27.1.13

Emakeele Selts annab teada


Emakeele Seltsi keeletoimkond on seltsi  kodulehel http://www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond.htm  avaldanud

 - ajaloosündmuste nimetuste õigekirja puudutava eelnõuga võrreldes muutmata  tervikteksti (otsus 16.11.2012)

 - 2013. aasta õigekeelsussõnaraamatu väliskohanimevaliku soovitused  (teavituseks kuni 1.03.2013).

- määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamisest

 

 

Küsitlus 1.kl õpetajatele


Armsad klassiõpetajad!
Palun aidake analüüsida 1. klassi loodusõpetuse õppevara. Küsitlust saab täita läbitud 1. poolaasta põhjal. Kui soovite kirjutada mitme õppematerjali kohta, siis iga asja kohta tuleb küsitlus uuesti otsast peale läbi teha. Aga see pole pikk, ei võta kaua aega, nii et kui teil on kogunenud mõtteid, mida öelda, siis -
ette tänades
Mare Müürsepp
Eesti Lugemisühingu õppekirjanduse osakond

Link küsitlusele:
http://ahejuz.havike.eenet.ee/limesurvey/index.php?sid=59324&newtest=Y&lang=et


23.1.13

Joonistusvõistlus

Kunda ühisgümnaasium kutsub taas kõiki huvilisi joonistama. Selle aasta teemaks on „Meie rahvakalendri tähtpäevad“. Lisaks tuntud tähtpäevadele on meie rahvakalendris ka vähemtuntuid, kuid põnevaid päevi, mis ootavad ülesleidmist ja joonistamist.
Joonistuses võib lähtuda tähtpäeva nimetusest või selle päeva kommetest ja tähendusest.

Töö formaadiks palume valida A3 või A4. Lubatud on kasutada kõiki tehnikaid.
Kunstitööde esiküljele lisada silt, millele on trükitud valitud tähtpäeva nimetus ja kuupäev, õpilase nimi, klass ja vanus, kooli nimi ja juhendaja nimi.

Tööd saata või tuua hiljemalt 15. märtsiks Kunda ühisgümnaasiumisse Kasemäe 22, märksõnaks „Joonistusvõistlus“.

Nii nagu ikka, ootavad paremaid joonistajaid ka auhinnad.
Joonistusvõistluse töid saab näha aprillikuus Kunda koolimaja seintel. Tulge külla!

Ootame rohket osavõttu ja põnevaid töid.
Etti Mätlik ( 55653919)

Eve Randver (51922622)

Joonistusvõistlus ”Tark madu”

10.02 2013. algab musta Veemao aasta. See aasta toob endaga kaasa palju arukaid otsuseid ja õiglaseid tegusid ning edu kõikidele intellektuaalvaldkonnas töötavatele sodiaagimärkidele. Hiina horoskoobis sümboliseerib must Veemadu mõistlikkust ja tarkust, tahet ja sädemeid pilduvat tegutsemist.

Vaeküla Kool kutsub kõiki Lääne-Viru maakonna lasteaedade ja koolide hariduslike erivajadustega lapsi joonistama seda tarka ja kardetud roomajat. Joonistused võivad olla tasapinnalised või 3D, aga eksponeeritavad seinapinnal.

 Tööle lisada silt: töö autor, vanus, kool /lasteaed,  juhendaja

Silt kinnitada tööle kirjaklambriga!

 Töid ootame 22. veebruariks aadressil: Vaeküla Kool, Näpi tee 10,

44305 Näpi, Lääne-Virumaa.

 Näitust saab vaadata

Rakvere raamatukogu lasteosakonnas!

22.1.13

Algklasside mäng „Sirguvad tähekesed“


7. veebruaril kell 11.00-14.00 toimub Türi Põhikooli algklasside õppehoones üleriigiline mäng „Sirguvad tähekesed“.
Osalema on oodatud koolide neljaliikmelised võistkonnad, kuhu kuuluvad kaks 2. ja kaks 3. klassi õpilast.
Mäng koosneb neljast osast:

·         tarkusetuba

·         nupukusetuba

·         tantsutuba

·         kunstituba
Tarkusetoas toimub mälumäng. Küsimused on koostanud lasteajakirjade „Täheke“ ja „Hea Laps“ toimetused 2012. a ajakirjade põhjal. Nupukusetoas tuleb lahendada sudoku. Tantsu- ja kunstitoa ülesannetega tutvutakse kohapeal.
Kodus ette valmistada võistkonna tutvustus.


Parimatele auhinnad ja maiustusi kõigile!
Registreerimine 4. veebruarini marjumei@tyripk.ee

Lisada kool ja õpilaste nimed. Võistkondade arv on piiratud.
VÕTKE OSA!!!

19.1.13

5.kl õpioskuste olümpiaad


Lääne-Virumaa õpioskuste olümpiaadi 2013 maakondlik voor toimub kolmapäeval, 17. aprillil kell 13:00 Rakvere Gümnaasiumis (kestus ca 2,5-3 tundi).

Võistkonnas on 5 viienda klassi õpilast. Juhendajad-õpetajad õpilaste juures ei viibi.

Vajalikud teatmeteosed:
- Eesti Atlas (Avita, TÜGI 2007, koost. R.Aunap)
- TEA laste- ja noorteentsüklopeedia 1.-3. kd. (TEA Kirjastus 2007,2008)
- Võõrsõnastik (TEA Kirjastus 2006)
- ÕS 2006 (Eesti Keele Sihtasutus 2006)
- R. Lederer. Imelised linnud. (Koolibri 2008)
- L. Miles ja A. Smith. Astronoomia & Kosmos (Koolibri 1999)

Igal võistkonnal on vajalik kaasa võtta ülalloetletud teatmeteosed (ühel võistkonnal lubatud üks eksemplar igast teavikust), taskuarvuti, kirjutusvahend, joonlaud ja sirkel. Vajaminevad kaardid ja tabelid on korraldajate poolt. Ülesannete lahendamisel on vaja tunda 5. klassi programmi tasemel ka kaardimõõtu.

Tulemuste hindamisel arvestatakse tööde vormistamist (kasutatud allikate loetelu, lahenduste selgust, ülesannete vormistamist koos vastuste väljatoomisega). Võrdsete punktide korral saab parema koha võistkond, kellel kulus lahendamiseks vähem aega.

Registreerimine 16. aprillini 2013.

Info ja registreerimine:
Ingela Siniallik
telef. 3253085
e-mail: ingelasiniallik@rakgym.edu.ee
Rakvere Gümnaasium

 

9.1.13

Huvitav ja rõõmus matemaatika

Taas algab matemaatika õpetamise kursus koolituskeskuselt ELLU!
 Seekord Tartus.
1. mooduli koolitus


„Aktiivsed tegevused ja mängud põhikooli

matemaatikatunnis" 1. ja 2. veebruaril 2013

Tartus Tartu hotelli väikses saalis

7.1.13

Ida- ja Lääne-Virumaa keskkonnahariduse konverentsJõhvi kontserdimajas   (Pargi 40, Jõhvi)   31.01.2013


PÄEVAKAVA


9.20-10.00 Registreerumine, tervituskohv

10.00-10.20 Konverentsi avamine. Kadri Valner

                    Konverentsi avasõnad. Andres Onemar, Keskkonnaameti peadirektor
 
 
10.20-11.20 Keskkonnahariduse võimalustest ja väljakutsetest. Marju Lauristin,
Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor
 
11.20-12.05 Keskkonnahariduse koostöövõrgustikud Ida-Virumaal ja Eestis.
 
Vestlusringis on Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma, MTÜ Alutaguse Matkaklubi tegevjuht Ingrid Kuligina ja  Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik
 
 
12.05-12.30 Elu kvaliteet – eile, täna, homme. Sirje Rebane, Uhtna Põhikooli õppealajuhataja


On oeldud, et keskkonnateadlikkus ja meie kaitumine maaravad nii meie endi kui
tulevaste polvede elu kvaliteedi. Ilmselt nii ongi. Sirje Rebane annab oma etteastega
vaikese ulevaate Uhtna Pohikooli keskkonnaalasest tegevusest. Jutuks tuleb kuidas
viivad keskkonnakusimustega ennast kurssi vaikese maakooli opilased, kas
keskkonnateadlikkus on ainult kooli probleem ja mida ponevat ning opetlikku on
korda saadetud.


12.30-12.50 Ühe pildi lugu. Roger Erikson

 
Roger Eriksoni tosisem huvi loodusfotograafia vastu suvenes 2009. aasta suvel, kui ta
hakkas looduses kaima esimese korraliku peegelkaameraga. Tanasel paeval on selgeks
huvigrupiks jaanud peamiselt lindude elutegevuse jalgimine ning pildistamine.
Roger raagibki laiemalt ja lahemalt lindude pildistamise teemadel.


12.50-13.00 Konverentsi pärastlõunase osa ning töötubade läbiviijate tutvustus


13.00-14.00 Lõuna


14.00-14.45

Töötuba I – Iga osaleja saab osaleda kahes tootoas, uks tootuba on vene keelesLäänemere töötuba. Helle Kont, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse programmide
 juhendaja.


Aktiivoppeprogramm "Laanemeri" on moeldud oppekava toetuseks ja taienduseks. Ruhmatoos kasitletakse jargmisi teemasid: • Laanemere elustik muutuvas ajas, • Laanemere kalad, • hulged ja nende kaitse, • olireostus ja selle likvideerimine,olireostuse moju lindudele, • Laanemere ajalugu, • Laanemere selgrootud ja soolsus, •linnud ja nende kaitse.


Sagadi Looduskooli töötuba. Helen Tuusti, Kaia Kauts, Sagadi Looduskool

 
Tutvume voimalustega, kuidas kasutada andmekogujaid uurimuslikus oppes.
Tegevused tootoas: ulevaade Vernier LabQuest andmekogujate ja sensorite
kasutusvoimalustest, ruhmatoona luhikese uurimustoo labiviimine.Mängides targaks   Lehte Tuuling,TLÜ Rakvere Kolledž, õpetajakoolituse
osakonna juhataja

Keskkonnahariduslikud mangud keskkonna teemadel. Labiviidavas tegevuses on
moisted keskkond, haridus, mang aluseks voetud. Toimub keskkonna tundma
oppimine koige laiemas kontekstis arvestades koiki kolme hariduse tahendust ja
kasutades selleks mangulist tegevust.
Igal sammul meid umbritsevas looduses astume me sisse kellegi "koju" – seda isegi
teadmata ja teadvustamata. Rohu sees, poosastes, puudel - igal pool on elusolendeid,
kes seal oma igapaevast elu elavad ja toimetusi teevad. Heidame koos pilgu meie
umber ja opime lahemalt tundma monda neist. Puuame linnakeskkonnas luua neile
voimalikult toelisele lahedase kodu.
Lihtsad uurimistegevused keskkonnaõppes   Antonina Zguro, TTÜ Virumaa
Kolledži lektor

Tootoas jagatakse kogemusi vee, toiduainete, mahla- ja karastusjookide uurimisest
erinevas vanuses opilastega. Tootoas saab teada, kuidas moota jookide pH-d,
analuusida kartulikropse, jaatist, kasutada taimede mahla indikaatorina jms. Viime
labi ka moned lihtsad keemiakatsed.
Töötoa korraldus: I töötuba eestikeelne; II töötuba venekeelne.Keskkonnakasvatus Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike näitel (töötuba

toimub vene keeles). Svetlana Podtsepajeva, Kohtla-Järve lasteaed
Punamütsike õppealajuhataja

Kaesoleval aastal tunnustati Aasta Keskkonnateokese 2012 auhinnaga Kohtla-
Jarve Lasteaeda Punamutsike – lasteaias on loodud sihiparane keskkonnaope
koostoos ruhmaopetajatega. Koikides lasteaia ruhmades on prioriteediks ouesope ja
tegeletakse keskkonnakasvatusega. Тootoas tutvustatakse looduse maailma labi
aktiivtegevuste: oppeplakatite vormistamine, modelleerimine, meisterdamine.

 


Mobiilsed seadmed õppetöös. Priit Tammets, Tallinna Ülikooli
haridustehnoloogia keskuse veebidisainer

Tootoas tutvustatakse erinevaid naiteid e-opikutest ja muudest e-oppevara tuupidest.
Viiakse labi ruhmatood, kus osalejatel on voimalik tutvuda nelja erineva seadmega
(iPad, Kindle e-luger, Flip kaamera ning Sifteo kuubikud). Paralleelselt praktiliste
tegevustega arutatekse voimaluste ule mobiilsete seadmete kasutamisest koolides
14.45-15.15   Kohvipaus
 
15.15-16.00 Töötuba II


16.05-17.05 Foorumteater
Foorumteatri etenduse raames tuuakse publikuni lugu, mis on seotud publikut
puudutava probleemiga. Sellele jargneb interaktiivne dialoog, kus peegeldatakse publiku arvamusi antud probleemist ja voimalikke lahendusi.Publik osaleb loos aktiivse kaasamotleja- ja tegijana.

17.05-17.15 Konverentsi kokkuvõte

 
Korraldajatel on oigus teha konverentsi paevakavas muudatusi.

Trükist on ilmunud raamat „*Virumaa loodusmonumendid*“


Selle raamatu kaante vahele on mahutatud Virumaa omanäolised ja meeliülendavad tähelepanuväärsused – läänest ja idast,  põhjast ja lõunast,
Ida- ja Lääne-Virumaalt. Need loodusest loodud või inimkäte poolt kokku pandud asjade üle tunneb valla- või linnarahvas uhkust ning nende järgi püüab ta end ka määratleda. Kokku 37 omavalitsust, mille seas 8 linna ja 29 valda, on see mida Virumaal välja pakkuda. Neist Ida-Virumaalt 6 (+1) linna (Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva, Narva-Jõesuu, Püssi, Sillamäe, Jõhvi) ja 16 valda (Alajõe, Aseri, Avinurme, Iisaku, Jõhvi, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Lohusuu, Lüganuse, Maidla, Mäetaguse, Sonda, Toila, Tudulinna, Vaivara) ning Lääne-Virumaalt 2 (+2) linna (Kunda, Rakvere, Tamsalu, Tapa) ja 13 valda (Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vihula, Vinni, Viru-Jaagupi, Väike-Maarja). Kuigi ühe iidse virulaste sidemega köidetud, aga kui palju eripära ja omanäolisust on iga omavalitsuse, olgu selleks siis linn või vald, mail.

 Virumaa ei koosne mitte 37 omavalitsusest, st vallast või linnast, vaid 37 omavalitsust mahuvad sellise mõiste nagu Virumaa alla. Igale omavalitsusele on selles raamatus pühendatud fotodega illustreeritud peatükk. Olgu siis selleks Tudulinna vald oma 500 elanikuga või Kadrina vald oma enam kui 5000 elanikuga; olgu selleks siis umbes 1000 elanikuga Püssi linn või 65 000 elanikuga Narva.

 Raamatu hind on 16 eur (koos käibemaksuga). Raamat on kõvakaaneline, värvitrükis, trükitud kvaliteetsele paberile ­ Novatech Gloss (144 lk). Iga Virumaa loodusmonumenti illustreerivad ajakohased värvilised fotod.

 
Huvi korral palume Teid teavitada meid e-maili aadressil – geotrail@hot.eevõi suuroja@gmail.com või telefonil 53-433-271 Teile vajaminev raamatute arv.
lugupidamisega,
Kalle ja Martin Suuroja
raamatu autorid,
OÜ GeoTrail KS  Kuldnoka 16, Tallinn    tel. 53433271

4.kl matemaatika olümpiaad


4. klassi matemaatikaolümpiaad toimub 19. jaanuaril 2013.a Rakvere Gümnaasiumis (Vabaduse 1) algusega kell 10.00.

Osalejate registreerimine toimub kuni 16. jaanuarini järgmisel veebiaadressil:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFBRUXZDVGEzZ1dGUkJjSFV5LUNsMEE6MQ

Ülesanded ja vastused on siin:

http://veebimaterjalid.rakgym.edu.ee/sirjetrahv/mat2013/