30.9.10

Eesti keele uue õppekava koolitus

Uue riikliku õppekava I-II kooliastme eesti keele ainekava koolitus toimub 26. oktoobril 2010.a Rakvere Gümnaasiumi (Vabaduse 1) aulas.
Koolitajaks on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži emakeele didaktika lektor Ene Hiiepuu.

Päevakava:

10.00-11.30 - Koolitus
11.30 - 12.00 - Kohvipaus
12.00 - 13.30 – Koolitus
13.30-13.45 Küsimused ja tagasiside
Registreerimine koolitusele toimub 20. oktoobrini aadressil onnela.lembke@haljala.ee

24.9.10

LOODUSÕPETUSE ÕPPEKAVA

loodus6petuse_6ppekava
NB! Klikkides pärast PLAY käsu andmist esitluse all oleva riba viimast nuppu (Toggle fullscreen), näed esitlust ekraanisuuruselt.

20.9.10

ÕUESÕPPE KOOLITUS LÄÄNE-VIRUMAA ÕPETAJATELE

RMK Sagadi looduskool koostöös Sa Roheline Maakond ja Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžiga korraldab projekti "Õuesõppe koolitus Lääne-Virumaa õpetajatele" raames kahe mooduliga koolituse.

I moodul 8.-9. oktoober 2010
II moodul 19.-20. november 2010
Vaata koolituse täpsemat ajakava.

Koolitusele on oodatud eelkõige klassiõpetajad.
Õppeteemat käsitletakse loodusõpetuse uuest õppekavast lähtuvalt. Õpetajad saavad metoodilisi võtteid ja soovitusi loodusõpetuse lõimumiseks erinevate õppeainetega.

Osalustasu 500 krooni. Osalejatele on kindlustatud toitlustamine ja majutus Sagadi võõrastemajas.

17.9.10

EESTI KEELE UUE ÕPPEKAVA TUTVUSTUS

26. oktoobril korraldab algklasside ainesektsioon uue õppekava
õppepäeva I ja II kooliastmes eesti keelt õpetavatele õpetajatele.
Õppepäev viiakse läbi ESF vahenditega.

Lektoriks on Ene Hiiepuu.

LOODUSÕPETUSE UUE ÕPPEKAVA TUTVUSTUS

Loodusõpetuse uue õppekava teabepäev toimub
24. septembril kell 13
Rakvere Gümnaasiumis (Vabaduse 1).

Teabepäevale on oodatud kõik 1.-7. klassides loodusõpetust õpetavad õpetajad.

Teabepäeva viib läbi Õnnela Lembke.

3.9.10

Lääne-Virumaa Juhanid õppisid, kuidas uue õppekava järgi Jukule matemaatikat õpetada…

26. augustil 2010 toimus Rakvere Gümnaasiumi aulas Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna ning Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) koostöös iga-aastane hariduse päev. Korraldatud päeva raames tutvustati I ja II kooliastme klassi- ja matemaatikaõpetajatele Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liidu (LVAL) eestvedamisel ja programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ toel matemaatika uut õppekava.

Algselt 40 õpetajale planeeritud loengu vastu oli väga suur huvi ning lektoreid oli kuulamas 93 matemaatikaõpetajat üle kogu maakonna. Lääne-Virumaa õpetajate võrgustikevahelise koostöö arengust andis tunnistust see, et lisaks klassiõpetajatele olid loengut kuulamas ka põhikooli III kooliastmes matemaatikat õpetavad õpetajad.

Uuenenud matemaatika õppekava I ja II kooliastme osa tutvustasid Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari matemaatika didaktika lektor Anu Palu ja Tartu Ülikooli Pedagoogika osakonna haridusteaduste lektor Sirje Pihlap. Anu Palu tõi välja muudatused matemaatika uue õppekava õppesisus ja õpitulemustes ning rõhutas matemaatika elulähedasemat käsitlust võrreldes hetkel kehtiva õppekavaga. Ta rõhutas oma ettekandes ka kujundava hindamise olulisust, andmaks õpilastele tagasisidet nende edasijõudmise kohta matemaatikas. Tema ettekande teine pool keskendus võtetele, millega on võimalik parandada õpilaste arusaamist tekstülesannetest. Paljud õpetajad said loengult häid mõtteid, mida kavatsevad kindlasti oma edaspidises töös kasutada.

Seoses matemaatika uues õppekavas välja toodud IKT vahendite kasutamisega tutvustas Sirje Pihlap oma ettekandes mitmeid matemaatika tundides kasutatavaid veebipõhiseid materjale. Õpetajatele meeldis väga, et IKT vahendite kasutamine oli seostatud aasta-aastalt üha populaarsemaks muutuva õuesõppega. Sirje Pihlapi ettekandest motiveerituna avaldasid kuulajad soovi IKT-alaste, just matemaatika õpetamisega seotud koolituste korraldamiseks Lääne-Virumaa klassi- ja matemaatikaõpetajatele.

LVAL’i korraldatud koolitus andis osalenutele suurepärase võimaluse lülituda uude õppekavasse, saada ülevaade I ja II kooliastme matemaatika õppekava muudatustest, laiendada teadmisi matemaatika tundi mitmekesistavatest ja huvitavatest IKT võimalustest ning värskendada teadmisi tekstülesannete lahendamise metoodika osas. Õpetajad rõhutasid, et kavatsevad loengul kuuldut kindlasti oma kooli õppekava koostamisel kasutada. Loengul osalenud klassi- ja matemaatikaõpetajad jäid ürituse ladusa korralduse ning huvitavate lektoritega väga rahule ning avaldasid lootust, et ka edaspidi korraldatakse võrgustikutöö arendamiseks I ja II kooliastme õpetajatele ühiseid koolitusi, millest on oodatud osa võtma ka III kooliastme õpetajad.


Inga Heinaste, Rakvere Gümnaasiumi klassiõpetaja