22.5.17

Loovharidus suvekooli „Õpetajate emotsionaalne koostöö – eneseväestamine“

Hea õpetaja!

Kutsume Teid ühenduse Loovharidus suvekooli „Õpetajate emotsionaalne koostöö – eneseväestamine“

Suvekool toimub 27. ja 28. juunil Karepa Rahvamajas.

Ühendus LoovHA Suvekooli eesmärgiks on pakkuda õpetajatele võimalusi töö-, vaimse tervise- ja loomeressursside hoidmiseks vastastikuse eneseväestamise kaudu. Suvekoolis toimuvad antud teemal ettekanded, töötoad ja mõttetalgud.

Ka teised kooliga seotud osapooled (juhtivtöötajad, lapsevanemad) on väga oodatud, kuna kool saab toimida täisväärtuslikult vaid koostöös, milleks on vajalik üksteisega arvestamine, mõistmine ja ühtsed väärtused. Meie suvekool pakub aluseid üksteise mõistmiseks, ühtsete väärtuste kujunemiseks. Tulge looge alused koostööks!

Registreerumine ja ettekannete/töötubade tutvustused aadressil www.loovharidus.ee, osalemistasu 80 eurot (tasumine kohapeal või arvega, lisage arve soov registreerumisel). Ööbimine Karepal „Kullo“ laagris (naridega 6-8 inimese toad).

PÄEVAKAVA
27. juuni
10.00 - 10.45 Kogunemine ja väike eine
10.45 - 11.45 Tiiu Kuurme ettekanne „Mõtteid inimese väärtusest ja väärtustamisest”.
12.00 - 13.30 Mihkel Kangur töötuba “Teistmoodi ennast kehtestav käitumine”.
12.00 - 13.30 Marit Kuusk töötuba “Märkamine, kuulamine ja kehtestamine”
13.30 - 14.45 Lõuna ja majutus
14.45 - 16.30 Mihkel Kangur töötuba “Teistmoodi ennast kehtestav käitumine”.
14.45 - 16.30 Marit Kuusk töötuba “Märkamine, kuulamine ja kehtestamine”
16.45 - 17.45 Riina Harma ettekanne „Mis juhtub, kui õpetajad teevad koostööd“
17.45 - 18.30 Katrin Napp, eurütmia töötuba: “Elujõud liikumisest I”.
18.30 – 19.00 Õhtusöök
19.30 – 21.30 Eda Heinla, “Naudime loovat enesetõhususust – mängime liivas“
Lõpetame õhtu rannas arutledes.
28. juuni
8.00 - 9.00 Hommikusöök
9.00 - 10.00 Sirje-Tiiu Kivilo, „Hommikune eneseväestamine”.
10.00 - 11.45 Aivar Haller “Kuidas lapsevanemast õpetaja stressilangetaja saab?”
12.00 - 13.15 Katrin Napp, eurütmia: “Elujõud liikumisest II”.
13.15 - 14.15 Lõuna
14.15 - 15.30 Triin Tarn,“ Eneseväestamine läbi laulu – Werbeck laul”. MTÜ LoovHA juhatuse liige
15.30 - 16.00 Lõpuring
16.00 - 17.00 Harfimäng Triin Hio
17.00 Kerge eine.

"Lugemisega metsa poole ja teisi tõsilugusid"

Tere
jätkuvalt võimalik osaleda järgmisel kursusel

* MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab eraldi  Tallinnas ja Tartus kursuse
  "Lugemisega metsa poole ja teisi tõsilugusid"

TARTUS  reedel 09.juunil kl 10.45- 15.45 Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
TALLINNAS  toimub kursus augusti II poolel (orienteeruvalt vahemikus 22-25.08) varem väljakuulutatud 12.juuni asemel. Uue kuupäeva saadame maikuu lõpus.

Kellele: klassiõpetajad 3.-5. klass
Millest: Emakeele põimimine loodusõpetuse ja teiste ainetega
               * Loodusalaseid eakohaseid lugemistekste
               * Erinevad võtted ja harjutused arendavad loovat ja kriitilist mõtlemist
               * Klassiväline lugemine rikastab mõttemaailma
               * Matemaatikata läbi ei saa
               * Robootika- kuidas seda ainetundides kasutada?
               * Ärme unustame liikumist!
               * Digivõimalused on avarad

Lektorid: Anne Orav, Taimi Ruusmäe
(Anne Orav ja Taimi Ruusmäe on Tartu Kivilinna Kooli  klassiõpetajad. Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autorid)

Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval

Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info ka koduleheküljel
http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-metsa-poole-ja-teisi-tosilugusid.html

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta.
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida

Kena kevadejätku!
Kajari Koolitused 

virtuaalne käsitöönäitus "Rütm"Näitust saab vaadata www.virtuaalnaitus.ee


Tark tarbimine

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus koostöös Tarbijakaitseametiga kutsub klassiõpetajaid koolitusele

Tark tarbimine

Koolitus lähtub nüüdisaegse õpikäsituse oodatavatest õpiväljunditest: enesejuhitud õppimine; sisemine motivatsioon;  avatus;  valmisolek kiireteks muutusteks, mida uued ideed ja lahendused võivad kaasa tuua; koostöö; õppija kaasamine eesmärgistamisse jne.

Koolitus toimub 5 õppepäeval, kus käsitletakse järgmisi teemasid:
·          
 • Tarbijahariduse eesmärgid ja sisu. Tarbija õigused ja kohustused
  Avame tarbijahariduse eesmärgid, sisupunktid.
  Sissejuhatuse koolitusse teevad Anne- Mai Helemäe ja Tartu Ülikooli õppejõud Egle Säre ning praktilisi näiteid jagab Konguta kooli direktor Liina Tamm
 • Kodune majandamine
  Mõtiskleme teemadel majapidamise korrashoid ja sellega seonduvad kohustused, vesi koduses majapidamises ja inimeses,  tervislikkus ja ohutus igapäevastes valikutes, mõistlikud valikud ja elustiil ning nimetatud teemade praktiline rakendamine õppetöös.
  Õppepäeva juhib Tartu Ülikooli õppejõud Irja Vaas ning praktilisi näiteid jagab Rocca al Mare Kooli õpetaja Kaie Mei
 • Isiklikud rahaasjad
  Käsitleme raha, kui väga olulist teemat Tartus Ettevõtlusküla Äritänaval. Miks on oluline rääkida õpilastega rahast? Kuidas arutleda rahaga seotud teemadel? Missugune on ettevõtlik õpilane? Kuidas õpetaja saab õpilaste ettevõtlikkust toetada ja millised väljakutsed on tänaseid õpilasi tööturul ootamas?
  Õppepäeva juhivad Ettevõtlusküla tegevjuht Evelin Rätsep ja Tartu Ülikooli õppejõud Egle Säre
 • Turundus ja reklaam
  Arutleme, mis on turundus ja mis reklaam ning mida võiksid sellest teada õpetajad, mida õpilased. Räägime ohtudest, mis meid sel teemal ümbritsevad ja mõtleme, mida saame klassiõpetajatena ära teha, et need ohte vältida. Jagame kogemusi, kuidas turundust ja reklaami õppetöös  kasutada.
  Õppepäeva viivad läbi Tarbijakaitseameti teenuste talituse juhataja Katrin Malm, TÜ haridusteaduste instituudi turundus –ja kommunikatsioonispetsialist Tuuli Hiiesalu, praktilisi näiteid jagavad Tartu Erakooli Tera õpetajad Kersti Kaplinski ja Merle Pindmaa.
 • Kursuse lõpuseminar
  Õpetajate ja õppijate kogemusi teemal “Tark tarbija”: Kuidas mõjub lapsele reklaam? Mida teab laps rahast? Miks on vaja tarbijakasvatust?
  Õppepäeva viivad läbi õppejõud Egle Säre ja kursuse koordinaator Marge Kimmel.

Koolitusel on võimalik valida 3 toimumise vahel (Tallinnas, Pärnus, Tartus).


Koolitus toimub projekti Tarbijahariduse edendamine Eestis raames ja selle läbiviimist toetab Tarbijakaitseamet. Koolitus on osalejatele TASUTA.