus on tehnoloogia ainevaldkonna võtmesõnad
Tänavu oktoobris ja novembris toimusid täienduskoolitused tööõpetuse (I kooliaste), käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpetajatele, kus käsitleti rõhuasetuste väljatoomist aineõpetuses nii Eesti kui teiste maade näitel.
 
Suvekool ja kultuuripärand
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekooli teemad olid valitud nii, et need toetaksid õpetajate kohanemist uue õppekavaga ning pakuksid võimalusi, kuidas rikastada tavapärast ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetamist kaasaegsete ja uuenduslike meetoditega.
 
Valmis Eesti kultuurilugu tutvustav õppekomplekt
2. novembril tähistas Eesti Ajalooõpetajate Selts Tallinnas Eesti Ajaloomuusemi Maarjamäe lossis pidulikult seltsi 20. aastapäeva. Juubelikonverentsiks valmis mahukas 17 raamatust koosnev kultuurilooline õppekomplekt kõigi Eesti maakondade, Tallinna ja Tartu kohta.
 
Hakkame leiutama!
Hakkaks küll, aga ei oska – nii mõtles enamik Paide ühisgümnaasiumi õpilasi enne kohtumist Martin Esinurmega, noormehega Tallinna tehnikaülikoolist.
 
Pärimus, haridus ja autoriõigused
Eesti Käsitööõpetajate Seltsi "Aita" sügisseminar "Pärimus ja haridus " toimus 21. oktoobril Türi kultuurimajas. Teema käsitles pärandkultuuri püsimajäämise võimalusi tänapäeva maailmas.
 
Kontrolli, kas saaksid hakkama Inglise koolis
Briti koolijuhid soovitavad, et õpilased hindaksid õpetajaid kõikides koolides ning elektrooniliselt ettevalmistatud küsimused, millele tuleks vastata skaalal 1-st 5-ni, on selles artiklis esitatud mõtiskluseks ka meie õpetajatele-õpilastele.
 
Projekt "Avatud ja koostöökeskne lasteaed"
Hea Alguse võrgustik on jõudsalt laienenud ja kontaktisikutest on saanud koostööpartnerid projektides, samuti lektorid Hea Alguse koolitustel.
 
Pärnu vanalinna põhikooli sportlik isadepäev
9. novembril toimus Pärnu vanalinna põhikoolis isadepäeva tähistamiseks mõeldud üritus pealkirjaga „Minu sportlik isa ja minu pere“.
 
Õpetajate võrgustikud – mitmekülgne uusaeg
Õpetamine on kunst, mis peab suutma õpilastes tekitada uute teadmiste suhtes vaimustust. Nii tuleks kogu haridussüsteemi vaadelda kui kohanemisvõimelist, loomingulist kogukonda, mis vahendab kogemusi alt üles võrgustike abil.
 
Pestalozzi programmi esimene suvekool
Pestalozzi programm on Euroopa Nõukogu (EN) programm, mis pakub ENi riikide haridustöötajatele võimalusi osalemiseks erinevatel täiendkoolitustel Euroopas. Pestalozzi programmi eesmärk on rakendada Euroopa Nõukogu põhimõtteid – demokraatiat, inimõiguste tunnustamist, väärikust ning seadusandlust – hariduselus ning toetada ENi liikmesriike nende väärtuste rakendamisel koolides. Pestalozzi programmi täiendkoolitused toimuvad eesmärgiga arendada edasi oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud demokraatliku ühiskonna säilitamiseks ning edasi arendamiseks.
SA INNOVE
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn | E-R 8.30 - 17.00 |
Telefon 735 0501 | Faks 735 0600 | E-post: innove[ät]innove.ee
Kliki siia, kui sa ei soovi enam Innove uudiskirju saada

Tartu Ülikooli talveülikool


Ootame õppijaid uuel aastal algavatele Tartu Ülikooli talveülikooli „Vaim ja inspiratsioon“ kursustele. Programm koondab 19 erinevat täiendusõppekursust, mis toimuvad Tartus, Tallinnas, Viljandis ja Pärnus.

Tartus saavad täiendusõppijad, kelle jaoks oluliseks töövahendiks hääl, osaleda kursusel „Esinemis- ja häälekoolitus: mõjuv esinemine VoicePilatese® abil“. Tallinnas toimuvale kursusele „Juht ja inspiratsioon“ on oodatud erinevate taseme juhid, kes soovivad enam mõista inspiratsiooni olulisust juhtimises. Viljandi kultuuriakadeemia poolt korraldatavale kursusele „Lugude jõud ja kasutamine esinemisel“ on teretulunud kõik, kes soovivad arendada lugude oskuslikku kasutamist sõnumi edastamisel. Pärnus on võimalik sel korral liituda kursusega „Edukas esinemine ajakirjanduses. Praktiline meediasuhtluse õpituba“, mis annab valmisoleku saada hakkama meediamaastikul.


Talveülikooli kursused on suunatud töö- või huvialaseks enesetäienduseks. Kõikidest kursustest lähemalt www.ut.ee/talveulikool.

Alljärgnevalt on toodud 2014. aasta esimese kuu kursused, kuhu võimalik registreerida, kui vajutate kursuse lingile.

 
Kui antud kiri ei avane korrektselt või soovite tutvuda 2014. aasta jaanuari kursuste tervikloeteluga, siis leiate need SIIT.

e-viktoriin

Tere, head kolleegid

e-viktoriini kokkuvõte hakkab ilmet võtma. Tabelit jagan saareklop.edu.ee avalehel. Kokkuvõtete tabel saab veel pidevalt täiendusi, loodame, et käesoleva nädala lõpuks on 2.vooru pääsejad kõik teada ja tabel lõplik. 

 Ilusat jõuluootusaega soovides,


Margit Lindau

3.kl õpetajatele


      Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab jaanuarikuus kursuse "Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes". Kursus viiakse läbi eraldi Tartus ja Tallinnas
NB! Tegemist 2013.a. kevadel toimunud kursuste kordusega. Materjale uuendatud

 TARTUS teisipäeval, 21.jaanuaril 2014.a. kl 12.00- 17.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides
 TALLINNAS teisipäeval, 28.jaanuaril 2014.a. kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja)
    Teemad:
     * funktsionaalse lugemisoskuse arendamine;
     * erinevate harjutuste/ülesannete tüübid;
     * 3. kl tasemetöödest emakeeles ja matemaatikas

Lektor: Küllike Kütimets

  Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena jõuluaega!
AMI ainekeskus

14.12.13

liikluskasvatusteemaline konkurss „Sinu idee, Sinu algatus“.

Hea õpetaja!
Kutsume Teid ja Teie õpilasi osalema järjestuses kolmandat korda Eestis toimuval Renault’i liikluskasvatusteemalisel konkursil „Sinu idee, Sinu algatus“. Konkurss on mõeldud 6-12-aastastele õpilastele (1. - 6. klass) ning samavanuste lastega huvigruppidele.

Konkurss võtab enda luubi alla õpilaste kollektiivid, kes Teie abil seavad üheks käimasoleva kooliaasta eesmärgiks muuta oma ning teiste kogukonna liikmete igapäevane liiklemine praegusest ohutumaks ja/või keskkonnasäästlikumaks.

Konkursil osalevas rühmas võib olla 3-20 liiget + 1 juhendaja. Rühma ülesandeks on välja mõelda ning ellu viia liiklusohutuskampaania, mis puudutaks peale nende endi ka teisi – näiteks kooli kõiki õpilasi või teie küla, aleviku, valla või linna elanikke.

Veebilehe www.ohutuliikleminekoigile.ee alalehel KONKURSS on Teile tutvumiseks üleval nii täpsemad reeglid kui ka erinevad abistavad juhised, kuidas kaasata lapsi üles näitama oma initsiatiivi selles tegevuses ning kuidas vormistada oma projekt konkursil „Sinu idee, Sinu algatus!“ osalemiseks. Konkursitöid oodatakse esitamisele ajavahemikul 6. jaanuar - 15. märts 2014.

 
Konkursi žürii koosneb Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti ja Renault’i esindajatest ning liiklusõiguse spetsialistist, kelleks on vandeadvokaat Indrek Sirk. Žürii valib eelvoorus osalejate hulgast 20 parimat tööd ning nendest edasi 5 finalisti, mille tegijaid ka autasustatakse.

Konkursi võitja ehk parima algatuse tegijarühma auhinnaks on neljapäevane seikluslik suvelaager tervele grupile ja selle täiskasvanud juhendajale Taevaskoja Puhkekeskuses www.taevaskoja.ee. Laagri programm sisaldab palju huvitavaid ja lõbusaid õueaktiviteete ning muuhulgas ekskursiooni Eesti Maanteemuuseumisse.

Võitja kuulutatakse välja mai alguses läbi Eesti meedia ning võitjatega võetakse loomulikult ka otse ühendust.

Kutsume Teid kõigepealt tutvuma konkursi "Sinu idee, Sinu algatus!" veebilehega www.ohutuliikleminekoigile.ee. Ühtlasi palume lugupidavalt, et edastaksite selle info ka oma kolleegidele, et osa võtvate koolide arv oleks võimalikult suur.

Soovime Teile ilusaid lähenevaid jõulupühi ning kohtumiseni veebisaidil!

 
Korraldustiimi esindajad Merle ja Timo

Kommunikatsiooniettevõte In Nomine

PS: Kui olete selle veebilehe registreerunud kasutaja, kuid Te ei mäleta enam oma salasõna, siis klõpsake veebilehe vasakus tulbas asuvat "Login"-nuppu, mis viib Teid WordPress-keskkonda kus saate "Parool kadunud?"-lingi kaudu tellida endale uue salasõna. 
Tehniliste küsimuste tekkimisel palun võtke meiega ühendust: ohutuliiklemine@innomine.ee

10.12.13

Korrigeeritud ainekavad?

Head kolleegid,

nagu ehk märkasite, ilmusid avalikkuse ette korrigeeritud ainekavad, mis ministri lubaduse kohaselt peaksid olema tublisti kärbitud -
http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_korrigeeritud_riikliku_%C3%B5ppekava_ainevaldkonnakavade_t%C3%B6%C3%B6versioonid_%28november_2013%29


Klassiõpetajate Liidul on mõte nende kohta oma hinnang ja ettepanekud anda. Nt loodusõpetuse osas pole I-II kooliastmes midagi vähemaks võetud.

Uurige ja andke tagasisidet.  Ootame tagasisidet vaheaja jooksul.

--

EKÕL juhatus

9.12.13

Uus EDUKO koolituste voor


Uus EDUKO koolituste voor avatud, teavitage kõiki huvilisi ja kolleege.


 Kopige aadress, siis avaneb.

Väärtuskasvatus


Nimetus: Klassiõpetaja  kui  väärtuskasvatuse võtmeisik  ja õpilase sotsiaalsete (suhtlemisalaste) pädevuste  kujundaja

Eesmärk: Suurendada klassiõpetaja teadlikkust näha väärtuskasvatuse ja õpilaste suhtlemisalaste pädevuste arendamise dimensiooni igapäevatöös:

-          toetada õpetajate väärtuskasvatuse ja sotsiaalsete (suhtlemis)oskuste kujundamise alase pädevuse suurenemist ning selleks vajalike hoiakute kujundamist;

-          suurendada oskusi märgata ja tõlgendada oma tegevuste ja otsuste mõju igapäevastes situatsioonides koolis õpilaste väärtuste ja sotsiaalsete pädevuste kujundamise kontekstis;

-          suurendada pädevust rakendada hoolsuse ja käitumise ning loovusainete õppimist toetavat (kujundavat) hindamist kui õpilase väärtushinnangute ja sotsiaalsete  oskuste kujundamise võimalust;

-          suurendada õpetajate oskusi kasutada aktiivõppe meetodeid soovitud pädevuste kujundamisel;

-          toetada oskust analüüsida ja teadlikkust planeerida oma tööd  õpilaste väärtuste ja sotsiaalsete (suhtlemisalaste) pädevuste kujundamiseks.

Sihtrühm: Lääne-Virumaa klassiõpetajad (vabade kohtade korral ka Ida –Virumaa).

Õppejõud: prof Margit Sutrop või prof Halliki Harro-Loit – TÜ eetikakeskus;

Egle Säre (TÜ kasvatusteaduste magister); Auli Andersalu, Marika Eiskop, Mari- Mall Feldschmidt, Auli Kõnnussaar, Tiit Kõnnussaar, Merit Lage, Kristi Raava – TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse täiendkoolitajad.

Maht:  2,25 EAP (58,5 tundi, sellest auditoorne töö 38 akadeemilist tundi)

Toimumise aeg: 7. veebruar 2014- 24.aprill 2014. Õppetöö toimub 1- päevaste õppepäevadena 2 korda kuus;  koolitustsükli 6 päevast 1 päev on vaatlustegevus ja juhendatud analüüs koolikeskkonnas.

Toimumiskoht: Lääne- Virumaa, Rakvere (toimumispaik täpsustub jaanuaris).

Sisukirjeldus (läbitavad teemad): Suhetes, tegevuses ja otsustes avalduvate väärtuste märkamine ja tõlgendamine; kooli- ja klassikultuuri analüüs ning klassikultuuri kujundamise võimalused; väärtuskasvatus ja suhtlemisoskuste kujundamine ainetunnis; õpilaste väärtus- ja juhtumiarutelude juhtimine; õppimist toetav (kujundav) hindamine kui väärtuskasvatuse ja suhtlemisoskuste kujundamise võimalus klassiõpetaja töös; õppimist toetava hindamise mudeli loomine; eesmärgi seadmine ja hinnangutevaba tagasiside edastamine.

Nõuded lõpetamiseks: Lõpetamiseks on kohustus

-          läbida vähemalt 80% koolitusprogrammist;

-          osaleda aktiivselt auditoorses õppetöös ning sooritada kodused tööd.

Teemade läbimise ja koduste ülesannete tulemusena valmivad koolitusest osavõtjal isiklikud metoodilised vahendid saadud oskuste rakendamiseks. Täiendusõppeprogrammi lõpetanud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Kursusele registreerimine toimub alates 9.12.2013 Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu (Täiendkoolitusprogrammid, EDUKO):

4.12.13

AMI koolitus


Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab I kooliastme õpetajatele  detsembris järgmise kursuse:
"Põnevaid õpetamisvõimalusi I kooliastme õppeainetes"

TARTUS
reedel, 13.detsembril kl 12.00- 17.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides.

Teemad:
* Praktilisi võtteid tunnetusprotsesside arendamiseks I kooliastme õppetundides;
* Õpilaste õpioskuste arendamine läbi teatmeteoste;
* Loovuse arendamine läbi eesti keele ja kunstiõpetuse (kahe õppeaine lõiming);
* Erinevaid metoodilisi võtteid
     Kursusel käsitletakse õppeainetest rohkem eesti keelt, aga samuti matemaatikat, loodusõpetust ja käelist tegevust.
Lektorid: Anne Orav, Taimi Ruusmäe

Kursuse osalustasu 55.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info ka siin
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#ponevaid
AMI ainekeskuse muud kursused sellel leheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

Info ja registreerimine:
e-post: tallinn@ami.ee
tel: 6816414
56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!

Kena alanud jõulukuud!
AMI ainekeskus