17.10.11

LVKL volikogu koosolek

LVKL volikogu koosolek toimub 24. oktoobril kell 10.00 Rakvere Gümnaasiumi raamatukogu lugemissaalis (Vabaduse 1, kõige uuem viimane valge maja, sissepääs hoovist).
Päevakord: 1. Liidu töö ja juhtimise korraldus
2. Juhatuse valimine
3. Liikmemaksu suuruse määramine.
4. Info.

Koolitus ,,Arvuti ja eesti keel" ja ,,Arvuti ja matemaatika"

Koolitus "Arvuti ja eesti keel" ja ,,Arvuti ja matemaatika" toimub 24.oktoobril Rakvere Gümnaasiumi arvutiklassis (Vabaduse 1) Lemme Sulaoja ja Mare Küti juhendamisel. Koolitusele palume kindlasti eelnevalt registreerida aadressil sirle.taaksalu@mail.ee. Koolitusel osalejate arv on piiratud. Et korraga mahub arvutiklassi õppima kuni 20 inimest, siis pakume välja erinevad ajad: 12.00 ja 14.00. Koolitus kestab 1,5tundi. Osalejad saavad koolitustõendi.
Koolitusi rahastatakse ESF programmi ,,Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames ning on osalejale tasuta.

Lemme ja Mare koostatud veebilehe aadress on  http://varasalv.weebly.com/ . Seda lehte täiendatakse pidevalt.

6.10.11

Koolitus ,,Arvuti ja loodus"

Koolitus "Arvuti ja loodus" toimub 14.oktoobril Rakvere Gümnaasiumi arvutiklassis (Vabaduse 1) Tiia Salmi juhendamisel. Koolitusele palume eelnevalt registreerida aadressil sirle.taaksalu@mail.ee. Koolitusel osalejate arv on piiratud. Et korraga mahub arvutiklassi õppima kuni 20 inimest, siis seekord pakume kohe välja erinevad ajad:
14.00 ja 15.45.
Koolitus kestab 1,5 tundi. Osalejad saavad koolitustõendi.

Tulemas ,,Arvuti ja matemaatika" ning ,Arvuti ja eesti keel" eeldatavalt 24. oktoobril. Täpne aeg selgub.
,,Arvuti ja käsitöö" eeldatavalt jaanuri esimesel nädalal.

Koolitusi rahastatakse ESF programmi ,,Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames ning on osalejale tasuta.

Samas anname teada, et LVKL volikogu koosolek toimub 24. oktoobril.

16.9.11

Koolitus ,,Arvuti ja kunst"

LVKL liikmetele on tulemas 5-st erinevat moodulist koosnev koolitustesari. Koolitused on seotud infotehnoloogiliste vahendite kasutamisega õpetaja igapäevases töös (kust ja kuidas õppematerjale leida, kuidas neid klassis kasutada jms).
Koolitus ,,Arvuti ja kunst" algab 30. septembril kell 15.00 Rakvere Gümnaasiumi arvutiklassis (Vabaduse 1) Maris Maripu juhendamisel. Koolitusele palume eelnevalt registreerida aadressil onnela.lembke@haljala.ee. Koolitusel osalejate arv on piiratud. Osalejad saavad koolitustõendi.

Tulemas ,,Arvuti ja loodus", ,,Arvuti ja matemaatika", ,,Arvuti ja eesti keel", ,,Arvuti ja käsitöö".
Koolitusi  rahastatakse ESF programmi ,,Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames.

22.8.11

Klassiõpetajate kogunemine hariduspäeval 25.08.2011

25. augustil pärast hariduspäeva lõppu ~13.45 toimub Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu volikogu koosolek.
Igast koolist palume osalema ühte klassiõpetajate poolt valitud esindajat.
Info Kadi Kruusmaa kadikruusmaa@hot.ee või kadikruusmaa@rakgym.edu.ee .

17.6.11

Õpetajad tulid tarkustega turule

Teisele tarkuseturule Sõmeru põhikooli tuli 14.juunil kokku ligi sada õpetajat, lisaks Lääne-Virumaa klassiõpetajatele külalisi ka Lääne-, Jõgeva-, Võru- ja Ida-Virumaalt. Plaanis oli kaubelda omaenese tarkusega ehk siis jagada kolleegidele oma parimaid kogemusi ning ise teistelt õppust saada. Avasõnades toonitas Sõmeru kooli õppedirektor Kaida Laks: „Mida silm näeb, kõrv kuuleb ja käed teevad, see salvestub ka mällu. Parima praktika jagamine, see rikastab alati mõlemat poolt.“ Nii keskenduski tarkuseturg lisaks õpetajate omakoostatud õppemetoodiliste materjalide ostule-müügile peamiselt aktiivsele tegevusele ning kogemuste vahetamisele kümnes erinevas töötoas. Metoodilist kirjandust pakkus kirjastus Altex. Ülevaate saamiseks Sõpruskoolide programmist eTwinning pakuti parimate projektikogemustega trükiseid.
Hommikul alustati siiski teooriaga: Tiia Salm Jäneda Koolist, kes on ka Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja, arutles IKT rolli üle riiklikus õppekavas ja rääkis, kuidas seda õppetöös rakendada. Hiljem käsitlesid erinevate koolide õpetajad oma õpitubades veel palju teemasid. Merle Velbo Rakvere Gümnaasiumist pakkus välja tosina aktiivõppevõtet emakeeletundideks. Tiia Salm õpetas õppematerjalide organiseerimist virutuaalse järjehoidja abil Getwapps keskkonnas. Aili Lomp Esku-Kamari Koolist käsitles mänge, mida klassiõpetaja saaks kasutada oma töös. Avinurme Gümnaasiumi klassiõpetaja Kristina Pikas rääkis liiklusõpetuse võimalustest I ja II kooliastmes. Kaiel Haav Avinurme Gümnaasiumist jagas oma mõtteid parandusõppest koolis.
Praktilised töötoad pakkusid võimalusi oma käega proovida erinevaid käsitöö- ja kunstitehnikaid värvilise klaasi tiffani tehnikast alates fookusvoltimiseni välja. Juhendajad õpetajad hiilgasid kavala materjalikasutuse ja leidlikult läbi viidud õppetööga. Osalejad lõid innukalt kaasa ning neilt võis kuulda vaid kiidusõnu ja lubadusi oma õpilastega omandatud uusi tehnikaid katsetada.
Tegusa ja sisuka päeva tulemusena omandatud teadmistepagasiga on õpetajail kindlasti võimalik järgmiseks aastaks planeerida toredaid koolitunde ja tõsta õpetamise kvaliteeti.

Parimate kogemuste vahetamise päev sai teoks Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liidu eestvõttel.

Päeva rahastati ESF programmi ,,Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames.Tiina Erala

15.6.11

Teeme ise e-raamatu

Valik veebiraamatute koostamise keskkondi koos tutvustuse ja näidetega

Getwapps - virtuaalne lingikogu / järjehoidja

Juhend (Tuuli Koitjärv) virtuaalse järjehoidja loomiseks Getwapps keskkonnas.

IKT uues õppekavas ja selle rakendamine õppetöös

9.6.11

TARKUSETURG 2011

 Ootame kõiki, kes registreerusid järjekordsele Tarkuseturule  
14. juunil Sõmeru Põhikooli.
Ürituse ajakava vaata SIIT.
Kuna Lääne-Viru Klassiõpetajate Liidu aastakoosolekul toimub ka põhikirja kinnitamine, siis tutvu enne üritust ka uue põhikirjaga.

Kohtumiseni!

16.5.11

Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liit kutsub maakonna algklassiõpetajaid ja teisi huvilisi

14. juunil 2011.a Sõmeru Põhikooli
II TARKUSETURULE
Kindlasti on õpetajad aastate jooksul ise koostanud ja ise valmistanud palju õppematerjale ja -vahendeid, mida oleks hea kolleegidele tutvustada, näiteks:
• harjutused, ülesanded, töölehed
• esitlused• õppematerjalide kogumikud
• ristsõnad, lotod, pusled
• töökavad, tunnikavad
• õppemängud, -vahendid
• näidendid, peokavad
• kaardimängud
• ekskursioonimarsruudid
• … jms õpetaja igapäevatöö jaoks vajalikud vahendid

TARKUSETURUL on võimalus tutvustada oma parimat kogemust kolleegidele ning saada uusi ideid oma metoodikate rikastamiseks, osta-müüa-vahetada ISE tehtud ja ISE koostatud õppematerjale, mida saaks kasutada I-II kooliastmes.
Osalema ja oma praktikat jagama on oodatud ka teiste maakondade klassiõpetajad.

TARKUSETURULe kauplema ootame koolide meeskondi. Iga kauplemises osalev kool saab enda kasutusse kauplemisplatsi.
NB! Hinna määrab autor või autorite kollektiiv. Arveldamine sularahas või kokkuleppel müüjaga (bartertehingud vm osapooltele sobiv). Materjal vormistada kasutamiskindlalt korrektselt ja varustada autori nimega.

TARKUSETURULe ootame kõiki huvilisi, ei ole kohustust osaleda kauplejate meeskonnas, individuaalselt saab osaleda nii turul kui ka õpitubades.

TARKUSETURULe registreerib kooli kõik osalejad registreerimislehega (lisatud) üks klassiõpetaja, kes jääb ka edasiseks kontaktisikuks kooli ja korraldajameeskonna vahel.

Osalejate registreerimine kuni 3. juunini aadressil onnela.lembke@haljala.ee

Osalemistasu on 8 eurot. Osalustasu kanda LVAL-i arveldusarvele 221014599917 (registreerimislehel palun teatada, kas on vaja väljastada koolile arve).

1.juuniks ootame pakkumisi õpetajatelt, kes sooviksid oma koostatud-valmistatud õppematerjale ja -vahendeid õpitubades tutvustada või erinevaid õpitubasid läbi viia (nt mängutuba, kunstituba, loodustuba, liikumistuba, arvutituba, …) kadikruusmaa@rakgym.edu.ee  

Täpsema ajakava edastame hiljemalt 9. juunil. Jooksev info ka LVAL veebilehel http://laaneviruklop.blogspot.com/ . Päev algab kell 10.00 LVAL aastakoosolekuga (aastaaruanne, põhikirja muutmine).

15.5.11

OSALE SUVEKONVERENTSIL!

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit korraldab rahvusvahelise Suvekonverentsi 2011 koos Soome kolleegidega, 
mis toimub sellel aastal Pärnumaal, Villa Andropoff, Audru, http://www.andropoff.ee/  
juuni algul, 06. -08.06.2011.

Uuri lähemalt ETKLi leheküljelt.

16.4.11

1.-2. kl Loodusloopäev

Tulemused asuvad SIIN

Kutsume
1.-2. klassi õpilasi osalema
LOODUSLOOPÄEVALLaekvere Põhikoolis
28. aprillil 2011 kell 12.00
Iga kool saab osaleda ühe võistkonnaga, kuhu kuulub 4 liiget: kaks 1. klassi ja kaks 2. klassi õpilast.
Võistluse korraldab eelmise aasta võitja - Laekvere Põhikool.

Registreerimine (kooli, õpilaste, õpetajate nimed) ainult elektrooniliselt kuni 23. aprillini aadressil http://www.blogger.com/kajatreial.kool@gmail.com
Igale registreerijale saadetakse kinnitusmeil registreerimise kohta.
Kui kinnitust ei ole tulnud, palun võtke uuesti ühendust.

Võitja kool korraldab järgmisel kevadel uue loodusloopäeva
(vt rahastustaotluse esitamisest KIKile).

Laekvere Põhikooli õppealajuhataja
Kaja Treial
3222384

5.4.11

3. klassi õpioskuste olümpiaadi info

Ootame kõiki 3. klasside õpioskuste olümpiaadile registreerunuid neljapäeval, 07. aprillil 2011 kell 13.00 Rakvere Gümnaasiumi algklassimaja (Tallinna tn 29) aulasse.


Ajakava:
12.45 - registreerumine aulas (III korrus)
13.00 - olümpiaadiülesannete lahendamine
~15.00 – toitlustamine sööklas (keldrikorrus)
~15.15 – Jana Sillajõe näitetrupi etendus olümpiaadist osavõtjatele
~15.30 – autasustamine

Olümpiaadile palume kaasa võtta:
• vahetusjalatsid
• kirjutusvahendid
• Teosed:
1. „Võõrsõnastik” (TEA, 1999)
2. Koost. Raivo Aunap „Eesti atlas” (Avita, Tügi, 2004 või 2007)
3. „TEA laste- ja noorteentsüklopeedia” I – III köide (TEA, 2007)
4. Man, John „Maadeavastused” (sari „Mitmepalgeline maailm”, Koolibri, 1995)
5. Johnson, Jinny „Ookeanielu entsüklopeedia” (Koolibri, 2007)
6. Euroala tutvustav brošüür
7. Virumaa Teataja (28. märtsi-02. aprilli 2011 väljaanded)
8. Täheke (nr 1, 2, 3/2011 - jaan, veebr, märts)
9. Lastekirjanduse raamatutest:
10. Kivirähk, Andrus „Kaelkirjak” (Tiritamm, 1995; Tänapäev, 2000, 2007, 2008)
11. Kitzberg, August „Kuri kuningatütar: valimik lastenäidendeid” (Eesti Raamat, 1986)

Koolimajja tulles palume, et jätaksite üleriided ja jalatsid keldrikorrusel asuvasse garderoobi. Garderoobitöötaja on teadlik teie tulekust ja oskab teid õigesse kohta suunata. Seejärel palume suunduda III korrusel asuvasse aulasse, kus toimub registreerumine ja olümpiaadiülesannete lahendamine. Võistkonnad saavad küsimused kätte neljas osas, iga osa lahendamiseks on aega 25 minutit. Pärast registreerumist suunduvad õpetajad/juhendajad aula kõrval asuvasse raamatukogusse.

Edukat osalemist olümpiaadil!

Rakvere Gümnaasiumi õpetajad

1.4.11

3. klasside õpioskuste olümpiaad

Neljapäeval, 7. aprillil 2011 algusega kell 13.00 toimub Rakvere Gümnaasiumi algklassimajas (Tallinna tn 29) 3. klassi õpilastele maakondlik õpioskuste olümpiaad. Nuputama ja küsimustele vastuseid leidma on oodatud maakonna 3. klasside õpilaste 2-liikmelised võistkonnad (iga paralleeli kohta üks võistkond).
Õpilasi saadab üks õpetaja/juhendaja.
Ülesannete lahendamisel läheb peale olemasolevate teadmiste ja nutikuse tarvis ka oskust kasutada (teatme)teoseid ning erinevaid reklaamlehti vajaliku teabe leidmiseks.
Igal võistkonnal palume olümpiaadile kaasa võtta värvi- või viltpliiatsid (12 värvi komplektis) ja järgmised (teatme)teosed:

• „Võõrsõnastik” (TEA, 1999)
• Koost. Raivo Aunap „Eesti atlas” (Avita, Tügi, 2004 või 2007)
• „TEA laste- ja noorteentsüklopeedia” I – III köide (TEA, 2007)
• Man, John „Maadeavastused” (sari „Mitmepalgeline maailm”, Koolibri, 1995)
• Johnson, Jinny „Ookeanielu entsüklopeedia” (Koolibri, 2007)
• Euroala tutvustav brošüür (saate pärast registreerumist Rakvere Gümnaasiumist, pannakse maavalitsuse kooli postkasti)
• Virumaa Teataja (28. märtsi-02. aprilli 2011 väljaanded)
• Täheke (nr 1, 2, 3/2011 - jaan, veebr, märts)
• Lastekirjanduse raamatutest:
Kivirähk, Andrus „Kaelkirjak” (Tiritamm, 1995; Tänapäev, 2000, 2007, 2008)
Kitzberg, August „Kuri kuningatütar: valimik lastenäidendeid” (Eesti Raamat, 1986)

Olümpiaadi ülesanded koostavad Rakvere Gümnaasiumi õpetajad.
„Eesti atlasest” kasutame järgmisi kaarte: „Looduskaitse”, „Eesti füüsiline kaart” ja „Haldusjaotus”.
Reklaamlehtede ülesanded puudutavad eelkõige oskust orienteeruda erinevate reklaamlehtede vahel ja teha otsustusi, nt millisest kauplusest on kõige soodsam mingit kaupa osta.
August Kitzbergi „Kuri kuningatütar: valimik lastenäidendeid” kasutame järgmisi näidendeid: „Okasroosike”, „Saabastega kass” ja „Kuri kuningatütar”.

Ülesannete lahendamiseks antakse lastele aega 1,5 tundi.

Kohapeal tehakse kokkuvõtted ning selgub võitja kool, kes korraldab järgmise õppeaasta olümpiaadi.
NB! Ühist transporti Rakvere Gümnaasiumi sõiduks ei organiseerita, iga kool korraldab selle ise.
Kui vaja, küsi täiendavat infot ingaheinaste@rakgym.edu.ee

26.3.11

Eesti Lugemisühingu üleskutse


Tervitused kõigile, kes on huvitatud lugemisest, oma lapse lugemishuvi tõstmisest!


Eesti Lugemisühingu Facebooki lehekülg kutsub üritusele "Nipid ja trikid lapse lugemishuvi tõstmiseks".
Osalemiseks liitu Eesti Lugemisühingu Facebooki lehega ja loe kogu aprilli kuu vältel häid nippe ja trikke laste lugemishuvi tõstmise kohta!

10.3.11

KÜLLA SEIDLA TUULIKUSSE

Tulge vaatama ehedat tuuleveskit, mille tiivad paneb pöörlema tuul ning mille kivid jahvatavad head leivaja saiajahu. Kui siia kanti juba tulek, soovitame külastada tuulikust 10 km kaugusel asuvat Vargamäed, kus näeb armastatud kirjaniku A.H. Tammsaare sünnitalu.Täpsem info soovitusliku programmi ja hindade kohta siin.

8.3.11

TEATRIPÄEV

Lääne- Virumaa algklasside näiteringide juhendajatele!

XIII A. Paju nimeline teatripäev toimub seekord Väike- Maarja Rahvamajas 21. aprillil 2011. a.

Registreerimistähtaeg on 31. märts 2011.
Osalustasu on 1,3 eurot osavõtja kohta (lõunasöök). Tasuda saab nii sularahas kui arvega.
Rahvamajas on võimalik osta pudelivett, mahla.

Registreerumiseks täitke palun ankeet järgmiste andmetega:
1.      Kool
2.      Osalejate arv (õpilased ja täiskasvanud)
3.      Juhendajad (nimi, kontaktandmed)
4.      Etenduse nimi, autor, lavastaja
5.      Etenduses osalevad õpilased (osatäitja eesnimi, perekonnanimi - roll)
6.      Etenduse orienteeruv pikkus
7.      Lava seadmise minimaalne aeg
8.      Milliseid lisavahendeid vajate?

Teatripäeva täpsema kava koos esinemisjärjekorraga saadame osalevatele truppidele aprilli keskpaigaks.


Küsimuste korral võtke ühendust näitejuht Liidia Arumägiga.
E- post: liidia@v-maarja.ee
tel 51985610; 3261482

24.2.11

MTÜ HEA ALGUSE KOOLITUSKESKUSE PROJEKT VÄÄRTUSTE VÕRGUS


Projektitegevused on otseselt planeeritud tööks lasteaialaste ning I kooliastme õpilastele. Igast asutusest osaleb ~3 liikmeline meeskond, millesse kuulub kindlasti nii õpetajate kui juhtkonna esindaja ning võimaluse korral ka lapsevanem. Ühe koolitusgrupi suuruseks on 25-30 inimest.

Koolitused toimuvad 5-s maakonnas järgmiselt (2+1 päeva)

grupp
linn
aeg  (2 päeva)
aadress
asutus
I

Tartu
21.- 22. veebruar
Veski 42
HA Koolituskeskus
II

Põlva
3.- 4. märts
Põlva vald, Mammaste küla
Mammaste lasteaed algkool
III

Pärnu
9.-10. märts
Vana-Sauga 21
Pärnu Lasteaed Päikesejänku
IV

Tallinn
16.-17. märts

Pallasti 19
Tallinna Asunduse Lasteaed
V

Jõhvi
29.-30. märts
(täpsustamisel)
(täpsustamisel)
 


Projekti omaosalus ühe inimese kohta on 60 EUR.
Hinna sees on osalemine koolitusel (2+1 päeva), materjalid, toitlustamine (kohvipausid ja lõuna),  majutus (soovi korral) ning asutuste täiendav nõustamine.

Huvi korral anna endast või oma asutusest teada  aadressil info@heaalgus.ee
Täiendavat infot projekti kohta leiate www.heaalgus.ee
Projekti läbiviimist toetab Avatud Eesti Fond.

Lisainfo ka siin.

28.1.11

Hea õpetaja!
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub Sind osalema täiendkoolituskursusele 21. ja 22. märtsil 2011 Tallinna 21.Kooli, Raua6, vt. http://www.21k.ee/

Uue põhikooli riikliku õppekava rakendamine.
Praktilise õppe rakendamise didaktilised alused (sh õppekava aine- ja valdkonnasisene lõiming). Soorollide ühtlustamine tehnoloogia ainevaldkonnas.
Koolitus on suunatud põhikooli õpetajatele (tehnoloogia, kunstiainete ja loodusainete valdkondade õpetajad ning klassiõpetajad)

Koolituse eesmärgiks on võimaldada kursuslastel omandada didaktilisi teadmisi praktilise õppe korraldamiseks ja oskused praktiliste õppetundide läbiviimiseks.
Lektorid: Endel Rihvk (PhD) ja Mart Soobik (MA).

Esialgne ajakava

21.03.2011 (Esmaspäev)
10.30- 11.00 Osalejate registreerimine ja tervituskohv
11.00- 12.45 Päevakava tutvustus. Tehnoloogia valdkonna õppeained. Praktilise õppe rakendamise didaktilised alused.
12.45- 14.00 Mobiiltelefoni aluse disainimine ja valmistamine
14.00- 14.45 Lõuna
14.45- 17.00 Praktiline tegevus
17.00- 17.20 Kohvipaus
17.20- 18.45 Praktiline tegevus
18.45- 19.00 Kokkuvõte päevatööst
19.00- 20.00 Ujumine
20.15 Õhtusöök

22.03.2011 (Teisipäev)
08.30- 09.00 Hommikukohv
09.00- 10.00 Soorollide ühtlustamine tehnoloogia ainevaldkonnas.
10.00- 11.00 Vineerist tulbiõie ja looduslikust materjalist kuumanõualuse valmistamine
12.00- 12.45 Lõuna
12.45- 15.00 Praktiline tegevus
15.00- 15.20 Kohvipaus
15.20- 16.00 Kursuse lõpetamine ja kokkuvõte, tunnistuste jagamine

Osalusmaksumus on 490 EEK. Osalejate arv on piiratud. Kooli juures on võimalik tasuta autot parkida ja võimalus saada öömaja. Kursuslased saavad kaasa õppematerjalid.
Registreerimine koolitusele http://www.tehnoloogia.ee/ , mart@tehnoloogia.ee  või tel 56499135

Mart Soobik
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse esimees

Tere tulemast õppima ja vahetama kolleegidega kogemusi!

Tegevuse elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik

15.1.11

4. klassi matemaatikaolüpiaadi tulemused

Täna toimunud 4. klassi matemaatikaolümpiaadi ülesanded koostati esmakordselt Tartu Ülikooli poolt. Ülesanded olid üsna rasked, vajasid loogilist mõtlemist ja palju nuputamist.
Tulemusi saab näha SIIT.
Ülesandeid koos lahendustega saab näha SIIT.
Esmaspäeval, 17.01.2011 saadame tulemuste täielikud tabelid ja ülesanded koolidesse Viru koolide listi kaudu.
Õnnitleme võitjaid!

12.1.11

MAAKONDLIKUD PRANGLIMISE ETAPIVÕISTLUSED

Algamas on 2011.a Pranglmise maakondlikud võistlused.
Etappide ajad:
I etapp 17. - 28. jaan. juhu-kolmevõistlus

II etapp 7. - 18. veebr. lemmik-kolmevõistlus

III etapp 28. veebr. - 11. märts staatiline kolmevõistlus

Rohkem infot Miksikese leheküljel Pranglimine => Lääne-Virumaa.

Lisainfo ka:
Mare Kütt marekutt[ät]gmail.com
Lemme Sulaoja lemme.sulaoja[ät]gmail.com

3.1.11

4. klassi matemaatikaolüpiaad

Lp klassiõpetajad ja matemaatikaõpetajad!


4. klassi matemaatikaolümpiaad toimub 15. jaanuaril algusega kell 10.00 Rakvere Gümnaasiumis.

Osalejate registreerimine toimub kuni 7. jaanuarini 2011.a aadressil onnela.lembke@haljala.ee .

Palun osalejate registreerimisel edastada järgmised andmed: osaleja nimi, kool, juhendaja õpetaja.

Kui vastuskirja registreerimise kinnituseks ei ole paari päeva jooksul tulnud, palun võtke ülaltoodud aardessil uuesti ühendust.