28.3.16

"Funktsionaalse lugemise oskusest " AMI


Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus taas kursuse
TALLINNAS
kolmapäeval, 04.mail kl 10.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS reedel, 13.mail kl 10.30- 15.30 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides 

NB! Tegemist 2013-2014.a. Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud!

Teemad:
  * Mis toimub, kui inimene loeb?
  * Miks osa  õpilastest ei saa tekstist aru?
  * Kuidas arendada lugemisoskust?

Sihtgrupp : Kursus on mõeldud klassiõpetajatele ja põhikooli aineõpetajatele (nb! mitte emakeeleõpetajatele!) abistamaks õpetajat töötamisel mitmesuguste tekstide ja tekstülesannetega.
               
Lektor:  Krista Mägi
(Krista Mägi on Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi emakeeleõpetaja-metoodik. Omab pikaajalist töötamiskogemust  põhikooli õpilastega, sh. erinevate tasemerühmadega)
Teema vajalikkuse kohta vaata siit
http://www.postimees.ee/2620894/emakeeleopetajad-lugemisoskuseta-pohikoolilopetajate-arv-on-traagiline

Kursuse osalustasu 58.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka  koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena kevadejätku!
AMI ainekeskus

27.3.16

,,Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5.klass)“


Tervise Arengu Instituut kutsub osalema koolitusel ,,Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5.klass)“ Tallinnas 04. või 25. aprillil. Koolitused toimuvad Tervise Arengu Instituudis, Hiiu 42 ning kestavad kella 09.45-17.00.

Koolitus annab õpetajatele vajalikud eelteadmised, kuidas arendada laste eluoskuseid õppekava raames. Laste käitumine, valikud ja igapäevaeluga toimetulek on tihedalt seotud eluoskustega – oskusega luua, hoida ja lõpetada suhteid, lahendada probleeme, langetada otsuseid, enda käitumist juhtida, eesmärke seada jne. Uus uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile toetab õpetajaid laste eluoskuste arendamisel ning ennetustöö läbiviimisel.

Osalejad saavad paberkandjal raamatud „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile” ja ”Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus”. Esimese teemade raamistik on jaotatud kolme moodulisse: kriitilise ja loova mõtlemise, otsuste langetamise ja probleemide lahendamise oskuste arendamine, enesejuhtimise, emotsioonide ja stressiga toimetulekuoskuste arendamine ning suhtlemisoskuste arendamine.

Koolitajad: Helve Saat ja Erle Põiklik 

Kirjale on lisatud 1.-5. klassi koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.

Koolitus on osalejatele tasuta. Tranport omafinantseerimisel.

Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee.
                     

16.3.16

”Eestimaa õpib ja tänab” konkurss


Jälle on võimalus märgata ja tänada tublisid tegijaid haridusmaastikul. Lisaks üleriigilisele 11 kategooriale on meil 3 maakondlikku kategooriat, kuhu saab esitada  tunnustamiseks kandidaate.
 
Kandidaate maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab esitada samuti 17. aprillini ning seda saab teha VIROL veebilehel aadressil http://www.virumaa.info/eestimaa_opib_ja_tanab_laaneviru_maakondliku_konkurss.
 
 

 

13.3.16

1.-2.kl loodusloopäev


Aeg: 06.mai 2016 kell 12.30 – 15.30

Koht: Kadrina Keskkooli Huvikeskus

Töötoad: ,,Põld’’, ,,Veekogud’’, ,,Mets’’, ,,Soo’’ (töötoa kestvus 20 minutit)

 
Võistkond: 4 õpilast (2+2) ning juhendav(ad) õpetaja(d).

 
Töövahendid: kirjutusvahend, värvilised pliiatsid, vahetusjalanõud

 
Registreerumine: aadressil liinasuurkivi@gmail.com

Kirja panna kool, võistlejate nimed ning juhendav(ad) õpetaja(d).

Registreeruda hiljemalt 15. aprilliks 2016.

 

 

9.3.16

3. klasside õpioskuste olümpiaadi meeldetuletus.Olümpiaad toimub 8. aprill 2016.a. algusega kell 12.30 Kadrina Keskkoolis. Registreerimise viimane päev on 18. märts 2016.a.

Registreerimisel palume esitada võistkondade kaupa õpilaste ja juhendajate nimed.

Igal võistkonnal palume kaasa võtta  vahetusjalatsid, kirjutusvahendid, joonlaud, värvipliiatsid  ja järgmised teatmeteosed:

·         „Võõrsõnastik“,  TEA 1999                                     

·         „Õpilase entsüklopeedia“, Varrak 2012

·         Contra „ Kõik on kõige targemad“, 2015

·         Kivirähk, A. „ Karneval ja kartulisalat“, Varrak 2015

Internetiallikad onOlümpiaadi ülesanded koostavad Kadrina Keskkooli õpetajad. Ülesannete lahendamiseks antakse õpilastele aega 2 tundi. Ürituse lõpp on orienteeruvalt 15.30

3. klasside maakondlikku õpioskuste olümpiaadi alustame Kadrina Huvikeskuse saalis (endine Kadrina Keskkooli aula - kooli staadioni kõrval).
Registreerimine ja info aadressil margeabner@gmail.com

 

8.3.16

kodu-uurimistööde konkurss


Viru Instituut koostöös J. Kunderi Seltsiga kutsub maakondlikule kodu-uurimistööde konkursile

Üle 40-aastase traditsiooni jätkamiseks maakonnas korraldavad Viru Instituut ja J. Kunderi Selts, kaasates Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Lääne-Viru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna, 2016. aasta kodu-uurimise konkursi ja konverentsi.

Konkursi eesmärgiks on toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel.

Vormistuse osas järgib komisjon hindamisel õpilaste uurimistöö formaati, aktsepteerides nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid.

Tööde temaatikale rangeid piire ei sea. On oluline, et õpilastöö tugineb originaalmaterjalile ning jäädvustab midagi olulist kodukohast Virumaa, maakonna või kodukoha tarbeks.

Konkursist võivad osa võtta kõik koolinoored, nii individuaalse kui ka kollektiivse  tööga.

 
Tööde esitamisel palume järgida juhendit (vt manus).

 
Konkursile võetakse vastu 2014-2016. aastal valminud töid, samuti ka teistel võistlustel osalevaid töid.

 
Konkursitöid saab esitada 2.maini 2016.a. 

 
Maakondlik kodu-uurimiskonverents, kuhu kutsutakse kõik uurimistööde autorid ja juhendajad. Esineda saavad auhinnatud tööde autorid. Konverents toimub 2016. aasta septembris. Konverentsi täpne aeg ja koht tehakse osavõitjaid teatavaks täiendavalt.

 
Lisainfo:  Marge Lepik , tel 5054319, e-post: marge@viruinstituut.ee


 

Virtuaalne käsitöönäitus „Uus Elu“


Iga asi saab ükskord vanaks, kuid see ei tähenda, et peaksime selle ära viskama. Kui sul on  häid ideid kuidas taaskasutada materjale, siis tee oma tööst pilt ja lae üles virtuaalsele õpilastööde näitusele.

Hoiame meid ümbritsevat keskkonda ja aitame asjad uuele elule!

Näitusel osalemiseks tee teosest üks või mitu pilti ja lae need enne 15. aprilli 2016 üles aadressile www.virtuaalnaitus.ee

• Töö peab olema õpilase poolt  ise teht ud • Ühel fotol peab olema üks teos • Foto formaat peab
olema jpg , png või gif • Foto lühem külg peab olema vähemalt 1200 punkti . •

NÄITUS AVATAKSE 1 . MAIL 2016


Lugupidamisega
Jürgo Nooni
Eesti Tööõpetajate Selts

 

Avita digiõpikud tasuta

Anname teada, et veebipõhisesse õppekeskkonda ASTRA lisandus kaheteistkümnes digiõpik, mis võiks ka Teile huvi pakkuda – kirjanduse õppekomplekt 9. klassile „Labürint III“.

 
Digiõpikud, mis juba varasemast ASTRAS üleval:

 1)       4. klassi loodusõpetus

2)      5. kl  ajalugu („Inimesed ajas“)

3)      5. klassi loodusõpetus

4)      6. klassi loodusõpetus

5)      7. kl loodusgeograafia

6)      8. kl loodusgeograafia

7)      8. kl bioloogia

8)      9. klassi ühiskonnaõpetus („Inimene ja ühiskond“)

9)      9. klassi geograafia (Euroopa loodus- ja ühiskonnageograafia)

10)   gümnaasiumi üldmaateadus („Maa kui süsteem“)

11)     gümnaasiumi 20. saj kirjandus

 Kõik need õpikud on koolile sel õppeaastal tasuta kasutamiseks.

 Vaata ASTRA kohta lähemalt www.õpik.ee

 Seda, kuidas õpetaja ja õpilased ASTRA digiõpikuid kasutada saavad, tead hästi Teie kooli raamatukoguhoidja.

 
Lugupidamisega

 Anneli Veskimäe

AS BIT-i turundusjuht

Avita kirjastus

6.3.16

SA Innove Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus

koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja
>
> Õpetajate Ühenduste Koostöökojaga

otavad õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmeid õppepäevale,
> mis toimub 24. märtsil 2016 Tallinnas, Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2).


Õppepäeva fookuses on kaasav haridus ja sellega seotud parimate praktikate jagamine


Õppepäeva eesmärk on mõtestada ja tähtsustada kaasavat haridust muutunud õpikäsituse kontekstis. Suurendada teadmisi kaasavast haridusest ja hariduslikest erivajadustest ning luua eeldusi nende teadmiste ja oskuste paremaks kasutamiseks õppeprotsessides.

Õpiväljundid
>
> Õppija:
>
> ·         teab kaasava hariduse põhimõtteid ja praktilisi näiteid nende rakendamisest Eesti erinevates koolides;
>
> ·         teab haridusliku erivajadusega kaasnevaid väljakutseid õppeprotsessis ja oskab nendega paremini toime tulla;
>
> ·         teab kujundava hindamise põhimõtteid ja mõtestab neid kaasava hariduse rakendamise kontekstis.
>
> Sihtrühm: õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmed (alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad ning koolijuhid)

Registreeri ennast aadressil:  
https://koolitus.hitsa.ee/training/454/register  
 Igal osalejal on võimalik registreerida ennast kahte töötuppa.  
 Õppepäeval saavad osaleda õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmed (alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad ning koolijuhid). 
 Palun loobuge registreeringust esimesel võimalusel, kui olete registreerunud, kuid Teil ei ole võimalik osaleda. Nii saame vabanenud kohad pakkuda ootenimekirjas olevatele inimestele.  
Õppepäeva info: https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/454-
>
> Registreeri aegsasti! Registreerimine avatud 14. märtsini!Lisainformatsioon:

Heleriin JõesaluSA Innove peaspetsialist (võrgustikud ja koolimeeskonnad)
>
> 53 414 905/ 735 0728
>
> heleriin.joesalu@innove.ee
>
> www.innove.ee
>

RMK Aegviidu looduskeskuses

8.märtsil  algusega kell. 16.00  Loodusõhtu „ Aastaloomad“ - nende saatus ja teine elu !

·          Kell. 16.00 – Aastaloomade valimisest ( miks just need loomad ? ) , nende elust ja probleemidest tuleb rääkima ulukiasjatundja Peep Männil

·         Kell. 17.30 – Hukkunud lindude- loomade edasisest saatusest, topiste tegemisest (mida ja kuidas säilitada, nahka võtta jne. ) tuleb rääkima taksidermist Elton Vogt


Üritus kõigile huvilistele tasuta.

Vahepalaks pakume suupisteid, kohvi ja teed.

Info : aegviidu.looduskeskus@rmk.ee  või tel. 534 40549 ning 6047 212

Õpilaste koomiksikonkurss

Inspireerituna Eesti Rahvusraamatukogus 17. märtsist 14. aprillini eksponeeritud näitusest  "Valhalla – iidsed jumalad on tagasi" kutsuvad Taani Suursaatkond Tallinnas ja Eesti Rahvusraamatukogu 4.-12. klasside õpilasi osa võtma koomiksite joonistamise konkursist.


Konkursil osalev koomiks on:

tehtud mõne Põhjamaadest pärit loo, muinasjutu, lühijutu või raamatupeatüki alusel
 vormistatud 1–2 A4 paberile (joonistused võivad olla värvilised või must-valged)
varustatud infoga autorite kohta (nimi, vanus, kool, klass, kontaktandmed)
 varustatud  infoga selle loo kohta, mis on olnud koomiksi joonistamise aluseks


Tööd palume tuua Eesti Rahvusraamatukogu infopunkti E–R 10–20 ja L 12–19 või saata postiaadressil Eesti Rahvusraamatukogu, näituste osakond, Tõnismägi 2, 15189 Tallinn. Ümbrikule kirjutada „Valhalla”.
Tööd võib saata ka skaneeritult, e-posti aadressile
tllambvalhal@um.dk.

Näitusetööd valivad välja koomiksikunstnik ja illustraator Joonas Sildre, Rahvusraamatukogu kunstnik Tiiu Laur ja Taani suursaadik Søren Kelstrup.

Konkursil osalevatest töödest tehtud valik eksponeeritakse näitusena Eesti Rahvusraamatukogu 6. korruse näitusesaalis 4.–14. aprillini 2016. Parimatele töödele kahes vanusegrupis (4.-9. kl, 10.-12. kl) on välja pandud auhinnad.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

 

3.3.16

LOOMAAIA JOONISTUSVÕISTLUS

LOOMAAIA JOONISTUSVÕISTLUS ÕPILASTELE „PÄÄSTAME JÄÄKARU“

Tallinna loomaaed kuulutab välja joonistusvõistluse kooliõpilastele, mis on osaks Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi poolt juhitud projektist “Jääkaru uus kodu”. Uue polaariumi kavandamine ei ole vaid ehitusprojekt, vaid hõlmab ka jääkaru (Ursus maritimus) kui maailma suurima maismaakiskja ja polaaralade elaniku elutingimuste tutvustamist.

Jääkaru  elab põhjapoolkera arktilistel aladel. Kliimasoojenemine mõjutab kogu planeeti, aga iseäranis nende suursuguste loomade elupaiku. Kliimamuutused ja inimtegevus on oluliselt muutnud mere ökosüsteemi, kahandanud liustikualasid ja sulatanud jääpanku, kus jääkarud tegutsevad.  Väga oluline roll jääkarude kaitses on loomaaedadel, kus säilitatakse nii liigi geneetilist baasi kui ka selgitatakse polaaralade asukate probleeme.

Kõigil Eesti koolide õpilastel on nüüd võimalus jääkarude ja nende eluviisiga tutvumiseks, kaasamõtlemiseks ja tegutsemiseks, et leida lihtsaid, omapoolseid võimalusi kliimamuutuste vähendamiseks ja seeläbi ka jääkarude kaitseks. Häid mõtteid ja kauneid lahendusi ootab loomaaed seekord paberilehele.

Joonistusvõistluse osalemistingimused on leitavad loomaaia kodulehelt http://tallinnzoo.ee/joonistusvoistlus-paastame-jaakaru/

Osalema oodatakse mitte vaid üldharidus-, vaid ka huvikoole. Iga õppeasutus võib esitada kuni 4 tööd A3 formaadis vabas tehnikas ja töid hinnatakse neljas vanuseklassis. Joonistama ja töid esitama võib asuda kohe, aga viimane päev tööde loomaaeda toimetamiseks on 22. aprill 2016. Võitjad kuulutatakse välja  laupäeval, 14. mail 2016 loomaaia muuseumiöö avamisel. Esitatud tööd jäävad loomaaeda, kus neid kasutatakse näitustel, loomaaia trükistes jm loodushariduslikel eesmärkidel. Parimaid „jääkaru päästjaid“, joonistajaid või ideede autoreid, ootavad loomaaia pääsmed ja eriauhinnad.

Lisainfo: Christina Daous, christina.daous@tallinnzoo.ee, tel 6943310, 57705028