23.11.15

„Toidumaja lindudele“


Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsub osalema projektis „Toidumaja lindudele“, et meisterdada toidumaja, pakkuda talvel meie väikestele sõpradele lisatoitu ning neid paremini tundma õppida.

Igast üldhariduskoolist saab osaleda üks klass koos juhendajaga.

Projektis osaleda soovivale koolile saadab Võrumaa Kutsehariduskeskus kogu komplekti vajalike detailidega lindude toidumaja meisterdamiseks.

Toidumaja komplekti kohale toimetamiseks palume koolil registreeruda hiljemalt 10.detsembriks aadressil:  http://goo.gl/forms/IR93X4Bm4p

 

Lindude toitmisega võib alustada kohe pärast toidumaja valmimist ja sobivasse kohta ülesriputamist. Lisaks sellele on põnev jälgida erinevaid linde ja määrata, milliste liikidega on tegemist.

Pilte toidumaja külalistest koos liikide nimedega ootame igalt osalevalt klassilt õues õppimise päevaks ehk 14.aprilliks.

Selleks,

·         Pildistage toidumaja külastanud linde

·         Määrake lindude liigid

 

Parimad tublid toidumaja projektis osalejad kutsume tunnustamiseks ja auhindade üleandmiseks suurele lõpuüritusele.

Lisainfot anname ja tekkinud küsimustele vastame aadressil toidumaja@vkhk.ee ja telefonil 7850817.

 

Head koostööd soovides,

Võrumaa Kutsehariduskeskus

 

 

 

 

 

Eesti Leivaliidu joonistus- ja videovõistlus

Tere päevast
Kutsume Teid osalema Eesti Leivaliidu joonistus- ja videovõistlusel. Täpsem info on lisatud failides. Vajadusel saadame Teile A3 formaadis plakatid võistluste kohta.
Lugupidamisega
Raivo Vilbaste
projektijuht
5018665
http://www.leivaliit.ee/2015/10/05/joonistuskonkurss-leib-lauale/

http://www.leivaliit.ee/2015/10/05/videokonkurss-leib-lauale/

Üleskutse


Viru Instituudi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi koostöös ilmusid "Virumaa vanad lastemängud" (2012) ja "Virumaa vanad vaimujutud" (2015). Nüüd tahaksin alustada Virumaa rahvakalendri väljaande koostamisega. Kahjuks kajastub kombestik 20. sajandi keskmest tänapäevani rahvaluulearhiivi kogudes üsna ebaühtlaselt. Loodan täiendava teabe kogumisel paljude Virumaa elanike abile nii lasteaiakasvatajatelt, kooliõpetajatelt ja -õpilastelt kui ka matka-, ringi- ning tantsujuhtidelt, raamatukoguhoidjatelt, ürituste korraldajatelt ja eestvedajatelt, kodu-uurijatelt, pereliikmetelt lastest pensionärideni.

            Oodatud on meenutused kõikide vanade rahvakalendri tähtpäevade tähistamisest kodudes, aga samuti ka hilisemad juurde tulnud tavad ja nende muutumine kaasajal, nt sõpruskonnas, perekonnas, töökollektiivis, koolis, huviringides, klubitöös jne. Mis aitab vanadel traditsioonidel edasi püsida? Kas iseenda kogemused ja mälestused? Raadio, internet? Trükised? Individuaalne loometöö? Erialainimeste poolne juhendamine?

            Aasta tähtpäevade loendi saab seinakalendrist. Tavandi muutumisest annavad tunnistust sõbrapäeva, vastlate (nt toidud), lihavõtete (nt ruumide kaunistamine), 1. aprilli (naljapäevana), volbripäeva (nt näomaalingud), muinastulede öö, halloween'i, hingedepäeva, advendiaja väljakuulutamise jne traditsioonid.

            Küllap sobib tubane talveaeg kaastöö tegemiseks, eriti nende traditsioonide osas, milles on isiklikult osaletud. Kaastöö ärasaatmise tähtaeg on 15. jaan. 2016, et arhiivis jõutaks saadetised Eesti Vabariigi aastapäevaks üle vaadata.

 
Oodatud on ka fotod ja videod (vajadusel need tagastame), mis aitaksid kommetest elavama ettekujutuse saada.

 

Vastuseid küsimustele võib läkitada käsikirjaliste saadetistena aadressile

Vanemuise 42, 51003, Tartu. Samuti võib need saata Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumismooduli „Kratt“ kaudu http://kratt.folklore.ee/ või e-kirja teel aadressile


 

Lisateavet küsitluskava kohta saab telefonil 7 377 730 (Eesti Rahvaluule

Arhiiv). Kogumisega seotud infot jagame ka Facebookis:

www.facebook.com/rahvaluulearhiiv.


Kogumisvõistlusel osalemiseks palume kaastööd saata hiljemalt 15. jaanuariks 2016.

Soovi korral on võimalik seada oma vastustele kasutuspiiranguid. Piiranguteta materjalid teeme kasutajatele kättesaadavaks meie digihoidla kaudu ning neid on võimalik vabalt kasutada artiklites, uurimustes jm.

 

                                                                                                          Mall Hiiemäe,

                                                                                              Eesti Rahvaluule Arhiiv