12.6.13

TARKUSETURG


PROGRAMMI „ÜLDHARIDUSE PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE 2008- 2014“ RAAMES
Lääne-Virumaa Klassiõpetajate Liidu TARKUSTURG IV teemal

 „Autistliku lapse toetamine tavakoolis“

(lektorid Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu kooli direktor ja Jaanus Kangur, Kangur Koolituse OÜ treener-konsultant)
22. augustil 2013 Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoones (Tallinna 29/Võidu 26)

 
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, õppeasutuste tugispetsialistid (logopeedid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid), haridusasutuste juhid ja kõik teised huvilised.

Algus kell 10.00, lõpp ~16.00

Täpsem päevakava hiljemalt 21.06 http://laaneviruklop.blogspot.com/

Osavõtutasu: LVKL liikmetele 5 eurot, ülejäänutele 15 eurot.

Registreerimisinfo: koolitusele registreerimine kuni  16. augustini,  registreerimislink https://docs.google.com/forms/d/1IqlkM4DxZ-i76yBXVp2256mLR89N-zR9tqmuUMTekTM/viewform

 

Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu kooli direktor

Tiina Kallavus on tunnustatud pedagoog, on erivajadustega õpilaste kooli direktor ning oskab kõige paremini jagada oma pikaajalise tööga kogutud praktilisi kogemusi.

Koolituspäeva läbivad teemad:

Pervasiivsed arenguhäired.

Pervasiivsete arenguhäirete liikidest RHK- 10 põhjal.

Autismile iseloomulikke käitumisjooni. Käitumise korrektsioon.

Autismiga laps koolis.

Autismiga õpilase õpikeskkonna kujundamine:

õpilase individuaalsuse arvestamine koolitüübi valikul ja õpikeskkonna kujundamisel.

TEACCH- metoodika tutvustus:

- struktureeritud õpikeskkond;

- IÕK;

- koostöö vanematega.

Autismiga õpilaste õpetamisest Tartu Herbert Masingu Kooli kogemuse põhjal.

Praktilisi nõuandeid autismiga õpilase õpetajale.

 

Jaanus Kangur, Kangur Koolituse OÜ treener-konsultant

Jaanus Kangur on tegelenud koolitamisega alates 2003. aastast ning läbinud mitu täiskasvanu koolitaja, suhtlemis- ja juhtimiskoolitust ning kursusi Saksamaal, Hispaanias, Inglismaal, Iirimaal ja Eestis. Kokku on ta koolitanud ligi 10 000 inimest nii era-, riigi- kui kolmandast sektorist.

Koolituspäeva läbivad teemad:

Kuidas luua ja säilitada kontakt?

Kuidas hukkamõistmise asemel keskenduda mõistmisele? (kommunikatsioonibarjäärid, nende ületamine, mina- ja sinakeel)

Millised on erimeelsuse ennetamise, põhjuse kaotamise ja tagajärgede likvideerimise võtted?

Kuidas kriitikat mitte isiklikult võtta ja säilitada ka väga kriitilises olukorras rahu ning liidripositsioon? (Negatiivse agressiivse tagasiside vastuvõtmise mudel)

Kuidas jõuda üksteise vastu suunatud energia rakendamiseni koostööks?

Kuida muuta enda mõttefookust raskuste- ja probleemidekesksuselt lahenduskeskseks?

Millised on eduka suhtlemise kolm põhilist eeldust?