27.2.10

AKTIIVI NÕUPIDAMINE

25. veebruaril toimus järjekordne LVALi aktiivi nõupidamine.
Osa võttis 6 liiget.

Arutlusel olid järgnevad punktid:

  • HEV koolitusele raha eraldamine
  • Aineliitude kvartalikirjast ja selle väljaandmisest
  • Koostöövõrgustiku arendamine
  • LVALi põhikirja muutmine ja arutelu

26.2.10

matemaatikavõistlus KÄNGURU

Ootame kõiki 3.-10. klassi õpilasi osalema populaarseimal
matemaatikavõistlusel Känguru, mis toimub 19. märtsil.

Täpsem info ja registreerumisleht: http://www.teaduskool.ut.ee/4105
Koolidel palume registreeruda hiljemalt 5. märtsiks.

Känguru võistluse koduleht: http://www.teaduskool.ut.ee/kanguru

Parimate soovidega

Raili Vilt
Teaduskooli metoodik
tel: 7375521
e-mail: Raili.Vilt@ut.ee

14.2.10

Õpetajate esseekonkurss „Lugemine on nauding”

Eesti lugemisühing korraldab õpetajatele 1. maini kestva esseekonkursi, et anda võimalus oma mõtteid avaldada ning tunnustada kirjutavaid õpetajaid. Osalema kutsutakse kõiki Eesti lasteaedade ja koolide õpetajaid, olenemata rahvusest ja ainest, mida nad õpetavad.Konkursil osalemiseks tuleb saata eestikeelne essee pikkusega kuni 3 A4 lehekülge (kirja suurus 12, reavahe 1,5) e-aadressil reading@tlu.ee hiljemalt 1. maiks.
Loe edasi!

9.2.10

Konkurss „Koolielu tänapäeval ja vanasti”

HTM kuulutab välja järjekordse õpilastööde konkursi sarjast „Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!”. Tänavu oodatakse õpilastelt kolme järjestikuse põlvkonna esindajate kogemustele tuginevaid meenutusi koolielust. Kirjatöö annab võimaluse proovida kätt perekonnapärimuse kogujana ning mõelda selle üle, kui palju ja kuidas on kooliolustik aja jooksul muutunud. Konkursi korraldajad ootavad eeskätt isiklikke kooliga seotud lugusid: elamusi, hinnanguid ning suhtumisi oludesse, sündmustesse ja inimestesse. Tähtaeg on 30. aprill.
Töid hinnatakse kolmes vanuserühmas: 6–10-, 11–14- ja 15–19-aastased.
Konkursi täpsem kirjeldus ja tingimused saadetakse koolidesse ning avaldatakse HTM-i kodulehel http://www.hm.ee (õppijale, konkursid).

Taliolümpia muinasjutukonkurss

28. veebruarini kestab Eesti spordimuuseumi taliolümpiateemaliste muinasjuttude konkurss koolinoortele. Võidutöö jõuab Vancouveri olümpiaraamatusse!
Kirjeldada võib muinasjutuvormis just selliseid taliolümpiamänge, nagu meeldib – nii käsitsi kui ka arvutiga, kogupikkus kuni kaks A4 lehekülge. Kõiki osalejaid ootab üllatus! Konkursi parimad tööd selgitatakse välja kolmes vanuserühmas: algklassid, keskaste ja gümnaasium. Võidutööd valib välja žürii, mida juhib 2010. aasta Vancouveri olümpiaraamatu peatoimetaja spordiajakirjanik Gunnar Press. Auhindu jagatakse kõigi vanuserühmade parimatele, peavõidu saanud muinasjutt trükitakse ära eestikeelses Vancouveri olümpiaraamatus. Eriauhinnad on ka parimate tööde juhendajatele. Parematest töödest koostab Eesti spordimuuseum muinasjutuvihiku.
Lisainfo

8.2.10

Algklasside teatripäev Uhtnas

... 29. aprill 2010 Uhtna Põhikoolis, algusega kell 10.00. Täpsema juhendi ja registreerimislehe leiad SIIT.

7.2.10

5.-6. klassi emakeeleolümpiaadi kuupäeva muutus

Seoses Emakeeleõpetajate Seltsi kevadpäevadega 9. - 10.04 Haapsalus, muutub olümpiaadi kuupäev. 5. -6. kl olümpiaad on 16. aprillil kell 12 Rakvere Põhikoolis. Nagu räägitud on olümpiaad lugemisaastale kohane. Palun saatke ettepanekuid, milliseid ilukirjanduslikke teoseid olümpiaadikirjanduse loetelusse panna. Oodatud on ka konkreetsed küsimused.
Ootan ettepanekuid 10. märtsini, siis saadan koolidele teoste nimekirja, mida ettevalmistamisel kasutada.
Kui on huvi osaleda Haapsalus, andke aegsasti teada. Suurema seltskonna puhul püüame korraldada transpordi.
Aime Tops

6.2.10

4.klassi matemaatikaolümpiaad

06.02.2010 toimunud Lääne-Virumaa 4. klassi matemaatikaolümpiaadi tulemused leiab SIIT.
Õnnitleme võitjaid ja nende juhendajaid ning täname kõiki osalejaid!

Olümpiaadi komisjon:
Kadi Kruusmaa
Õnnela Lembke
Hilja Järv
Sirle Taaksalu
Ülle Klaasen

5.2.10

Ellen Niiduga Midrimaal

Etlusvõistluse „Ellen Niiduga Midrimaal" maakonnavoor toimub 19. veebruaril kell 12 Tapa Vene Gümnaasiumis.

Osavõtjad 1. – 6. klassi õpilased.

Noorem vanuseaste 1. - 3. klass

Vanem vanuseaste 4. - 6. klass

Iga õpilane esitab kaks Ellen Niidu luuletust.

Konkursile ootame igast koolist üht õpilast nooremast ja üht õpilast vanemast vanuserühmast.

Vanuseastme võitjad esindavad maakonda 22. märtsil Tapal toimuval üleriigilisel etlusvõistlusel „Ellen Niiduga Midrimaal"

Koolid registreerivad maakondlikul konkursil osalejad hiljemalt 12. veebruaril Aime.Tops@mail.ee või 53420060.

Aime Tops

Lääne-Virumaa eesti keele ja kirjanduse ainesektsiooni juhataja

1.2.10

JOONISTUSVÕISTLUS

Kunda Ühisgümnaasium kutsub 2009/2010 õppeaastal kõiki kunstihuvilisi lapsi osalema joonistusvõistlusel.
Kuna 2010. aasta on kuulutatud lugemisaastaks, siis ootame pilte, mille valmimisel on saadud inspiratsiooni raamatutest.
Joonistada võib raamatute tegelasi, sündmusi, anda edasi lugemisel tekkinud emotsioone ja muljeid.
Ootame joonistusi, millede teostamise tehnika ja formaadi võib iga laps ise valida vastavalt oma soovile ja oskusele. Oluliseks peame töö sõnumit ja originaalsust. Joonistustöid hinnatakse järgmistes vanusegruppides:
I - III klass
IV - VI klass
VII - IX klass
X - XII klass

Ootame võistlusele igast vanuserühmast 5 tööd.

Võistlustöödele palume lisada etiketid (mõõdud 10 x 5 cm, töö pealkiri, tehnika, autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi - kiri Arial)

Kauneid pilte ootame Kunda Ühisgümnaasiumisse hiljemalt
25. MÄRTSIKS 2010.a.


Kooli aadress:
Kunda Ühisgümnaasium
Kasemäe 22
44107 Kunda

Lisainformatsioon:
eve@kyg.ee tel 51922622 - Eve Randver
etty50@hot.ee tel 55653919 - Etty Mätlik

Võistlusele laekunud töödest paneme välja oma koolis 5. aprilliks 2010 näituse ning igas vanusegrupis kolme parima töö autoreid ootavad auhinnad.

Tänades osalemise eest ning põnevusega joonistöid ootama jäädes
Kunda Ühisgümnaasiumi kunstiõpetajad E. Mätlik ja E. Randver