17.6.10

KOOLIRAHVA IDEELAAT Haapsalus


Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liidu aktiiv kutsub maakonna klassiõpetajaid 30. augustil 2010 toimuvale neljandale Koolirahva ideelaadale Haapsalus. Infot laada kohta vaata SIIT.

Üritusele minnakse ühisbussiga Rakverest (peatus ka Kadrinas). Sõidu algusaeg täpsustub augustis. Bussisõit 50 krooni.
Soovijail teatada osavõtusoovist hiljemalt 30. juuniks aadressile: laaneviru@gmail.com.

NB! Informeerige oma kooli juhtkonda, et sellele päevale õppenõukogu ei planeeritaks.

16.6.10

MAAKONDLIKUD ÜRITUSED 2010/2011 õppeaastal

26. aug. Lääne-Viru hariduse päev Rakvere Gümnaasiumis
26. aug. kell 14 matemaatika uue õppekava koolitus I ja II kooliastme õpetajatele Rakvere Gümnaasiumis
24. sept. kell 13 loodusõpetuse uue õppekava koolitus 1.-7. klassi õpetajatele Rakvere Gümnaasiumis
8.-9. okt. Õuesõppe koolituse I moodul
26. okt. Eesti keele uue õppekava koolitus I ja II kooliastme õpetajatele
5. nov. kell 13 Eesti keele uue õppekava LISAKOOLITUS Rakvere Gümnaasiumis
19.-20. nov. Õuesõppe koolituse II moodul
15. jaan. kell 10 maakonna matemaatika olümpiaad 4.-12. klassidele Rakvere Gümnaasiumis
17.- 28. jaan. maakondliku Pranglmise I etapp (juhu-kolmevõistlus)
7. - 18. veebr. maakondliku Pranglmise II etapp (lemmik-kolmevõistlus)
28. veebr - 11. märts maakondliku Pranglmise III etapp (stabiilne kolmevõistlus)

8.6.10


Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liidu

TARKUSETURG 16. juuni 2010 Uhtna Põhikoolis

Eesmärk:
*Luua võimalused järjepidevaks aktiivseks metoodilis-didaktiliseks arendustegevuseks võrgustikupõhimõttel kõigile õpetajatele Lääne-Virumaal ja ka huvitatutele väljaspool maakonda.
*Luua võimalusi õpetajatele kolleegide koolitamiseks ja kogemuste vahetamiseks erialase metoodilise kompetentsuse ja vastastikuse rikastamise põhimõttel.
* Koostada uusi ja levitada pedagoogide endi poolt koostatud õppemetoodilist materjali ja õppevahendeid ning jagada parimat praktikat.
*Toetada uute riiklike õppekavade rakendumist I ja II kooliastmes.


PÄEVAKAVA
9.20 Saabumine, registreerimine
9.50 Avamine
10.00 Kujundav hindamine ja väärtuskasvatus (R. Rebane, M. Neeme Rocca al Mare Kool)
11.30 Kohvipaus
11.45 Õpitoad I

I Harjutusi iseseisva mõtleja kujundamiseks (K. Tarkmees, P. Rusalepp; Kadrina Keskkool)
II Lugemismängud (logopeed M. Kuusma; Rakvere Gümnaasium)
III Lugemine õppimist toetava tegevusena (K. Pikas, K. Haav; Avinurme Gümnaasium)
IV Kooliküpsuse diagnostiline mäng ,,Jäätisemäng“ (I. Heinaste. K. Kruusmaa; Rakvere Gümnaasium)
V Kooliõu kui õppevahend (Õ. Lembke ja Haljala Gümnaasium)
VI Pärlipaela ja rooside meisterdamine (H. Järv, M. Veskilt; Rakvere Reaalgümnaasium)
VII Koolitund arvutiklassis: blogi, gmail, smart (J. Kangro; Uhtna Põhikool)
VIII Organzalillede meisterdamine (R. Orgus; Uhtna Põhikool)
IX Ideed meisterdamiseks, õppemängud (TLÜ Haapsalu Kolledž)
12.15 Lõuna. Võimalik jalutada kooliaias, tutvuda kooli muuseumiga, külastada tarkuseturgu.
13.00 Õpitoad II
I Harjutusi iseseisva mõtleja kujundamiseks (K. Tarkmees, P. Rusalepp; Kadrina Keskkool)
II Lugemismängud (logopeed M. Kuusma; Rakvere Gümnaasium)
III Lugemine õppimist toetava tegevusena (K. Pikas, K. Haav; Avinurme Gümnaasium)
IV Kooliküpsuse diagnostiline mäng ,,Jäätisemäng“ (I. Heinaste. K. Kruusmaa; Rakvere Gümnaasium)
V Kooliõu kui õppevahend (Õ. Lembke ja Haljala Gümnaasium)
VI Pärlipaela ja rooside meisterdamine (H. Järv, M. Veskilt; Rakvere Reaalgümnaasium)
VII Koolitund arvutiklassis: blogi, gmail, smart (J. Kangro; Uhtna Põhikool)
VIII Organzalillede meisterdamine (R. Orgus; Uhtna Põhikool)
IX Ideed meisterdamiseks, õppemängud (TLÜ Haapsalu Kolledž)
13.30 Kohvipaus, võimalus külastada tarkuseturgu
13.45 Õpitoad III
I Lugemismängud (logopeed M. Kuusma; Rakvere Gümnaasium)
II Lugemine õppimist toetava tegevusena (K. Pikas, K. Haav; Avinurme Gümnaasium)
III Kooliküpsuse diagnostiline mäng ,,Jäätisemäng“ (I. Heinaste. K. Kruusmaa; Rakvere Gümnaasium)
IV Kooliõu kui õppevahend (Õ. Lembke ja Haljala Gümnaasium)
V Pärlipaela ja rooside meisterdamine (H. Järv, M. Veskilt; Rakvere Reaalgümnaasium)
VI Koolitund arvutiklassis: blogi, gmail, smart (J. Kangro; Uhtna Põhikool)
VII Organzalillede meisterdamine (R. Orgus; Uhtna Põhikool)
VIII Ideed meisterdamiseks, õppemängud (TLÜ Haapsalu Kolledž)
14.20 Lõpetamine