27.2.13

2013- pärimuskultuuri aasta


Eriliste inimeste ja nende oskuste avastamiseks ei pea minema kaugele- ka sinu kodukohas võib leiduda keegi, kes oskab mängida mõnda rahvapilli või tantsida pärimustantsu.  Meie maakond on rikas kultuuri- ja loodusmälestiste ning rahvapärimuse poolest. Paraku on tänapäeval kadumas traditsioon pärimusi põlvest põlve noorematele edasi  anda.
Vanade traditsioonide elustamiseks ja unarusse jäänud lugude leidmiseks kuulutab Tantsuselts Tarapita koostöös  Väike-Maarja Muuseumi ja  Väike-Maarja Gümnaasiumiga välja pärimuse kogumise võistluse õpilastele: „Neid viise me mängisime, neid tantse me tantsisime.“

 Töid ootame kahes kategoorias:
-          rahva seast korjatud  pärimused, mis puudutavad rahvapille (v.t.soovitusi kogujale )
-          rahva seast korjatud pärimused, mis puudutavad pärimustantse (v.t. soovitusi kogujale)

Mõlemas kategoorias on kolm  vanuseklassi: 2.-3. klass; 4.-6. klass; 7.-12. Klass. Parimatele töödele ja juhendajatele väärilised auhinnad!
Tööd peavad olema varustatud  vanuseklassiga ning lisatud autori andmed (nimi, kool, juhendaja, mail, telefon). Rahva seast kogutud pärimusel- tantsul, pillilool- peavad olema andmed nii pillimehe/tantsija (vanus, sugu, nimi) kui ka koguja (kool, klass, nimi) kohta ning viis, kuidas pärimus talletati (salvestati mälukandjale, kirjutati üles, lindistati vms).  Töid võib koostada  ka videoklipina või audioklipina (mp3 formaadis). Eesistaksime Teie lugu saada digitaalsel kujul e-kirja lisana või salvestatuna CD/DVD-le. Kui Te aga arvutiga nii heas suhtes pole, siis käsitsi. Lisadena sobivad fotod, väljalõiked, dokumendid, noodid vms.

Kui meie koolilastelt laekub küllaldaselt väärt materjali, sünnib parimatest lugudest ka raamat ning lood edastame ERM-ile.  Seega, ootame kõikide Virumaa  koolide aktiivset osalemist.
Teie töid ootame hiljemalt 12.aprilliks 2012. E-kirjana- egne@v-maarja.ee või paberkandjal aadressile- Väike-Maarja Gümnaasium  Pikk 1, Väike-Maarja 46202. Tulemused tehakse teatavaks Väike-Maarjas  ülemaailmsel tantsupäeva tähistamisel 29.aprillil.

Lisa: soovitusi kogujaile.

Rahvapille, mida uurida:  1) löökpillid -lokulaud, käristi, tirinui, krapp, heliraud, pingipill, jauram
2) lõõtspillid- lõõts, eesti lõõts, libliklõõts, akordion
3) keelpillid- kannel, väikekannel, saatekannel, Hiiu kannel,viiul, mollpill, põispill, mandoliin
4) puhkpillid- vilepillid, kõrrepillid, roopillid, torupill, sarvepill

Soovituslikke küsimusi: 
Kas teie ümbruskonnas mängib(s) keegi mõnda rahvapilli?
Kuidas see pill on omanikuni jõudnud?
Pilli ehituslik omapära?Mängimine- üksi, orkestris, esinemisena?
Muusikalised võimalused ja mängutehnika?
Pärimustants=traditsiooniline tants
Kas teie ümbruskonnas oskab(s) keegi pärimustantse?
Mis rühma koosseisus uuritav isik tantsib/tantsis? Kui kaua?
Missuguseid tantse tantsitakse teie pere-, kogukonna  jt.  pidudel?
Tantsuvõtted, liigutused, normid, tavad?

26.2.13

Väliseminar


Pühapäeval, 10. märtsil, algusega kell 11.00, toimub väliseminar Lahemaa loodus- ja kultuuripärandi õppeõhtute sarjast Arma ratsatalus, Rutja rannakülas.
Perenaine Mare tutvustab meile talus kasvatatavaid hobusetõuge ja räägib nende kasutamisest. Saame hobuseid harjata ja saduldada ning soovijatel on võimalus ehtsa western-tüüpi sadulaga ratsutada.
Seminari lõpus ootab meid hobusteteemaline töölehe täitmine, et kuuldut-nähtut kinnitada.

Väliseminar on kõikidele huvilistele tasuta ja selle toimumist toetab KIK.
Buss väliseminarile väljub Rakverest, Aqva veekeskuse parklast kell 10.30!

Antud väliseminaril on kohtade arv piiratud ja etteregistreerimine toimub 7.märtsini!
Registeerumisel märkida palun kas tulete oma transpordiga või Rakverest väjuva bussiga.
Registeeruda saab krista.kingumets@keskkonnaamet.ee või helistades tööpäevadel peale kella 15.00 telefonil 55624391


Lugupidamisega

Krista Kingumets
Keskkonnahariduse spetsialist

,,Raamat on sõber, ..."

Tuletame meelde, et läheneb registreerimistähtaeg Eesti Klassiõpetajate Liidu poolt korraldatavale klassiõpetajate koolituspäevale “Raamat on sõber, kes iial ei reeda”

reedel, 8. märtsil 2013 kell 11.00 Tartu Descartes'i Lütesumis (Anne 65)

 Registreerida end hiljemalt 1. märtsiks siit

 Koolituspäeva tutvustus siit.

 Osalemine liikmetele tasuta, mitteliikmetele 10 €. Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi.

KOOLITUSPÄEVAL ON VÄLJAS KA MÜÜGILETID KIRJASTUSTELT KOOLIBRI JA ATLEX.

EKÕL juhatus


 

19.2.13

Komandodesse!!!

Kutsume algklasside õpilasi päästekomandodesse

 da päästekeskuse ennetustöö büroo korraldab päästekomandodes 5. märtsist kuni 12. aprillini tuleohutusalase koolituse 1.-3. klasside õpilastele. Sel perioodil ootame Ida- ja Lääne- Virumaa koolide algklasside õpilasi külastama päästekomandot: Lääne-Virumaal Rakvere, Kunda, Tapa ja Väike-Maarja ning Ida-Virumaal Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Kohtla-Järve, Jõhvi, Kiviõli ja Iisaku päästekomandot. Klasside eelregistreerimine kestab kuni 1. märtsini.
Õppetunnis näidatakse õpilastele, millised ohuolukorrad võivad meie igapäevaelus ette tulla. Koos lastega mängitakse läbi tulekahjude peamised tekkepõhjused. Näitlike situatsioonide kaudu selgitatakse, mis võib juhtuda, kui süüdatud tikk kukub põlevmaterjalile, põlev küünal on asetatud ebakindlale alusele, küttekoldel on praod või kui pliidil on läinud kõrbema toit.

 Lapsed saavad teadmisi ka kolme peamise kodukaitsja - suitsuanduri, tulekustutusteki ja tulekustuti - vajalikkuse ja käsitsemise kohta. Samuti tutvustatakse neile päästjate eririietust ja -tehnikat. Lisaks tuleohutusalastele teadmistele õpetatakse, kuidas õigesti käituda tulekahju puhkedes ja väljuda suitsusest ruumist ja valida hädaabinumbrit 112.  

Kõikidele koolitusel osalenud lapsed saavad „Tean Tulest“ ülesanderaamatu õpetlike ülesannetega, mida koos ema-isa, vanema õe-venna või vanaema-vanaisaga lahendada.

Üleriigiline ennetustöö projekt "Tean tulest" sai alguse 2008. aastal. Eelmisel kevadel läbis tuleohutusalase koolituse päästekeskuse piirkonnas 2006 last 37 koolist. Lääne-Virumaal osales 21 ja Ida-Virumaal 16 kooli.

Palume koolitusaeg kokku leppida komandopealikuga.
Lääne-Virumaa päästekomandod:

Rakvere päästekomando - Fr.R.Kreutzwaldi 5A Rakvere, komandopealik Argo Pällo tel 32 22 710;  53 097 465; e-post: argo.pallo@rescue.ee

Tapa päästekomando - Pikk 18A Tapa, komandopealik Sirgo Voore 56 228 251; e-post:sirgo.voore@rescue.ee

Kunda päästekomando - Staadioni 4 Kunda, komandopealik Heldur Lahne tel 32 21 001; 52 85 821; e-post: heldur.lahne@rescue.ee   

Väike-Maarja päästekomando - Ebavere Väike-Maarja, komandopealik Mati Kõiv 52 01 321; e-post: mati.koiv@rescue.ee
Lisainfo:

Lääne-Virumaal - ennetustöö büroo juhtivspetsialist Milvi Kompus,

tel. 32 22 711; 53 456 665, e-post: milvi.kompus@rescue.ee

Teate koostas: 

Liina Järvi

Ida päästekeskus

Ennetustöö büroo peaspetsialist Merit Kaljus

Päästeamet

Ida päästekeskuse pressiesindaja

Tel 339 1912 Mob 5330 8303

Päringud: Mob 533 08 795


 

 

13.2.13

TERVE ELU KOMPASS 2013

KUTSUME OSALEMA   M E S S  – K O N V E R E N T S I L
Kolmapäeval, 10. aprillil  2013

Tallink SPA & Conference Hotel’i konverentsikeskuses  Tallinnas (Sadama 11a)

Konverents toimub koostöös Maanteeametiga
Konverentsi eesmärk on innustada  õpetajaid tegelema liikluskasvatustööga, panna inimesi kaasa mõtlema

ja tegutsema liiklusohutusvaldkonnas tervikuna
Konverentsi ettekanded aitavad avardada silmaringi ja töötoad võimaldavad vahetada kogemusi teiste

sama valdkonna inimestega, saada lisainformatsiooni

Üritusele loovad kindlat lisaväärtust osalevate firmade teenuste-toodete  väljapanekud konverentsikeskuse fuajees

Ootame üritusel osalema kõiki liikluskasvatusega tegelevaid spetsialiste:

• lasteasutuste  juhid, õpetajad, huvijuhid 

• noorsootöötajad, liiklusringide juhendajad

haridusspetsialistid, terviseedendajad 

politseinikud

• jt huvilised

Päevaprogrammi leiad SIIT

Terve Elu Kompass 2013 osavõtt on võimalik vaid eelregistreerimisega.

HINNAD JA REGISTREERIMISINFO leiad  SIIT
Registreerimine kestab 5.aprillini

Kohapeal registreerida ei ole võimalik!
Palun edastage informatsioon ka oma kolleegidele ning koostööpartneritele, kes samuti on oodatud aktiivselt osalema.
Kõikide osalejate vahel loositakse välja auhinnad Tallinkilt ja osalevatelt firmadelt!

 

Tule mõtle kaasa ja vaheta kogemusi!

Täiendav informatsioon korraldajalt:

Taveco Disain OÜ

Lõõtsa 2, 11415 Tallinn

Vilve Virro

Tel: 6181797

6.2.13

Ülemaailmne matemaatika mäng

The World Education Games 2013.
Tore ja lõbus matemaatika mäng. Piisab, kui üks õpetajatest registreerib kooli kasutajaks, iga õpetaja saab iseend ja oma õpilased kasutajateks teha.

3.kl õpioskuste olümpiaad

Olümpiaad toimub 11. aprill 2013.a. algusega kell 13.00 Kadrina Keskkoolis.
Registreerimise viimane päev on 11. märts 2013.a.
Registreerimisel palume esitada võistkondade kaupa õpilaste ja juhendajate nimed.

Igal võistkonnal palume kaasa võtta vahetusjalatsid, kirjutusvahendid, joonlaud, värvipliiatsid ja järgmised teatmeteosed:

- Võõrsõnastik" (TEA 1999)

- "Eesti atlas koolidele" (Avita 2004 või 2007)

    · "Eesti füüsiline kaart"

    · "Maapõuevarad"


- "TEA laste- ja noorteentsüklopeedia"  I-III köide (TEA 2007)


- "Täheke" nr. 1, 2, 3 / 2013

 
- "Loomade maailm" Dowswell, P. (Esimene tarkuse raamat; Koolibri 2001)

 
- "Linnad" Morris, N. (Maailma kümme esimest; Koolibri 2000)

 
- Tomusk , I. "Kolmanda A kriminalistid" (Tammerraamat 2012)

 
- Kreutzwald, Fr. R. "Vaeslapse käsikivi" - muinasjutt


Olümpiaadi ülesanded koostavad Kadrina Keskkooli õpetajad. Ülesannete lahendamiseks antakse õpilastele aega 1,5 tundi. Ürituse lõpp on orienteeruvalt 16.15

3. klasside maakondlik õpioskuste olümpiaad algab Kadrina Huvikeskuse saalis (endine Kadrina Keskkooli aula - kooli staadioni kõrval).

Registreerimine ja info aadressil margeabner@gmail.com

Marge Abner


 

„Kuidas teha kogukonnakroonikat audiovisuaalsete vahenditega?“


Rahvakultuuri Keskus korraldab koolituse huvilistele, kes soovivad õppida käsitsema kaamerat ja muid tehnilisi vahendeid filmi tegemiseks, et jäädvustada olulisemaid hetki pere- või kogukonnasündmustelt. Koolitus sisaldab loenguid, praktilisi tunde ja individuaalset e-õpet õpetaja juhendamisel. Materjali salvestamis- ja monteerimisoskuse omandamiseks peab õppijal olema videosalvestusvahend ja  arvutioskus (Word, PowerPoint).

Koolitus toimub neljal päeval – 7. märtsil, 4. aprillil ja 9. mail ning ühel päeval septembris 2013  Rahvakultuuri  Keskuses Tallinnas, J.Vilmsi t 55.

Kursust juhendab meediaprojektide juht ja režissöör Jüri Tallinn.

Koolituse üks eesmärk on siduda uued tegijad ka kultuuripärandi aasta sündmuste jäädvustamisega, mis leiavad aset kõikjal üle Eesti.

Registreerumine telefonil 6009291 ja aaderssil www.rahvakultuur.ee  –kursused ja registreerumine- 25.veebruarini  2013.

Ideede laat

Esiteks 8.märtsil toimub Rakvere spordihoones Ideede laat, Teiseks ootame leiutisi ja projekte, mida sel üritusel esitleda. Tähtaeg on juba 22.veebruaril.

Tutvu infoga www. virol.ee  (maakonna info -haridus- ettevõtlik haridus või maakonna info- noored- Ideede laat on tulemas).

 Ka sel aastal on meil välisesinejaid, nt AHHAA teater, peale selle 10 erinevat töötuba, kus saavad noored klassiti osaleda. Täpsema kava esitame veebruari lõpus.

 Eelkõige on oodatud alates 6.klassist, kuid ka nooremad võivad osaleda.

 Marge Lepik

Haridus- ja sotsiaalosakonna

juhataja

Tel: 325 8030


Aastaring looduses

Kutsume Teid osalema keskkonnahariduslikus projektis

„Aastaring looduses. Temaatiline aktiivõpe lastele õpetajate aktiivõppepäevade alusel“ Lääne-Virumaa õpetajatele

Läbiviimise aeg   jaanuar – detse mber 2013.a.

Projekti läbiviija:Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, info@hared.ee , 5289035 Eve Külmallik

Projekti sekretär: Mairi Enok, Tallinna Lehola Keskkonnahariduskeskus, tel: 5088654
enokmairi@gmail.com
Projekti eesmärk:
 Laste loodusetundmise parandamine ja õuesõppe harjumuste kujundamine. Õpetajate loodusteadmiste ja aktiivõppe meetodite kasutamisoskuste suurendamine. Liikide, maastike, loodusnähtuste ja aktiivõppemeetodite õppimine ehedas looduskeskkonnas. Lääne-Virumaa lasteaia ja algklasside õpetajate keskkonnateadlikkuse tõstmine.

Õppepäevade raames saavad õpetajad teadmisi aastaajalistest muutustest looduses, taimede ja loomade strateegiatest muutuvates keskkonnatingimustes toimetulekuks ning oskavad seeläbi tuua näiteid erinevatest kohastumustest sesoonsete muutustega. Osavõtjad täiendavad oma teadmisi kaitsealustest liikidest ja nende eluviisidest. Osavõtjad oskavad erinevatel aastaaegadel ära tunda liike ja loomade tegevusjälgi. Osavõtjad oskavad näha ja seletada aastaajalisi muutusi looduses ja oskavad teadmisi õppetegevustes kasutada.

Koolituse käigus koostatakse iga osavõtja iseseisva töö abil kogumik, mis sisaldab fotosid Lääne-Virumaa looduskaitseobjektidest ning metoodilisi juhendeid nende kasutamiseks õppetöös.

Projekti tegevuskava:

4 kahepäevast koolitusmoodulit õpetajatele a`13 ak tundi, mis toimuvad Rakveres:

I moodul „Talv“ 26.-27.veebruar

II moodul „Kevad“ 14.-15.mai

III moodul „Suvi“ 19.-20.juuni

IV moodul „Sügis“ 25.-26.september

Iga mooduli raames on lisaks loengutele, rühmatöödele ja koostööõppevormidele kavandatud praktiline õppekäik loodusesse. Esialgselt valitud õppekäikude sihtkohad:

I moodul rannikumaastik nt. Vainupea, Toolse, Kunda,

II moodul Viru raba ja seda ümbritsev mets,

III moodul Seljamäe õppe-matkarada,

IV moodul Altja-Vergi, veelindude vaatlus, Altja õpperada.

Esialgselt valitud õuesõppe paigad võivad muutuda olenevalt osavõtjate soovist ja varasemast kogemusest.

Koolitused viivad läbi Sirje ja Georg Aher ning Eve Külmallik

Esialgne programm:
I moodul
1. päev

10.00 - 10.30 Sissejuhatus

10.30 - 12.00 Aastaajaga seotud loodusnähtustest ja iseärasustest

12.00 - 12.45 Lõuna

12.45 – 16.30 Õppekäik loodusesse/parki. Metoodilisi võtteid. Liigiõpe.

16.30 – 17.00 Kokkuvõte päevast

2. päev

9.00 - 10.30 Taimede ja loomade kohastumistest vastavale aastaajale.

10.30- 10.45 Paus

10.45 – 12.15 Töö kahes rühmas:

1. rühm: Aastaaja õppimisega seotud mängud/meisterdamine

2. rühm: Aktiivõppe võtteid aastaaja käsitlemiseks

12.15 - 13.00 Lõuna

13.00 - 14.30 Rühmad vahetuvad

14.30 – 15.00 Kokkuvõte koolitusest

Teised moodulid:

1. päev


10.00 – 11.15 Sissejuhatus. Ülevaade kodutöödest.

11.15 – 11.30 Paus

11.30 - 12.30 Aastaajaga seotud loodusnähtustest

12.30 - 13.15 Lõuna

13.15 – 16.30 Õppekäik loodusesse/parki. Liigiõpe. Metoodilisi võtteid, sh mängud või meisterdamine looduslikust materjalist.

16.30 – 17.00 Kokkuvõte päevast

2. päev

9.00 - 10.30 Taimede ja loomade kohastumistest vastavale aastaajale.

10.30- 10.45 Paus

10.45 – 12.15 Töö kahes rühmas:

1. rühm: Aastaaja õppimisega seotud mängud/meisterdamine

2. rühm: Aktiivõppe võtteid aastaaja käsitlemiseks

12.15 - 13.00 Lõuna

13.00 - 14.30 Rühmad vahetuvad

14.30 – 15.00 Kokkuvõte koolitusest

Projekti käigus loodud õppematerjalide jaoks luuakse internetis koduleht. Koduleht on kättesaadav kõikidele soovijatele.
Projekti läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Omaosalus iga osaleja kohta on 85 eurot.


Huvilistel palume registreeruda hiljemalt 11.veebruariks klõpsates alloleval lingil:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDZ5QlB5NWg4UWUxVklHcDd3VVZuSmc6MQ

Targalt Internetis


Targalt Internetis projekti Noortepaneeli liikmed tegid eelmisel kohtumisel  video  õigustest ja kohustustest Internetis.  Video link: http://www.youtube.com/watch?v=I2Z_Z5fcO_o