21.4.16

"Matemaatika mõista(ta)b.."

*  Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab eraldi Tallinnas ja Tartus kursuse
 "Matemaatika mõista(ta)b.."

TALLINNAS
neljapäeval, 09.juunil kl 11.00-16.00  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja) TARTUS teisipäeval, 14.juunil kl.11.00- 16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

Teemad:
Matemaatika ja kõik sellega seonduv:
* Näiteid läbiviidud tundidest;
* Tekstülesannete lahendamine;
* Peastarvutamise võtteid;
* Nuputamine;
* Õpioskuste arendamine;
* Mänge matemaatika tunnis
* Interaktiivsed ülesanded.  Erinevad veebikeskkonnad, mis aitavad õppimisele kaasa.
* Soovitusi õppekirjanduse ja -materjalide valikul

Lektor: Lemme Sulaoja
(Lemme Sulaoja on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetaja-metoodik, klassiõpetaja. Lisaks HITSA koolitaja ning on töötanud Tallinna œÜlikooli juures kutseaasta programmi grupijuhina . Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autor
)

Kursuse osalustasu 58.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
------------

20.4.16

joonistusvõistlus „Mina jään“


XII noorte laulu- ja tantsupeo korraldajad koos SOS Lastekülaga on 19. aprillist kuni 1. juunini korraldamas heategevuslikku joonistusvõistlust „Mina jään“, kuhu oodatakse osalema õpilasi vanuses 7–19 eluaastat.

Oleksime Teile väga tänulikud, kui võimalusel edastaksite lastele, kunstiõpetajatele ja lapsevanematele järgmise info:

XII noorte laulu- ja tantsupeo teema “Mina jään” on otsekui allkiri, mis seob meid kodu ja lähedaste inimeste ning meie keele ja kultuuri kaudu meie juurtega. Kõigi me juured saavad alguse kodust, kus meile omast olemise viisi põlvest põlve edasi kantakse ja vanematelt lastele edasi antakse.

SOS Lasteküla aitab abi vajavatel lastel hoida sidet oma juurtega, kinkides neile kodud, vanemad, õed-vennad ja kogukonna.

Selleks et  iga laps ja noor saaks soovi korral toetada SOS Lasteküla tänuväärt tegevust ning et XII noorte laulu- ja tantsupeo teema ja mõtted rohkem omaks ja tuttavaks saaksid, kuulutavad XII noorte laulu- ja tantsupeo korraldajad koos SOS Lastekülaga välja joonistusvõistluse “Mina jään”.

 

Joonistusvõistlusele on oodatud vabalt valitud tehnikas loodud tööd mõnel XII laulu- ja tantsupeole ning SOS Lastekülale olulisel teemal: “Minu inimesed”, “Minu kodu”, “Minu maa”, “Minu juured”, “Minu aeg”. 

 

Võistlustöid saab esitada 19. aprillist kuni 1. juunini. Võistlustöid hindab žürii kolmes vanuseklassis – 1.-3. klass, 4.-9. klass ning gümnaasium. Žürii valib laekunud tööde hulgast gast vanuseklassist välja 4 tööd ning parima töö väljaselgitamine toimub rahvahääletuse teel koostöös ERR lasteportaaliga lastejaam.ee.

 

Iga vanuseklassi võidutöö trükitakse SOS Lasteküla heategevuslikuks postkaardiks. Võistlusele laekunud töödest korraldatakse virtuaalnäitus laulupeo kodulehel (www.laulupidu.ee) ning samuti näitus Viru Keskuse neljanda korruse aatriumis, mis avatakse septembri alguses. 

Võistlustöid hindab žürii koosseisus: Epp Maria Kokamägi (kunstnik), Heinz Valk (SOS Lasteküla heatahte saadik), Kerstin Hallik (XII noorte laulu- ja tantsupeo kunstnik), Heli Jürgenson (XII noorte laulupeo peadirigent), Margus Toomla (XII noorte tantsupeo pealavastaja), Liia Jung (Kunstihariduse Ühing) ning Margus Oro (SOS Lasteküla tegevdirektor).

Täname abi eest Kunstihariduse Ühingut ja Lastejaama!


Manuses on joonistusvõistluse täpne juhend ja plakat, mida on võimalik välja trükkida või elektrooniliselt jagada. 

Lugupidamisega

 

Ave Schmidt
Kommunikatsioonispetsialist

11.4.16

"Kirjaoskus tulipunktis".


Eesti Lugemisühing kutsub 7. mail 2016 Rakvere Kolledžisse, et pidada konverentsi "Kirjaoskus tulipunktis".

 

Päevakord:

10.00 - 11.00 tervituslaud

10.30 lugemisühingu üldkoosolek

11.15 konverentsi avamine
11.20 - 11.50 - Eeva-Maija Niinistö, Turu Ülikooli Rauma õpetajakoolituse lektor, Soome Lugemisühing
11.50 - 13.00 paneelarutelu "Oskab, ei oska"

Jutuks tulevad küsimused:

Kuidas ja millal mõõta lapse lugemis- ja kirjutamisoskust?

Kuidas õppimist toetavat hindamist rakendada lugemis- ja kirjutamisülesannetes?

Miks kirjaoskuse areng takerdub?

Kuidas aidata erilist lugejat-kirjutajat?

Kuidas säilitada kooli- ja elurõõm ning anda eduelamus pingelises õppetöös?

 

Esinejateks on kutsutud Maria Jürimäe Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskusest, Ene Varik-Maasik ja Kadi Lukanenok Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudist, Märt Hennoste, Innove eesti keele peaekspert. Sõna saavad ka tegevõpetajad.

13.00-14.00 lõuna

14.-16.30 töötoad algaja lugeja toetamisest, pildiraamatust, loovkirjutamisest, info- ja digikirjaoskusest, skype'ist ja noorte lugemisest.

16.30-17.00 konverentsi lõpetamine

Kohale on kutsutud kirjastusi. Õppematerjalide valmistajad on oodatud oma loomingut ja toodangut näitama.

 

Osavõtumaks on 5 eurot ühingu liikmetele ja 10 eurot mitteliikmetele (osalustasu 5 eurot katab päeva 2 toidukorda, nimelt hommikukohvi ja lõunasöögi).

Osavõtu eest saab tasuda nii arvega kui ka sularahas kohapeal.

Siin on registreerimise link

Täiendav teave reading@tlu.ee


Eesti Lugemisühingu juhatuse nimel

Mare Müürsepp

 

humoorikaid lugusid


Seoses Õppija kuuga Koolielu portaalis, mis langes ühtlasi naljakuule, püüame koguda õppimisega seotud humoorikaid lugusid õpetajatelt ning lastelt. Õppimine ei ole alati tõsine töö, õppeprotsessi mahub ka nalja ja naeru. Ehk meenub teile mõni tore lugu?! 

Palun edastage meile oma meenutused järgneva küsitluse (2 küsimust) abil.


Teeme aprilli lõpus kõikidest vastustest kokkuvõtte. Loodetavasti teeb see meil kõigil tuju heaks ning koolilõpp saabub naerul näoga.

 

Koolielu ainemoderaatorite nimel

Tuuli Koitjärv

6.4.16

Virtuaalne käsitöönäitus


Virtuaalne käsitöönäitus ootab endiselt töid!!  

Piltide üleslaadimine www.virtuaalnaitus.ee

 

Parimate soovidega

Jürgo Nooni

Pagulastemaatika


 Eesti Pagulasabil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel
kutsuda Teid osalema koolitusel

"Kooli võimalused pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis ja pagulaslaste haridustee toetamiseks"

 

Ühepäevane koolitus on kõigile osalejatele tasuta. Koolitusel osalejal on võimalik valida kahe kuupäeva vahel.

Koolitused toimuvad:


22. aprillil kl 9.30 – 17.00 TALLINNAS, Euroopa Liidu Majas(Rävala pst 4, sissepääs Laikmaa tänavalt)

5. mail kl 9.30 – 17.00 TARTUS, Tartu Ülikooli Elukestva õppe keskuses (Ülikooli 20-320, sissepääs läbi TÜ Kohviku maja)

 

Koolituste tulemusel õpetaja
- on õppinud kasutama TÜ eetikakeskuse õpilaste mängule „Väärtuste avastajad“ värskelt juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist lisasituatsiooni;
- on saanud ülevaade rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes end kindlalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;
- on teadlik, millised toetusmehhanismid on riigil koolidele välispäritolu õpilaste toetamiseks;
- on kursis eesti- ja inglisekeelsete materjalide, meetodite ja praktiliste nippidega, mis edendavad maailmaharidust klassiruumis;
- tunneb end kindlamalt välispäritolu, sh pagulasstaatusega laste kooli integreerumise toetamisel ning õpilastega sisserände, paguluse ja võõraviha temaatika käsitlemisel koolitunnis.

 

Miks oleme need koolitused ellu kutsunud?
Noored on paratamatult täiskasvanutega samas infoväljas, puutudes niisamuti kokku leheveergudel ja sotsiaalmeedias levitatavate raevukate ja võõravihast nõretavate seisukohtadega ning kuuldes perekondlikel koosviibimistel pealt seltskonna lõbustamiseks tehtavaid pealtnäha süütuid, kuid sisuliselt sügavalt rassistlikke „neegrinalju“.

Seetõttu on kooliharidusel keskne roll noorte toetamisel ühiskondliku väärtuskriisi keskel orientiiri leidmisel, objektiivsetele faktidele tuginedes oma seisukohtade kujundamisel. 

Teisalt on selge, et õpetajatele ja noorsootöötajatele ei tule väärtuskasvatuse edendamine ühiskondlikult tundlikes küsimustes just kergelt. See on igati mõistetav, sest see, et osataks neid teemasid noortega diskreetselt käsitleda, ilma liigselt enda isiklikku arvamust peale surumata, kuid samaaegselt empaatilist mõtteviisi esindades, eeldab teatud ettevalmistust, faktide teadmist ning sobivate meetodite valdamist. 

Seetõttu olemegi erinevate partneritega ühendanud jõud, et pakkuda haridustöötajatele üle Eesti võimalust parandada oma valmisolekut käsitleda noortega rände- ja pagulustemaatikat faktipõhiselt ja ilma liigsete emotsioonideta.


Koolituste päevakava on järgnev:


09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.30 Rände ja paguluse ABC – faktid ja müüdid,Ingi Mihkelsoo (Eesti Pagulasabi)
11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 12.30 Välispäritolu õpilaste toetamine koolisKersti Kivirüüt (Haridus- ja Teadusministeerium)
12.30 – 13.00 Kooli kogemus pagulaslaste õpetamise ja toetamisega, Merje Leemets (Kiltsi põhikool) – TALLINNAS/ Toomas Kink (Tartu Raatuse kool) - TARTUS

13.00 – 13.45 Lõunasöök (kohapeal)

13.45 – 14.45 Praktilised nipid maailmahariduse edendamiseks klassiruumis, Mai Mikkelsaar (MTÜ Mondo) – TALLINNAS, Mari-Kätrin Kinks (MTÜ Mondo) - TARTUS
14.45 – 15.00 Jalasirutamise paus
15.00 – 17.00 Õpime kasutama õpilaste väärtusmängu sisserände- ja paguluseteemalist laiendust,Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

 

Koolitusel osaleja saab Tartu Ülikooli koolitustõendi.

Osalemiseks palume end registreerida hiljemalt 13. aprilliks (k.a.) aadressil: http://goo.gl/forms/EOvRetJzHTKohtumiseni!Lisainfo
:
Ingi Mihkelsoo
ingi@pagulasabi.ee
+372 525 8702

Mari-Liis Nummert
mari-liis.nummert@ut.ee
+372 5192 2019