25.2.15

Minu ballett


Armas koolipere!

 

Muusika- ja kunstikoolil Kaur on suur rõõm teatada, et VIII Jõhvi Balletifestivali raames ootame balleti- ja tantsuteemalisi joonistusi ning maale  koolinoortelt vanuses 7-18 a. Millisena Sina näed liikumist, rütmi ja muusikat üheskoos? Anna meile ka sellest teada! Joonistuste esitamise tähtaeg on 27. märts 2015.

 

Armas sõber, ära unusta lisada oma ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid ning vanust, et teaksime Sinuga ühendust võtta. Võib juhtuda, et just Sina oled üks õnneseen, kes võidab 2 piletit 9. mail kell 12.00 Rakvere Teatris toimuvale Laste Balletigalale.

Võitjatega võetakse ühendust.

 

Balletiideedest sündinud kunstiteosed saab saata Muusika- ja kunstikooli Kaur postiga (L. Koidula 14, 44308 Rakvere) või tuua meie infolauda.

Märksõnaks kirjuta ümbrikule MINU BALLETT.

 

Muusika- ja kunstikool Kaur
Berit Jamnes

17.2.15

jõulutunneli toetused


Tere!

Saadan jõulutunneli lingi, kus info olemas http://www.lastekaitseliit.ee/joulutunnel/

Palun jagage

Parimat

Maris Sommerfeld

lastekaitsespetsialist

11.2.15


 Tulemas on selline koolitus 24-25.04

https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4567786

Õpetajatele on see koolitus tasuta. Mitte õpetajad ei saa sellel koolitusel osaleda.

Koolituse auditoorne osa toimub Tartus. Õpetajatel on vastavalt Eduko programmi reeglitele võimalik taodelda sõidu kompensatsiooni.


Taavi Vaikjärv

,,ÕPETAJA ON LOOV“

Loovhariduse seekordse seminari eesmärgiks on meis kõigis pulbitseva loomuomase loovuse ergastamine praktiliste tegevuste, harjutuste ja arutelude abil. 

 

Seminar toimub laupäeval 7.märtsil kell 11:00-17:00 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 25, ruumis T-410

Registreerumine ja päeva kava aadressil www.loovharidus.ee
Osalemistasu on 10 eurot. Tasuda on võimalik kohapeal sularahas või arvega (arve soovi palume saata aadressile edah@tlu.ee )

Oodatud on õpetajad, kooli- ja lasteaiajuhid, haridusametnikud, lapsevanemad. Soovitavalt ühest koolist/lasteaiast mitu osalejat (juhtkond, õpetajad ja lapsevanemad).

Eelmise seminari ettekande ning töötubades toimunuga saate tutvuda siin

Meile, Loovhariduse algatusrühmale, on väga oluline toetada loovuspõhist õpet Eestimaa koolides. Leiame, et õpilaste loov toimimine saab teostuda siis, kui meie, täiskasvanud, oleme ise avatud enda ja laste loovusele.

Ka kutsume Teid jagama lugusid oma edukatest kogemustest ja loovust arendavaid harjutusi ja tegevusi! Palume edulood saata aadressile edulood@loovharidus.ee ja harjutused harjutused@loovharidus.ee
 


KOHTUMISENI 7.MÄRTSIL KELL 11:00 TALLINNA ÜLIKOOLIS
 


Võõrustajad: Eda Heinla, Kerttu Soans, Triin Tarn, Helen Kaasik, Marit Kuusk, Aino Kuntsel.


 


Loovhariduse töörühma seniste tegemistega saate lähemalt tutvuda:


http://loovharidus.ee

https://www.facebook.com/loovuspraktikas

10.2.15

"Inimeseõpetuse õpetamisest I kooliastmes"


Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab  kursuse
 "Inimeseõpetuse õpetamisest I  kooliastmes" (metoodilisi võtteid inimeseõpetuse mitmekesistamiseks)

TALLINNAS
kolmapäeval, 18.märtsil kl 10.30-15.30  aadressil Pärnu mnt 67(Perekonnaseisuameti õuemaja
TARTUS reedel, 20.märtsil kl 11.00-16.00 Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse ruumides

Teemad:
 * diferentseeritud materjalid tunni mitmekesistamiseks;
 * veebipõhised õppematerjalid ainetunniks;
 * videomaterjali kasutamine ainetunnis;
 * mõttekaartide kasutamine inimeseõpetuses;
 * ainetevaheline lõiming;
 * õpilaste digipädevuste toetamine läbi erinevate tegevuste;
 * VOSK (võta oma seade kaasa) kasutusvõimalused ainetunnis;
VOSK seadmete all mõeldakse õpilaste isiklikke nutitelefone või tahvelarvuteid. Kursusele on soovitav (mitte kohustuslik!) kaasa võtta oma seade.

Lektor: Tiia Salm

Kursuse osalustasu 57.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

  nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
---------

*  Avatud Meele Instituudi (koolitusluba nr 6868HTM) ainekeskus korraldab  kursuse
 "Konfliktide vahendamine koolis" (Mis on konflikt? Kas konflikti on vaja vältida? Kuidas õpilasega konfliktis käituda?)

TALLINNAS
teisipäeval, 24.märtsil kl 11.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 67(Õnnepalee õuemaja)
NB! Õpetajad, kes on kursusest huvitatud, aga kellele sobiks Tartu asukohana rohkem, palume oma soovist hiljemalt veebruarikuu lõpuks märku anda. Piisava osalussoovi korral korraldame kursuse  kevade jooksul ka Tartus

Sihtgrupp: I ja II kooliastme õpetajad, klassijuhatajad, sotsiaalpedagoogid


Teemad:
 
* Konflikti olemus ja mõju suhetele ning õpimotivatsioonile;
 * Konflikti vahendamist soodustavad eelhoiakud: positiivse kavatsuse printsiip- inimene ja tema käitumine pole üks ja seesama;
 * Konflikti vahendamise takistused;
 * Konflikti vahendamise üleehitus;
 * Lepingu sõlmimine osapooltega;
 * Aktiivse kuulamise oskuse rakendamine vahendamise juhtimisel;
 * Hinnanguvaba kirjeldamine kui konflikti selguse tagaja;
 * Osapoolte vajaduste sõnastamise abistamine;
 * Osapoolte tunnetega tegelemine

 Lektor: Ene Kulasalu

Kursuse osalustasu 52.- sisaldab kõiki jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse (1AP) tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 3-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Kursuse info tuleb ka koduleheküljele
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/ Info ja registreerimine:
   e-post: tallinn@ami.ee
    tel: 6816414
          56 913365
Soovitav registreerimine meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta!
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt internetimaailmas kaotsi läinud
--------
Veel võimalik osaleda järgmistel kursustel

* "Väärtuskasvatus algkoolis"  Tallinnas 26.veebruaril. Kursusele veel 4 vaba kohta. Lähem info siin
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#v%C3%A4%C3%A4rtuskasvatus * viimane lisakursus "Emakeele ja matemaatika õpitulemused I kooliastmes" Tallinnas 04.märtsil. Lähem info siin:
http://www.ami.ee/koolitused/ainekeskus/#emakeele Kena talvejätku!
AMI ainekeskus

9.2.15

Tean tulest


TULEOHUTUSE KOOLITUS ALGKLASSIDE ÕPILASTELE PÄÄSTEKOMANDOS
Kutsume algklasside õpilasi tuleohutuse teemalisele koolitusele Ida- ja Lääne-Virumaa päästekomandodesse!

Koolitused toimuvad 2.- 31. märtsini.

Koolituse teemad:
  • Tulekahju tekkepõhjused.
  • Tulekahju avastamise seade suitsuandur.
  • Hädaabinumber 112.
  • Tulekahju korral käitumine.
  • Koolituse kokkuvõte: ohtlike olukordade kordamine.
  • Päästetehnikaga tutvumine.
Õppetund kestab 60 minutit.

Koolitusi korraldab Päästeameti Ida päästekeskuse ennetustöö büroo ja viivad läbi päästekomandode päästjad.  

Klasside eelregistreerimine kestab kuni 1. märtsini.
Lääne-Virumaa koolid:

Ennetustöö büroo juhtivspetsialist Milvi Kompus telefonil 3222711; 53456665 või e-posti aadressil milvi.kompus@rescue.ee.

õppepäev


Mul on hea meel teatada, et on alanud registreerimine Pedagoogide Ühenduste Ülestele Koostööpäevadele (PÜÜK 9).

Teema: Andekas laps

Aeg: 19. märts 2015

Koht: Tallinn

Sihtrühm: koolieelsete lasteasutuste juhid, õpetajad; põhikooli ja gümnaasiumi juhid, õpetajad jt juhtkonnaliikmed.

Päeva I pool- ettekanded.

Miks paljud andekad õpilased ei saavuta taset, milleks nad on võimelised ja kuidas õpetaja saaks laste võimetekohasele arengule paremini kaasa aidata?

Päeva II pool

Minimess ja õpitoad: tutvustatakse kõige erinevamaid ideid ja nn õpitooteid, mille kasutamine õppetöös muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavamaks ning vaheldusrikkamaks.

Õpitubadesse saab registreeruda kohapeal.

Osalejad maksavad lõunasöögi ise (2 eurot).


Registreerimine aadressil:


 
Lugupidamisega

 

Elve Kukk

 

Innove_logo-meil

Elve Kukk

peaspetsialist

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
 

 

 

 

6.2.15

turvalise interneti päev


10. veebruaril tähistatakse ülemaailmset turvalise interneti päev. Kutsume ka teie kooli seda päeva tähistama ning veebruarikuu teisel nädalal oma koolis interneti ja nutiseadmete kasutamise ning ohutuse temaatikat käsitlema.

Selle lihtsustamiseks leiate abimaterjale (videod, mängud, testid, tunnikavad, etendused ja loengud) siit. Ülevaate on koostanud Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht Birgy Lorenz, aitamaks õpetajaid teemade käsitlemisel. Materjalid leiab ka kirja manusest.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus soovitab algklasside õpetajatele e-ohutuse teemalist veebiseminari, mida saab vaadata siit.   

 
Ühtlasi palume teil veebilehe vormi kaudu teada anda, mida vahvat teie koolis selle päeva ja nädala raames tehti. Vormi leiate siit. Ootame teie lühiülevaadet toimunud üritustest ja tegevustest hiljemalt 22.02.2015. Kõik osalenud koolid saavad tunnistuse ning Eesti Vabariigi aastapäeval avaldame koolide, õpetajate ja klasside loetelu, kes on Eestis targalt internetis toimetamisel teistele eeskujuks.

 

Targalt internetis päeva raames kuulutame välja ka mitmeid konkursse: interneti naljade kogumine, t-särgi kavandi disainimine ning äppide tegemine learningapp.org vahendusel, mille kohta leiab rohkem infot www.targaltinternetis.ee.

Head turvalise interneti päeva!

Lisainfo:

Kerli Kuusk

Projekt „Targalt internetis“


MTÜ Lastekaitse Liit


+372 63 111 28

4.2.15

laagrikasvataja osakutse omandamine


Tere lugupeetud kolleegid.
Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing korraldab kursused laagrikasvataja  osakutse omandamiseks.
 Organisatsioon omab koolituskogemust enam kui 15 aastat.

Noorsootöö seaduse mõistes peavad lastelaagrite juhid ja kasvatajad omama kehtivat kutsekvalifikatsiooni. Eksami sooritanud isikud saavad Sihtasutus Kutsekoja poolt välja antava kvalifikatsiooni tõendava tunnistuse, mis kehtib 5 aastat.

Kursusele ootame õpetajaid, huvijuhte, treenereid, noorsootöötajaid, ringijuhte ja teisi asjast huvitatuid.
Kursuse hind osalejale on 70,00 €
Hind ei sisalda sõidukulu,majutust ega toitlustamist.

Kursused toimuvad  ajavahemikul:

26.- 29. märts 2015 Tartus

07.- 10. mail 2015 eesti keeles ja vene keeles  Jõhvis

21.05 - 24.mail .2015 Tartus

Koht täpsustamisel!

Kutsekvalifikatsiooni osakutse eksam Tartus juuni algul

 

Kursust on võimalik vastavalt kokkuleppele tellida ka kohapeale.Tingimused samad.


NB! Laagrikasvataja kutsekvalifikatsiooni omandamise protseduuris on toimunud muudatusi, mis on seotud noorsootöötaja kutse ja laagrikasvataja osakutse taotlemisega. Täpsemat infot jagatakse jooksvalt kõigile registreerunutele.


Kursusele registreerimine ja lisainfo:
luulepr@gmail.com
 või
nnaykoolitused@gmail.com
522 6464


--

Lugupidamisega

Luule Press

372522 6464

4.klassidele


„Puust ja punaseks” ehk koolipäev muuseumides

Kolmel päeval aprillikuus on võimalik 4. klassidel osa saada koolipäevast muuseumides.

Tegemist on kaheksa Tallinna vanalinna muuseumi ja keskuse ühisettevõtmisega, mille käigus valib klass koos õpetajaga endale koolipäeva, mis kestab kl 9–14.20. Selle ajaga läbitakse neli ainetundi neljas erinevas muuseumis.
Kõiki ainetunde raamistavad teemadena kas puit või Pinocchio. Tunnid on seotud õppekavadega. Lisainfo peatselt aadressil www.nuku.ee/muuseum

talvised õppeprogrammid


Tere hea õpetaja!

Järgmise kahe kuu jooksul pakub Keskkonnaamet koolidele talviseid õppeprogramme! Õppeprogrammide hulgas on nii neid, mida viime läbi Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses, Palmses ning mida saame tulla teie juurde koolidesse läbi viima. Erinevate programmide käigus tutvume ka  talvise loodusega.

Meie õppeprogrammid on teile TASUTA!
Kool tasub vaid programmidele kohalesõidu, kui programm toimub Palmses.

Õppeprogramme tutvustava tabeli leiate manusest! Samuti leiate need www.keskkonnahariduse.ee lehelt.

Programmid toimuvad periooditi, seega programmide läbiviimise ajad, millal saate programmidele tulla ning kohad on järgmised:

Veebruari kuu programmid:
„Kuidas aidata abivajavat lindu?“  (looduskeskuses või koolis) 
„Kes need jäljed siia jättis?“ (looduskeskuses)
„Ilmastikunähtused“ (looduskeskuses)
„Kotkalend“  (looduskeskuses või koolis ) * Topiseid saame kasutada vaid looduskeskuses.
„Salapärane samblamaailm“ (looduskeskuses või koolis)
„Looduskaitse Eestis“ (looduskeskuses kus tutvutakse ka  ekspositsiooniga või koolis) * Looduskeskuses keskendutakse Lahemaa väärtustele, koolis oma maakonna väärtustele, juhul, kui ei lepita kokku teisiti.

Märtsikuu programmid:
3.- 6.märts  „Vesi meie igapäeva elus“ (AS Rakvere Vesi jaamades)  ja „Läänemere hülged ei haugu asjata“ (looduskeskuses kus tutvutakse ekspositsiooniga või koolis)
9.märts – 31.märts maavarade programmid „Maa sees on peidus meie ühine varandus - hoiame seda“ (looduskeskuses kus tutvutakse ekspositsiooniga või koolis)  ja „Loodusvarad kellele ja milleks“ (looduskeskuses kus tutvutakse ekspositsiooniga või koolis)  ning Lahemaa merd ja kooslusi tutvustavad programmid „Lahemaa rikkus – Soome laht“ (looduskeskuses kus tutvutakse ekspositsiooniga või koolis) ja „Lahemaa loodus ja inimene“ (looduskeskuses).

* Kui tellite kooli maavarade/loodusvarade õppeprogrammi, siis on binokulaarid (vähemalt 4) kooli poolt.

PS! 15.veebruaril on KIK-i projekti esitamise tähtaeg! Kui teil on veel projekt koostamisel, siis hea meelega on Keskkonnaamet valmis oma programmidega teie projektis osalema.  Selleks soovime teilt 12. veebruariks valitud õppeprogrammi kirjeldust ( kool, klass või klassid, valitud õppeprogramm või õppeprogrammid aastaaeg, osalejate arv, kontakt), et saaksime teile õigeaegselt saata digiallkirjastatud kinnituskirja.
Kõik meie programmid leiate aadressilt 
http://www.keskkonnaharidus.ee/lahemaa-looduskeskus-keskkonnaamet/

Toredate kohtumisteni,

Krista  (tel: 5562 4391) ja Liina (tel: 5304 7344)