21.12.12

Tervitused!JUBA VALGE VAIP ON MAAS,
VALGED MAJAD, VALGE LAAS,
HELBEID TÄIS ON AKNAKLAAS.
VAATA!!!  ÄRA AINULT AKENT PÜHI,
SEAL ON KIRJAS: ,,KAUNEID PÜHI!"

HEADE SOOVIDEGA UUDE AASTASSE!
TOREDAT VAHEAEGA!!!

LVKL juhatus

19.12.12

Konverents "See on turvaline IT!" Tallinnas 4. jaanuaril 2013


Konverentsile on oodatud kõik klassijuhatajad, aineõpetajad, koolijuhid, huvijuhid, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad ning lapsevanemad.

Konverents on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. Päevakava leiate http://www.itl.ee/?op=body&id=16

Registreerumine avatud 30. detsembrini 2012, registreerumisvormi leiate http://www.bcs.ee/~koolitus/IT-turvalisus/registreerumine.php

13.12.12

Vahva koolitus


BCS Koolitus kutsub klassiõpetajaid ainete lõimimise ja  nutikate IKT lahenduste koolitusele
03. jaanuaril 2013 kell 10.00 toimub Tallinnas koolitus „Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel“.


Lähem teave ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/200

11.12.12

Uued kursused käitumisprobleemidega laste toetamiseks

Täienduskoolitus Tartu Ülikoolis: uued kursused käitumisprobleemidega laste toetamiseks.

Täpsem info ja kursustele registreerumine: www.ht.ut.ee/taienduskoolitus või tel. 737 6446.

25.11.12

II kooliastme eesti keele õpetajatele

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 5182HTM) ainekeskus korraldab  vahemikus detsember-veebruar Tallinnas II kooliastme emakeeleõpetajate 26- tunnise(1AP) tööalase täiendkoolituskursuse

 
Kogu kursuse kava  ka sellel leheküljel!
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#emaa

UUE VEEBIMÄNGU KATSETUS

Mäng asub aadressil http://www.ennemuistne.ee/

Olen Teile väga tänulik, kui leiate mõne minuti arendusversiooniga tutvumiseks ja annate teada oma arvamustest ja hinnangutest silmas pidades projekti eesmärke, kasutades selleks tagasiside vormi aadressilhttps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVwWk4xVThlWjduYVplS0FzajZFeXc6MQ


 „Ennemuistne“ on veebimäng, mille lugu on inspireeritud Eesti rahvakultuurist ja üldhariduse riiklikust õppekavast. Kõik on oodatud beeta versiooniga tutvust tegema leheküljel http://www.ennemuistne.ee/
 
Eesmärk
Meie eesmärk on luua mäng, mis võimaldab kooliõpilastel:

1) süvendada huvi Eesti rahvapärimuse vastu
2) suurendada õpihimu ja täiendada koolis õpitut
3) eelmainitut kogeda koos sõprade ja koolikaaslastega.


Firma ülevaade
„Ennemuistne“ veebimängu arendaja ja haldaja on Frostnova OÜ.

Kirjeldus
Otsustasime avalikustada oma mängu arendusversiooni. Leiame, et koos suurema auditooriumi kommentaaride ja mõtetega saame teha mängu, mis on kaasahaarav nii kooliõpilastele kui ka teistele huvilistele.

Loodame konstruktiivse tagasiside abil kaardistada kitsaskohad mille parandamisel saame muuta mängu „Ennemuistne“ veelgi huvitavamaks ning paremini realiseerida meie eesmärgid. Oleme väga tänulikud
Teie kommentaaride, mõtete ja kriitika eest!

Juhul kui Teile mängu eesmärk ja arendusversioon meeldivad, siis palume seda julgelt levitada ka oma tutvusringkonnas.

Uudised ja teated postitame hetkel oma Facebook’i lehel.

Koos saame teha parema mängu!

NB! Võimaluse korral soovitame mängimiseks kasutada veebilehitsejat Google Chrome või Mozilla Firefox.


Tulge kaema!
Mikk Melder
CEO & Founder asutuses Frostnova (LLC)


Keskkonnateemaline haridusprojekt

Tere aktiivsed ja tegusad inimesed!

Kutsume teid üles kaasa lööma põnevas 5. klassi õpilastele suunatud haridusprojektis! Projekti toetavad nõu ja jõuga Teeme Ära Sihtasutus, rahaliselt abistavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tootjavastutusorganisatsioon (TVO).

Programmi eesmärk on propageerida läbimõeldud tarbimist (tekitamaks vähem prügi) ning jäätmete keskkonnasõbralikku käitlemist. Läbi erinevate jäätmeliikide juhime laste tähelepanu kolmele peamisele küsimusele:
1) Miks on oluline, et vähem asju toodetaks – ehk et kuidas on tootmine ohtlik loodusele?
2) Mida saan mina teha selleks, et asju vähem toodetaks – ehk et miks on oluline tarbida läbimõeldult ning taaskasutada?
3) Kui prügi siiski tekib (ja tõepoolest, vahel seda ka tekib), siis kuidas oleks õige sellega edasi toimida – ehk et miks on oluline prügi sorteerida?

Eesmärgiks on veel selle õppeaasta (2012/2013) jooksul jõuda 150 kooli üle Eesti ning otsimegi abikäsi ja -suid. Programm ise on valmis tehtud,  nüüd on vaja tegusaid energilisi inimesi, kes tahaksid seda teemat 5. klassi õpilastega käsitleda.

Koolides käimine oleks kas paaris või üksinda, olenevalt sinu enda soovist. Koolides käimise tihedus ja maht on sinu enda valida, sobivad ajad saad ise kooliga kokku leppida. Transpordikulud kaetakse ning maksame ka väikest lisatasu. Enne esitlusi saame kõik kokku ja räägime teema ka omavahel läbi.

Kui sind huvitab keskkonnateema ja tahaksid noortega sellest ja mõistliku tarbimise olulisusest rääkida, siis palun täida siin olev küsimustik ja me võtame sinuga ise ühendust:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEtHejJlYzRub0Jyc2RVZkZzcE1idVE6MQ

Kui sul on lisaküsimusi, kirjuta julgelt liisa.toompuu@letsdoitworld.org

Kohtumiseni haridusprogrammis!

Liisa Toompuu (liisa.toompuu@letsdoitworld.org) ja Kristiina Dreimann
(kristiina.dreimann@letsdoitworld.org)


ÕPETAJA ROLL OSALEVAS JUHTIMISES


Aeg ja koht:
teisipäeval, 27. novembril kell 13:00 – 16:00 Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18),

reedel, 30. novembril kell 13:00 – 16:00 Tallinnas Õpetajate Majas (Raekoja plats 14).

 
Täpne kava ja registreerimine http://www.opetajateliit.ee/

14.11.12

Uus kursus - lastega filosofeerimine


Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus kutsub teid 29.novembril 2012 alustama õpinguid täienduskoolituskursusel

Õppe- ja kasvatusmeetod ühisarutelude juhtimiseks. Lastega filosofeerimine.

 

Koolituse eesmärgiks on tutvustada lastega filosofeerimise meetodil õpetamise põhimõtteid ja näidata, kuidas meetod aitab ellu viia õppekavade eesmärke, samuti näidata võimalusi, kuidas lastega filosofeerimise meetodi üksikud tehnikad on rakendatavad ka iseseisvate tegevustena õppeprotsessis..

 
Täpsem info ja kursusele registreerumine aadressil http://www.ht.ut.ee/1162949  või tel. 737 6446

31.10.12

Meeldetuletus: matemaatikakoolituse 3. ja 4. osa

  Saadame Teile Soome õpetajate koolitaja ja õpikute autori H. Putkoneni klassiõpetajate matemaatikakoolituse 3. ja 4. osa meeldetuletuse (kõik osad on iseseisva teemaga ja sobivad osalemiseks ka valikuliselt). Koolituse esimesed osad toimusid septembris ja oktoobris ja läksid väga hästi. Kui  soovite osaleda, palume registreeruda, sest vabu kohti on piiratud arvul.

  Head alanud 2. õppeveerandit!

  Lugupidamisega
  Nelly Jaanus,
  Koolituskeskus ELLU
  tel 56457731
  3.moodul -
  Mõõtmine ja mõõtühikud.
  (soovitatav 1.- 6.klassi õpetajatele)
  Koolitus toimub Tallinnas 19. ja 20. novembril 2012

  Mõõtmise teema õpetamise põhimõtted. Mõõtühikud ja teisendamised.
  Erinevad mõõtühikud ja nende kasutamine praktikas.

  Distsipliiniprobleemid matemaatikatunnis ja õpetaja autoriteet.
  Hindamine kui tagasiside ja õpilasele uue õpimotivatsiooni loomise võimalus.
  4.moodul -
  Murdarvud, kümnendmurrud ja protsendid.
  (soovitatav eriti 4.- 6. klassi õpetajatele)
  Koolitus toimub Tallinnas 10. ja 11. detsembril 2012

  Murdarvude õpetamise põhimõtted, teisendamised ja tehted nende arvudega.
  Selgitused õpilastele ja ülesannete tulemuslik lahendamine.

  Matemaatika õpetamisega ja vastava teemaga seotud probleemide väljaselgitamine, mis raskendavad õpetaja toimetulekut klassis või suhteid üksikute õpilastega.
  Keerulised situatsioonid tunnis.

KIIRE!!!


Meil on hea meel teatada, et oleme koostanud 3. klassi õpilastele õppekava toetava 6 raamatukesest koosneva seeria "Luubi all" ning jaotame selle koolidele.

Seeriasse kuuluvad 16 leheküljelised raamatud: "Kiil", "Herilane", "Vihmauss", "Puuk", "Toakärbes" ja "Jõevähk". Kõik raamatud on rohkete värvipiltidega, viimastel lehekülgedel on aktiivtegevuste ülesanded (näiteks salakiri, "leia piltidelt erinevused", sõnauss, lauamäng jms). Raamatute väljaandmist toetas KIK. Autoriteks Georg Aher ja Sirje Aher, kunstnikud Kristina Reineller ja Epp Margna.

Viime 26. novembril Rakveres läbi koolituspäeva, millel tutvustame raamatutes kirjeldatud loomade eluviisi ja seoseid muu elusloodusega, anname metoodilisi nõuandeid, kuidas neid raamatuid õppetöös kasutada ja raamatute temaatika integreerida ka oskusainete tundidesse. Täpsem päevakava on allpool.

Koolitusest osavõtjad saavad raamatud igale oma kooli kolmandale klassile.

Koolituse viivad läbi Georg Aher, Sirje Aher ja Eve Külmallik.

Osavõtutasu on 30 EUR, sisaldab koolitust, kohvipausi ja lõunasööki.

Soovijatel palume registreeruda 1. novembriks aadressil eve@hared.ee, märkides nime, kooli, kolmandate klasside paralleelide arvu oma koolis, e-posti aadressi ja andmed arve tasuja kohta. Osavõtjad saavad koolitustõendi.

Lugupidamisega

Sirje Aher
juhatuse liige
MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED
sirje@hared.ee

---

Õppepäev 3. klasside õpetajatele

"Meie tavalisi selgrootuid. Õppekomplekti "Luubi all" tutvustamine"

Rakveres 26. novembril TÜ Rakvere Kolled?i saalis, Pikk 40.


Päevakava:

10.00-10.30 Raamatute komplektide jagamine. Tutvumine raamatutega.

10.30-11.30 Raamatutes kirjeldatud liikide eluviis, suhted muu looduse ja inimesega. (Herilane, toakärbes)

11.30-12.00 Kohvipaus

12.00-14.15 Teema jätkub (puuk, vihmauss, kiil, jõevähk)

14.15-15.00 Lõunasöök

15.00-16.30 Kollektiivse õppimise põhimõtteid ja näiteid. Integratsioon oskusainetega


Lugupidamisega

Eve Külmallik
MTÜ Hared
projektijuht
5289035
www.hared.ee

 

Taaskasutusteemaline õpituba


Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond korraldab 2. novembril ja 9. novembril 2012, kell 13.00 - 16.30 taaskasutusteemalise õpitoa, kus läbi praktiliste tegevuste õpetame decoupage ja kraklee meetoditega esemete kaunistamist.

Koht: Keskkonnaameti Rakvere kontor ( Kunderi 18, 1. korrus).

Osalemine: Tasuta

Kaasa võtta: Mõni ese (nt kruus, vaas, puukarp, ühevärviline kandik, lillevaas vms), millele soovite uut väljanägemist anda ning meelepärase mustriga salvrätikud.

Koolitusele palume ette registreerida* aadressil        liina.niinemagi@keskkonnaamet.ee          või    53047344.

* Kohtade arv on piiratud.

Seminar "Toit, tervis ja keskkond - õppevahendid koolidele"

Seminar "Toit, tervis ja keskkond - õppevahendid koolidele" toimub 9. novembril 2012 kell 10.00-14.00 Sokos Hotel Virus (Viru väljak 4, Tallinn). Kavas on ettekanded ja töötoad.

Ajakava
10.00-10.15 Sissejuhatus "Mis on FOODWEB ja mida me teeme?" - Eva-Liisa Orula (Tartu Ülikool)
10.15-11.00 Ettekanne "Saasteained kalades" - Arvo Tuvikene (Eesti Maaülikool, teaduskeskus AHHAA)
11.00-11.45 Töötuba "Kollektiivne õppimine koolitunnis" - Sirje Aher (MTÜ Hared)
11.45-12.15 Kohvipaus
12.15-13.00 Ettekanne "Mis on olelusring?" - Siret Talve (Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool)
13.00-13.44 Töötuba "Veebirakenduse "Ketšupi olelusring" kasutamine koolitunnis" - Eva-Liisa Orula  ja Siret Talve
13.45-14.00 Kokkuvõte - Veljo Runnel (Tartu Ülikool)

Seminaril osalemiseks palun registreeruge hiljemalt 5. novembril 2012 aadressil http://tinyurl.com/seminar9nov. Osalemine on tasuta.

NB! Võimalusel võtke kaasa süle- või tahvelarvuti, et saaksite kohapeal veebirakendusi kasutada.
Lisateave:
Eva-Liisa Orula
Tartu Ülikooli loodusmuuseum
eva-liisa.orula@ut.ee
Tel. +372 737 6078
http://foodweb.ut.ee/

Seminar toimub projekti "FOODWEB - Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni" raames. Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ning see toimub Kesk-Läänemere INTERREG IV A 2007-2013 programmi raames.


Lugupidamisega Krista Kingumets
Keskkonnahariduse spetsialist


 

 

16.10.12

VESI, OHUD JA OHUTUS


Päästeameti Ida päästekeskuse veeohutuskoolitus Lääne-Virumaa klassi- ja lasteaia õpetajatele

 24. oktoobril kell 10.00 Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone aulas (Tallinna 29)

Koolitus kestab 60 min ja sisaldab slaidiprogrammi ja õppefilme.
Koolituse eesmärk on tõsta veeohutuse teadlikkust, oskust hinnata riske ning vähendada veeõnnetuste arvu.

 Osalejatele koolitusmaterjal ja ülesannete lehed lastele.

 Registreerimine kuni 22. oktoobrini aadressil kadikruusmaa@rakgym.edu.ee (palun registreerida kooli/lasteaia osalejad ühe nimekirjana). Osalejate arv ei ole piiratud!

 

TEEMAD:

Sissejuhatus. Statistika ja veeõnnetuste põhjused üldiselt.

Bassein ja käitumine basseinis

Enne vette minemist hinda

Reeglid lapsele

Õnnetus ei hüüa tulles

Kui on juhtunud õnnetus

 

Veekogude iseärasused

Õnnetused veekogudel

Ohud ja riskid

Karjäärid, metsajärved, kaevud

Kui on juhtunud õnnetus

Avalik rand

Päästevahendid ja nende kasutamine

Paadisõit

Ohud paadisõidul

 

Talvine veeohutus

Veekogud talvel; liuväljad

Ahvatlused ja ohud

Kui on juhtunud õnnetus.                                                                                                                                 

12.10.12

Eesti Õpetajate Liidu konverentsOled oodatud Eesti Õpetajate Liidu 95. sünnipäevale pühendatud konverentsile.
 
MIS:   „Õpetajatöö - üksi või üheskoos”

MILLAL:         23.-24. oktoobril 2012

KUS:                Viimsi Koolis


 
Esimesel päeval vaatame kes? kus? kellega? 

Teisel päeval kuhu? kuidas? millega? 

Kava  ja registreerimine siin.

Palun registreeri nädala jooksul (18. oktoobriks).
 

Eesti Õpetajate Liidu juhatus

10.10.12

3.– 6. klassi õpilaste kodu-uurimistööde võistlus

Johannes Käisi selts ja Paide Ühisgümnaasium kuulutavad 2012\13. õppeaastal  3.– 6. klassi õpilastele välja kodu-uurimistööde võistluse üldteemal “NII KENA ON OLLA, KUI PERE ON KOOS”.

Ootame töid, mis tutvustavad pere traditsioone (ühiseid ettevõtmisi, kokkutulekuid, jutuvesteid, tähtpäevade tähistamisi jms).

Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2013.

Uurimistöö vormistamise juhend on kättesaadav Paide ühisgümnaasiumi kodulehel ( http://www.paideyg.ee/ ). Kodu-uurimistöödest tehakse kokkuvõtteid 2013. aasta septembris toimuval väikeste kodu-uurijate päeval Paides.

Ülevaade eelmise õppeaasta võistlusest: http://koolielu.ee/info/readnews/192006/mang-on-vaikese-inimese-too


Võistluse korraldajate nimel
Heli Prii
J. Käisi seltsi liige, Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja

,,Erinevad maailmad-üks hingamine"

Eesti Klassiõpetajate Liit  korraldab klassiõpetajatele sügisseminari “Erinevad maailmad - üks hingamine”
reedel, 2. novembril 2012 kell 11.00
Paide Gümnaasiumis (Aiavilja 3, Paide)
Täpne päevakava:
http://bit.ly/SK2uiS

 
Osalemine liikmetele tasuta, mitteliikmetele 30 €. Hind sisaldab koolitusmaterjale ja lõunasööki.

 
Registreerida end hiljemalt 26. oktoobriks antud lingi kaudu


 

9.10.12

See on turvaline IT!

Vaata infot - http://www.itl.ee/?op=body&id=18&art=1053

Rakvere Teater kuulutab välja teatriülesannete kogumise.


Hea õpetaja koolis ja lasteaias!

 Rakvere Teatri jaoks on oluline meie ümber toimuv, sestap on meile tähtis, kuidas näevad ja tunnetavad ümbritsevat lapsed ja noored. Arvame, et teater saab olla kanaliks, mille läbi arendada loovat mõtlemist ja erinevate seisukohtade arvestamist ning tagada üldinimlike väärtuste kestmist. Lisaks suurte ideede loomisele saab teater olla töövahendiks, et muuta õppimine värvikamaks ja
põnevamaks kõigis ainetundides.
Klassi – ja koolikülastusi on nii meie kui ka teistes Eesti teatrites
palju, kindlasti leiab nähtu tee ka ainetundidesse. Siiski unistame, et iga
teatriskäik oleks õppeprotsessi osa läbi ettevalmistuse ja järelanalüüsi, ja seda mitte
ainult emakeele ja kirjanduse tundides, vaid ka ajaloos ja kodanikuõpetuses,
miks mitte kunstitunnis või majandusõppes. Ka kokandus või kehaline kasvatus on
vaid fantaasia ja ettevõtlikkuse küsimus!

Sestap kutsume õpetajaid üles saatma Rakvere Teatrisse erinevaid ülesandeid,
mis lähtuksid kas meie lavastustest või teatrist kui kunstiliigist üldiselt.
Ülesandeid saaks kasutada kas koolitunnis või iseseisva koduülesandena või ka
lihtsalt mõtteharjutusena igaühele, kes seda näiteks Rakvere Teatri kodulehelt
loeb. Harjutused võivad olla mõeldud kõige erinevamatele vanusegruppidele ja
puudutada kõige erinevamaid õppeaineid. Samuti ootame ideid, milliseid
õppevahendeid võiks teater ise välja anda – millest oleks õpetajatele
kasu tunni ülesehitamisel ja õpilastele teatri mõistmisel.

Saadetud ideid, harjutusi ja ülesandeid kasutab teater oma koolidele suunatud
tegevustes, nii et saatjad peavad arvestama oma loomingu avalikustamisega.

Omalt poolt lubame, et ükski saadetis ei jää teatraalse tähelepanu ja tänuta

kõik osalejad saavad vabapääsme Rakvere Teatri lavastustele või muid auhindu.
Kõige ootamatum ja värvikam idee saab premeeritud 50 vabapääsme ja bussisõiduga
Teie poolt valitud Rakvere Teatri etendusele – üllatage oma õpilasi või
kolleege või sugulasi-sõpru!

Ootame läkitusi 15. novembrini 2012 meiliaadressil info@rakvereteater.ee
või postitsi Kreutzwaldi 2a, 44314 Rakvere märgusõna
„teatriülesanne“
Palume märkida oma nimi, telefon ja meiliaadress, kool ning millist ainet
õpetate.

Kaduviku nimel!
Rakvere Teater
 

28.9.12

Matemaatika õpiraskustega õpilastele 2.moodul

Saadame teile Soome klassiõpetajate ja matemaatikaõpetajate koolitaja ja populaarsete matemaatikaõpikute autori Hellevi Putkoneni järgmise koolituse tutvustused.Koolitus on mõeldud peamiselt 1. kuni 4. klassis matemaatikat õpetavatele õpetajatele ja õpiabi õpetajatele, kuid on suureks abiks töös ka matemaatikaõpetajatele kuni 6. klassini. See on küll pikema koolituse 2. moodul, kuid kõik sessioonid on iseseisvate teemadega ja sobivad osalemiseks ka valikuliselt. H. Putkonen alustab juba kolmandat aastat Eesti klassiõpetajate koolitamisel. Tema senised koolitused, mis on toimunud Tartus, Kuressaares ja Oelas Rapla maakonnas, on saanud väga hea tagasiside. Esimesel poolaastal toimus samasugune 5sessiooniga koolitus Tartus ja tagasiside rohke osavõtuga koolitusest oli väga positiivne.

Lähemalt õppejõust ja koolituste tagasisidest saab lugeda meie kodulehelt www.ellu.ee

Parimate soovidega alanud kooliaastaks
Nelly Jaanus,
Koolituskeskus ELLU
tel 56457731

,,Ettevõtlik õpetaja"

On alanud registreerimine 3. novembril Tallinna Reaalkoolis (Estonia pst.6) toimuvale
konverentsile „Ettevõtlik õpetaja“ (PÜÜK 3).
Päeva esimesel poolel esinevad:
Jaana Vasama Turu Ülikoolist (Soome) teemal „Innovatsioon kooli argielus“ ja
Fabrizio Maggi Pavia Ülikoolist ( Itaalia) teemal „Õppija toetamisest üksteise õpetamiseni Web 2.0 vahenditega“.

Päeva teisel poolel tutvustavad oma töid ja tegemisi meie oma maa ettevõtlikud õpetajad.
Osalemine tasuta.
Registreeruda saab aadressil:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNGMHJ5TGcxbVNEV3EyZHNLakhpcGc6MQ&theme=0AX42CRMsmRFbUy1iOGYwN2U2Mi1hNWU0LTRlNjEtYWMyOC1lZmU4ODg1ODc1ODI&ifq

Lugupidamisega
Elve Kukk
Üldhariduse ja seire agentuur
Õppekava- ja eksamitekeskus
 Koordinaator
Tel: 7350691

Õpilasleiutajate juhendajad

Ootame kõiki üldhariduskoolide õpetajaid nende õpetatavast ainest olenemata osalema õpilasleiutamise juhendamise koolitusele, mis toimub 9. oktoobril 2012. a Rakveres *Wesenberghi hotelli konverentsikeskuses kella 10st kella 17ni.

Koolituse eesmärgiks on tõsta õpilaste leiutamise (loovtööde) juhendajate taset ja anda nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi leiutamisest ja kõigest, mis sellega seotud -- disain,  loovus, inseneeria, autoriõigused.

Ülevaade antakse leiutamise kui loovtöö tervikprotsessist selle erinevate etappide tutvustamise abil:  ideede genereerimine, sihtgrupi määratlemine, tootearendus, leiutamisest inseneri pilgu läbi, idee teostamine meeskonantööna. Lisaks prototüüpimine, intellektuaalne omand, patenteerimine; kust ja kuidas kontrollida, kas keegi on varem juba midagi niisugust leiutanud. Tutvustatakse ka õpilasleiutajate riiklikku konkurssi, mille tähtaeg on 31. oktoobril ning antakse soovitusi edukaks osalemiseks.

Teoreetilistele loengutele lisaks kasutatakse koolitusel erinevaid aktiviseerimisvõtteid, mis aitavad materjali omandamist hõlbustada ja mida saab edaspidi kasutada õpilaste juhendamisel, nt erinevad
praktilised- ja vaatlusülesanded, erinevate objektide analüüs disaineri, inseneri ja ettevõtja pilgu läbi. Toote tugevuste, nõrkuste ja arendusvõimaluste otsimine jne.

Üritus on kavandatud oktoobri algusesse seetõttu, et juba 31. oktoobriks ootame töid õpilasleiutajate riiklikule konkursile. Konkursi kohta leiate infot http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilasleiutajate-konkurss/

 Kohtumiseni koolitustel!
Margit Lehis  Tel 730 0335, 520 3270

Õpilasleiutajate riikliku konkursi korraldaja Teaduse populariseerimise osakond Eesti teadusagentuur www.etag.ee/teadpop

 

 

 

 

 

19.9.12

VEEOHUTUSKOOLITUS

Viimasel paaril aastal on aktuaalseks muutunud eestlaste oskus ohutult toime tulla tegevustega veekogudel ja nende kallastel. Seda kahjuks küll läbi suure hulga õnnetusjuhtumite ja uppumiste. Kurbade numbrite tulemusena on käivitunud üleriiklik veeohutusprogramm, mille tulemusena peaks veeohutusalane info jõudma maksimaalselt inimesteni.

Heameel on tõdeda, et nüüdseks on järg jõudnud teieni, kes te igapäevaselt olete seotud nii  laste ja noorukitega. Tahes tahtmata kuulute gruppi, kes on võimelised mõjutama laste ja noorukite arusaamasid ja teadmiseid veest ja veeohutusest ning seeläbi vähendama ka tulevikus uppumissurmade arvu Eestis.

Ühtlustamaks spetsialistide taset, andmaks veeohutusalaselt uuendatud informatsiooni ja vahetamaks kogemusi, olemegi käivitanud koostöös Päästeametiga projekti ,,Veeohutuskoolitus".

Tegemist on 16 h kestva teoreetilise ja praktilise väljaõppega.

Kursus on osalejatele tasuta va. transport ja ööbimine.

Koolituse viivad läbi instruktorid, kellel on aastate pikkune kogemus rannavalve töös ja veeohutusalaste koolituste korraldamisel.

 
Koolitus toimub 6-7oktoober, Rakvere veekeskuses Info ja kursusele registreerimine gert.teder@gmail.com.

Lugupidamisega,

Gert Teder
MTÜ Selts Eesti Vetelpääste
Juhatuse liige

13.9.12

Erivajadustega õpilane põhikooli matemaatika tunnis.


Nüüd, kus matemaatika õpetamine on omandamas talle väärikat kohta üldhariduskoolide õppekavas ja on tõusnud peaaegu esiteemaks alanud õppeaasta prioriteetidest kõneldes, on vist asjakohane Teile teatada, et Koolituskeskuses ELLU algab juba kolmas õppeaasta, kus meie koolituste põhirõhk on suunatud matemaatika õpetamisele põhikoolis. Oleme saanud nõusse kaks Soome matemaatikaõpetajate koolitajat Helsingi Ülikoolis ja populaarsete matemaatikaõpikute autorit Hellevi Putkoneni ja Johannes Paasoneni, kes on seni eduga ja osalejarohkelt koolitanud klassiõpetajaid ja põhikooli matemaatikaõpetajaid.

Lisan käesolevale kirjale teabe H.Putkoneni koolituse kohta. Lisateavet õppejõu ja tema koolituste tagasiside kohta leiab meie kodulehel www.ellu.ee

Parimate soovidega alanud õppeaastaksNelly Jaanus,
Koolituskeskus ELLU
tel 56457731


Leidke koolitus, mis algab septembris Tallinnas.

30.8.12

HEAD UUT KOOLIAASTAT!

MEELDIVAT KOOSTÖÖD KA ALGAVAL AASTAL!
IKKA EDASI JA EDASI, MITTE ÜKS SAMM TAGASI!


Kutse Ideelaadale

Tere head ja ilusad inimesed,
sel aastal toimub Koolirahva ideelaat 25.oktoobril(kl 10.00-14.00)
Haapsalu kolledzis ja läbiv teema on "Loov õpetaja tehnoloogia ajastul".
Lisaks kirjastustele ja tegevõpetajate poolt pakutavale on planeeritud
töötoad, mis keskenduvad haridustehnoloogia rakendamisele õppetunnis ;
iPad, Smart Board, video kasutamine jne.
Esiteks ootame Teie aktiivset osavõttu ja teiseks palun pakkuge oma
kolleegidele võimalust pakkuda ideelaadal oma õppematerjale (ei pea
olema seotud tehnoloogiaga, kõik on teretulnud).
Jään teie tagasiside ootama ja kohtumiseni Ideelaadal.
Täpsema info saadan paari nädala jooksul.
Jõudu algavaks kooliaastaks!
Heade soovidega,

Anneli Kasesalu
TLÜ Haapsalu Kolledž
peametoodik
anneli@hk.tlu.ee
47 20 244
52 11 292

24.8.12

3. klasside õpetajate infopäev 29.08.2012

 

RMK Sagadi looduskool ootab 3. klasside õpetajaid tutvuma uue programmiga.
Märtsikuus esitas VIROL Keskkonnainvesteeringute Keskusele projektitaotluse, mille eesmärgiks oli võimaldada kohe algaval õppeaastal kõigile Lääne-Virumaa 3. klasside õpilastele üks tore õppeprogramm.

Projekt sai rahastuse ning nüüd kutsume kõiki 3. klassi õpetajaid Sagadi looduskooli tutvuma õppeprogrammiga „Metsaga sõbraks“. Proovime üheskoos loodusega paremaks sõbraks saada ja vahetame mõtteid teemal, keda ja mida peaksime programmis veel, lisaks olemasolevale tutvustama.

Selleks, et kohalesaamine lihtsam oleks, on organiseeritud buss Rakverest Sagadisse ja tagasi.

Päevakava:
13.30 Buss Sagadisse (start Rakvere Ametikooli juurest)
14.00 Saabumine Sagadisse. Projekti tutvustus
14.30 Energiapaus
14.45 Programm „Metsaga sõbraks“
16.30 Buss tagasi Rakverre
  
Infopäevale vajalik eelregistreerimine!

Registreerimine avatud kuni 27. augusti lõunani.
Registreerimine ja täpsem informatsioon:Kaia Kauts
RMK Sagadi metsakeskuse arendusjuht
+372 5305 9996
e-post: kaia.kauts@rmk.ee

10.8.12

Kesk-Eesti piirkonna (Järvamaa, Jõgevamaa, Raplamaa) ja Läänemaa inimeseõpetuseõpetajate koostööseminar

Järva-Jaanis  21. augustil 2012 algusega kell 10.00.

10.15 Vestlusring: Kuidas aktiveerida piirkondades inimeseõpetuse õpetajate tööd?
(Järva-Jaani Gümnaasiumi õppealajuhataja, Järvamaa inimeseõpetuse ainesektsiooni juhataja Silva Kärner ja Märjamaa gümnaasiumi vanemõpetaja ja Raplamaa inimeseõpetuse ainesektsiooni juhataja Riina Meidla)

12.00 LÕUNA (oma raha eest, praad u 3 € + jook)
13.00 Vestlusring: Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorude korraldamise kogemus ja tulevikuperspektiivid
15.30  Kokkuvõtted. (Võimalus läbida seiklusrada roomiktransportööriga, tuletõrjeauto saunamõnud)
18.00  Orienteeruv lõpp
NB! Registreerumine kuni 17. augustini:
 Silva Kärner +3725153638

ALUSTAME JÄLLE!!!

Indu ja jaksu uueks kooliaastaks!

6.6.12

Algõpetus 55


Koolituskonverents Algõpetus 55 – registreerimistähtaeg pikendatud 31.
juulini 2012.

27.augustil 2012 toimub Jäneda mõisas klassiõpetajate
koolituskonverents. Esinejateks on nii tegevõpetajad, ülikoolide
uurijad kui ka muudes valdkondades lastega tegelejad.

Juba 55 aastat, alates 1957.aastast on algklassiõpetajatele
kõrgharidust jagatud. Millega tegeleme täna, milliseid muutusi vajab
kool, mis on koolis hästi, milliseid muutusi viib ellu toimekas
õpetaja? Arutame koos!

Ootame kõiki algõpetuse ja klassiõpetaja eriala vilistlasi, aga ka
teisi uurijaid, haridustegelasi ja üldsuse esindajaid, keda huvitab
algõpetuse käekäik.

Konverentsi teave ja registreerimine - www.tlu.ee/a55
Mare Müürsepp

Klassiõpetajate suveseminar

EKÕL-i juhatus korraldab enne uut kooliaastat klassiõpetajatele suveseminari Lepanina hotellis Pärnumaal 13.-14. augustil. Soovijail palume tutvuda päevakavaga ning registreerida end hiljemalt 12. juuniks antud lingi kaudu. Kohtade arv on piiratud. Suvepäevade maksumus on liidu liikmetele 70 € ja mitteliikmetele 110 €. Kohtade arv on piiratud.
Päevakava
https://docs.google.com/document/d/1W9OObBYPGDIovEFnoQCfi9drvUim6GI5RGS_F_blYQc/edit

Registreerimislink
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpMZWlpZUcydHQweW1BX3VJeVhfTEE6MQ#gid=0


Kohtumiseni augustis Lepaninal,
EKÕL-i juhatus
http://klassiopetaja.blogspot.com/p/eesti-klassiopetajate-liit.html


26.5.12

TARKUSETURG 2012

Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liit kutsub klassiõpetajaid ja teisi huvilisi

15. juunil 2012.a  kell 10.00 Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse

III  TARKUSETURULE
Selle aasta peateemaks on õppekava läbivad teemad elukestev õpe ja karjääri planeerimine ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.

Külalisesinejad:

*„Ettevõtlike inimeste kasvatamine – võimalused algkoolis. Tööjõuvajadust mõjutavad tegurid ja ettevõtlusõppe arengud Eestis“. Tiia Randma,  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, haridusnõunik.

*„Ettevõtlik kool - hariduse kvaliteedi tõstmine läbi ettevõtliku hariduse“. Kristi Ruusamäe, ettevõtliku hariduse koordinaator, „Ettevõtlik kool“ programmijuht

"Ettevõtluspedagoogika rakendamine üldhariduskoolis Avinurme Gümnaasiumi 4.klassi teatriprojekti näitel!" Kristina Pikas, Ida-Virumaa, Avinurme Gümnaasium, klassiõpetaja
 *

Comenius koolide koostööprojekt European Enterprise- A business full of adventure! "Ettevõtlus Euroopas- tegevus täis seiklusi" Jaana Kangro, Uhtna Põhikool, klassiõpetaja
 *

Koolituspäev toimub programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames.

1. juuniks ootame pakkumisi õpetajatelt, kes sooviksid oma koostatud-valmistatud teemakohaseid õppematerjale ja -vahendeid tutvustada või õpitubasid läbi viia
(kadikruusmaa@rakgym.edu.ee)
Osalemistasu:

LVKL-i liikmetele on osalemine tasuta, teistele 9 eurot.
Osalustasu kanda liidu arveldusarvele 221014599917 (registreerimislehel palun teatada, kas on vaja väljastada koolile arve).
TARKUSETURULe registreerib kooli kõik osalejad registreerimislehega (lisatud) üks klassiõpetaja, kes jääb ka edasiseks kontaktisikuks kooli ja korraldajameeskonna vahel.
Osalejate registreerimine kuni 6. juunini aadressil sirle.taaksalu@mail.ee  

Täpsema ajakava edastame hiljemalt 13. juunil.

Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu aktiivi nimel  Kadi Kruusmaa  Rakvere Gümnaasiumist

REGISTREERIMISLEHT

Kooli nimi:


Kooli aadress:


Kontaktisiku nimi:


.. ja tema kontaktandmed:

TARKUSETURUL osalejadLVKL liikmed (tasuta)
Teised osalejad (9 eurot)


OSALEJAID KOKKU


Tasumine

Kas on vaja arvet? (arve andmed)
Muu vajalik info:

25.4.12

Tallinna Ülikooli rahvusvaheline suvekool

Tallinn Summer School kutsub
Sind osalema kursusel "Creating Fine Arts Learning Experiences for
Children". Kursuse teemaks on loomingulise lähenemise kasutamine viie-
kuni üheksa-aastaste laste õpetamisel. Kursus koosneb nii
teoreetilisest kui praktilisest osast, osalejatele jagatakse
materjale, mida saab kasutada oma edaspidises töös. Kursus on
ingliskeelne ja toimub 23. juulist 3.augustini Tallinna Ülikoolis,
läbiviijaks on 20-aastase õpetamiskogemusega Karen Baker Kanadast.

Tudengitele ja õpetajatele kehtib soodushind 100 eurot.

Lisainfo ja registreerimine:
http://summerschool.tlu.ee/creating-fine-arts-learning-experiences-for-children/22.4.12

arvutikoolitus „Õppematerjalid õpilase erivajadusi arvestades“

Tallinna Vanalinna Hariduskollegium koostöös MTÜ Miikaeli Ühendusega korraldab klassiõpetajatele arvutikoolituse „Õppematerjalid õpilase erivajadusi arvestades“

Koolitajad VHK algklassiõpetaja, haridustehnoloog Tuuli Koitjärv ja  Jäneda Kooli algklassiõpetaja Tiia Salm
Koolitus toimub 22. mail (15.00-19.00) ning 12. juunil (10.00-15.00). 2012 Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis (Vene 22)
·  õppematerjalide varaaidad
·  töölehtede generaatorid
·  õppematerjalide koostamine differentseeritud ja integreeritud õppetööks

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi, 2 õppepäeva
 (8 tundi iseseisvat tööd).
Koolituse läbinud saavad MTÜ Miikaeli Ühenduse tõendi.

Maksumus 105.-  sisaldab õppematerjale ja kohvipausi.
Ühest koolist mitme õpetaja osalemisel tasu 100- ühe osaleja kohta

Palun huvilistel registreeruda hiljemalt 10.maiks selle registreerumislingi kauduLugupidamisega Tuuli Koitjärv ja Tiia Salm

2.4.12

Tartu Hiie kool

pakub välja võimaluse tutvuda nende kooliga. Nimelt 18.mail toimub koolis avatud uste päev, saaksime näha väikest kontserti, tutvuda kooliga, näha lahtisi tunde, kuulata lühiloengut kõne arengu teemadel.
Tartusse saame laste ringibussiga, mis läheb reedel lastele järgi, tagasi liinibussi või rongiga.
Esialgne päevakava on selline:

- väljasõit Rakverest kell 8.00 (koht täpsustub)

- 8.30 võtame Porkuni Koolist peale 3 last

- kell 10.00 - 13.00 Tartu Hiie Kool

- 13.00 koolilõuna

- 14.00 - 17.00 tutvumine HEV õppekirjandusega

- 17.00 tagasisõit

Asjast huvitatutel palun registreeruda minu meiliaadressil monica.jaanimets@virol.ee või telefonidel 3258064, 53454359 hiljemalt 2.maiks.

Täpse info saadan kindlasti ka veel eelnevalt.

Seniks kõike head!

Tervitades,

Monica Jaanimets

26.3.12

Metsaviktoriin

Metsaviktoriin ootab osalejaid 26. märtsist 23. aprillini. Osalemine aadressil www.rmk.ee/viktoriin või 
vene keeles http://www.rmk.ee/temq/liesnaia-shkola/konkursy/liesnaia-viktorina.

20.3.12

„HINDAMINE NING ARENGUVESTLUSED EESTI JA SOOME KOOLIDES“

9. aprillil 2012  Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis (Tõnismäe 2) kell 10.30-16.00.
Toimub õppekirjanduse müük.
Mitteliikmetele osalemistasu 25 eurot.
Täpsem info http://klassiopetaja.blogspot.com/
Registreerimine 4. aprillini  http://bit.ly/yzvqlu kaudu.

14.3.12

Õpetajate linnuõppekoolitus

Eesti Ornitoloogiaühing alustab koostöös Tartu Keskkonnahariduse Keskusega linnuõppekoolitust õpetajatele. Täpsem info
http://www.eoy.ee/node/463

11.3.12

Võtke osa !

8. märtsil kuulutati välja 2012. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss preemiafondiga 4350 eurot. http://www2.archimedes.ee/teadpop/File/kasvatusteadus%20/2012/2012_konkursi_valjakuulutamise_kaskkiri_113_08032012.pdf

,,See turvaline IT!"

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)  kutsub  Teid osalema konverentsil „See on turvaline IT!“,  mis toimub 23. märtsil 2012 Paide Kultuurikeskuses.
Täpsem info
http://www.itl.ee/?op=body&id=18&art=894

29.2.12

Meeldetuletus

3.klasside õpioskuste olümpiaadiks registreerumine lõpeb 02.märtsil. Registreeruda aadressil tiina.piip@tapagymnaasium.ee

20.2.12

,,Käsitöö ja arvuti"

Viimane arvutikoolitus ,,Käsitöö ja arvuti" toimub Rakvere Gümnaasiumi peamaja  (Vabaduse1) arvutiklassis 29.veebruaril 2012 algustega kell 15.00 ja 16.45. Koolitajaks Kadi Kruusmaa Rakvere Gümnaasiumist. Koolitus on osalejale tasuta, koolitust rahastatakse ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames. Väljastatakse koolitustõend.

Registreerimine elektrooniliselt sirle.taaksalu@mail.ee. Iga registreeruja saab kinnitusmeili. Kui vastust pole saabunud, võtke uuesti ühendust.
Kohtade arv arvutiklassis on  piiratud, grupi suurus 20 inimest.

Kadi koostatud lingikogu on SIIN. See lingikogu täieneb pidevalt.

10.2.12

1.-2.KL LOODUSLOOPÄEV

Ootame 1. -2. klassi õpilasi osalema LOODUSLOOPÄEVAL, mis toimub Rakvere Linna Algkoolis 27. aprillil 2012 kell 12.00
Iga kool saab osaleda ühe võistkonnaga, kuhu kuulub 4 liiget: kaks 1. klassi ja kaks 2. klassi õpilast.
Registreerimine (kooli, õpilaste, õpetajate nimed) ainult elektrooniliselt kuni 13. aprillini aadressil  kylli.tropp@rla.edu.ee

Igale registreerijale saadetakse kinnitusmeil registreerimise kohta.
Kui kinnitust ei ole tulnud, palun võtke uuesti ühendust.
Võitja kool korraldab järgmisel kevadel uue loodusloopäeva.


Kaasa palume võtta vahetusjalatsid, kirjutusvahendid, värvilised pliiatsid.
Rakvere Linna Algkool
Külli Tropp

5.2.12

Ürituste sarja "Teadustekst lastele"

järgmine seminar on 17. veebruaril kl 14.30-17.30 Paide Ühisgümnaasiumis.
Seminari teema on LUGEMINE LAHEDAKS: lugemisoskuse toetamine meetodi ja materjaliga.
Korraldamisel teevad koostööd Eesti Lugemisühing, Klassiõpetajate Liit ja õpetajakoolitajad Tallinna Ülikoolist.

Kavas:
Lugemisoskuse areng I kooliastmes.
Lihtne tekst teoorias ja praktikas.
Uurimusi lugemisest ja teksti mõistmisest.
Hea kogemuse ring.

Arutleme:
Kuidas jälgida ja hinnata lugemisoskust?
Kust ja kuidas leida lastele parajat lugemisvara?

Peakõneleja ja töötoa juht on Helin Puksand, PISA 2009 lugemisekspert. Kaasa teevad riikliku õppekava eesti keele töörühma liikmed Anne Uusen, Ene Hiiepuu ja Mare Müürsepp.
Osavõtt on tasuta, õpetajad saavad tõendi koolituse kohta.
Registreerimine kuni 15. veebruari õhtuni
25.1.12

Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev

Koht: Rocca al Mare Kool (Vabaõhumuuseumi tee 8 Tallinn)
Aeg: 22.03.2012
Koostööpäeva teema: HINDAMINE - hindamismudelid
Registreerumine aadressil:

http://www.ekk.edu.ee/vvkoostoo/

14.1.12

PROGRAMMI „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ RAAMES

EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU PIIRKONNAPÄEVAD „PARIMA PRAKTIKA JAGAMINE“
1.      PIIRKONNAPÄEV „KODU JA KODUKOOL“
(TALLINN, HARJUMAA, LÄÄNE-VIRUMAA, JÄRVAMAA)
21. jaanuar 2012  Haljala Gümnaasiumis


10.00-10.30  kogunemine, tervituskohv
10.30 -12.30
EKÕL, tervitus,
ekskursioon koolimajas
Esineb Tallinna esindus teemal „Kodu ja kodukool“ (45 min)
Taimi Jürgenstein, Uuve Jakimainen (Järvamaa) - "Tunne Järvamaad" - kodulooline mäng kodumaakonnast (30 min)

Järvamaa lastel on tore õppemäng "Tunne Järvamaad", mis sündis maakonna õpetajate ühistööna ning sai haridusministeeriumilt auhinna Aasta Tegu. Kuidas see mängalguse sai? Kuidas sellist projekti läbi viia? Jagame kogemusi ja näpunäiteid.

 12.30-13.00 LÕUNA

 13.00 -14. 00
Õnnela Lembke (Lääne-Virumaa) – „Kooliõu kui õppevahend“ (1 tund) sees+õues (Sobiv riietus!)

 Haljala Gümnaasium tegeles keskkonnaharidusprojekti raames õppevahendite komplektide valmistamisega I ja II kooliastme õpilastele. Loodusõpetuse tundides tutvuvad I ja II kooliastme õpilased kooliümbruse loodusega. Klassiõpetajale suureks abiks, kui aineõpetajad on teinud selle töö lihtsamaks ning õpilastele huvitavamaks. Projektide teostamine on suur meeskonna töö.
14.15-16. 00
Ivi Kukk, Siiri Sitska, Ester Koplimets (Järvamaa, Paide Gümnaasium) 1h 45min

Tutvustame Paide Gümnaasiumis neljandate ja viiendate klassidega praktiliselt läbiviidudprojekti HELKUR ON POPP.

Projektieesmärgiks oli teha helkuri kandmine noorte hulgas tõesti popiks. Selleks teadvustasime me läbi erinevate tegevuste, arutelude ja infomaterjalide helkurikandmise vajalikkust. Osaline loetelutegevustest: miniuurimused, luuletuste tegemine, helkurite fotokonkurss, helkurite näitus, veebiplakatite valmistamine, unistuste helkuri kujundamine ja lühijuttude kirjutamine. Valmisid temaatilised reklaamid, ajaleht ja kooli raadiosaade. Valmistati ise erinevaid helkureid. Koostööpartneriteks kooliõpilasomavalitsus, Paide politseinikud ja firma Järva Teed. Praktilise poolepealt pakume võimalust valmistada omale tõeliselt kaunis ja naiselik helkur, mis sobib ka piduliku üleriide juurde.

 16.00 -16.30 Tänud ja kokkuvõtted

 Eesti Klassiõpetajate Liidu liikmetele on üritus tasuta. Osaleja tasub ise sõidukulud.
Mitteliikmetele osalemistasu 20 €.

Registreerimine 16. jaanuariks selle lingi kaudu
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGFqSEFkTWctanhhQjYzdzNIT2JiZnc6MQ#gid=0