31.5.15

AMI koolitused


Tere

saadame info Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskuse poolt augustikuus korraldatavate klassiõpetajate kursuste kohta. Lisaks kordame teadet juunikuus toimuvatest kursustest

Kõikide kursuste lähem info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva
--------

* kursus "Klassiõpetaja ja emakeeleõpetaja koostöö." (Kuidas saaks õpilane 7.klassi jõudes emakeele- ja kirjandustunnis hästi hakkama?

TALLINNAS
teisipäeval, 18.augustil kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
NB! Tegemist 2015.a. jaanuarkuus Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud.

Teemad:
* Tugimüür ja raudvara: õpilase ainealased põhioskused ja -teadmised II kooliastme lõpus, nende seos põhikooli III astmes ja gümnaasiumis õpitavaga;
* Tähelepanekud eri teemade käsitlemise kohta I ja II kooliastme eesti keele ja kirjanduse õpikutes;
* Metoodilisi soovitusi, ülesandeid ja harjutusi

Sihtgrupp : Kursus on mõeldud klassiõpetajatele ja II kooliastme kirjanduse õpetajatele

Lektor:  Sirje Nootre
(Sirje Nootre on Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, emakeele didaktika MA. On töötanud pikka aega TLÜ Haapsalu Kolledþi klassiõpetaja eriala eesti keele õppejõuna)

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
registreerumine kuni 22.juunini. Arve saadame meilitsi augustikuu alguses

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ --------

kursus  "Inimeseõpetuse õpetamisest I  kooliastmes" (metoodilisi võtteid inimeseõpetuse mitmekesistamiseks)

TALLINNAS
esmaspäeval, 24.augustil kl 11.00-16.00  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja
NB! Tegemist 2015.a. märtsikuus Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud.

Teemad:
 * diferentseeritud materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * veebipõhised õppematerjalid ainetunniks;
 * videomaterjali kasutamine ainetunnis;
 * mõttekaartide kasutamine inimeseõpetuses;
 * ainetevaheline lõiming;
 * õpilaste digipädevuste toetamine läbi erinevate tegevuste;

Lektor: Tiia Salm
(Tiia Salm on Jäneda Koolii õpetaja-metoodik. On töötanud pikka aega ka HITSA Innovatsioonikeskuse [endine Tiigrihüppe SA] koolitajana, koostanud klassiõpetajatele hulgaliselt erinevaid praktilisi õppematerjale)

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
registreerumine kuni 22.juunini. Arve saadame meilitsi augustikuu alguses

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ --------

* kursus "Loodusõpetuse õpetamisest I ja II kooliastmes"

TALLINNAS
esmaspäeval, 08.juunil kl 11.30-16.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
NB! Tegemist 2014.a. sügisel Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud.

Teemad:
* loovuse arendamine loodusõpetuse tundides;
* videote, simulatsioonide ning animatsioonide kasutamine;
*
visualiseerimine loodusõpetuse tundides (idee- ja mõistekaartide kasutamine);
* kuulamisülesanded;
* õppeainete lõimingu võimalusi

Lektor: Tuuli Koitjärv

Kursuse osalustasu 56.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kursuse info ka  koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#loodus -------

* kursus "Matemaatika õpetamisest 1.klassis" (metoodilisi võtteid matemaatika õpetamise mitmekesistamiseks)

TARTUS
neljapäeval, 11.juunil kl 11.00-15.00  Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides
NB! Tallinnas toimus kursus 28.aprillil

Teemad:
 * õpilast arendavad matemaatilised mängud;
 * mitmesugused materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * ainetevaheline lõiming;
... ja muud praktilist ning kasulikku

Lektor: Kaja Belials
(Kaja Belials on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, mitmete õppevahendite autor. Tema koostatud õppevaraga saab tutvda ka  siin     http://www.skriibus.ee/views/oppevara.xhtml

Kursuse osalustasu 47.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

Kursuse info ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#matemaatika1 Edukat õppeaasta lõppu!
AMI ainekeskus

27.5.15

Koolibri


Hea algklassiõpetaja!

Koolibri kirjastuse teabepäev, mille  eesmärk on olnud ja on ka edaspidi Koolibri õppematerjalide näitamine ja tutvustamine, toimub sel aastal juba 7. korda. Selle aja jooksul ei ole meie kirjastuse algklasside õppekomplekt väga palju muutunud - põhimõtteliselt ainult sel määral, nagu nõudis uus ainekava.

Seepärast tahaksimegi sellel aastal teabepäevale kutsuda eelkõige just neid õpetajaid, kes meie õppematerjalidega väga hästi tuttavad ei ole. Teabepäevad toimuvad 16. juunil Tallinnas ja 17. juunil Tartus - täpsem kava on Koolibri kodulehel. Iga koolituse kirjelduse juures (kõige all) on link "Registreerimiseks vajutage siia". Palun vajutage lingile, täitke avanenud ankeet ja vajutage "Registreerin". Kui registreerumine õnnestus, kuvatakse ekraanile teie nimi ja kiri "
Täname! Olete edukalt registreeritud meie kursusele!".

Tallinn:
Esimese klassi õpetajate teabepäev Tallinnas
Teise klassi õpetajate teabepäev Tallinnas
Kolmanda klassi õpetajate teabepäev Tallinnas

Tartu:
Esimese klassi õpetajate teabepäev Tartus
Teise klassi õpetajate teabepäev Tartus
Kolmanda klassi õpetajate teabepäev Tartus

Kohtumiseni!

NB! Koolibri digiõpikute koolitusele Pärnus on ka veel mõned vabad kohad!

-- 
Tervitades
Maire Tänna

Pärnumaale!!!


Tere head õpetajad!

Maakonna keskkonnahariduse ümarlaud sõidab 4.juunil Pärnumaale ning meil on bussis veel vabu kohti! Seega, kes ei ole varasemalt osalenud maakonna keskkonnahariduse ümarlaua tegevuses, aga huvi oleks sõita Pärnumaale, andke oma soovist teada hiljemalt 1.juuniks!

Esialgne päevakava on järgmine:


Kell 8.15 start Rakverest, Aqva veekeskuse parklast. Meid teenindab GoBus (võimalikud peatused ka Rakvere-Pärnu mnt teistes peatustes).
10.00 - 11.00 külastame TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskust (TASUTA)
Lisainfo: http://sarghaua.info/
12.30- 13.30 Pärnu keskkonnahariduskeskuse külastus (PILET 6 eur + 2 eur giidi tasu)
Lisainfo:http://www.loodusjatehnika.ee/index.phpoption=com_content&view=article&id=4&Itemid=2  13.30- 14.15 lõunasöök Pärnu teater Endla kohvikus või Starndis (oma raha eest)
14.15-15.30 Ringkäik Pärnu rannaniitudel ning selleteemalise keskkonnaharidusliku programmi tutvustus. Giidiks on meile Keskkonnaameti keskkonnahariduse Pärnumaa spetsialist Merike Palginõmm.
Kui soovime, on nõus Merike meile tegema ka väikest linnaekskursiooni.
Kui aeg lubab ja muusem meid vastu võtta saab, käime tagasiteel ka Järvakandi klaasimuuseumis ( http://www.klaasimuuseum.ee/index.php?alam=74 )

Seega bussisõit, Särghaua keskuse külastus, programm rannaniitudel ja võimalik linnaekskursioon on meile tasuta. Tasuda tuleb Pärnu keskkonnahariduskeskuse külastamise eest, lõunasöögi eest ning võimaliku klaasimuuseumi külastamise eest.
Kui keegi ei soovi kogu programmist osa võtta või kohvikus lõunatada, võib linnapeal ajada ka omi asju või pidada piknikku. :)

Hiljemalt kell 18.00 plaanime olla tagasi Rakveres (kui osalejatele sobib, siis võime saabuda ka hiljem).

Palun andke oma osalemissoovist kirjalikult teada hiljemalt 1.juuniks (ka need kes on varasemalt teatanud, et saavad osaleda)!

PS! Väljasõit toimub vaid juhul, kui meie grupis on vähemalt 15 inimest!

Tervitades ja tagasisidet ootama jäädes,
Krista Kingumets

Keskkonnaamet
Keskkonnahariduse spetsialist
Tel: 5562 4391

15.5.15

”Eestimaa õpib ja tänab”


Veel on võimalus esitada kandidaate tunnustussüsteemi ”Eestimaa õpib ja tänab” maakondlikesse täiendavatesse kategooriatesse

Kandidaate  maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab esitada veel kuni 31. maini VIROL veebilehel aadressil:


 

13.5.15

Seminar „Lugemisprojektide sünnipäevapidu”


Seminar „Lugemisprojektide sünnipäevapidu” korraldatakse 15. juunil Tallinnas Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.  

See on nelja ühingu projekti tegutsemisaastate tähistamine: projekt „Lugeda on mõnus” tähistab 15.tegevusaastat, „Lugemispesa” ja „Lugemismängud” 10. tegevusaastat ja „Väikesed kodu-uurijad” 5.tegevusaastat. Seminarile on oodatud ühingu projektidega seotud inimesed, ühingu liikmed, kõik huvilised.

Päeva raames saadakse nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi: tutvustatakse lugemise juhtimist käsitlevaid uurimistöid, sõna saavad projektijuhid. Väärt kogemusi ja leidlikke võimalusi laste raamatuhuvi tõstmiseks jagatakse neljas töötoas.

Osalustasu palun tasuda Lugemisühingu arvele EE791010220023110019 1. juuniks. Selgitusse lisada Seminar 15.juuni.

Ürituse päevakava ja registreerimine www.lugemisyhing.ee

Seminari ettevalmistusi juhib Sirje Torim

Head loodushariduse teejuhid!

Eesti Loodusmuuseum ning Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsuvad teid osalema põneval õppeseminaril “Loodus hiirekliki kaugusel”.
Ühepäevasel seminaril tutvustame teile uusi loodusteaduslikke andmebaase ning vastvalminud nutiseadmetele suunatud rakendust, mis võiks olla õppetöös teie ustavateks abivahenditeks.Õppeseminarid toimuvad viies erinevas Eesti paigas viiel erineval kuupäeval.
Osalemine on tasuta!

24.august – Hotell Karupesa Otepääl
25.august – Pärnumaa Keskkonnahariduskeskus
27.august – Jõhvi Kontserdimaja
28.august – Keila Kool (uus maja)
05. september – Nelijärve Puhkekeskus

Rohkem infot ning esialgse päevakava leiate Eesti Loodusmuuseumi kodulehelt: http://www.loodusmuuseum.ee/koolitused
Täpsem info laekub registreerunutele enne seminari e-postkasti.

Grupi suurus on piiratud.
Registreeruda saab kuni 31. juulini või kuni gruppide täitumiseni siin: http://www.eformular.com/frensrsvp/k15-002.html#stay

Info ja küsimused:
6979295
sekretariaat@frens.ee

Tervitades, 

Triin Hallas

Eesti Loodusmuuseum

Projekti assistent

4.5.15

AMI koolitused


Saadame teate õppeaasta viimase kolme klassiõpetajate kursuse kohta

* Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab  kursuse "Loodusõpetuse õpetamisest I ja II kooliastmes"

TALLINNAS
esmaspäeval, 08.juunil kl 11.30-16.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
NB! Tegemist 2014.a. sügisel Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud.

Teemad:
* loovuse arendamine loodusõpetuse tundides;
* videote, simulatsioonide ning animatsioonide kasutamine;
*
visualiseerimine loodusõpetuse tundides (idee- ja mõistekaartide kasutamine);
* kuulamisülesanded;
* õppeainete lõimingu võimalusi

Lektor: Tuuli Koitjärv

Kursuse osalustasu 56.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka  koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
---------------
* kursus   "Väärtuskasvatus algkoolis"

TARTUS reedel, 15.mail kl 11.00-16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides
NB! Tegemist 2014.a. kevadtalvel Tallinnas ja Tartus toimunud kursuse kordusega. Materjale uuendatud. Tallinnas toimus sama kursus ka 2015.a. veebruaris

Sisu:
Kursusel tutvustatakse õppematerjale, mis on abiks aineõpetajale algkooli I kooliastmes (inimeseõpetuse, eesti keele tundides). Koolil ja õpetajal on oluline roll väärtuskasvatajana aineõpetuse kõrval. Antud õppematerjalid toetavad õppijat mõtlemisel, valikute tegemisel ning otsuste langetamisel. Järjest mitmekesisem elu meie ümber nõuab suuremaid valikute tegemisi, mis nõuavad lastelt ka suuremaid oskusi. Uues RÕK-is on lisatud läbivate teemade hulka ka teema “Väärtused ja eetilisus”.

 Teemad:
- õppematerjali tutvustus ( tunnikavad õpetajale- erinevate õppemeetodite rakendamine koos õppematerjalidega õpilastele)
- õppeainete lõimingu võimalusi väärtuskasvatuse teema käsitlemisel (õppekava rakendamine)
- videote kasutamine õppetöös
- IKT vahendite kasutamise võimalusi

Lektor: Tuuli Koitjärv

Kursuse osalustasu 56.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info  ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#vaartus Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
--------------
kursus
 "Matemaatika õpetamisest 1.klassis" (metoodilisi võtteid matemaatika õpetamise mitmekesistamiseks)

TARTUS
neljapäeval, 11.juunil kl 11.00-15.00  Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides
NB! Tallinnas toimus kursus 28.aprillil

Teemad:
 * õpilast arendavad matemaatilised mängud;
 * mitmesugused materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * ainetevaheline lõiming;
... ja muud praktilist ning kasulikku

Lektor: Kaja Belials
(Kaja Belials on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, mitmete õppevahendite autor. Tema koostatud õppevaraga saab tutvda ka  siin  http://www.skriibus.ee/  )

Kursuse osalustasu 47.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#matemaatika1 Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena jätkuvat kevadet!
AMI ainekeskus

suveseminar "Hinge- ja teatrikunst"


Eesti Klassiõpetajate Liit kutsub klassiõpetajaid suveseminarile "Hinge- ja teatrikunst", mis toimub 10. - 11. augustil Saaremaal.

Täpsem päevakava asub SIIN


.

Registreerimise link SIIN


 

Kaunist kevade jätku!

Kohtumiseni Saaremaal!

--

EKÕL juhatus

 

Eesti Klassiõpetajate Liidu koduleht