26.3.14

Liivide etlusvõistlus


Maakondlik Liivide etlusvõistlus toimub 15. aprillil kell13 Lääne-Viru keskraamatukogus. Vanusepiiranguid osalejatele ei ole.

Iga osaleja peab esitama ühe Juhan Liivi  luuletuse või proosakatkendi ja ühe Jakob Liivi  luuletuse või proosakatkendi. Kahest valitust peab üks olema luuletus ja teine proosakatkend. Proosakatkendi pikkus maksimaalselt 4 minutit.

Palun registreerige oma õpilased hiljemalt 10. aprillil. Osalejate arv ühest koolist ei ole piiratud.

Aime Tops


53420060

Maakondlik 1.- 2. klasside loodusloopäev


Loodusloopäev toimub Tapa Gümnaasiumis 29. aprillil  algusega kell 12.00.

Osalejad:         maakonna koolide neljaliikmelised võistkonnad (2 õpilast 1. klassist + 2 õpilast 2. klassist)

Kavas:             neljaosaline loodusviktoriin, eine, õpilaste näitemäng, autasustamine. Orienteeruv lõpp 15:00.

Kaasa võtta:    kirjutusvahendid, värvipliiatsid, joonlaud, vahetusjalatsid

Võistkonnad registreerida hiljemalt 22. aprillil aadressil aile.kippar@tapagymnaasium.ee

18.3.14

Vahendid töölehtede loomiseks keeleõppes

Huvitav lugemine ja järele tegemine


http://koolielu.ee/info/readnews/352425/toolehed-keeleoppeks-lasteaia-ja-algklassiopetajale?fb_action_ids=799726503389688&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.Uyaia1bRoiU.like

luulevõistlus

EESTI KLASSIÕPETAJATE LIIDU KOOSTÖÖSEMINAR


 
“ÕPETAMISE TUJU”

15. aprill 2014 Tallinna Saksa Gümnaasium (J. Sütiste tee 20 )

„Õppimine sünnib sädemest. Õpetaja on sädeme süütaja, avaja ja võimaldaja.

Aga inimene, kes ise ei sütti, ei saa ka teisi süüdata.“

Esa Saarinen

10.30 - 11.00 - kogunemine, tervituskohv

11.00 - 11.15 - koolipoolne tervitus

11.15 - 12.30 “Õpetamise tuju”, Tuuli Vellamaa (Moreno Keskuse koolitaja, superviisor,  psühhodraama grupiterapeut)

• Meie enda rollist töörahulolu ja motivatsiooni kujundamisel.

• Milline on Inspireeriv õpetaja õpilase silmade läbi?

• Õpilaste kaasamine, grupikäitumine.

• Kas põleda või “läbi põleda”?

• Positiivse/negatiivse mõtlemise toimemehhanismidest.

12.30 - 12.45 seljasirutuspaus

12.45 - 14.00 jätkab Tuuli Vellamaa

14.00 - 14.45 LÕUNA

14.45 - 16.00 EKÕL-i liikmete ÜLDKOOSOLEK

·                     juhatuse aruanne

·                     revisjonikomisjoni aruanne

·                     juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, kinnitamine

MAAKONDLIK ESINDUSKOGU

 

Osalustasu 5 €, mis sisaldab jaotmaterjale ning lõunasööki, palume tasuda kohapeal sularahas.

 
Koostööseminar on ainult Eesti Klassiõpetajate Liidu liikmetele.

Registreeru hiljemalt 7.apr koostööseminarile siin.

PS! Pöörame tähelepanu, et pärast seminari kell 14.45 toimub üldkoosolek liidu liikmetele. Põhikirjast lähtuvalt on meie üldkoosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Meie liikmeskond on küllaltki  rohkearvuline. Seega, need liikmed, kes ei saa üldkoosolekul osaleda, võiksid oma hääletamisõiguse edastada lihtvolikirjaga liikmele, kes ise kohale tuleb. Sellega aitate  kaasa üldkoosoleku toimumisele.

Volituse edastamise võimalused:

1) välja printida ning allkirjastada ja edastada see paberkandjal oma volitatud esindajale, kes võtab selle üldkoosolekule kaasa

2) digiallkirjastada (volitusele märkida allkirja kohale 'digiallkirjastatud') ning saata volitus nii oma volitatud esindajale kui ka klassiõpetajate liidu postkasti aadressile klassiopetajateliit@gmail.com.

Loodame teie mõistvale suhtumisele!


Kohtumiseni Tallinnas!

--

EKÕL juhatus

 

HITSA koolitused


HITSA Innovatsioonikeskus kutsub osalema märtsis ja aprillis algavatele koolitustele, mis on suunatud erinevate haridustasemete õpetajatele ja õppejõududele, haridustehnoloogidele ning haridusasutuste juhtidele. Samuti on kõik haridustöötajad oodatud meie kevadkonverentsile.
 
Kevadkonverents „Pöördepunkt hariduses“
9. aprill - eelkonverents, 10.-11. aprill põhikonverents
Õppimine ja õpetamine muutuvad iga päevaga, aga milline suund valida, kui enam ei ole õigeid vastuseid ja valikuid on palju? Teame seda, et meil on Y-generatsioon, on tehnoloogia, on ühiskonna vajadused ja tuleviku töökohad, millest tänasel päeval ettekujutuski puudub. Kuidas õpetada lapsi praegu nii, et nad saaksid tulevikus hakkama? Oleme hariduse pöördepunktis. Tutvu konverentsi täpse programmi ning osavõtutingimustega HITSA Innovatsioonikeskuse konverentsiveebis. Registreerumine lõppeb 2. aprillil 2014.
 
Helifailid õppetöös
24.03.-04.05.2014, veebipõhine õpe
Koolitusele on oodatud lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad, õppejõud,  kes ei ole helifailidega väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma töös kasutada. Koolitusel õpitakse kasutama erinevaid veebipõhiseid keskkondi helifailide loomiseks ja avaldamiseks, samuti saadakse teadmised helifailide kasutamiseks vajalikust riistvarast, käsitletakse ka autoriõigusega seonduvat. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Testide koostamine ja metoodika
24.03.-20.04.2014, veebipõhine õpe
Kursuse eesmärgiks on tutvustada testide loomise metoodikat: kuidas koostada küsimusi, missugused on head ja halvad küsimused, missuguseid erinevaid testi- ja küsimustetüüpe kasutatakse, missuguseid keskkondi nende loomiseks kasutatakse ning kuidas valminud teste veebis avaldada? Koolituse käigus valmib igal kursuslasel veebileht, kus avaldatakse kodutööd ja valminud testid. Tutvu koolituse lisainfoga siit. Koolituse korraldajaks on Pärnumaa Kutsehariduskeskus.
 
Innovaatilised õpilood
31.03.-18.05.2014, veebipõhine õpe
Koolitus aitab õpetajal muuta enda õpetamist kaasaegsemaks ja põnevamaks. Koolituse käigus räägitakse õpetamise muutumisest ning muutuva õppija vajadustest. Osalejatel on võimalus hinnata enda tööd ja kooli innovatsiooniküpsuse mudeli abil. Tutvutakse mitmete erinevate õpilugudega ning töötatakse välja ning rakendatakse õpilastega kaasaegne ja põnev õpilugu. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Õppeprotsessi juhtimine digiajastul – haridusjuhtide programmi I moodul
02.-03.04, Viimsis; gruppide ühine seminar Tallinnas 27.05.2014
Kutsume haridusasutuste juhte koos oma meeskonnaga osalema koolitusele, mis keskendub õppeprotsessi muutmisele  ja juhtimisele vastavalt digiajastu nõudmistele. Koolitusel analüüsitakse, kuidas peaks olema korraldatud õpetamine ja õppimine, nii et tänane õpilane tuleks edukalt toime väljakutsetega tulevikus. Arutelude ja praktilise tegevuse kaudu innustame meeskondi leidma just oma organisatsioonile sobilikke lahendusi. Osalevate meeskondade arv on piiratud, grupid moodustatakse registreerumise järjekorras. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Infotehnoloogia ja suhtlemine lasteaias
03.-24.04, Jäneda
Kursuse eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele kasulikke veebilehti ja -rakendusi, projektitöö aluseid ning lasteaedadele pakutavaid koostööprojekte. Osalemiseks on vajalikud arvutikasutuse algteadmised. Osalema on oodatud lasteaiaõpetajad, logopeedid ja õpetaja abid. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Koolitusel tutvustatakse, kuidas kasutada rahvusvaheliste õpiprojektide võimalusi eri õppeainete lõimimisel. Ülevaate saab nii õpiprojektide kavandamisest, nende integreerimist kooli õppekavasse kui ka veebipõhistest eTwinningu võimalustest projektide läbiviimisel. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Tutvumine programmiga KODU Game LAB II
07.04-04.05, veebipõhine õpe
Koolitusega soovitakse õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid, õpetab süsteemsemalt mõtlema ning on mänguline ja huvitav. Programm Kodu Game Lab arendab laste loovust, probleemide lahendamisoskust ja jutustamisoskust ehk oma loo rääkimist/väljendamist loodud mängu kaudu. Tutvu koolituse lisainfoga siit.
 
Õppimine digiajastul – Tuleviku õpetaja programmi I moodul
12.04-31.05, kontaktpäevadega Viljandi mk; 21.04.-05.06, kontaktpäevadega Pärnus
Koolituse läbimine aitab osalejal ühendada oma ainealased ja pedagoogilised teadmised ning oskused tehnoloogia kasutamisega, et arendada õppijate õppimisoskusi, loovust ja innovaatilisust nii klassiruumis kui ka digitaalsetes keskkondades. Koolitus algab aprillis nii Viljandi maakonnas kui Pärnus. Tuleviku õpetaja programmi kõikide moodulitega saate tutvuda siit.
 
Koolitustele registreerumine
HITSA Innovatsioonikeskuse koolitustel on osalejate arv piiratud ning grupid komplekteeritakse registreerumiste järjekorras. Palun tutvuge enne koolitusele registreerumist koolituse kavaga ning hinnake, kas Teil on koolitusel osalemiseks ning sisuliste kodutööde tegemiseks piisavalt aega ja võimalust. Samuti palume meile teada anda, kui olete registreerunud, kuid soovite osalemisest loobuda. Koolitustele registreerumise üldiste tingimustega saab tutvuda siit.
 
Tulge ise ja võtke kolleegid kaasa!
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Raja 4c, 12616 Tallinn
Koolituste lisainfo: koolitus@hitsa.ee
www.innovatsioonikeskus.ee
www.facebook.com/innovatsioonikeskus
 

12.3.14

nutikad ja praktilised taaskasutustooted

Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskus kuulutab välja konkursi  nutikate ja praktiliste taaskasutustoodete leidmiseks. Konkurss on mõeldud 1-12. klassidele Lääne-Virumaal ja lubatud on kasutada klassijuhataja/õpetaja abi.

 
Auhindadeks on 100- 300 eurot klassiekskursiooni raha.

 

 
Tehtud töödest oodatakse fotosid e-posti aadressil euroinfo@laane-viru.maavalitsus.ee hiljemalt 28. märtsiks.  Nutikamaid taaskasutustooteid näidatakse ka 16. aprillil toimuval Ideede laadal.

 
Lisainformatsioon: Merle Maimjärv-Mirka või Moonika Aruvainu, euroinfo@laane-viru.maavalitsus.ee või telefonil 325 8041.

 
Heade soovidega,
Merle Maimjärv-Mirka
Haridus- ja sotsiaalosakonna
vanemspetsialist
Tel: +372 325 8031
E-post:
merle.maimjarv-mirka@laane-viru.maavalitsus.ee
www.laane-viru.maavalitsus.ee

 

 

 

10.3.14

õigekirja harjutamiseks


Juba seitsmendat aastat saab emakeelepäeval Vikerraadio vahendusel e-etteütlust kirjutada. www.kooliksvalmis.ee õppekeskkond on  loonud võimaluse algklasside õpilastele ja koolieelikutele samuti e-etteütlust kirjutada ja õigekirja harjutada. 10.-16. märtsini on meie veebilehel üleval tasuta harjutamiseks kolm õigekirjavihikut.

 
Jälgi meid ka facebook.com/kooliksvalmis.ee

 Head nuputamist ja harjutamist!

kooliksvalmis.ee

8.3.14

konverents „Pöördepunkt hariduses“,

Õppimine ja õpetamine muutuvad iga päevaga, aga milline suund valida, kui enam ei ole õigeid vastuseid ja valikuid on palju? Teame seda, et meil on Y-generatsioon, on tehnoloogia, on ühiskonna vajadused ja tuleviku töökohad, millest meil tänasel päeval ettekujutuski puudub. Kuidas õpetada lapsi praegu nii, et nad saaksid tulevikus hakkama? Kutsume teid 9.-11. aprillil osalema konverentsil „Pöördepunkt hariduses“, tutvuge lisainfoga siit, registreerumine lõppeb 2. aprillil või kohtade täitumisel.

Pedagoogide ühenduste ülene kuues koostööpäev PÜÜK6


Pedagoogide ühenduste ülene kuues koostööpäev PÜÜK6 toimub 20. märtsil Tartus Tartu Kutsehariduskeskuses, Tallinnas Teeninduskoolis ja Kuressaares Ametikoolis. Vali sobiv koht ja registreeru.

Päeva teema on "Õpetajast õpipoisiks".

Läbiv teema on "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine".

Põhirõhk on seekord rikkaliku valikuga töötubadel, sest õpipoisid peavad kõike oma käega järgi proovima ja silmaga nägema. Töötubasid juhivad üldhariduse ja kutseõppe tegevõpetajad. Osalema oodatakse koolieelsete lasteasutuste õpetajaid, üldhariduskoolide õpetajaid, kutseõppeasutustes üldhariduslikke aineid õpetavaid õpetajaid, koolijuhte.

Täpsem info ja registreerimine Õpetajate Ühenduste Koostöökoja kodulehel.

PÜÜKide toimumist toetab ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014".

Ette tänades

Elve Kukk

Üldhariduse ja seire agentuur

Õppekava- ja eksamitekeskus  

peaspetsialist

Tel: 7350691

Tel: 53 022 968

konverents ,,ALUSTAME AABITSAGA"

Olete oodatud reedel, *9. mail 2014*. aastal Tartu Ülikooli õppehoonesse (Näituse 2)

  Eesti Lugemisühingu ja TÜ haridusteaduste instituudi korraldatud konverentsile *,,ALUSTAME AABITSAGA"*
Konverentsil keskendutakse eelkõige järgmistele teemadele: lugemisoskuse arendamine, lugemise vastu huvi tekitamine, koostöö peredega. Lisaks tutvustatakse uusi aabitsaid, toimub raamatute müük ning aabitsate näitus.

Registreerimine *5. märtsist kuni 15. aprillini* aadressil aabitsakonverents@gmail.com
Osalustasu Lugemisühingu liikmetele *6 eurot* ning teistele *9 eurot.*
Kohtade arv piiratud!

11.00 - 12.00    registreerimine konverentsile ja töötubade valimine

·        Raamatute müük

·        Aabitsate näitus ringauditooriumis

11.30  Lugemisühingu liikmete üldkoosolek
 12.00  Tervitused
·        ÜLDETTEKANDED

o       Digiajastu ja uus kirjaoskus - mida võidame ja mida kaotame? (Kristi Vinter )

o       Kuidas nõustada lapsevanemaid laste lugemaõppimise teel? (Maili Liinev)

13.30  Kohvipaus

 14.00 - 14.45  TÖÖTOAD

*1. töötuba*

Aabitsate keerukus - keeleline analüüs ja õpetajate hinnangud (Merike Rand, Ruth Vaik-Luga, Mare Müürsepp)

*2. töötuba * - Aabitsakirjutamine (Kadi Jürimäe)

*3. töötuba *Lugemispesa kui mõtteviis  (Anne Koppel, Kaja Lepik, Anneli Laamann)

*4. töötuba *Lugude jutustamine (Erki Kaikkonen)

*5. töötuba *Uusi aabitsaid  (Mare Kütt ja Küllike Kütimets; Krista Sunts ja Kaja Plado; Kristel Lempu;  Loone Ots)

14.45-15.00  Vaheaeg

 15.00-15.45      TÖÖTOAD *

16.00 - 16.30    Konverentsi lõpetamine

 
* Samad töötoad, seega on igal osalejal võimalik külastada kahte erinevat töötuba

 Kohtumiseni konverentsil!

Sära ja soojust,

Kaja Kivisikk

 

virtuaalne käsitöönäitus

Alates 1. märtsist on võimalik virtuaalsele käsitöönäitusele " Käte puudutus" pilte üles laadida aadressil *www.virtuaalnaitus.ee


 Küsimuste korral palun pöörduge tooopetus@gmail.com

 
Parimate soovidega

Jürgo Nooni

Eesti Tööõpetajate Selts

Õpetaja, keda huvitab uurimistöö!

Uurivaid õpetajaid liidab Ühiskondlik Pedagoogika Instituut. On tulnud mõte luua selle raames algõpetuse sektsioon, ütleme ilusamini - Algõpetuse Akadeemia.

 
Oodatud on klassiõpetajad, kes tahavad oma õpilasi rohkem tundma õppida ja oma kogemusi teistega jagada. Praegu on käsil õpilaste heaolu uurimine, ja kogume laste endi lugusid, mida koos analüüsime. Kirjutame artikleid, esineme konverentsidel ja mis peaaasi, areneme, areneme...

 
Hea õpetaja, kui sind huvitab selline ühistegevus ja teema "Kuidas elab eesti koolilaps?", saada enda kohta mõni sõna - kes oled, kus töötad - aadressil

 

Esimese kogunemise korraldame märtsikuus koolivaheajal.

 

 

 

7.3.14

petitsioon


Tere,

 Sind on kutsutud andma allkirja petitsioonile:


 

Petitsioon.ee

Joonistusvõistlus MINU LEMMIKAUTO 2014


Üleriigiline autode joonistamise võistluse 1.-6. klassi poistele
MINU LEMMIKAUTO 2014
on  jõudnud esimese juubelini. Juba kümnendat  aastat kutsume poisse osalema joonistusvõistlusel, mis on pühendatud Tartu Kivilinna Gümnaasiumis õppinud andeka poisi Oliver Opmanni mälestusele. Tänavune teema on laiem: SÕIDUKID ÕHUS, MAAL JA VEES.
Võite joonistada erinevaid õhusõidukeid (lennukid, helikopterid jne), veesõidukeid (laevad, paadid, purjekad jne)  ja muidugi autosid, mootorrattaid. Üheksa aasta jooksul on poisid joonistanud väga erinevaid autosid, kuid siiani ei ole kajastamist leidnud kaitseväe tehnika – soomukid, tankid, unimogid. Unimoq on nõutud ja efektiivne universaalne sõiduk. Mudelid on leidnud kasutust väga erinevates valdkondades: põllumajanduses, metsanduses, teedeehituses, sõjanduses, päästeteenistuses, raudteedel,  teehoolduses ja ekstreemturismis. Uurige raamatutest, ajakirjadest ja internetist , valige oma lemmik ja vormistage see põnevaks kunstitööks.

Võistlusele MINU LEMMIKAUTO 2014 oodatakse 1.-6. klassi poiste kunstitöid vabalt valitud tehnikas A3 formaadis.
Töö vormistamine:  töö tagumisele küljele kirjutada trükitähtedega
   •    ees- ja perekonnanimi
   •    kool
   •    klass
   •    juhendaja nimi ja kontaktandmed ( telefon, e-post)
Tööd tuleb saata või  tuua
MTÜ  Hea  Alguse Koolituskeskus
Veski tänav 42, Tartu 50409
Märksõna: MINU LEMMIKAUTO 2014
Tööde esitamise tähtaeg on 14. märts  2014
Töid hinnatakse kuues erinevas vanusegrupis. Parimatele auhinnad. Auhinnatud tööde autoritega võetakse ühendust. Valitud töödest korraldatakse näitus, mida saab vaadata Vanemuise suures majas  4. aprillist  30. maini 2014.
Autasustamine toimub 25. aprillil  2014 Vanemuise suures majas. Vaata ka meie kodulehekülge http://web.zone.ee/lemmikauto/index.html
Lisainfo:
Elma Piirimägi
elmapiirimagi@hot.ee
tel. 5533730

4.3.14

Filmi!!!!


Kirjutame Teile, kuna sel suvel hakkame filmima Eesti uut laste mängufilmi "Supilinna salaselts", kuhu otsime peaosatäitjaid 8- 13 (poisse/ tüdrukuid) ja kõrvalosadesse 25- 60 aastaseid mehi/ naisi. 

Lootsime, et selline projekt võiks Teile huvi pakkuda ja saate meid uute näitlemis-talentide leidmisel veidi aidata - oleksime ütlemata tänulikud, kui saaksite allpool oleva kutse edastada lapsevanematele, kes siis näitlejapisikuga võsukesi oskavad meie näitleja-otsingutele edasi suunata. :)
Küsimuste korral palun helistage-kirjutage,

Heli Jürisson
5365 2303