13.8.13

TARKUSETURULE!!!PROGRAMMI „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ RAAMES


Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu TARKUSTURG IV teemal

 

„Autistliku lapse toetamine tavakoolis“

(lektorid Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu kooli direktor ja Jaanus Kangur, Kangur Koolituse OÜ treener-konsultant)


22. augustil 2013 Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoones (Tallinna 29/Võidu 26)

 

Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, õppeasutuste tugispetsialistid (logopeedid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid), haridusasutuste juhid ja kõik teised huvilised.

Osavõtutasu: LVKL liikmetele 5 eurot, ülejäänutele 15 eurot.

Registreerimisinfo: koolitusele registreerimine kuni  16. augustini,  registreerimislink https://docs.google.com/forms/d/1IqlkM4DxZ-i76yBXVp2256mLR89N-zR9tqmuUMTekTM/viewform

 

PÄEVAKAVA

9.30
Registreerimine
10.00
Tarkuseturu avamine
10.10
Tiina Kallavus
11.30
Selja sirutamise ja kohvitamise paus
11.45
Tiina Kallavus
13.15
Lõuna
13.45
Jaanus Kangur 
15.15
Tarkuseturu lõpetamine

 

Õppekirjandust  tuleb müüma  kirjastus ATLEX

 

Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu kooli direktor

Pervasiivsed arenguhäired. Pervasiivsete arenguhäirete liikidest RHK- 10 põhjal. Autismile iseloomulikke käitumisjooni. Käitumise korrektsioon. Autismiga laps koolis. Autismiga õpilase õpikeskkonna kujundamine, õpilase individuaalsuse arvestamine koolitüübi valikul ja õpikeskkonna kujundamisel. TEACCH- metoodika tutvustus: struktureeritud õpikeskkond; IÕK; koostöö vanematega. Autismiga õpilaste õpetamisest Tartu Herbert Masingu Kooli kogemuse põhjal. Praktilisi nõuandeid autismiga õpilase õpetajale.

 

Jaanus Kangur, Kangur Koolituse OÜ treener-konsultant

Kuidas luua ja säilitada kontakt? Kuidas hukkamõistmise asemel keskenduda mõistmisele? (kommunikatsioonibarjäärid, nende ületamine, mina- ja sinakeel) Millised on erimeelsuse ennetamise, põhjuse kaotamise ja tagajärgede likvideerimise võtted? Kuidas kriitikat mitte isiklikult võtta ja säilitada ka väga kriitilises olukorras rahu ning liidripositsioon? (Negatiivse agressiivse tagasiside vastuvõtmise mudel) Kuidas jõuda üksteise vastu suunatud energia rakendamiseni koostööks? Kuida muuta enda mõttefookust raskuste- ja probleemidekesksuselt lahenduskeskseks? Millised on eduka suhtlemise kolm põhilist eeldust?