28.11.14

Eesti Lastekirjanduse Keskuse uudiskiri


Eesti Lastekirjanduse Keskusel ilmus uudiskirja esmanumber. Lastekirjanduse Uudistaja toob iga kuu uudiseid laste- ja noortekirjanduse käekäigust meil ja mujal. Jälgib autorite tegemisi ning samuti tuhlab pisut kirjanike, tõlkijate või illustraatorite töösahtlis, rahuldades natukenegi meie uudishimu mõne lähiajal ilmuva raamatu osas.

Loodame, et saame oma uudistega kasulikud olla lapsevanematele, õpetajatele, raamatukoguhoidjatele ja kõikidele huvilistele, kes hindavad väärt kirjavara ning laste kasvamist koos raamatutega.

Lastekirjanduse Uudistaja on aga ka võimalus teile, et jagada omi lastekirjandusega seotud tegusid.

Lastekirjanduse Uudistaja esmanumbriga saab tutvuda ja kuukirja enda e-mailile tellida siit: http://www.elk.ee/?page_id=10440

"Klassiõpetaja ja emakeeleõpetaja koostöö".

Tere

Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab kursuse "
Klassiõpetaja ja emakeeleõpetaja koostöö". (Kuidas saaks õpilane 7. klassi jõudes emakeele- ja kirjandustunnis hästi hakkama?)

TARTUS
reedel, 09.jaanuaril 2015.a. kl 11.00-16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumis 243
TALLINNAS reedel, 16.jaanuaril 2015.a. kl 10.30-15.30 aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja)

Teemad:
* Tugimüür ja raudvara: õpilase ainealased põhioskused ja -teadmised II kooliastme lõpus, nende seos põhikooli III astmes ja gümnaasiumis õpitavaga;
* Tähelepanekud eri teemade käsitlemise kohta I ja II kooliastme eesti keele ja kirjanduse õpikutes;
* Metoodilisi soovitusi, ülesandeid ja harjutusi

Sihtgrupp : Kursus on mõeldud klassiõpetajatele ja II kooliastme kirjanduse õpetajatele

Lektor:  Sirje Nootre
(Sirje Nootre on Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja-metoodik, emakeele didaktika MA. On töötanud pikka aega TLÜ Haapsalu Kolledþi klassiõpetaja eriala eesti keele õppejõuna)

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka  koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud

Mate Talgutele!!!

 
 
Tere tulemast Mate Talgutele! Mängi ja võida vahvamast vahvamaid auhindu! !


Mate Talgud on üleriigiline algkooli õpilastele suunatud matemaatikavõistlus.

Talgute eesmärgiks on tekitada lastes õpiõhinat matemaatika vastu ja edendada
tehnoloogiliste õppevahendite kasutamist. !

Tasuta matemaatika õppimise rakendus ja vahvad auhinnad! !


Võistlusperioodi jooksul võivad kõik Eesti algkoolide õpilased kasutada 10monkeys

Math World matemaatika õppimise rakendust tasuta. Lisaks on kõige aktiivsemalt
mängivatel klassidel võimalus võita iganädalasi õppimist motiveerivaid auhindu! !

Kuidas osaleda? !

Rohkem informatsiooni ja registreerumine: www.matetalgud.ee !

Mate Talgud viiakse läbi 2.2 – 24.4.2015, kuid registreeruda tasub kohe, kuna esimesena


registreerunute vahel loosime välja tahvelarvuti jaanuaris, juba enne võistlusperioodi

algust.

Peale seda, kui olete täitnud registreerimise blanketi, saadame e-posti teel

registreerumiskinnituse. Enne võistlusperioodi algust saadame ka täpsemad reeglid ja

juhendid. Vaid innukus saab määravaks! Mängides 10monkeys'ia võite võita vahvamast
vahvamad auhindu. !

Võistluse korraldaja: 10monkeys.com. !

Kutsume kõiki talgutel osalema! !

Võta meiega ühendust: info@matetalgud.ee !!

Facebook: Mate Talgud

Twitter: @MateTalgud

24.11.14

Väärtuskasvatuse konverents


ALGAS REGISTREERUMINE 7. VÄÄRTUSKASVATUSE KONVERENTSILE "HEA KOOL KUI VÄÄRTUSPÕHINE KOOL. KUIDAS TAGADA KIUSAMISVABA HARIDUSTEE?"

 

Korraldajatel on hea meel kutsuda kõiki kooli- ja lasteaiajuhte, õpetajaid, õpilasi, tugispetsialiste, lapsevanemaid ning haridusvaldkonna eksperte 7. väärtuskasvatuse konverentsile "Hea kool kui väärtuspõhine kool. Kuidas tagada kiusamisvaba haridustee?"

Konverents toimub 10.-11. detsember Tartus Dorpati konverentsikeskuses ning on osalejatele tasuta.

Konverentsile registreerumine toimub eetikaveebis kuni kohtade täitumiseni: http://www.eetika.ee/et/konverents2014

Konverents keskendub Eesti koolil ees seisvale väljakutsele kasvada väärtuspõhiseks kooliks. Sellist kooli iseloomustab arengu- ja koostöökeskne õpikäsitus ning sellises koolis õpivad õnnelikud õpilased ja töötavad õnnelikud õpetajad.

Kahel eelneval väärtuskasvatuse konverentsil otsisime hea kooli hindamiseks sobivaid mõõdupuid. Otsing lähtus tõdemusest, et pingeridade asemel vajavad koolid kujundavat hindamist, mis aitab neil ära tunda oma tugevused ja nõrkused ning otsustada, millega soovitud muutuste elluviimiseks esmajoones tööd teha.

Tänavuse konverentsi tähelepanu keskmes on hea kooli vundament - turvaline koolikeskkond ja head suhted, sest hea kool saab olla vaid kiusamisvaba kool. Kiusamisvaba koolini jõudmiseks ei piisa vaid mõne üksiku väärtusega tegelemisest, vaid see eeldab kooli väärtuspõhist juhtimist ja süsteemset väärtusarendust ning kõigi tegevuste läbimõtlemist. Kiusamisvaba kooli võti on koolijuhi taskus ja koolipidaja kohustus on seista hea selle eest, et koolijuht seda kasutaks ning kõik osapooled kaasa haaraks.

Konverentsil tutvustatakse teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi kiusamisvaba haridustee tagamisel, asetades need algatused laiemasse laste õiguste kaitse ning väärtusarenduse konteksti. Samuti esitatakse visioon sellest, kuidas Eestis toimivad kiusamisvaba haridustee programmid, mis on saanud inspiratsiooni ja toetust Põhjamaadest, rohkem koostööd teha saaksid.

Konverentsile oodatakse kõiki koolijuhte ja koolipidajaid, õpetajaid, õpilasi, tugispetsialiste ning lapsevanemaid kaasa mõtlema ja arutlema selle üle, millised ühised tegevused aitavad hoida ja luua kiusamisvaba kooli, mille vundamendiks on turvalised, hoolivad ja  toetavad suhted
 
Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli eetikakeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Lastekaitse Liit, MTÜ Noorte Ühing TORE, SA Kiusamise Vastu ja Õiguskantsleri Kantselei.
 
Lisainfo ja küsimused: Helen Toming, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel: +372 53084099, e-mail: helen.toming@ut.ee.
 
Parimate soovidega
 
TÜ eetikakeskus
 
Konverentsi toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik programm "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" jätkuprogramm.

 

Vaata ka www.eetika.ee 

21.11.14

,,Aitan lapsi!"

Projekti "Aitan Lapsi" kaudu on võimalik ka uuel perioodil detsember-veebruar tellida TASUTA töötubasid lastele, kellel rahaliselt vähemad võimalused.
Toetatud on noored kuni gümnaasiumi vanuseastme lõpuni.


Taustast ja soovitusi:
Projekt on mõeldud laste ja noorte toetamiseks, kel on vähemad materiaalsed võimalused. See ei tähenda, et klassis kõik õpilased peaks vajama abi, kuid juhul, kui neid siiski on, soovitame kindlasti  kasutada seda võimalust. Õpetaja saab teha selle otsuse, et klass võiks taotluse teha, ise ja tunnetuslikult. Kuna igaks perioodiks on teatud arv tasuta töötubasid, siis soovitame kindlasti kasutada seda võimalust! Kindlasti on see hea võimalus ka seetõttu, et hetkel on mitmed uued töötoad, milleni ehk muidu noortel ligipääs puuduks, kuid mis võivad aidata ja toetada lastel erinevaid oskusi. 
Meie rõõmustame, kui võimalikult paljud lapsed saavad kogeda teatrirõõmu ja uusi meetodeid (nagu nt improvisatsioon, lavavõitlus, näidendikirjutamine, foorumteater jne). Ja rõõmustame, kui töötoad  vastastikku rikastavad on.


Eriti tore, kui leidub ka seoseid näiteks ainetundidega ja töötuba toetab koolis nt õppekava (nt inimeseõpetuse tundi, emakeele tundi jne).  Teisalt töötuba ei pea alati olema seotud õppeainetega, vaid võib olla ka nt klassiõhtu ilmestamiseks ja aktiveerimiseks või toimuda mõne muu sündmuse raames. Samuti sobib töötuba kutsuda näiteks noortekeskusesse või muusse noortega tegelevasse paika.

Kui kutsute töötuba Tallinnast väljaspoole, on hea samal päeval planeerida mitu töötuba, et rohkemad lapsed saaksid töötoas osale. Et ainsa kuluna tuleb sel juhul kütusekulu tasuda koolil, siis on ka selles osas väike kokkuhoid.

Mitmed uued töötoad on ka noorematele õpilastele sobilikud. Töötuba ei pea alati olema seotud teatriskäiguga, vaid võib olla iseseisva sündmusena. Samas saab enamikke töötubasid siduda mistahes lavastuse teemadega ja kutsuda nn paketi - osaleda teatrietendusel ja hiljem töötoas, mis oleks seotud just selle lavastuse teemade mõtestamisega aktiivsel moel.

Uuel perioodil soovitame eriti tähelepanu pöörata näiteks lookirjutamise ja näidendkirjutamise töötoale, sest 2015.a alguses planeerime koostöös Drakadeemiaga kuulutada välja näidendivõistluse. Töötuba aitab väga hästi teadmisi koguda algajal näidendikirjutajal. Üks grupp võib tellida ka mõlema töötoa, sest need toimivad kenasti jätkukoolitustena. Näidendikirjutamise töötoa osas on aga samuti mitmeid edasiminekuvõimalusi, mida saab konkreetne grupp arutada koos läbiviija Mihkel Seedriga. Samuti  toimub meie uue sündmuste sarja "VAT EKSTRA" raames 12.detsembril Rahvusraamatukogu Teatrisaalis tasuta improkirjutamise sündmus, kuhu samuti on oodatud nii õpilased kui õpetajad, kes huvitatud teatrist ja kirjutamisest ja plaanivad ehk ka osaleda näidendivõistlusel.

Aktiivset tegutsemist ja liikumist pakkuvad töötoad - improvisatsioon, lavavõitlus ja foorumteater - on samuti sobivad nii algklassidele kui kogu põhikooli ja gümnaasiumi vältel. Igale vanusegrupile pannakse just neile sobiv mudel kokku. Tooks ka eriliselt välja "Noor virtuaalmaailmas" foorumteatri töötoa, mis pakub internetiohutusega seotud teemakäsitlust läbi aktiveerivate tegevuste.
Jätkub ka enne "Kas sulle meeldib porno?" etendust toimuv töötuba "Meedia meie elus".

Töötubade sisu, läbiviijad ja kutsumise tingimused:
https://docs.google.com/file/d/0B8CXNfzSPLRLZWl3RmFBMVZpbjg/edit?pli=1.
Projektist "Aitan Lapsi": http://www.vatteater.ee/et/projektid/18/heategevusprojekt-aitan-lapsi.html.
Tellimusleht: https://docs.google.com/file/d/0B8CXNfzSPLRLRzdtVVM4WFVGTlU/edit?pli=1

Lisaks saavad õpilased antud projekti kaudu osaleda ka tasuta teatrikülastustel. Teatrikülastuste info: kristel@vatteater.ee.

Lisaküsimused on teretulnud!

Parimate soovidega,
Mari-Liis Velberg
VAT Teater Haridustegevuste juht
Kontakt: mariliis@vatteater.ee
Haridustegevused: http://www.vatteater.ee/et/opetajale.html

14.11.14

Väärtusmäng


Hea õpetaja!

Kutsume Teid osalema täiendkoolitusel "Õpilaste väärtusmäng kui väärtuskasvatuse tööriist"

Koolitus toimub 26.11.2014 kell 10-16 Tartu Ülikooli vanas anatoomikumis (Lossi 38, Tartu), seminariruum nr 71


Registreerimine e-posti aadressil triin.kapp@ut.ee, kuni vabu kohti jätkub.

Täiendkoolituse eesmärk on tõsta õpetajate väärtuskasvatuslikku pädevust ning tutvustada Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku väärtusprogrammi raames loodud metoodilisi vahendeid – õpetajate ja õpilaste väärtusmänge. Õpetajate väärtusmäng aitab õpetajatel märgata oma tegevuse aluseks olevaid väärtusi ning arutleda koos kolleegidega oma valikute üle. Koolitusel tutvustatakse ka vastvalminud õpilaste väärtusmängu.
Õpilaste väärtusmängu „Väärtuste avastajad“ saab kasutada 2.-4. klassis ja 7.-9. klassis, suunamaks arutelusid väärtuste ja väärtusvalikute üle.
Iga osalev kool saab koolituselt kaasa ühe mängukomplekti (situatsioonid ja õpetajaraamat) koolis tutvustamiseks.


Väärtusmängu metoodikaga on võimalik eelnevalt tutvuda video kaudu: http://www.uttv.ee/naita?id=8319 ja eetikaveebis: http://www.eetika.ee/et/arendus/koolitus/mang

Väärtusmängude valmimist ja koolituse läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” raames.

Lugupidamisega
Triin Käpp
Projektijuht/Project manager
Tartu Ülikooli eetikakeskus/Centre for Ethics University of Tartu
www.eetikakeskus.ut.ee
www.eetika.ee

Pandipakendite taaskasutamise teavitusprojekt


Projekti raames on koostatud riiklikku õppekava toetav õppekomplekt ja videod, mis väljastatakse kõikidele selleks soovi avaldanud õpetajatele päriseks ja tasuta.

Täna avaldatud pressiteade Haridus- ja teadusministeeriumi kommentaariga: http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20141111&ID=349995

"Teeme tunni huvitavaks"


Tere kolleegid! 

Sa Archimedes ja Huvitav kool on kuulutanud välja uudse õppemeetodite ja õpitoodete konkursi "Teeme tunni huvitavaks" 

Info konkursi kohta Huvitava kooli blogis

või 


Facebookis olen seda infot küll levitanud, aga nagu teada sealt kaob info uute postituste alla. 
Edastage infot ühendustes ning võtke aktiivselt osa. 

Lugupidamisega 

Krista Saadoja 

11.11.14

Hääletage!


Hea “Tagasi kooli” sõber!

 Kui Teil on täna vähegi võimalus teha üks heategu, siis palun valige see siin.

 Aidake hääletada “Tagasi kooli” algatus programmi “Laste rõõm”: http://lasteroom.ee/candidate/tagasi-kooli

 
Miks on see oluline?

 
Oleme läbi aastate kuulnud lugude killukesi, kuidas külalisõpetajate tunnid on muutnud elusid: need on aidanud leida just parasjagu puudunud tähenduse või andnud tõuke õhkõrnana paistnud võimalusest kinni haaramiseks.

 
TV3 ja rahvusvaheline organisatsioon Reach For Change on loonud programmi “Laste rõõm”, mis annab raha ja mentorluse näol toe ühele Eesti lastele suunatud algatusele oma tegevuse laiendamiseks.

 
Soovime seda toetust, et laiendada külalisõpetajate positiivset mõju ja tegutseda järjekindlalt selles suunas, et külalisõpetamine muutuks tavapäraseks süsteemseks praktikaks igas Eesti koolis. Ning et iga hea kodaniku jaoks saaks auasjaks anda vähemalt üks külalistund aastas.

 

Oleme programmi finaalis ja avaliku hääletuse etapis.

Palume Teie toetust.

 

Ette tänades ja võimalikke küsimusi tervitades

 Teibi Torm

“Tagasi kooli” algatuse juht

 
PS Korraldajate reeglite järgi saavad hääletada need, kes kasutavad Facebooki. Vabandame südamest nende ees, kes selle võrgustiku liikmed ei ole, ja loodame, et hoiate meile pöialt sellele vaatamata! Võib-olla saate kutsuda hääletama mõne oma Facebooki-kasutajast sõbra? :)

10.11.14

Hariduse koostööpäev


Juba sel reedel, 14. novembril ootame Tallinnasse Mektorysse kõiki õpetajaid ja koolijuhte, noorsootöötajaid ja huvijuhte ning õpetajaharidust omandavaid tudengeid.

Terve päeva vältavas sisukas programmis on võimalik valida endale huvipakkuv kümne erineva töötoa seast ning kuulata inspireerivaid loenguid ja kaasamõtlema panevaid paneeldiskussioone. 

Levita palun informatsiooni oma asutuse sees, et ka kolleegid konverentsist osa saaksid.

Osalemine on tasuta ning registreerimine on veel avatud.

Programm ja registreerimine.

 

Kohtumiseni Mektorys!

Lisainfo ja küsimused:
Mereli Kivi
Hariduse koostööpäevade projektijuht
E-post: mereli@publicon.ee

7.11.14

õppepäev


Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus korraldab 13. oktoobril Harju Maavalitsuse (Roosikrantsi tn 12) III korruse saalis tasuta tutvustuspäeva, kus tutvustatakse loodud tugimaterjale, sh õppimist toetava hindamise kodulehte ja veebikursust, õpikogukonna meetodit õppekava uuenduste rakendamise toetamiseks ning õppekava läbivate teemade hindamisvahendeid. Samasisulised tutvustuspäevad toimuvad veel 30. oktoobril Haapsalus, 3. novembril Paides ja 17. novembril Rakveres.
Tutvustuspäevadele on oodatud koolide juhtkonnad, õpetajad ja teised koolitöötajad, aga ka selle teemaga tegelevad teised spetsialistid, kes soovivad nimetatud teemadega koolis põhjalikumalt tegeleda.

Tutvustuspäeva kava:

12.00 – 13.30 Õppimist toetava hindamise põhimõtted ja nende kasutamine
13.30 – 14.00 Kohvipaus
14.00 – 15.30 Läbivate teemade ja lõimingu rakendamise toetamise võimalused
Tutvustuspäevale palume registreerida aadressil http://goo.gl/qkWYqJ.
Täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust:

Maria Isabel Runnel

Tutvustuspäevade koordinaator

fotovõistlus


Osale õpilastega fotovõistlusel ja võida reis kogu klassile LIVU veeparki!


Et pime ja talvine aeg oleks meeleolukam ja hinge tuleks taas tagasi suvine rõõm, otsige välja oma ujumisrõngad, prillid, ujumismütsid jms ning tehke üks tore veepargi teemaline foto oma klassiga.

Kui foto on tehtud, tuleb see kas postitada Scandinavian Toursi Facebooki lehele või saata info@scandinaviantours.ee. Pildi juurde kindlasti kirjuta ka kooli nimi ning mis klassiga on tegemist.

Kõikide avaldatud* piltide vahel loosime välja Livu veepargi reisi tervele klassile koos õpetajaga.

Pilte ootame kuni 19.12.2014 ja võitja kuulutame välja 22.12.2014

Võitja saab reisile minna perioodil 15.01.2015 – 15.04.2015 vastavalt soovile.

Reisi panevad koostöös välja AS GoBus ja OÜ Scandinavian Tours

Hääletama!!!


Tere

Tähelepanu- ja keskendumisharjutused on üks tähtis osa õppeprotsessis, treeningprotsessis, kuid ka lastega filosofeerimise meetodi rakendamisel ja ka koduses õhkkonnas keskendumisel, et suunata laste mõtted tegevuse teemale, aidata neil rahuneda ja julgustada oma arvamust avaldama.

TV3 heategevusprojektis saab "Vaikuseminutite" poolt hääletades anda igaüks oma panuse, et sarnased häälestus-, keskendumis- ja pingeid maandavad harjutused jõuaksid ka Eesti koolidesse ja lasteaedadesse.

Uuri lähemalt ja anna oma hääl vaikseminutitele: http://www.lasteroom.ee/

Facebook: https://www.facebook.com/vaikuseminutid

Seda kirja võid levitada huvilistele!


 

Parimat

 

Egle Säre

6.11.14

,,Tagasi kooli"


Hea õpetaja!

Ootame Teid koos õpilastega põnevatele retkedele, mis kutsuvad teadmisi koguma panganduse, veemajanduse, põlevkivikaevanduse, IT, loodus- ja täppisteaduste valdkonda! Retked saavad teoks koostöös partneritega Swedbankist, Ignite'ist, Eesti Energiast, Tallinna Veest ja Tallinna Tehnikaülikoolist. 
Osalemissoovi esitamise tähtaeg on 24. november. Tutvuge infoga aegsasti, et esitada tugev sooviavaldus - just selle põhjal valivad organisatsioonid välja need klassid, kelle jaoks retked teoks saavad!

 

Kivi Tarkuse retkede kotti!

"Tagasi kooli" meeskond

  

PS "Tagasi kooli" algatuse juures on just praegu toimumas mitmeid muidki põnevaid ettevõtmisi!

 

Mõned näited:

  • Junior Achievementi eestvedamisel toimub 20. novembril Töövarjupäev 2014. "Tagasi kooli" infosüsteemis on ligi 200 külalisõpetajat, kes on valmis endale töövarju võtma nii sel kui muul ajal. Kui Te soovite olla abiks oma õpilastele töövarjutatava leidmisel, kasutage "Tagasi kooli" infosüsteemis otsingut tunni tüübi järgi, märgistage seal "töövari" ja klõpsake nupul "Otsi külalisõpetajaid". NB 20. novembril avab inspireerivaks töövarjupäevaks gümnaasiuminoortele uksed ka "Tagasi kooli" strateegiline partner Swedbank. Huvilistel õpilastel on võimalus jälgida panga töötajate tegemisi, saades näha ja kogeda, milline on tööpäev Eesti suurimas pangas. Töövarjuks on oodatud vähemalt 17-aastased gümnaasiumiõpilased. Osalemissoovi registreerimise tähtaeg on juba täna, 7. novembril. Lähem info: www.swedbank.ee/toovarjupaev.
  • Projekt "Energeetikud tagasi kooli!": 10.-16. novembrini toimuva energiasäästunädala raames on oodatud huvilised külalisõpetajad ja õpetajad leppima kokku külalistunde ja muid tegevusi, millega jagada noortega energeetikute igapäevaseid töökogemusi, tutvustada inseneriks olemist ja innustada õpilasi tegelema reaalteadustega. Liituge "Tagasi kooli" infosüsteemis projektiga "Energeetikud tagasi kooli" ning leidke sobiv koostööpartner-külalisõpetaja.