29.10.13

koolitussari,,Tee metsa"


Kirjutan seoses Eesti Metsaseltsi poolt korraldatava koolituste sarjaga "Tee metsa", mille järgmine õpperetk Kundas toimub juba sellel reedel, 1 novembril. Teie poole pöördume, kuna vabaühendused ja seltsid on meie projekti üks sihtgruppidest.

Metsandus on oluline üle Eesti, igas maakonnas ja vallas, igas külas ja linnas. Iga kogukond loob tingimused metsanduse ja tööstuse arenguks, seeläbi ka uute töökohtade tekkeks ja kogukonna kasvuks. Mets on kõikjal meie ümber ja seotud pea kõigega, mida igal sammul kohtame. Tänapäeval ei saa isegi betooni valada ilma puitu kasutamata ja tõega, isegi metallitööstus on seotud puiduga!

„Tee Metsa“ koolitusprogrammi eesmärgiks on arutleda metsanduse rolli üle ühiskonnas ja tutvustada puidu kasutamise võimalusi. Igal retkel külastatakse ka üht ettevõtet, erametsaomanikku või õppeasutust, kus võimalik tutvuda metsasektoris tegutsevate inimestega, tööstuses kasutatavate tehnoloogiatega ja arutleda metsateaduse arengute teemal noorteadlastega.

Metsa- ja puidutööstus on Eestis ainsaks väliskaubandusbilansi tasakaalustajaks. Metsasektor annab tööd 35 000-le inimesele. Mets loob puhkevõimalused ja pakub meile tervislikku elukeskkonda. On oluline harida inimesi täna ja tulevikus, et hoida metsandust elujõulisena.

Metsakoolid on osalejatele tasuta!

Lääne-Virumaal toimuvad metsanduslikud õpperetked:

1.11.2013 AS Estonian Cell - Kundas asuv haavapuitmassi tehas, mis toodab toorainet kvaliteetpaberile. Tehase rajamine oli suuruselt teine välisinvesteering Eesti tööstusesse.
8.50 - 9.00 Kogunemine http://www.estoniancell.ee/ee/1344/kuidas-meile-tulla?
9.00 - 9.20 Sissejuhatus, Metsaharidus OÜ
9.20 - 11.30 Estonian Cell, üldtutvustus ning ekskursioon vabrikus

5.11.2013 AS Imprest - Baltimaade juhtiv ümarfreesitud ja süvaimmutatud puidust aiatoodete tootja ja turustaja, kes müüb 93% oma toodangust 23 Euroopa turul
14.30-14.40 Kogunemine
14.40-15.00 Sissejuhatus, Metsaharidus OÜ
15.00 - 16.30 Ekskursioon ettevõttes, AS Imprest

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil http://bit.ly/16nL9mH või kirjutades kristi.teppo@metsaselts.ee

Täpsemat infot "Tee metsa" tegemiste kohta leiab Eesti Metsaseltsi uuelt veebilt www.metsainfo.ee

Lugupidamisega ja kohtumiseni,

 

Kristi Teppo

Eesti Metsaselts/ Estonian Forest Society

Projektijuht/ Project manager
 

 

28.10.13

Koolitus „Õppeprotsess digiajastul“


Head õpetajad ja koolijuhid!

 

HITSA Innovatsioonikeskus (endine Tiigrihüppe Sihtasutus) kutsub osalema 7. novembril algavale tasuta koolitusele Õppeprotsess digiajastul.

 

Koolituse läbimine võimaldab osalejal omandada teadmisi ja oskuseid, mis  aitavad õppeprotsessi planeerida ja õppetööd läbi viia digitaalseid vahendeid kasutades. Samuti õpetatakse, kuidas digiajastule omaste vahenditega kogukonna arengut toetada.

 

Tuuakse palju praktilisi näiteid erinevatest veebipõhistest töövahenditest, õppimine toimub läbi tegevuse ning koolitusel saadud teadmisi on õpetajal võimalik koheselt õppetöös rakendada.

Koolituse programmiga saab tutvuda siit.

 

Kursuse ülesehitus arvestab õpetaja tööajaga:  kursuse kestel toimuvad pealelõunasel ajal kontaktkoolitused (3 x 4 akad. tundi), kontaktpäevade vahel toimub veebipõhine õpe (14 akad. tundi).

 

Koolitus toimub vahemikus 07. november – 04. detsember, kontaktpäevad toimuvad 7.11; 14.11; 4.12 kell 15:00-18:30 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi arvutiklassis.

 

Osalemine on kõikide haridustasemete õpetajatele ja õppejõududele tasuta. Vajalik on eelnev registreerumine.

Kui koolitusele registreerunu loobub koolitusest ilma, et ta teavitaks õigeaegselt sellest enne koolituse algust ja/või ei lõpeta koolitust, esitatakse talle arve summas 65€.

 

Tähelepanu! Enne koolitusel osalemist on vaja iseseisvalt läbida kohustuslik eelmoodul Õpetaja pädevused digiajastul.

Koolitus „Õppeprotsess digiajastul“ kuulub Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi.


Kohtumiseni koolitusel,

 
Egle Kampus

Koolituse projektijuht

HITSA Innovatsioonikeskus
tel +372 651 0103

mobiil +372 588 724 24Uus eesti keele õppekomplekt


Head klassiõpetajad!

2014. aastal ilmub 1. klassile uus eesti keele õppekomplekt.

 - Aabits - autorid Siiri Laidla, Küllike Kütimets, Mare Kütt

- Aabitsa töövihik - autorid Tiiu Puik, Küllike Kütimets, Mare Kütt

- Kirjatehnika 1. vihik - autorid Küllike Kütimets, Mare Kütt

- Õpetajaraamat(koos näidistöökavaga) - autorid Tiiu Puik, Küllike Kütimets, Mare Kütt

 
Hiljem lisandub ka:

- Eesti keele õpik 1.klassile koos töövihikuga

 - Kirjatehnika 2. osa

 - Õpetajaraamat

 
Teie abiga oleme ka uue aabitsa illustraatorid valinud. Nendeks on valinud Leo Lätti ja Mariann Joa. Üks nende kujundatud paarislehekülg on tutvumiseks üleval AABITSa veebivaramus: aabits.kynnimees.ee Sarnases stiilis on ka ülejäänud aabitsa kujundus.


Veebivaramusse oleme lisanud ka kogu I klassi eesti keele õppekomplekti tutvustuse.


Aabits, töövihik ja kirjatehnika vihiku 1. osa ilmuvad kevadel 2014. Neid saab kodulehelt tellida, vt www.kynnimees.ee/et/algopetus

 
Tervitusega

Martin Ehala,

õpikukirjastus Künnimees

14.10.13

Tallinna ÜlikoolI pressiteade


Konverents ja meistriklassid õpetajatele õppetöö elavamaks muutmiseks ja
oskuste täiendamiseks

21. ja 22. oktoobril toimub Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (M218)
Kasvatusteaduste Instituudi kasvatusteaduste osakonna korraldatud konverents
"Erinevad teed ja võimalused inimkeskseks hariduseks".

Konverentsiga seatakse eesmärgiks esitleda eesti ja vene koolide
õpetajaskonnale ja teistele huvilistele humaanse pedagoogika ideid läbi
erinevate ettekannete ja meistriklasside.  Esinevad inimkeskse pedagoogika
ideestiku esindajad Venemaalt, Soomest, Leedust ja Eestist. Meistriklassides
tutvustatakse konkreetseid didaktilisi ja metoodilisi võimalusi õppetöö
elavaks muutmisel ning õpetaja professionaalsete oskuste täiustamisel.
Konverentsi töökeeled on eesti, vene ja soome keel.

Konverentsi osavõtutasu (sisaldab konverentsi materjale ja kohvipause) on 50
eurot. Eelregistreerimine toimub meiliaadressil juhataja@llk.tln.edu.ee.
Lisada märksõna „konverents“.

Konverentsil osalenud saavad Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi
koolitustunnistuse.

Konverentsi korraldavad TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi kasvatusteaduste
osakond, Eesti humaanse pedagoogika ühiskondlik keskus ja Lasnamäe
Lastekeskus.

Konverentsi ajakava:

21.oktoober 2013.

10.00 – 10.15.    Avamine. Tervitused
10.15 -  11.00    Videotervitus Ś.Amonaśvililt.  Marina `Siśova (Venemaa)
“Õpetaja kui humaanse pedagoogika looja”
11.00 – 11.45     Jarno Paalasmaa (Soome) “Miks ja kuidas peaks kool
muutuma? Alternatiivpedagoogiline vaatenurk kooli arengutele ”
11.45 – 12.30    Villu Mengel (Eesti)“Õpetamis-, õppimis- ja
kasvatuskäsitus”
12.30 -  12.45    Kohvipaus
12.45 – 14.00    Irene  Stulpiniene (Leedu)  paneel-meistriklass “”Elu
õppetunnid füüsikatundides”.

14.00 – 15.00    Lõuna

15.00 -  16.30   Meistriklassid (paralleelselt)
1.Vilija `Zalene (Leedu) “Kaasaja õpetaja vaimutule allikad”
2.Jelena Paśkovskaja (Läti) “Vaimsuse ja loovuse arendamine algklasside
õpilastel”
3. Marina Abramova “Õpetaja looming kirjaliku ja suulise tegevuse
protsessis”
4.Marina Korinevskaja (Leedu) “Kohtumised saatuste ristteedel”
5.Alevtina Mõlnikova, Olga Prohorenko (Eesti) “Võrrelgem oma tegevust isade
ideaalidega”
6.  Jarno Paalasmaa (Soome) “Soome kooli edutegurid”

22.oktoober

10.00 – 10.30  Maria Tilk “Humaanse pedagoogika ideed läbi ajaloo”
10.30 – 11.00  Tiiu Kuurme “Kool on kui katkiläinud binokkel. Üliõpilaste
metafoorid kogetud ja soovitud koolist”
11.00 -  11.30  Rea Raus “Ökoloogiline, holistiline paradigma hariduses ja
selle avaldumine õpetajate arusaamades”
11.30 - 12.00    Risto Keskinen (Soome) (ettekande pealkiri täpsustamisel)
12.00 – 12.15   Kohvipaus
12.15 – 13.45  Vera Akimova (Venemaa) paneel-meisterklass “Humaanse
pedagoogika hologramm-printsiibid”

13.45 – 14.30   Lõuna

14.30 -  16.00  Meistriklassid (paralleelselt)
1.    Natalja Novikova (Läti) “Koostöö on inimlikkuse kroon”
2.    Ivi Kukk ja Siiri Siska (Eesti) “Projektitöö klassiõpetaja töös”
3.    Sirje Klaos (Eesti)“Loovus ja looming kaasaegses digihariduses läbi
õpetaja/õpilase pilgu”.
4.    Evelin Tamm (Eesti) “Intuitiivpedagoogikast”
5.    Amino Põldaru (Eesti)”Õpilaste ideed õppimise mängulisemaks
muutmiseks”
6.    Ene-Silvia Sarv (Eesti) “ Koolirõõm, koolikliima”

16.00 –16.30 Sertifikaatide kätteandmine. Konverentsi lõpetamine.


Lisateave:
Tiiu Kuurme
TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi dotsent
telefon 6199764
e-post tiiu.kuurme@tlu.ee

 

13.10.13

Noor looduskatsja

Keskkonnaministeerium kuulutas välja konkursi noore looduskaitsja leidmiseks.
Tänavu antakse kolmandat korda välja noore looduskaitsja märke.

Keskkonnaministeerium soovib märgiga tunnustada ja eeskujuks seada suure loodushuviga aktiivseid kuni 26-aastaseid noori, kes on kaasa löönud looduskaitse-alases tegevuses.

 
„Märgid antakse noortele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkurssidel või aidanud kaasa loodusteemaliste ürituste korraldamisele. Looduse kaitse algab selle mõistmisest, milleks omakorda on vaja looduses viibida ning teada, kuidas see toimib. Looduse väärtustamine peab olema meie kõigi igapäevane ja pidev hoiak,“ ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.


Ettepanekud, mis kirjeldavad vabas vormis kandidaadi looduskaitsetegevust ja milles on märgitud ka nominendi vanus ning kontaktandmed, palume saata hiljemalt 25. oktoobriks 2013 Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonda, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või e-kirjaga keskkonnaministeerium@envir.ee.

 

 

,,Tagasi kooli"

Hea õpetaja!

Ootame Teid põnevatele retkedele, mis kutsuvad huvilisi õpetajaid ja õpilasi teadmisi koguma puhta vee või e-panganduse maailma, põlevkivikarjäärist veespordikeskusesse, IT, energeetika, mehaanika või loodusteaduste valdkonda! Retked saavad teoks koostöös partneritega Swedbankist, Eesti Energiast, Tallinna Veest ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Lähem teave: www.tagasikooli.ee/tarkuse-retked

Retkel osalemissoovi esitamise tähtaeg on 1. november 2013. Tutvuge infoga aegsasti, et esitada tugev sooviavaldus - just selle põhjal valivad organisatsioonid välja need klassid, kelle jaoks retked teoks saavad!

Kivi Tarkuse retkede kotti!
"Tagasi kooli" meeskond

www.tagasikooli.ee
www.facebook.com/tagasikooli

7.10.13

Iisakule!!!


Tere!

Lääne-Virumaa keskkonnahariduse ümarlaua seltskond sõidab reedel Iisaku muusumit ja äsjavalminud Iisaku looduskeskust külastama.
Kui Sa tunned, et soovid samuti maakonna keskkonnahariduse valdkonnas kaasa rääkida ja ümarlaua tegevuses osaleda, oled sinagi oodatud reedel meiega ühinema.

Päevakava:
10.45 Start Aqva veekeskuse parklast Iisakusse
12.00 Iisaku muuseumi külastus giidiga
13.00 Lõuna Iisaku looduskeskuses
13.30 Tutvumine Iisaku looduskeskusega
15.30 Alustame tagasisõitu Rakverre

Osalemine on tasuta!

Palun oma osalemissoovist teada anda 9.oktoobri ennelõunaks!

PS!Kohtade arv on piiratud.

 

Lugupidamisega

Krista Kingumets
Keskkonnahariduse spetsialist

Keskkonnaameti Viru regioon
Palmse küla, 45435 Vihula vald

Mobiil: 5562 4391
Faks: 329 5531

1.10.13

Viru regiooni keskkonnahariduse konverents

Tere head õpetajad!

Keskkonnaameti Viru regiooni keskkonnahariduse konverents toimub 22.oktoobril Rakvere Ametikoolis. 
Keskkonnahariduse konverentside sari külastab 2013. aasta sügisel kuut Eesti regiooni. Info konverentside kohta http://www.keskkonnaharidus.ee/13573/ 

Konverentside töötubades ja ettekannetes keskendutakse vee kui tähtsa loodusressursi teemale. ÜRO algatusel on 2013. aasta kuulutatud rahvusvahelise veealase koostöö aastaks.
Osalema oodatakse õpetajaid, üldhariduskoolide ja lasteaedade juhte, keskkonnahariduskeskuste töötajaid, haridusametnikke, keskkonnahariduse koolitajaid ja teisi huvilisi.

Konverentsid (sh transport) on osalejatele tasuta!
 
Virumaa konveretsile registreerimine on avatud!

Konverentsi päevakava  http://keskkonnaharidus.lapub.ee/ee/rakvere-konverents/rakvere-paevakava/
Konverentsile registreerumine http://keskkonnaharidus.lapub.ee/ee/rakvere-konverents/


Küsimuste korral palun pöörduda Liina Niinemägi poole, liina.niinemagi@keskkonnaamet.ee
Lugupidamisega

Krista Kingumets
Keskkonnahariduse spetsialist