23.12.15

HÄID PÜHI!


HÄID PÜHI!  ILUSAT KOOLIVAHEAEGA!!!!   KÕIKE HEAD UUEL AASTAL!

2.12.15

spirograafia


Kunsti ainesektsiooni järjekordne koolitus on planeeritud 04.jaanuarile 2016 Rakveres. Koolituse teema on spirograafia..Palun anna teada, kas sa oleks osaleja?Vabu kohti plaanin pakkuda ka lasteaednikele.Spirograafiavahendid

toob Anu,teie võtke kaasa peenikese otsaga erinevaid värve tintepenne. Ka algklasside õpetajatele,äkki on ka nendel huvi.

Kohti on 15-20.

 

 

 

1.12.15

AMI koolitused


Head klassiõpetajad

Tere

 Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab jaanuarikuus traditsioonilise (toimunud ka 2013-2015.a.) kursuse "Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes". Kursus viiakse läbi eraldi Tallinnas ja Tartus

 TALLINNAS kolmapäeval, 06.jaanuaril 2016.a. kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS reedel, 08.jaanuaril 2016.a. kl 10.30- 15.30 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

    Teemad:
     * funktsionaalse lugemisoskuse arendamine;
     * erinevate harjutuste/ülesannete tüübid;
     * 3. kl tasemetöödest emakeeles ja matemaatikas

Lektor: Küllike Kütimets

  Kursuse osalustasu 59.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

-------
Veel mõned vabad kohad järgmisele kursusele
* Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab jätkuva osalussoovi tõttu kursusele
"Eesti keele erinevate osaoskuste arendamine ja lõimimine I kooliastmes" lisakursuse

TALLINNAS reedel, 11.detsembril kl 11.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)
 Tallinnas toimus eelmine kursus 20.11 ja Tartus 26.11

Teemad:
* Suuline keelekasutus - kõnelemine ja kuulmine;
* Lugemine -   lugemistehnika ja teksti mõistmine;
* Kirjutamine - kirjatehnika, õigekiri ja tekstiloome
 Kursusel räägitakse klasside kaupa kõigist osaoskustest, lisades juurde rõhuasetused ning lõimingu
võimalused erinevates klassides

Lektorid: Kaie Kubri, Thea Simmerman
(Kaie Kubri ja Thea Simmerman on Tartu Erakooli (TERA) õpetajad, mitmete õppevahendite autorid)

Kursuse osalustasu 48.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
Eelneval kokkuleppel võimalik tasumine järgmisel eelarveaastal!

  nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info ka koduleheküljel
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#eestikeele

Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Kena sügisejätku!
AMI ainekeskus

”Nutikad õpilastööd 2015”


Tere klassiõpetajad,

Olge head ja palun edastage klassiõpetajatele infot toimuva konkursi

”Nutikad õpilastööd 2015” kohta,


 

Parimate tervitustega,

Mart Soobik