2.2.18

Õpifest


Tere!

Palun Teie abi info levitamisel 6-12. klasside õpilaste seas ja ühtlasi nende julgustamisel, et tulla osalema Õpifestile 2018!
Meieni jõudsid mõned teated, et registreerimisaeg jäi videote ettevalmistamiseks lühikeseks, mistõttu pikendasime tähtaega 7. veebruarini. Täpsem info registreerimise kohta: www.õpifest.ee

Sündmus on suurepärane võimalus õpilastel üles näidata loovust ja esinejameisterlikkust ning viia läbi tund, kus õppijatel on põnev!

Videoüleskutse leiate siin:
https://youtu.be/2tAiYZRN0-8


Palun levitage infot nii õpetajate kui õpilaste seas!Tänudega


Kärt Leppik
Koordinaator
TÜ haridusuuenduskeskus

MTÜ Kajari KoolitusedTere

veel võimalik registreeruda järgmistele kursustele

MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) korraldab eraldi  Tallinnas ja Tartus koolivaheajal järgmised kursused
     
kursus "Mõelda või mitte mõelda? See on küsimus!"


TALLINNAS kolmapäeval 28.veebruaril  kl. 11.00- 16.00 Tallinna Ühisgümnaasiumis aadressil Pärnu mnt 71
nb! Sellele kursusele 2-3 vaba kohta!

TARTUS neljapäeval 01.märtsil  kl 11.00- 16.00  Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
nb! Sellele kursusele 3-4 vaba kohta!

Kellele: klassiõpetajad
Millest:
Kes ei tunneks ütlust, et mõtle ikka oma peaga ka. Kuidas toetada õpilase mõtlemisprotsesside arengut?  Nuputada meeldib kõikidele lastele. Tuleb leida vaid sobiv ülesanne, mis on piisavalt motiveeriv ning pingutust nõudev. Kuidas toetada õppeprotsessis võimekamaid õpilasi? Nutiseadmed pakuvad diferentseeritud õppetööks väga palju erinevaid võimalusi. Õpilasest saab õpetajale partner, kaasõpilaste toetaja oma kogemuste ning teadmiste jagaja.
Koolitusel käsitletavad teemad:
* keerdküsimused
* tähelepanu-, mälu- ja loogikaülesanded 
* programmeerimise esimesed sammud (sealhulgas ka tegevused, kui nutiseadmed puuduvad)

Kursusele on soovitav kaasa võtta nutiseade.
Lektor: Tuuli Koitjärv
(Tuuli Koitjärv on Pärnu Vanalinna Kooli klassiõpetaja, mitmesuguse  õppevara autor)

Kursuse osalustasu 63.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval.
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info   ka koduleheküljel
http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-moelda-voi-mitte-moelda-see-on.html

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta. Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida
---------

korduskursused  "Põhiained algklassides" (abiks õpetajale õpilaste 3.klassi tasemetöödeks ettevalmistamisel)
Eelmised kursused toimusid Tartus 04.01 ja Tallinnas 05.01 ja 19.01

TALLINNAS esmaspäeval 26.veebruaril  kl. 11.00- 16.00 Tallinna Ühisgümnaasiumis aadressil Pärnu mnt 71
TARTUS reedel 02.märtsil kl 10.30- 15.30  Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)

Kellele: klassi-, eriti 3.klassi õpetajad
Millest: Raudvara - õpilase ainealased põhioskused ja -teadmised I kooliastme lõpus
* Lugemine -  lugemistehnika ja teksti mõistmine;
* Kirjutamine- kirjatehnika, õigekiri ja tekstiloome;
* 3.klassi tasemetöödest emakeeles ja matemaatikas;
* Erinevaid ülesandetüüpe;
* Kordamise metoodika, praktilist harjutusvara

Lektor: Küllike Kütimets
(Küllike Kütimets on Tartu Descartes´i Kooli klassiõpetaja, mitmesuguse  õppevara autor)

Kursuse osalustasu 63.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval.
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Kursuse info   ka koduleheküljel
http://kajarikool.blogspot.com.ee/p/kursus-pohiained-algklassides.html

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta. Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida

Kaunist talvejätku!
Kajari Koolitused